Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
itroom0012

งานรับบัว ปี 2561 จังหวัดสมุทรปราการ


แชร์เลย

1 post in this topic

con_14_1.jpg

ประเพณีรับบัว

เป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมาแต่โบราณของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในอดีต มีชาวบ้าน ที่เป็นชาวไทย ชาวลาว และชาวรามัญ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ ประกอบอาชีพแตกต่างกันไป ต่อมาได้ช่วยกันพัฒนา พื้นที่รกร้าง ลำคลองอซึ่งเต็มไปด้วย ต้นอ้อ กอแขม และ วัชพืชต่างๆ มากมาย เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม ส่วนทางทิศใต้นั้นมีป่าล้อมรอบ น้ำมีสภาพเป็นน้ำเค็ม และทางทิศเหนือมีบึงใหญ่ที่มีบัวงอกงามอย่างหนาแน่นทั่วทั้งบริเวณ

dsf.jpg

ดังนั้นชาวไทย ชาวลาวและชาวรามัญ จึงได้ร่วมกันพัฒนาผืนดินแห่งนี้เรื่อยมา จนมาบรรจบกันที่ทางสามแยก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ที่ประกอบด้วย ปากน้ำลำคลอง 3 สาย ได้แก่ คลองสลุด คลองชวดลากข้าว และคลอดลาดกระบัง ต่อมา ชาวรามัญที่แยกไปประกอบอาชีพ ณ คลองลาดกระบัง เริ่มมีรายได้และผลผลิตตกต่ำ เนื่องมาจากปัญหาศัตรูพืช นกหนูชุกชุม เข้ามาทำลายพืชผลเกตรกรรม จึงอพยพกลับสู่ถิ่นฐานเดิม คือฝั่งบ้านปากลัด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีกำหนดการเดินทางในวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 11 พร้อมกับเก็บดอกบัวหลวงบริเวณนั้นเป็นจำนวนมาก เพื่อเตรียมบูชา พระคาถาพัน และได้บอกกับชาวไทยที่สนิทสนมว่า เมื่อถึงวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ในปีต่อๆไป ขอให้คนไทยทั้งหลาย ช่วยกันเก็บดอกบัวหลวงไปไว้ ณ วัด หลวงพ่อโต (วัดบางพลีใหญ่ใน) สำหรับมอบให้พวกตนชาวรามัญ เพื่อนำไปเป็นพุทธบูชาในวันออกพรรษาต่อไป และด้วยน้ำใจที่คนไทยมีต่อชาวรามัญ จึงมีความยินดีที่จะทำตามที่ชาวรามัญได้ขอเอาไว้ หลังจากชาวรามัญได้พากันกราบนมัสการหลวงพ่อโต และอัญเชิญน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ติดตัวไปด้วย แล้วจึงลากลับบ้านปากลัด เพื่อนำดอกบัวไปบูชาพระพันคาถา ที่ปากลัดต่อไป

ดังนั้น ในปีต่อๆมา เมื่อครบกำหนดวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ชาวไทยจะเก็บดอกบัวมาไว้ที่วัดหลวงพ่อโต (วัดบางพลีใหญ่ใน) ตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับชาวรามัญ ซึ่งชาวรามัญจะเดินทางมารับดอกบัวเหล่านั้นในเวลา 3.00 – 5.00 น. และคนไทยก็ได้จัดเตรียมขนมคาวหวานนานาชนิดไว้สำหรับต้อนรับ เมื่ออิ่มหนำสำราญแล้ว ชาวรามัญจะนำดอกบัวเข้าไปนมัสการหลวงพ่อโตในวิหารวัด และอัญเชิญน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์กลับบ้านด้วย เพื่อเป็นสิริมงคล และนำดอกบัวอีกจำนวนหนึ่ง กลับไปบูชาพระคาถาพันอีกด้วย และประเพณีอันดีงานนี้ได้สืบทอดกันมาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้  วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลอง ลงเรือแห่ไปตามลำคลองสำโรง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณสองฝั่งคลอง ได้ร่วมสักการบูชาโดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ มีความเชื่อกันว่า หากสามารถโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่แล้ว อธิษฐานสิ่งใดไว้ก็จะประสบความสำเร็จดังหวัง

ในปี 2561 นี้ กำหนดการงานประเพณีรับบัว 9 วัน 9 คืน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2561 ณ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง วันโยนบัว 23 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.

เครดิต https://www.108news.net/news/12800

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×