Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (2)

พาณิชย์แอ่วเหนือ เติมเต็มศักยภาพธุรกิจไทย Smart Startup 2018


แชร์เลย

2 posts in this topic

พาณิชย์ ‘แอ่วเหนือ’ เติมเต็มศักยภาพธุรกิจไทย
ชวน เอสเอ็มอี ‘พัฒนาควาคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ

DSC00871.JPG.4da5022e95fb1dcfcf07e046aa35586f.JPG


พาณิชย์ โรดโชว์เชียงใหม่ เสริมศักยภาพและความแข็งแกร่งผู้ประกอบการ สู่โมเดลธุรกิจ Thailand 4.0 ด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์ ช่วยสร้างธุรกิจให้มีมูลค่าสูง รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือ
     ม.ล.ภู่ทอง ทองใหญ่  ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า ในยุคที่ธุรกิจขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ประกอบการต้องต่อยอดความสำเร็จด้วยรูปแบบการตลาดที่ตอบโจทย์โดนใจผู้บริโภคยุคใหม่ ไอเดียสร้างสรรค์จึงกลายเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสินค้าเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจจะเป็นกุยแจสู่ความสำเร็จในการสร้างธุรกิจให้มีมูลค่าสูง
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน จัดงาน “
Smart Startup 2018 ” ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และกระตุ้นแนวคิดการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SME) และสตาร์ทอัพ (Startup) ในพื้นที่ภาคเหนือ ตลอดจนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและก้าวสู้การเป็น Smart Enterprise
สำหรับกิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น (1) โซนให้ความรู้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ (2) ศูนย์แนะนำและให้คำปรึกษาทางธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจสินค้า กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานพันธมิตร (3) การสัมมนาโอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ Chief Strategy Officer (CSO) คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ CEO บริษัท คิว คิว จำกัด คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม Social Media Specialist และนักสร้างสรรค์ Creative talk และ Mr.Jackson NG Innovation Tech-Solution maker , Programmer and Academic , Singapore มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล
     จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุนและการคมนาคมขนส่ง (Northern Land Port) โดยเฉพาะการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การคมนาคม และโลจิสติกส์ ปัจจุบัน มีนิติบุคคลดำเนินกิจการอยู่จำนวน 19,544 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 140,999.79 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561) การเติมเต็มและปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสังคมผู้ประกอบการทั้งเอสเอ็มอี (SME) และสตาร์ทอัพ (STARTUP) ในพื้นที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข็งขันและสร้างธุรกิจให้มีมูลค่าสูงในยุคดิจิทัล ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ กล่าวสรุป
     ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 08 5155 5940 , 08 2790 2127 สายด่วน 1570
E-mail : Smartstartup.creativethailand.net และ www.dbd.go.th

DSC00861.JPG.d852ce229d18fa2226b5dc339fa724d9.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×