Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
วรุตม์  วัลลิภากร

#SACMnews ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัด


แชร์เลย

1 post in this topic

เมื่อวันพุธที่ 17 มค 61 ณ.ห้องประชุมหอพัก 700ปี (ห้องเล็ก) สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายสุวิทย์ แรกข้าว ผอ.กกท จ.เชียงใหม่   ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์  รองอธิการบดี สพล.เชียงใหม่   นายมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่  นายอาทิตย์ จิรมณีมัย อุปนายกฯ  นายอินสม  ปัญญาโสภา นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย ตลอดรวมถึงผู้แทน ตัวแทน จากหน่วยงาน องค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกีฬาจังหวัด  โดยในการประชุมมีวาระที่น่าสนใจ ได้แก่

a.jpg.6f00980d38596e6d00a1a6aaa27b7df5.jpg

1ผลการจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 34 "แม่ระมิงค์เกมส์" ณ.จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปรากฏว่า จ.เชียงใหม่ อยู่ในอันดับที่ 1จาก 15 จังหวัด ภาค 5 ได้รับเหรียญรางวัล 214 เหรียญ (ทอง 82 เหรียญ เงิน 80 เหรียญ ทองแดง 52 เหรียญ )

2 กำหนดการจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ของ จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในปี 2561-2562 ในรายการต่างๆดังนี้
2.1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 19-29 มีค 61 ณ.จังหวัดน่าน
2.2 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 27 เมษ-6 พค 61 ณ.จังหวัดเพชรบูรณ์
2.3 การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 8-12 พค 61 ณ.จังหวัดเพชรบูรณ์
2.4 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 18 - 28 พย 61 ณ.จังหวัดเชียงราย
2.5 การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 18 -22 มค 62 ณ.จังหวัดเชียงราย

c.jpg.85d4207d18148323f85837b39d511ff8.jpg

 

นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้พิจารณา โครงการชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด โครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด  ประจำปี 2562  ซึ่งเรื่องดังกล่าวทั้งหมดที่ประชุมได้มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอเเนะ อย่างหลากหลาย และได้ข้อสรุปว่า ให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด นำกลับไปทบทวนและทำแผนที่ชัดเจน เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมในครั้งต่อไป 

สำหรับวาระสุดท้ายที่ประชุมได้ ให้ ผอ.กกท จ.เชียงใหม่ ตั้งคณะกรรมการเพื่อวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คัดเลือกนักกีฬา ที่ขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยประธานในที่ประชุมเน้นย้ำให้วางหลักเกณฑ์ ในการพิจารณา ให้รัดกุม รอบคอบ และตอบสังคมได้ ซึ่ง ผอ.กกท จ.เชียงใหม่ ในฐานะเจ้าของเรื่องก็รับไปดำเนินการต่อไป

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×