Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (1)

เก็บของหายได้ ควรคืนหรือไม่ (เชิญอ่าน เชิญแชร์)


แชร์เลย

1 post in this topic

เคยไหม ? เก็บของหายได้แต่ไม่อยากคืน 
เคยไหม ? เก็บของหายได้แล้วอยากได้เป็นของตัวเอง
เคยไหม ? เจอคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้

เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคุณ จะคืนหรือไม่คืน?
#สำนักงานกิจการยุติธรรม #ประมวลกฎหมายอาญา

14525176_1128243530594751_2995545501842046015_o (1).png

คุณรู้ไหมว่า.....การที่คนเราเก็บทรัพย์สินของผู้อื่นได้แล้วไม่คืนนั้นเป็นความผิด

การที่ TV หรือหนังสือพิมพ์ ลงข่าวคนขับ taxi หรือนักเรียน เก็บทรัพย์สินเงินทองได้แล้วนำมาคืนเจ้าของ สังคมยกย่องสรรเสริญเป็นเสมือน Hero  เพราะกลายเป็นเรื่องผิดปกติ ในสังคม อย่างที่เราเห็นๆกัน คนชั่ว มิจฉาชีพ มีทั้งลัก วิ่ง ชิง ปล้น เต็มบ้านเต็มเมือง สารพัดอย่าง เมื่อมีคนทำความดี  ทั้งๆที่ถูกต้อง คนดีก็ต้องทำเช่นนี่อยู่แล้ว  แต่ก็มีคนโลภจำนวนมากที่ถือว่านั่นคือลาภของตน  ดังนั้นใครทำทรัพย์สินข้าวของสูญหายที่ยังได้คืนกลับมาภายหลัง ถือว่าโชคดีราวกับถูกหวย เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็เลยต้องมีการประกาศเกียรติคุณเป็นกำลังใจให้ผู้อื่นเอาเป็น เยี่ยงอย่างกัน

ซึ่งที่จริงแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้บัญญัติวิธีปฏิบัติของบุคคลที่เก็บทรัพย์สินหายไว้ในมาตรา 1323  บุคคลเก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหาย ต้องทำอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1)   ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ของหาย หรือเจ้าของ  หรือบุคคลอื่นผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้น หรือ

(2)   แจ้งแก่ผู้ของหายหรือเจ้าของ หรือบุคคลอื่นผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้นโดยมิชักช้า หรือ

(3)   ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่เจ้าพนักงานตำรวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นภายใน 3 วัน .......

และผู้เก็บทรัพย์สินหายได้ ปฏิบัติตามมาตรา 1323 แล้ว อาจเรียก รางวัล ได้ตามมาตรา 1324  ผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหาย อาจเรียกร้องเอารางวัลจากบุคคลผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้นเป็นจำนวนร้อยละ 10  แห่งค่าทรัพย์สินภายในราคา 30,000.บาท ถ้าราคาสูงกว่านั้นขึ้นไปให้อีกร้อยละ 5.........

 

ถ้าผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินไม่มารับคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันเก็บได้ กรรมสิทธิ์นั้นตกเป็นของผู้เก็บได้ ตามมาตรา 1325

 

และที่สำคัญ  หากคุณเก็บทรัพย์สินได้แล้วไม่คืน ...คุณกำลังเป็นผู้กระทำผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ...........ถ้าทรัพย์นั้นได้มาอยู่ในครอบครองของผู้กระทำผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์สินหายผู้กระทำผิดเก็บได้ ผู้กระทำต้องระวางโทษ.... 

3.jpg
อ่านต่อที่ https://www.thailandbestlawyer.com/เก็บเงินได้อย่าดีใจ/

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×