Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (2)

ประเพณี เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย


แชร์เลย

1 post in this topic

          วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 06.00 น. ดร.อำนวย. ยศสุข. นายกสภามหาวิทยลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเดิน-วิ่ง การกุศล แม่โจ้- สันทราย ซึ่งนักวิ่งทั่วไทย ศิษย์เก่า รวมถึงนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนร่วม 5000 คน ณ ประตูบางเขน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นชัย ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่

8152825484699.jpg.5d86eb4c12adc19091e697fa77557a41.jpg

          ประเพณี เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย ได้เริ่มมีมาเมื่อครั้งสมัยที่ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ (แม่โจ้) เพื่อทดสอบสมรรถภาพความอดทน ของผู้ที่สมัครเข้าเรียนแม่โจ้สมัยนั้น แรกเริ่มเดิมที เป็นการทดสอบวิ่งทน ของนักเรียนที่จะมาเรียนแม่โจ้ โดยวิ่งจากในเมืองมายังแม่โจ้ ถือเป็นคะแนนพิเศษเพิ่มจากการสอบสัมภาษณ์ เพราะผู้ที่จะทำการเกษตรต้องมีร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ และเป็นการฝึกความอดทน ตามคติพจน์ของ ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ที่ว่า “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” จนทำให้กิจกรรมการ เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย เกิดเป็นประเพณีขึ้นจวบจนปัจจุบัน และวัตถุประสงค์สำคัญอีกประการของกิจกรรมนี้คือให้นักศึกษาใหม่เข้าเยี่ยมคารวะนายอำเภอ สันทราย ได้แนะนำตัวกับประชาชนชาวอำเภอสันทราย จะมีประชาชนชาวอำเภอสันทราย และศิษย์เก่าแม่โจ้ นำอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ต่าง ๆ มาคอยต้อนรับและให้กำลังใจตลอดเส้นทาง 10.5 กิโลเมตร ตั้งแต่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จนถึง หน้าที่ว่าการอำเภอสันทราย เป็นบรรยากาศที่อบอุ่น น่ารัก น่าประทับใจ

          ในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากทุกวิทยาเขต(เชียงใหม่, แพร่ฯ,ชุมพร) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 4,000 คน นอกจากนั้น มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย,มูลนิธิพระช่วงเกษตรศิลปการและศิษย์เก่าแม่โจ้ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรม ยังได้จัดให้มีการแข่งขัน เดิน – วิ่งการกุศล แม่โจ้ – สันทราย โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทลูกแม่โจ้ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอีกมากมาย ซึ่งผลการแข่งขัน มีดังนี้


ประเภททั่วไป ชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพัฒนพิชัย. ตฤนวัฒถาวร สถิติ 28.54 นาที
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายวิเชียร หมื่อโปกุ่ สถิติ 29.24 นาที
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายพุฒิพง สายใย สถิติ 30.27 นาที

ประเภททั่วไป หญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณพิจิตร ปองดอง สถิติ 33.42 นาที
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ คุณหนึ่งฤทัย เทอและ สถิติ 41.34 นาที
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คุณกรณิศ. นำแทน สถิติ 42.02 นาที

ประเภทนักศึกษา ชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายบูรณ์ทอง เจนจิตร์ไพโรจน์ สถิติ 39.07 นาที
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายคีรี ถาวรเอื้ออนันต์ สถิติ 43.58 นาที
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายพีระพงศ์ เลาเหาะ สถิติ 44.34 นาที

ประเภทนักศึกษา หญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวศิวนันท์ บูรณ์เจริญ สถิติ 51.56 นาที
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสิริลักษณ์ เรืองวิไลพร สถิติ 1.07.52 ชั่วโมง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสาลินี หมุนสิงห์ สถิติ 1.07.54 ชั่วโมง


ประเภทศิษย์เก่าแม่โจ้ (ชาย)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณสมเกียรติ ทองยู (แม่โจ้รุ่นที่ 58) สถิติ 38.32 นาที
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ คุณณัฐพล ชมชวน (แม่โจ้รุ่นที่ 72) สถิติ 40.00 นาที
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คุณนภดล ภูผานิล (แม่โจ้รุ่นที่ 59) สถิติ 40.42 นาที


ประเภทศิษย์เก่าแม่โจ้ (หญิง)


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณมณฑา โล่ไพศาล (แม่โจ้รุ่นที่ 55) สถิติ 48.49 นาที
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ คุณปนัดดา สุภารักษ์ (แม่โจ้รุ่นที่ 73) สถิติ 54.43 นาที
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คุณกนิษฐ์ชรินทร์ จันต๊ะมูล (แม่โจ้รุ่นที่ 71) สถิติ 1.09.57 นาที

 

def2e0f5e67ddf7ccc0292a54432a7a4.jpg


12e975522cd07c4f9d6797d1d42281cc.jpg


84dfa4ed19a3c80bbfc2741c5994119e.jpg


9bedd4976c1896f4a3a4c153ce354d93.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×