Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
Panda Indy

โรคระบบทางเดินปัสสาวะ


แชร์เลย

1 post in this topic

โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

      ระบบทางเดินปัสสาวะ ของคนเราประกอบด้วย ไต (Kidney) ท่อไต (Ureter) 2 ข้าง กระเพาะปัสสาวะ (Bladder) และท่อปัสสาวะ (Urethra)  ไตทำหน้าที่กรองของเสียออกในรูปปัสสาวะ ส่งผ่านท่อไตไปยังกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ

     โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะ ให้บริการตรวจรักษาโรคและความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ อาทิเช่น นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ, มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ โดยการวิเคราะห์ของทีมแพทย์เฉพาะทางร่วมกับการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและใส่ใจบริการ  คลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เน้นวิธีการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก เจ็บน้อย และให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง  

คลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  ให้บริการตรวจรักษาในด้านต่างๆ ดังนี้  

การักษานิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

  1. การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยการฝังแร่ มะเร็งต่อมลูกหมาก
  2. การให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพเพศชายและการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction) ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ สมรรถภาพเพศชาย
  3. การรักษามะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ
  4. การรักษาโรคติดเชื้อและความผิดปกติอื่นในระบบทางเดินปัสสาวะ 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษาที่คลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  ได้แก่

3_20.jpg


1. การผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยใช้เลเซอร์พีวีพี (Photoselective Vaporization of Prostate หรือ PVP)

    เป็นวิธีการรักษาโดยใช้เลเซอร์เพื่อตัดต่อมลูกหมากออกบางส่วนหรือทั้งหมด โดยแพทย์มักแนะนำการผ่าตัดวิธีนี้ให้กับผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hyperplasia หรือ BPH)

2_30.jpg


2. การผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยใช้วิธีส่องกล้อง (Transurethral Resection of the Prostate หรือ TURP) 

    คือ การผ่าตัดเพื่อนำเอาต่อมลูกหมากบางส่วนหรือทั้งหมดออก เป็นวิธีที่ใช้เพื่อรักษาภาวะต่อมลูกหมากโตที่มีอาการปานกลางถึงมาก ซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา 

1_31.jpg

3. การฝังแร่รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก (Brachytherapy)
 
     เป็นวิธีการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากในระยะเริ่มต้นซึ่งให้ผลการรักษาทัดเทียมกับการผ่าตัด โดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัด ซึ่งทำให้โอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ อวัยวะเพศไม่แข็งตัว พบได้น้อยกว่าการรักษาโดยวิธ๊ผ่าตัด
6_15.jpg4. การสลายนิ่วโดยการใช้คลื่นกระแทก (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)
 
     คือ การใช้คลื่นเสียงความถี่ต่ำส่งผ่านผิวหนังไปยังก้อนนิ่ว เพื่อทำให้ก้อนนิ่วแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆ และไหลหลุดออกมากับปัสสาวะได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง การสลายนิ่วโดยการใช้คลื่นกระแทก ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการรักษานิ่วในไตและท่อไต
5_14.jpg

5. การส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะเพื่อคล้องหรือกรอนิ่วในท่อไต (URS: Uretero-renoscope)
 
    วิธีนี้ไม่ทำให้เกิดแผล เนื่องจากเป็นการส่องกล้องผ่านทางรูท่อปัสสาวะที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และใช้เครื่องมือคล้องนิ่วหรือกรอนิ่วให้มีขนาดเล็กลง เหมาะสำหรับการรักษานิ่วในท่อไต

4_19.jpg6. การส่องกล้องเพื่อกรอนิ่วในไต (PCNL: Percutaneous Nephrolithotomy) 
    เป็นวิธีการรักษานิ่วในไตที่พัฒนามาเพื่อเลี่ยงการผ่าตัด ซึ่งจะใช้วิธีเจาะรูเล็กๆ จากผิวหนังเพื่อผ่านเข้าไปในกรวยไต โดยจะใช้กล้องและเครื่องมือสอดตามเข้าไปกรอนิ่วให้แตกออกเป็นชิ้นเล็กๆ และดูดหรือคีบนิ่วออกมา เหมาะสำหรับนิ่วในไตที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่

 

 

เว็บที่เกี่ยวข้อง : http://www.chularat.com/service_detail.php?lang=th&gid=3&id=17

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×