Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

"คลินิกหมอครอบครัว" สะดวก ไม่ต้องเดินทางไกล ให้บริการทุกคน


แชร์เลย

1 post in this topic

เปิดคลินิกหมอครอบครัว ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ และช่วยให้คนไทยได้รับการดูแลรักษาพยาบาลได้สะดวก โดยไม่ต้องเดินทางไกล ด้วยสโลแกน “ให้บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี”

265898009_NewBanner2.jpg.cc3c8183ef9cf69c53bdd4971f29f5d6.jpg

“คลินิกหมอครอบครัว” คืออะไร?

หลายครั้งเวลาที่เราเจ็บป่วยด้วยโรคพื้นฐาน เช่น เจ็บคอ มีไข้ ผดผื่น หรือโรคเรื้อรัง เรามักจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพการรักษา แต่จริง ๆ แล้วอาการป่วยเหล่านั้นอาจไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้ต้องเสียเวลารอนาน และเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยไม่จำเป็น

รัฐบาลต้องการจะแก้ปัญหาเหล่านี้ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ และช่วยให้คนไทยได้รับการดูแลรักษาพยาบาลได้สะดวก โดยไม่ต้องเดินทางไกล ด้วยการส่งแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวลงไปปฏิบัติงานในระดับตำบลเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

“คลินิกหมอครอบครัว” จึงเป็นการยกระดับบริการสาธารณสุข โดยต่อยอดการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือศูนย์สุขภาพชุมชนเดิมให้ก้าวไปอีกขั้น โดยจะตั้งอยู่ที่ รพ.สต. เดิม หรืออาจจัดตั้งขึ้นในที่ใหม่เป็นคลินิกหมอครอบครัวที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนมากขึ้น

ปัจจุบันรัฐบาลได้นำร่องคลินิกครอบครัวแล้วกว่า 800 แห่ง ติดตามรายชื่อได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1occLJPQhSMjoFHe7GwzFDhYz5V-ZmWfj/view 

1536732603549.jpg.da4aaab5ad0f44110f8a01a0d15e92b7.jpg

ใครที่ไปรับบริการที่คลินิกหมอครอบครัว จะได้พบกับทีมสหวิชาชีพ ซึ่งมีทั้งทีมหมออนามัยเดิม แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข นักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย ฯลฯ ที่คอยให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยทีมหมอครอบครัว 1 ทีม จะดูแลประชาชนเฉลี่ย 10,000 คน

รัฐบาลตั้งเป้าหมายว่า ภายในปีนี้จะมีทีมหมอครอบครัวให้บริการประชาชน 996 ทีม และในปี 2565 จะเพิ่มเป็น 3,250 ทีม และปี 2570 จะมีทีมหมอครอบครัวถึง 6,500 ทีม เพื่อดูแลประชาชน 65 ล้านคนทั่วประเทศ

“ให้บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี” เป็นสโลแกนของคลินิกหมอครอบครัว

บริการทุกคน หมายถึง คนทุกรุ่นทุกวัยทั้งเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน วัยชรา ทั้งคนปกติที่มีสุขภาพดี คนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ คนที่มีอาการเจ็บป่วย และคนที่ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพ

บริการทุกอย่าง หมายถึง การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานทั้งหมด ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และถ้าผู้ป่วยต้องการรักษาโรคเฉพาะทาง ทีมหมอครอบครัวจะประสานงานกับโรงพยาบาลแม่ข่าย เพื่อส่งตัวผู้ป่วยด้วยโปรแกรมส่งตัวคนไข้ที่มีมาตรฐาน และคอยติดตามดูแลผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง

บริการทุกที่ หมายถึง ทีมหมอครอบครัวจะทำงานทั้งในที่ทำการคือ คลินิกหมอครอบครัว และที่บ้านของประชาชน โดยการไปเยี่ยมถึงบ้านและชุมชน

บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี หมายถึง ประชาชนสามารถติดต่อ และขอรับคำปรึกษา จากทีมหมอครอบครัวได้ทางโทรศัพท์หรือโซเชียลมีเดีย เช่น กลุ่มไลน์และกลุ่มเฟซบุ๊ก โดยสามารถถ่ายรูปอาการป่วยและส่งให้ทีมหมอครอบครัวช่วยดูแลได้ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ

สำหรับเป้าหมายของคลินิกหมอครอบครัวนั้น แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่

1.ระยะสั้น ลดความแออัด ลดการใช้บริการที่โรงพยาบาลใหญ่ได้ถึงร้อยละ 60 ลดการรอคอยและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลใหญ่ลงร้อยละ 15 - 20

2.ระยะกลาง ลดป่วย ช่วยป้องกันและควบคุมโรค ลดการตายของทารกแรกเกิดร้อยละ 10 - 40 เพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ

3.ระยะยาว ลดค่าเดินทางไปโรงพยาบาลได้ถึง 1,655 บาท/คน/ปี และยังช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐในด้านสาธารณสุขได้ถึง 50,000 ล้านบาทต่อปี

งานวิจัยการันตีผลดีของ “คลินิกหมอครอบครัว”

ผลการวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ของนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ตามโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ชี้ว่า

“ภายใน 10 ปี จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้กว่า 147,510 ล้านบาท ลดการใช้บริการในโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น 26,684 ล้านบาท ลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง 66,009 ล้านบาท และช่วยสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ดีขึ้นซึ่งคิดเป็นมูลค่าได้ถึง 54,817 ล้านบาท

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×