Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
kaan

เชิญผู้สนใจธุรกิจร้านอาหาร-กาแฟริมน้ำร่วมหุ้นๆละ100บาท


แชร์เลย

2 posts in this topic

ผู้ให้บริการอาหาร-เครื่องดื่ม ภายใต้ชื่อ The Post’Bar ที่คุณคุ้นเคย มีประสบการ ในการประกอบกิจการกว่า12ปี เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดการประกอบการ  ได้ทำการย้ายที่ตั้งของสถานประกอบการ มายังที่ตั้งแห่งใหม่ ติดริมน้ำแม่สา บนถนนแม่ริม-สะเมิง เพื่อเพิ่มศักยภาพ การประกอบการดังกล่าว ภายใต้ชื่อใหม่ The Riverside Home  ( ริเวอร์ไซด์โฮม ) โดยมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพสินค้า และบริการ ให้ดีที่สุดแห่งหนึ่งบนถนนเส้นนี้ 

ขอเชิญชวน ผู้สนใจลงทุนในกิจการร้านอาหาร กาแฟ และเครื่องดื่ม ท่ามกลางธรรมชาติของสายน้ำ หรือผู้ที่อยากเริ่มต้นมีธุรกิจประเภทนี้ โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนเป็นเงินก้อนใหญ่ หรือผู้ที่อยากลงทุนในกิจการแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี ให้วันพักผ่อนของคุณ ไม่เสียเปล่า ร่วมอุดหนุนธุรกิจของคุณเอง ที่นี่

The Riverside Home ( ริเวอร์ไซด์โฮม ) เสนอขายหุ้นจำนวน 5,000หุ้น ราคาหุ้นละ100บาท* โดยมีผลตอบแทนคงที่อัตราร้อยละ1/เดือน หรือร้อยละ12/ปี** ปันผลกำไรจากการประกอบการทุกๆไตรมาส หรือ3เดือน***

*ซื้อได้ตั้งแต่1หุ้นบุริมสิทธิ ราคา100บาท/หุ้น ทุกๆ500หุ้นบุริมสิทธิ เท่ากับ1หุ้นสามัญ 1หุ้นสามัญได้สิทธิ์การออกเสียงบริหารงานในที่ประชุม1เสียง

**ผลตอบแทนอัตราคงที่1% เสมือนดอกเบี้ยที่จ่ายให้ทุก1หุ้นบุริมสิทธิ โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบการ จ่ายคืนผู้ถือหุ้นทุกๆไตรมาส โดยการโอนไปยังบัญชีที่แจ้งไว้กับกรรมการ จะขอจ่ายคืนก่อนเวลาที่กำหนดไม่ได้

***ปันผลกำไรจากการประกอบการ หลังหักค่าใช้จ่าย ทุกๆไตรมาส โดยการจ่ายเงินปันผลกำไรจากการประกอบการ จะจ่ายหลังการประชุมประจำไตรมาส โดยการโอนไปยังบัญชีที่แจ้งไว้กับกรรมการ จะขอจ่ายคืนก่อนเวลาที่กำหนดไม่ได้

บทกำหนดทั่วไป

1.หุ้นบุริมสิทธิ สามารถซื้อ-ขายได้ โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบล่วงหน้า โดยราคาที่ตกลงทั้ง2ฝ่าย กรรมการไม่สามารถกำหนดราคาหุ้นได้หลังจากการซื้อ-ขายหุ้น

2.หุ้นสามัญ สามารถซื้อ-ขายได้ โดยผู้ถือต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบล่วงหน้า เพื่อให้ที่ประชุมทราบชื่อกรรมการผู้ถือหุ้นสามัญรายใหม่หากที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับรายชื่อกรรมการรายใหม่ ผู้ขายหุ้นสามัญนั้นๆต้องให้สิทธิกรรมการในที่ประชุมซื้อหุ้นสามัญนั้นๆไป โดยราคาที่ตกลงทั้ง2ฝ่าย กรรมการไม่สามารถกำหนดราคาหุ้นได้หลังจากการซื้อ-ขายหุ้น

3.กรณีผู้ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ได้ทำการซื้อหุ้นบุริมสิทธิ โดยการสะสมครบ500หุ้นบุริมสิทธิ จะยังไม่ได้1หุ้นสามัญโดยทันที ผู้ถือครองจะต้องนำใบหุ้นมาแสดงต่อกรรมการ เพื่อออกใบถือหุ้นสามัญ และแต่งตั้งกรรมการ จึงจะถือว่าได้สิทธิ์แห่งหุ้นสามัญโดยสมบูรณ์

4.ราคาหุ้นที่ถือครอง ให้เป็นไปตามมูลค่าทางการตลาด และสภาวะของการประกอบการในช่วงเวลานั้นๆ การซื้อ-ขายหุ้นจะอ้างอิงราคาที่เข้าถือครองไม่ได้

5.การขายคืนหุ้น ให้ยึดหลักตามข้อ4ในการคิดราคาของหุ้น โดยผู้ถือครอง สามารถขายคืนหุ้นได้หลังจากถือครองไม่ต่ำกว่า1ไตรมาส โดยยังได้สิทธิ์ปันผลทั้ง2รายการ แห่งหุ้นนั้นๆ หากผู้ถือครองต้องการขายคืนหุ้นก่อนครบไตรมาส จะไม่ได้ค่าตอบแทนทั้ง2รายการ และราคาหุ้นให้เป็นไปตามข้อ4

6.รายงายผลการประกอบการประจำไตรมาส ถือเป็นที่สิ้นสุดในไตรมาสนั้นๆ จะนำมาอ้างอิงผลประกอบการในไตรมาสอื่นๆไม่ได้

7.กรรมการต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบ และกำหนดแนวทางการประกอบการ ในไตรมาสนั้นๆและไตรมาสถัดไป หากกรรมการไดไม่เข้าร่วมในที่ประชุมประจำไตรมาส ให้ถือว่าได้เข้าร่วมรับทราบวาระต่างๆแล้ว และสิทธิ์ในการโหวตวาระต่างๆให้ถือว่าเป็นไปตามที่ประชุม

เอกสารในการซื้อหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญ

1.เงินเท่ากับจำนวนหุ้นที่ต้องการซื้อ หรือเอกสารยืนยันการจ่ายเงินค่าหุ้น

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถานประกอบการ

สิ่งที่ได้หลังการซื้อหุ้น

1.ใบสำคัญถือหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นสามัญ

2.เอกสารแต่งตั้งกรรมการ กรณีถือหุ้นสามัญ

 

ท่านสามารถเข้าไปติดตามการดำเนินการ และผลงานของThe Riverside Homeได้ที่ facebook/Myriverside

หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ Email: Kaan2526@gmail.com

โทร 061-2743427 โอ่ง

Share this post


Link to post
Share on other sites

สรุปหลักการง่ายๆของหุ้นRiverside Home

-หุ้นๆละ100บาท มีทั้งหมด5,000 หุ้น ซื้อเริ่มต้นที่1หุ้น คนที่ถือทุกๆ500หุ้น =1สิทธิ์บริหาร ร่วมบริหารร้านได้ เปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นได้ผ่านการโหวตในที่ประชุมทุกๆ3เดือน

-ผลตอบแทนมี2อย่างคือ 1.ดอกเบี้ยร้อยละ1/เดือนหรือร้อยละ12/ปี     2.ผลกำไร     โดยแบ่งทุกๆ3เดือน

มันจะดีหรือ? ดีสิ ฝากเงินธนาคารดอกเบี้ยเท่าไร... เสียค่าธรรมเนียมสารพัดอีก... เริ่มต้นเป็นเจ้าของร้านอาหารด้วยเงินแค่100บาท ดีไหมล่ะ แถมไม่พอไม่ต้องเหนื่อยทำเองอีก ไปกินร้านไหนแล้วมีผลตอบแทนบ้าง
-ระวังถูกหลอก...มีที่ตั้งแน่นอน เป็นหลักแหล่ง ไม่ใช่ระดมทุนออนไลน์ ข้อหาหลอกลวงประชาชนโทษไม่ใช่น้อย ร่วมกันตรวจสอบการเงินได้ทุกๆ3เดือน ในที่ประชุม
-มันจะคุ้มค่ารึเปล่า?เริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินเท่านี้ คุ้มสุดแล้ว ขนาดขายหมูปิ้งข้างทางยังลงเป็นหมื่นละ
-ระวังขาดทุน การลงทุนมีความเสี่ยง เลยต้องมาร่วมบริหารกัน10หัวดีกว่าหัวเดียวแน่นอน

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×