Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
Guggig

ขอเชิญชมฟรีคอนเสิร์ตปลอดบุหรี่รวมดาวรุ่งลูกทุ่งอินดี้ (11ก.พ.)


แชร์เลย

1 post in this topic

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

จัดฟรีคอนเสิร์ตปลอดบุหรี่ "รวมดาวรุ่ง ลูกทุ่งอินดี้" และ พิธีเปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี คุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 – 22.00 น. 

ณ ลานกิจกรรมข่วงประตูท่าแพ  จังหวัดเชียงใหม่   

ภายในงานพบกับศิลปินดาวรุ่งลุกทุ่งอินดี้ อาทิ นิ้ง ทิพย์ปภา / บอส ธีรพงษ์ / น้ำอ้อย สมใจรักษ์ / พี ทองพูน / จีน่า นฏพร / แคท อาทิติยา / เชอรี่ จีออล / เน็ค นฤพล แกรมมี่โกลด์ / 
หมอกเมืองหนาว / ปรางค์ ศิภาพร และ วงดนตรีลูกทุ่งแชมป์ชิงช้าสวรรค์   พิธีกร ดีเจเจนนี่ และ ดีเจหมู คลื่น 95 MHz. (ลูกทุ่งมหานคร) พร้อม หางเครื่อง แสงสีเสียง อลังการกว่า 100 ชีวิต 
หลังจากนั้นเป็นพิธีเปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ 

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นองค์กรที่มีสมาชิกประกอบด้วย บุคลากรหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้แก่ องค์กรวิชาชีพแพทย์ พยาบาล องค์กรวิชาชีพสุขภาพ องค์กรด้านการศึกษา ด้านแรงงาน เครือข่ายพระสงฆ์ สื่อสารมวลชน ศิลปินดารา มูลนิธิ ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 834 แห่ง ช่วยกันรณรงค์คุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากบุหรี่  หน้าที่สำคัญของสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในเชิงรุก คือ การขยายฐานภาคีเครือข่าย พัฒนาเพิ่มศักยภาพ รณรงค์เผยแพร่ความรู้  และ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบ ให้กับภาคีเครือข่ายเพื่อเกิดความตระหนักถึงพิษภัยปัญหาการเสพยาสูบ และ ที่สำคัญคือ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทุกกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนอย่างมหาศาลของทุกภาคี ในภาคการสาธารณสุข ภาคการศึกษา ภาคแรงและภาคประชาชน
  

ในโอกาสนี้จึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมรับชมฟรีคอนเสิร์ตปลอดบุหรี่

และ พิธีเปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

poster 02.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×