Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
Guest

(คลิป) การประชุมวิชาการนานาชาติ ของ สถาบันการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ


แชร์เลย

1 post in this topic

Guest

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

          บรรยากาศในงาน เริ่มพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ กล่าวรายงาน  โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดงานโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและได้มีศาสตราจารย์คลีนิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวตอนรับ กลุ่มคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สถาบันการศึกษาชั้นนำจำนวน 14 แห่ง จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตเลีย เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วย นักวิชาการ นักวิจัย นักปฏิบัติการดูแลสุขภาพ พยาบาลวิชาชีพ ตลอดจนนักศึกษาพบาบาลระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 850 คน จากนั้นเริ่มจัดประชุมวิชาการเรื่อง "พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพให้เป็นเลิศ : การทำงานเป็นทีมด้านการศึกษา วิจัย และปฏิบัติ" (Optimizing Healthcare Quality : Teamwork in Education ,Research , and Practice ) และยังเหลืออิก 2 วันในการประชุมวิชาการอีกคือ 23-24 มิถุนายน 2559 สถานที่ประชุมครั้งได้จัดที่ ห้องประชุมเอ็มเพรส แกรนด์ฮอลส์ ชั้น 3 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อ มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมมีดังนี้

ประเทศสหรัฐอเมริกา 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 

Johns Hopkins University , University of Alabama Birmingham , University of Illinois Chicago , University of North Carolina at Chapel Hill , University of Michigan Ann Arbor , University of Texas Health Science Center San Antonio , University of Washington Seattle

ประเทศออสเตเลีย 1 มหาวิทยาลัย คือ

University of Technology Sydney

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 มหาวิทยาลัย คือ

University of  Hong Kong

ประเทศญี่ปุ่น 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่

Kobe University , Toho University , Kagawa University , University of the Ryukyu , Ewha Womans University 

ประเทศอินโดนีเซีย 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่

Universitas Gadjah Mada , Universitas Indoneasia

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 8 สถาบัน CMB China Nursing Network (CCNN)

และไทยอีก 7 สถาบัน Sigma Theta tau International Phi Omega at-Large Chapter,Thailand

วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เพื่อ

1.อภิปรายเรื่องคุณภาพของการดูแลสุขภาพและการทำงานเป็นทีมของสหวิชาชีพในระดับโลก 

2.แลกเปลี่ยนข้อมูลความรุู้ที่ทันสมัยและประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมของสหวิชาชีพ

3.อภิปรายเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของการทำงานเป็นทีมของสหวิชาชีพ

4.เป็นเวทีสำหรับสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในการสร้างเครือข่ายอันจะนำไปสู่การพัฒนาทีมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับภาคและระดับโลก

5.ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันต่างๆทางด้านการศึกษา วิจัย และปฏิบัติ

และการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อเรื่องTeamwork for Sustainable Development จากนั้น ตลอดการประชุมทั้ง 3 วันจะมีการบรรยาย และการอภิปราย ในหัวข้อต่างๆ โดยผู้บรรยายที่มีชื่อเสียงระดับโลก กว่า 60 คน

 

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×