Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

แชร์เลย

1 post in this topic

เวียนมาอีกครั้งกับ “ประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงแห่งนครเชียงใหม่” ประจำปี 2559

             กลุ่มหน่อศิลป์  ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมกับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่  และเทศบาลนครเชียงใหม่  ได้กำหนดจัดงาน“ประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงแห่งนครเชียงใหม่”ประจำปี 2559 ขึ้น ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ภายในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 25 มิ.ย. 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น. โดยช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงสังเวยก่อนการฟ้อนบวงสรวงตลอดทั้งวัน

ผศ.เธียรชาย อักษรดิษฐ์ หัวหน้าโครงการกล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ กลุ่มหน่อศิลป์ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจากภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มช. ประกอบไปด้วยนักวิชาการและนักศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปินอิสระ  ตลอดจนนักบริหารการจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับนานาชาติ  ที่ได้มีความสนใจในความรู้และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้การร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน นั้น  ได้ริเริ่มและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยสำนึกและตระหนักถึงพระปรีชาชาญของเหล่าบรรพกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่ในอดีตทั้งสองราชวงศ์  ที่ได้ขับเคลื่อนนำพาสังคมและวัฒนธรรมล้านนาให้ดำเนินมาอย่างยาวนาน จวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 720 ปีล่วงมาแล้ว  โดยมีสถานที่สถิตอยู่ ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองและพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ใจกลางเมืองในเขต คุ้มแก้วหอคำ ของบรรพกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่ในอดีต ซึ่งในปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่  นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา  

การกำหนดจัดงานประเพณีดังกล่าวนี้ ได้ถือปฏิบัติเป็นประจำทุก 4 ปี ตามแบบโบราณ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงและแสดงกตัญญุตาคารวะแด่บรรพกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่ และบรรพชนล้านนาในช่วงหลังจากเทศกาลบุญปีใหม่สงกรานต์และก่อนเทศกาลเข้าพรรษา  เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการบวงสรวงผีอารักษ์และผีบรรพบุรุษของล้านนา  เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของบรรพชนล้านนาผ่านความศรัทธาและพิธีกรรมโบราณ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในประวัติศาสตร์  สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้แก่สาธารณชนทั่วไป  และเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่สู่สาธารณชนในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและสากลให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อไป  อันจะเป็นการจรรโลงไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามตามความเชื่อและศรัทธาในท้องถิ่นล้านนา นับเนื่องแต่อดีต ที่เคยได้มีการจัดงานบวงสรวงบูชาผีอารักษ์และบรรพบุรุษในช่วงเวลาดังกล่าวเอาไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังสืบต่อไปภายหน้า  นับเป็นส่วนหนึ่งในการนำวัฒนธรรมล้านนามาเป็นส่วนช่วยฟื้นฟูสภาพสังคม  และยังส่งเสริมสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวอีกด้วย

โดยรูปแบบการจัดงานนั้นจะประกอบไปด้วยการประกอบพิธีกรรมแบบโบราณ นับตั้งแต่การสังเวยด้วยเครื่องสักการะ การฟ้อนบวงสรวงโดยเหล่าบรรดาม้าขี่ที่นั่งของผีบรรพบุรุษ ผีอารักษ์ และผีเจ้านาย จากเมืองลำปาง  เมืองลำพูน และเมืองเชียงใหม่  อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายทางวิชาการเรื่อง ความเชื่อและศรัทธาในผีบรรพบุรุษชาวล้านนา(Faith and Worshipping in Lan Na) ให้ได้ชมภายในงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าต่อสาธารชนถึงแนวความคิดในคติความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษโดยสังเขปด้วย

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน “ประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงแห่งนครเชียงใหม่” ในวันเสาร์ที่ 25 มิ.ย. 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น. ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่  ภายในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (ด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานภาควิชาศิลปะไทย โทร. 053-944-817-8  หรือที่หน้าแฟนเพจ เฟซบุค ของ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

13411942_1046647848753486_7626772361996694365_o.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×