Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าวออนไลน์ CM108

เชิญร่วมกิจกรรม “แชร์สุดยอดประสบการณ์แอ่วเมืองเหนือ”


แชร์เลย

1 post in this topic

กิจกรรม “แชร์สุดยอดประสบการณ์แอ่วเมืองเหนือ”
ภายใต้โครงการสื่อแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน

หลักการและเหตุผล
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของ
สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนจุดมุ่งหมายดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์จึงได้จัดกิจกรรม 
“แชร์สุดยอดประสบการณ์แอ่วเมืองเหนือ” โดยเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยว ส่งคลิปวีดีโอที่แสดงถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวของท่านในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ในรูปแบบที่คุณประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ฯลฯ ที่แสดงถึงความประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน
“จะดีแค่ไหนถ้าคลิปที่คุณเผยแพร่ จะเป็นคลิปที่สร้างแรงบันดานใจให้ใครอีกหลายๆคน สนใจที่จะมาท่องเที่ยวในรูปแบบคุณ!”
 ร่วมสนุกง่ายๆ เพียงถ่ายคลิปวีดีโอพร้อมบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่คุณไป พร้อมแชร์ลงใน Facebook pages : Thai North Tour ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกจากการร่วมสนุก และยังมีรางวัลอีกมากมาย

เงื่อนไขและกติกาการเข้าร่วมสนุกในกิจกรรม “แชร์สุดยอดประสบการณ์แอ่วเมืองเหนือ”
-    การร่วมสนุกในกิจกรรมผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ ทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่จำกัดอายุ
-    กดLike และกดShare posts กิจกรรม “แชร์สุดยอดประสบการณ์แอ่วเมืองเหนือ” จาก Facebook pages : Thai North Tour โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public) 
-    ส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมสนุกโดย Upload คลิปวีดีโอที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที แต่ไม่เกิน 3 นาที ลงใน Facebook pages : Thai North Tour ไม่จำกัดรูปแบบในการนำเสนอ
-    กดShare วีดีโอที่ท่าน Upload จาก Facebook pages : Thai North Tour โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public)
-    คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าร่วมสนุกในกิจกรรม สามารถใช้อุปกรณ์ในการถ่ายคลิปวีดีโอได้ทุกประเภท เช่น กล้องวีดีโอ กล้องถ่ายภาพ กล้องโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สำหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหว ทุกชนิด
-    คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมสนุก ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ที่มีสื่อถึงความโดดเด่น ความน่าสนใจ ของกิจกรรมการท่องเที่ยวในแบบของคุณ
-     คลิปวิดีโอที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกในกิจกรรมทั้งหมด สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีสิทธิ์ที่จะนำมาตัดต่อ ดัดแปลง หรือทำซ้ำ เพื่อประกอบการทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวภาคเหนือ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า
-    ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมสนุกในกิจกรรม เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน 
-    ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในกิจกรรมอื่นๆ หรือผลงานที่เคยเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบสื่อต่างๆ เข้าร่วมประกวดอีก
-    รูปแบบการนำเสนอ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป และวิดีโอ จะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อในทางลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล นิติบุคคลและสถาบันต่างๆ
-    ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

รางวัลสำหรับการส่งผลงานเข้าร่วมสนุกในกิจกรรม
1.    รางวัลคลิปวีดีโอที่ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
•    รางวัลชนะเลิศ            จำนวน 1 รางวัล            15,000 บาท 
•    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1    จำนวน 1 รางวัล            12,000 บาท 
•    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2     จำนวน 1 รางวัล               9,000 บาท 
2.    รางวัลคลิปวีดีโอที่มีผู้กดไลค์สูงสุดในเพจ Thai North Tour
•    รางวัลชนะเลิศ            จำนวน 1 รางวัล              5,000 บาท 
•    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1    จำนวน 1 รางวัล            3,000 บาท 
•    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2    จำนวน 1 รางวัล             2,000 บาท


หลักเกณฑ์การให้คะแนนและการคัดเลือกคลิปที่ได้รับรางวัล

qqqqq.jpg

ระยะเวลาการส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมสนุกในกิจกรรม 
-    สามารถส่งคลิปวีดีโอโดยการ Upload ใน Facebook pages : Thai North Tour ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2560 
-    การนับจำนวนการกด Like คลิปวีดีโอ ที่มีการกด Like มากที่สุดใน Facebook pages : Thai North Tour เริ่มนับตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2560
-    ประกาศผลคลิปที่ได้รับรางวัล ทั้ง 2 ประเภท ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ทางหน้า Facebook pages : Thai North Tour 
-    ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภท จะต้องยืนยันการรับสิทธิ์ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน  2560 ผ่านทาง Inbox message ของ Facebook pages : Thai North Tour มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ
-    ผู้ส่งผลงานจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน (กติกา เงื่อนไข) ที่ระบุไว้ มิฉะนั้นจะมีผลต่อการพิจารณา ตัดสิทธิ์การส่งผลงานเข้าประกวด โดยผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
-    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และเงื่อนไขกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-    ผู้ร่วมสนุกในกิจกรรมสามารถส่งคลิปวิดีโอ ได้โดยไม่จำกัดจำนวน
-     ขอสงวนสิทธิ์ มอบของที่ระลึกให้ผู้ร่วมสนุก 50 ท่านแรก 1 ท่านต่อ 1 รางวัล

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม    
-    สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ 053-920-066-7
-    Inbox message  : http://www.facebook.com/thainorthtour/

Banner 150x90pix (1).jpg

22042352_1637162926314801_6410300554534547463_o.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×