Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
Guest Taywintra2016

กำหนดการจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล 11-18 พ.ค.2561


แชร์เลย

13 posts in this topic

Guest Taywintra2016

 

กำหนดการจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล(เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ประจำปี 2561

ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-18 พฤษภาคม 2561

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 (วันแรม 12 ค่ำ เดือน 8 เหนือ) (ทำบุญวันเข้าอินทขีล)
เวลา 09.00 น. - พิธีอาราธนาพระเจ้าฝนแสนห่าประดิษฐานบนรถบุษบกศรีเชียงใหม่ จากวัดช่างแต้ม ไปยังวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
เวลา 13.30 น. - คณะข้าราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่ พร้อมกัน ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 14.00 น. - พิธีอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า พร้อมเครื่องบูชาอินทขีล ออกจากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระปกเกล้า ผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เลี้ยวขวาไปตามถนนราชวิถี เข้าสู่ถนนช้างม่อย ถนนช้างม่อยตัดใหม่ ถนนท่าแพ ถนนราชดำเนิน ถึงสี่แยกกลางเวียง เลี้ยวซ้ายตามถนนพระปกเกล้า เข้าสู่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
เวลา 16.00 น. พิธีเปิดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล(เสาหลักเมืองเชียงใหม่)โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวรายงาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานทำพิธีเปิด โดยลั่นกลองชัย 3 ครั้ง
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
- ประธาน จุดธูปเทียนบูชาและสรงน้ำพระพุทธรูปฝนแสนห่า
- ประธาน จุดธูปเทียนบูชา และสรงน้ำเสาอินทขีลภายในวิหารเสาอินทขีล
- ประธานนำประชาชนใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล
เวลา 17.00 น. - พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ในพระวิหารเสาอินทขีล
เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป - การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ศรัทธา ประชาชนใส่ขันดอก สรงน้ำพระเจัาฝนแสนห่า ใส่บาตร 108 ปิดทองพระประจำวันเกิด ไหว้พระพุทธอัฏฐารส บูชาพระธาตุเจดีย์หลวง
เวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ในพระวิหารเสาอินทขีล
เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป - การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 เหนือ ทำบุญวันออกอินทขีล
เวลา 10.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 108 รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น. - ถวายไทยทาน /ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 12.30 น. - พิธีอาราธนาอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า ประดิษฐานบนรถบุษบกศรีเชียงใหม่ จากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สู่วัดช่างแต้ม เสร็จพิธี
...

FB_IMG_1525765328099.jpg

FB_IMG_1525765348866.jpg

FB_IMG_1525765359107.jpg

FB_IMG_1525765369211.jpg

FB_IMG_1525765384897.jpg

FB_IMG_1525765388873.jpg

FB_IMG_1525765428456.jpg

FB_IMG_1525765461876.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Taywintra2016

ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองเชียงใหม่ วันที่ 11 พ.ค.2561 เวลา 14.00 น. โดยนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวอัญเชิญพระพุทธรูปฝนแสนห่า พร้อมเครื่องบูชาอินทขีล ออกจากวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร 

FB_IMG_1526142931816.jpg

FB_IMG_1526142928067.jpg

FB_IMG_1526143233744.jpg

FB_IMG_1526143221671.jpg

FB_IMG_1526143225825.jpg

FB_IMG_1526143249943.jpg

FB_IMG_1526143253533.jpg

FB_IMG_1526143257027.jpg

FB_IMG_1526143261289.jpg

FB_IMG_1526143264698.jpg

FB_IMG_1526143268340.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Taywintra2016

ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองเชียงใหม่ วันที่ 11 พ.ค.2561 โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวิหารเสาอินทขิล

FB_IMG_1526143282342.jpg

FB_IMG_1526143275045.jpg

FB_IMG_1526143285842.jpg

FB_IMG_1526143300829.jpg

FB_IMG_1526143304928.jpg

FB_IMG_1526143308524.jpg

FB_IMG_1526143312076.jpg

FB_IMG_1526143315507.jpg

FB_IMG_1526143319027.jpg

FB_IMG_1526143322489.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Taywintra2016

ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 12 พ.ค.2561 เวลา 17.00-19.00 น. โดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวิหารเสาอินทขิล

FB_IMG_1526177439547.jpg

FB_IMG_1526177443086.jpg

FB_IMG_1526177446914.jpg

FB_IMG_1526177459235.jpg

FB_IMG_1526177478682.jpg

FB_IMG_1526177491937.jpg

FB_IMG_1526177496605.jpg

FB_IMG_1526177503246.jpg

FB_IMG_1526177513412.jpg

FB_IMG_1526177521857.jpg

FB_IMG_1526177534007.jpg

FB_IMG_1526177529014.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Taywintra2016

พช.เชียงใหม่  จัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ภายในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองเชียงใหม่ วันที่ 11-17 พ.ค.2561 โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP อาหาร เครื่องใช้

FB_IMG_1526143322489.jpg

FB_IMG_1526177496605.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Taywintra2016

ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค.2561 เวลา 17.00-19.00 น. โดยเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวิหารเสาอินทขิล

FB_IMG_1526215933790.jpg

FB_IMG_1526215937650.jpg

FB_IMG_1526215941575.jpg

FB_IMG_1526215946945.jpg

FB_IMG_1526215955045.jpg

FB_IMG_1526215958767.jpg

FB_IMG_1526215962318.jpg

FB_IMG_1526215969355.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Taywintra2016

ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 14 พ.ค.2561 เวลา 17.00-19.00 น. โดยนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวิหารเสาอินทขิล

FB_IMG_1526311502936.jpg

FB_IMG_1526311507420.jpg

FB_IMG_1526794685193.jpg

FB_IMG_1526794688806.jpg

FB_IMG_1526794703873.jpg

FB_IMG_1526794707552.jpg

FB_IMG_1526794711736.jpg

FB_IMG_1526794723985.jpg

FB_IMG_1526794728784.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Taywintra2016

ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองเชียงใหม่ วันอังคารที่ 15 พ.ค.2561

FB_IMG_1526361576420.jpg

FB_IMG_1526361579906.jpg

FB_IMG_1526361583091.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Taywintra2016

ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองเชียงใหม่ วันอังคารที่ 15 พ.ค.2561 เวลา 17.00-19.00 น. โดยนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวิหารเสาอินทขิล

FB_IMG_1526378845222.jpg

FB_IMG_1526378848893.jpg

FB_IMG_1526791919327.jpg

FB_IMG_1526791956500.jpg

FB_IMG_1526791935043.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Taywintra2016

ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองเชียงใหม่ วันพุธที่ 16 พ.ค.2561 เวลา 17.00-19.00 น. โดยนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวิหารเสาอินทขิล

FB_IMG_1526476777280.jpg

FB_IMG_1526476804460.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Taywintra2016

 

ปิดทองพระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเส็ง(งูเล็ก)"พระธาตุพุทธคยา" Year of the snake etc.(ฯลฯ)...

ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองเชียงใหม่ วันที่ 11-17 พ.ค.2561

FB_IMG_1526541700910.jpg

FB_IMG_1526541704069.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Taywintra2016

ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค.2561 เวลา 17.00-19.00 น. โดยพล.ท.ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวิหารเสาอินทขิล

FB_IMG_1526555363240.jpg

FB_IMG_1526573293029.jpg

FB_IMG_1526573335229.jpg

FB_IMG_1526573344175.jpg

FB_IMG_1526573317426.jpg

FB_IMG_1526573355645.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Taywintra2016

ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 เหนือ ทำบุญวันออกอินทขีล
เวลา 10.00 น. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 108 รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 10.30 น. - ถวายไทยทาน /ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 12.09 น. - พิธีอาราธนาอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า ประดิษฐานบนรถบุษบกศรีเชียงใหม่ จากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สู่วัดช่างแต้ม เสร็จพิธี

FB_IMG_1526790857760.jpg

FB_IMG_1526790862767.jpg

FB_IMG_1526790869166.jpg

FB_IMG_1526790874054.jpg

FB_IMG_1526790883782.jpg

 

 

 

 

 

FB_IMG_1526790897487.jpg

FB_IMG_1526790904232.jpg

FB_IMG_1526790908527.jpg

FB_IMG_1526790914852.jpg

FB_IMG_1526790921052.jpg

FB_IMG_1526790925091.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×