Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (2)

เชิญร่วมลงทะเบียนสมัครเป็น ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ


แชร์เลย

1 post in this topic

     จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การของรัฐและเอกชน  ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงทะเบียนสมัครเป็น ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ในวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงติดตัวมาด้วย สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 7 ขวบ ให้นำสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านมาเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแต่งกายชุดสุภาพ สวมใส่เสื้อเหลือง เพื่อเข้ารับพระราชทานหมวก ผ้าพันคอ และบัตรประจำตัวประชาชนจิตอาสา หลังจากนั้นจะร่วมปฏิบัติภารกิจ จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ณ บริเวณชุมชนศรีดอนชัย ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

iucR4L8U

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×