Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
Fluk Napassakorn

Coffee Camp นำสื่อขึ้นดอยชิมกาแฟ


แชร์เลย

1 post in this topic

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่ นำทีมสื่อมวลชน-ดาราสาว นุ่น ศิรพันธ์ ขึ้นดอยชิมกาแฟคุณภาพถึงแหล่งผลิต

ระหว่างวันที่ 6 - 8  กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม Coffee Camp ซึ่งเป็นการนำทีมผู้สื่อข่าวจากส่วนกลางและสื่อท้องถิ่น พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาธิ กลุ่มคลัสเตอร์เชียงใหม่เมืองกาแฟ สภาอุตสาหกรรม สมาคมกาแฟไทย รวมกว่า 30 คน เข้าเยี่ยมชมแหล่งปลูกกาแฟคุณภาพที่อำเภอแม่ออน และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีดาราสาวหัวใจรักษ์โลก นุ่น ศิริพันธ์ วัฒนจินดา เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรม “Coffee Campเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้เพื่อมุ่งสู่เชียงใหม่เมืองกาแฟ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมกาแฟกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ให้คนในประเทศรวมทั้งต่างประเทศได้รับรู้ว่า เชียงใหม่มีการพัฒนาตนเองเข้าสู่การเป็นเมืองแห่งกาแฟเรียบร้อยแล้ว

 

โดยในวันที่  6 กรกฎาคม คณะสื่อมวลชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดาราสาว นุ่น ศิริพันธ์  ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมแหล่งปลูกกาแฟที่บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งแรก ซึ่งบ้านแม่กำปอง เป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าชั้นดี เนื่องจากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 1,300 เมตร มีอากาศเย็นฉ่ำตลอดทั้งปี ชาวบ้านเริ่มต้นปลูกกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการปลูกต้นชาเมี่ยงมานานกว่า 20 กว่าปีแล้ว โดยได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากโครงการหลวงฯ ศูนย์ตีนตก  นอกจากนี้  บ้านแม่กำปองยังเป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนที่มีการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง เคยได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในปี พ.ศ. 2550 

IMG_0127.JPG.247d561cf34c3e54f90d6db14d6bccf0.JPG

ทุกวันนี้ บ้านกำปองสามารถผลิตเมล็ดกาแฟได้มากกว่า 5 ตันต่อปี ภายใต้การทำงานของ ‘กลุ่มแปรรูปอาราบีก้าแม่กำปอง' ถือเป็นชุมชนพึ่งพาตนเองที่สร้างผลผลิตกาแฟแบบปลูกเอง คั่วเอง ไปจนถึงการบรรจุหีบห่อและจัดจำหน่ายเองโดยสมาชิกในชุมชน 

ในส่วนของกำหนดการ วันที่  7 กรกฎาคม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Coffee Camp ได้เดินทางไปยังแหล่งปลูกกาแฟที่บ้านแม่ตอน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นน้ำที่มีความอุดมสมบรูณ์ของดิน น้ำ และแร่ธาตุ ต้นกาแฟได้รับการดูแลและปลูกภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ ทำให้เกิดการสะสมธาตุอาหารได้เต็มที่ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีระดับความสูงที่สุด เมื่อเทียบกับหมู่บ้านอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง คือบนเทือกเขาสูง 1,100 - 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีความหอมของดอกไม้ป่า หรือ (ดอกก่อ) จึงทำให้กาแฟมีความแตกต่างของรสชาติและกลิ่นกาแฟจากแหล่งปลูกอื่นๆ

IMG_0129.JPG

เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านแม่ตอน ได้รวมกลุ่มกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนทำการผลิตและแปรรูปผลผลิตกาแฟอราบิก้า จนได้ผลผลิตกาแฟสารและกาแฟคั่วที่มีคุณภาพสูง  นอกจากนี้ กาแฟจากแหล่งเทพเสด็จยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) มาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อย.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI (Geographical Indication) เป็นตัวการันตีได้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนนี้ได้เป็นอย่างดี

จากนั้น คณะได้เดินทางไปยังโรงคั่วกาแฟ บริษัทกาแฟวาวี จำกัด ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณไกรสิทธิ์ ฟูสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมกรรมวิธีการคั่วกาแฟ ซึ่งเป็นกรรมวิธีแปรรูปที่สำคัญก่อนจะถึงมือผู้บริโภค 

 

IMG_0192.JPG

ทั้งนี้ บริษักาแฟวาวี จำกัด ได้ดำเนินกิจการยาวนานมาเป็นระยะเวลา 18 ปี ในการให้บริการคั่วเมล็ดกาแฟ ด้วยโรงงานที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล โดยผู้มีประสบการณ์การคั่วมาตรฐาน Roasting Professional จากสมาคมกาแฟชนิดพิเศษยุโรป (SCAE) มากกว่า 15 ปี บริการรับทำ Sample Roast สร้างกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ด้วยมาตรฐาน Q-Grader ของสมาคมกาแฟชนิดพิเศษอเมริกา (SCAA) และยังแนะนำให้คำปรึกษาไม่ว่าจะคั่วในปริมาณมากหรือน้อย

จังหวัดเชียงใหม่ถือได้ว่าก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองกาแฟเต็มรูปแบบเนื่องจากมีผู้ประกอบการคุณภาพจำนวนมากทั้งต้นน้ำ (เกษตรกร)  กลางน้ำ (แปรรูป)  และปลายน้ำ (การตลาด) มีพื้นที่ปลูกกาแฟมากกว่า 2 หมื่นไร่ ใน 19 อำเภอ ให้ผลผลิตราว 3 พันตันต่อปี และมีร้านกาแฟมากกว่า 1 พันแห่ง นอกจากนี้ ล่าสุดคู่มือการท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกอย่าง Lonelys Planets global coffee tour ฉบับล่าสุดที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ยังได้จัดให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 3 เมืองกาแฟที่ดีที่สุดในเอเชีย เคียงคู่กับ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และอิโปห์ ประเทศมาเลเซีย

ด้านศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่และหลายภาคส่วนได้สนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการกาแฟในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์เชียงใหม่เมืองกาแฟที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมกว่า 300 ราย รวมไปถึงการอบรมให้ความรู้ด้านทักษะต่างๆ และการตลาด โดยตั้งเป้าผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์การกาแฟแห่งภูมิภาค หรือ Coffee Hub ในอนาคต

 

IMG_0199.JPG

IMG_0207.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×