Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

ครม.เห็นชอบให้ รฟม.ดำเนินกิจการรถไฟฟ้ารางเบาใน จ.เชียงใหม่


แชร์เลย

2 posts in this topic

ครม.เห็นชอบให้ รฟม.ดำเนินกิจการรถไฟฟ้ารางเบาใน จ.เชียงใหม่ พังงาและภูเก็ตได้

2093508791_NewBanner-2.jpg.90b437cbbe959bab780ee67064592c15.jpg


      พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาการให้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)สามารถดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ พังงา และภูเก็ตได้


     ตั้งแต่ปี 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติให้สำนักงานนโยบายและแผนขนส่งจราจร (สนข.) เป็นผู้จัดทำโครงการพัฒนาระบบขนส่งเชื่อมโยเส้นทางในเมืองสำคัญตามภูมิภาค และเส้นทางเชื่อมโยงระหว่าง 2 ฝั่งทะเล ทางสนข.ได้ผลสรุปว่าเห็นควรให้ดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ และ โครงการรถไฟสายใหม่เส้นทางสุราษฎร์ฯ-พังงา-ภูเก็ต ซึ่งทั้งสองที่คือทั้งเชียงใหม่และเส้นทางที่ท่านุ่น จังหวัดพังงาไปภูเก็ตเป็นลักษณะการขนส่งที่เรียกว่าระบบรถไฟฟ้ารางเบา


     "สาเหตุที่ต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเพราะว่าในกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน รฟม.สามารถดำเนินการรถไฟฟ้าได้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น เป็นเครื่องยืนยันว่ารัฐบาลพยายามขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหลักหรือเส้นทางรองที่เชื่อมโยงระหว่างจุดต่างๆ ที่สำคัญ"


     นอกจากนี้สำนักงบประมาณยืนยันว่าจะไม่เกิดภาระด้านงบประมาณในขณะนี้ เพราะเป็นแค่เพียงขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้ รฟม.สามารถดำเนินการได้ แต่ในกระบวนการขั้นตอนที่จะเริ่มดำเนินการโครงการค่อยไปว่ากันภายหลัง

404856921_news008A.jpg.6da90bc05c43fd274e683cd00c73daa4.jpg


ด้านนายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

 1) โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร (สนข.) ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเชียงใหม่ และได้นำเสนอผลการศึกษาตามรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 สาระสำคัญโดยสรุปคือ ระบบหลักเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit) ซึ่งเป็นโครงการตามมาตรการ PPP Fast Track

 2) ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต สนข. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี - พังงา - ภูเก็ต ซึ่งได้ข้อสรุปในส่วนของระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit หรือ Tramway) มีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากบริเวณสถานีรถไฟท่านุ่น จังหวัดพังงา ผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตและสิ้นสุดที่บริเวณห้าแยกฉลอง จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 58.5 กิโลเมตร ซึ่งได้บรรจุไว้ในโครงการตามมาตรา PPP Fast Track

ทั้งนี้ รฟม. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งโดยรวมเห็นด้วยกับการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบราง และให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เร่งดำเนินโครงการฯ

light-rail.jpg.e611f3e3e2664653e826b66d6f3d39c9.jpg

 

มาทำความรู้จักกับรถไฟฟ้ารางเบา 

รถไฟรางเบา หรือ รถไฟฟ้ารางเบา (อังกฤษ: Light rail) เป็นระบบขนส่งมวลชนที่ให้บริการในเขตเมือง ขับเคลื่อนโดยใช้ล้อหรือไฟฟ้า และตู้โดยสารที่ใช้จะเท่ากับหรือมากกว่า 1 ตู้ก็ได้

รถไฟฟ้ารางเบา มักถูกจัดให้คล้ายกับรถราง จะแบ่งตามขีดความสามารถในการขนส่งผู้โดยสารจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ        

1.ระบบขนส่งมวลชน Light Rail Transit System LRT เป็นระบบขนส่งมวลชนเบาที่ขนส่ง ทางราง โดยขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและวิ่งบนรางเหล็ก มีทั้งที่วิ่งบนท้องถนนและบนเขตทางของตัวเองโดยเฉพาะมีความจุของผู้โดยสารประมาณ 20,000 ถึง 40,000 คน ต่อชั่วโมงต่อทิศทาง        

2.ระบบขนส่งมวลชนหนัก Heavy Rail Transit System HRT เรียกกันทั่วไปว่ารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือ “ รถไฟฟ้า ” เป็นระบบหนึ่งของยานพาหนะประเภทขนส่งมวลชนที่มีเส้นทางเป็นรางอยู่ใต้ดินหรือรางยกระดับ โดยทั่วไปอาจจะเรียกว่า รถไฟฟ้าใต้ดิน Underground หรือ Subway หรือระบบรางในอุโมงค์ Tube หรือรถไฟลอยฟ้า Elevated Rail เป็นการขนส่งตามเส้นทางที่ไม่เปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามตารางเวลา สำหรับความจุของผู้โดยสารประมาณ 40 000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง ข้อมูลจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 

ภาพ : CM-PMAP, Thailand Skyline

img_7853-1.jpg

centro-new-tram-580d898bbb22bd4f10738a9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

รถไฟฟ้าในเทศบาลนครเชียงใหม่และพื้นที่ต่อเนื่อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
 
รถไฟฟ้าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และพื้นที่ต่อเนื่อง หมายถึง โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ที่ใช้ยานพาหนะที่แล่นบนรางโดยใช้พลังงานไฟฟ้า (electric railways) เป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งหลัก มีพื้นที่รับผิดชอบให้บริการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่ที่มีความเกี่ยวเนื่องโดยรอบ แต่ยังไม่มีการเปิดให้บริการจริง โดยยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาและออกแบบโครงการ

อนึ่ง คำว่า "รถไฟฟ้า" ในที่นี้ เป็นคำที่ใช้กันโดยทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการ หมายถึงโครงข่ายระบบขนส่งทั้งโครงข่าย มิได้หมายความความถึงเฉพาะตัวยานพาหนะ โดยจะหมายถึงโครงข่ายระบบขนส่งที่ใช้ยานพาหนะที่แล่นบนรางโดยใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่าย แต่มักจะไม่หมายรวมถึงรถราง (tram) และรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (monorail)

ประวัติ[แก้]

แนวคิดเรื่องการมีรถไฟฟ้าในเทศบาลนครเชียงใหม่และพื้นที่ต่อเนื่องนั้น เป็นสิ่งที่พูดถึงอย่างจริงจังในการศึกษาเพื่อจัดทำระบบขนส่งมวลชนสาธารณะสำหรับเมืองเชียงใหม่  ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการแล้ว 4 ครั้ง[1]  ได้แก่

 1. ปี พ.ศ. 2537  ดำเนินการโดยการทางพิเศษ  มีการนำเสนอถึงการนำรถไฟฟ้าใต้ดินมาใช้  และได้ดำเนินการถึงขั้นมีการออกแบบในรายละเอียด แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวได้เกิดการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบของการทางพิเศษขึ้น  โดยมีการจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร  หรือ รฟม. ขึ้นมารับผิดชอบงานด้านรถไฟฟ้าโดยเฉพาะ ซึ่งในเวลานั้นทาง รฟม. ได้มุ่งให้ความสำคัญในการจัดสร้างระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเป็นหลัก จึงทำให้ไม่ได้สานต่อโครงการนี้
 2. ปี พ.ศ. 2548  ดำเนินการโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  หรือ สนข. มีการดำเนินการถึงขั้นออกแบบในรายละเอียดของระบบรถไฟฟ้าสำหรับเมืองเชียงใหม่  แต่หลังจากทำการศึกษาเสร็จสิ้นก็เกิดการรัฐประหาร  มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลในหลายๆ ด้าน  ทำให้โครงการนี้ไม่ได้รับการผลักดันต่อ
 3. ปี พ.ศ. 2557  ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  มีการยกระบบรถไฟฟ้าขึ้นเป็นหนึ่งในตัวเลือก  แต่การดำเนินการยังไม่ได้คืบหน้ามากนัก  และยุติลงหลังจากกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ สนข. ศึกษาเพื่อจัดทำระบบขนส่งมวลชนสาธารณะสำหรับเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2559
 4. ปี พ.ศ. 2559  ดำเนินการโดย สนข.  ซึ่งจนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559  ในต้นแบบโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะสำหรับเมืองเชียงใหม่ 5 แบบสุดท้าย  ล้วนกำหนดให้ใช้ระบบรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งสาธารณะหลักของเมือง โดยมีต้นแบบจำนวน 3 แบบที่กำหนดให้ระบบรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นระบบขนส่งสาธารณะหลักของเมือง มีต้นแบบ 1 แบบที่กำหนดให้ระบบรถไฟฟ้าบนดินเป็นระบบขนส่งสาธารณะหลักของเมือง และมีต้นแบบ 1 แบบที่กำหนดให้ทั้งระบบรถไฟฟ้าบนดินและระบบรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นระบบขนส่งสาธารณะหลักของเมือง

เส้นทางรถไฟฟ้าตามโครงการที่มีการเสนอไว้[แก้]

โครงการที่ถูกนำเสนอก่อนปี พ.ศ. 2559[แก้]

220px-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%
 
รูปแบบเส้นทางรถไฟฟ้าในเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ถูกนำเสนอเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2556
รูปแบบที่นำเสนอโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2556

แผนแม่บทฯ ปี พ.ศ. 2559[แก้]

รูปแบบจากโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดเส้นทางดังนี้[2]

รถไฟฟ้าใต้ดิน[แก้]

ในต้นแบบโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะสำหรับเมืองเชียงใหม่ 5 แบบสุดท้าย  มีต้นแบบจำนวน 4 แบบที่กำหนดให้ระบบรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นระบบขนส่งสาธารณะหลักของเมือง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบที่ 2 และ 3

เป็นรูปแบบที่ได้รับคะแนนจากการศึกษาฯ เป็นอันดับที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ทั้งสองรูปแบบประกอบด้วยเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน 3 เส้นทาง ได้แก่

 1.      สายสีแดง : โรงพยาบาลนครพิงค์ - สี่แยกทางลอดแม่เหียะสมานสามัคคี
 2.      สายสีน้ำเงิน : หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - สี่แยกทางลอดศรีบัวเงินพัฒนา
 3.      สายสีเขียว : สี่แยกทางลอดรวมโชคมีชัย - สี่แยกสนามบิน

โดยทั้งสองรูปแบบมีจุดแตกต่างกันเล็กน้อยที่เส้นทางสายสีน้ำเงิน โดยในรูปแบบที่ 2 จะตัดผ่านกลางพื้นที่ภายในเขตกำแพงเมืองเก่า แต่ในรูปแบบที่ 3 จะเลี่ยงให้เส้นทางเลาะไปตามแนวคูเมืองทางทิศเหนือ ผ่านบริเวณประตูช้างเผือก

รูปแบบที่ 5

เป็นรูปแบบที่ได้รับคะแนนจากการศึกษาฯ เป็นอันดับที่ 4 ประกอบด้วยเส้นทางรถไฟฟ้าบนดิน 4 เส้นทาง และเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน 1 เส้นทาง โดยในส่วนของเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินนั้น จะเริ่มต้นจากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านพื้นที่ภายในเขตกำแพงเมืองเก่า ถนนท่าแพ สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ (อาเขต) และสิ้นสุดบริเวณสี่แยกทางลอดรวมโชคมีชัย

รูปแบบที่ 1

เป็นรูปแบบที่ได้รับคะแนนจากการศึกษาฯ เป็นอันดับที่ 5 ประกอบด้วยเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน 3 เส้นทาง ได้แก่

 1.      สายสีแดง : โรงพยาบาลนครพิงค์ - สี่แยกทางลอดแม่เหียะสมานสามัคคี
 2.      สายสีน้ำเงิน : หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - สี่แยกทางลอดศรีบัวเงินพัฒนา
 3.      สายสีเขียว : ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด - สี่แยกทางลอดเวียงกุมกามโบราณสถาน

รถไฟฟ้าบนดิน[แก้]

ในต้นแบบโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะสำหรับเมืองเชียงใหม่ 5 แบบสุดท้าย  มีต้นแบบจำนวน 2 แบบที่กำหนดให้ระบบรถไฟฟ้าบนดินเป็นระบบขนส่งสาธารณะหลักของเมือง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบที่ 4

เป็นรูปแบบที่ได้รับคะแนนจากการศึกษาฯ เป็นอันดับที่ 3 ประกอบด้วยเส้นทางรถไฟฟ้าบนดิน 5 เส้นทาง ดังนี้

 1.      สายสีแดง : สี่แยกลิขิตชีวัน (หนองจ๊อม) - สี่แยกสนามบิน
 2.      สายสีน้ำเงิน : หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - สถานีรถไฟเชียงใหม่
 3.      สายสีเขียว : โรงพยาบาลนครพิงค์ - สี่แยกทางลอดแม่เหียะสมานสามัคคี
 4.      สายสีชมพู : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ - รอบคูเมือง
 5.      สายสีฟ้า : ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ - สถานีรถไฟเชียงใหม่
รูปแบบที่ 5

เป็นรูปแบบที่ได้รับคะแนนจากการศึกษาฯ เป็นอันดับที่ 4 ประกอบด้วยเส้นทางรถไฟฟ้าบนดิน 4 เส้นทาง และเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน 1 เส้นทาง โดยในส่วนของเส้นทางรถไฟฟ้าบนดิน มีรายละเอียดดังนี้

 1.      สายสีแดง : สี่แยกทางลอดรวมโชคมีชัย - ถนนวัวลายและถนนทิพเนตร
 2.      สายสีเขียว : โรงพยาบาลนครพิงค์ - สี่แยกทางลอดแม่เหียะสมานสามัคคี
 3.      สายสีชมพู : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ - รอบคูเมือง
 4.      สายสีฟ้า : ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ - สถานีรถไฟเชียงใหม่

ปัญหาและอุปสรรค[แก้]

มีการคัดค้านจากประชาชนบางส่วนในการก่อสร้างรถไฟฟ้ายกระดับ (elevated railway) หรือรถไฟลอยฟ้า ด้วยเหตุผลว่า อาจจะบทบังและทำลายทัศนียภาพของเมือง โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองเก่าและพื้นที่ใกล้ดอยสุเทพ และคัดค้านการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตที่จะเสนอให้เป็นมรดกโลก อันได้แก่ พื้นที่ในเขตกำแพงเมืองเก่า พื้นที่เมืองเก่าในเขตแนวกำแพงดิน และพื้นที่ในเขตเวียงสวนดอก[3]

อ้างอิง[แก้]

 1. กระโดดขึ้น บุญส่ง สัตโยภาส. "เชียงใหม่จะมีระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างไร?"
 2. กระโดดขึ้น โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่. "สรุปผลการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2".
 3. กระโดดขึ้น อิศรา กันแตง. "การทำงานของคณะทำงานผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก (ตอนที่ 2)".

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×