Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (1)

ชม.ดีเดย์ ใช้กล้อง CCTV ตรวจจับ ปรับผู้ขับขี่ ฝ่าฝืน กม.จร


แชร์เลย

1 post in this topic

      เชียงใหม่ดีเดย์ ใช้กล้อง CCTV ตรวจจับ ปรับผู้ขับขี่ ฝ่าฝืนกฏหมายจราจร ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย บังคับใช้กฎหมาย สร้างระเบียบวินัยอย่างจริงจัง นำร่องในเขตเทศบาลนคร เริ่ม 1 ก.ย. เป็นต้นไป หวังลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนคนเชียงใหม่ 
 
       นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดตัวโครงการตรวจปรับผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในคณะทำงาน อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแขวงการทางหลวงชนบทเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการแก้ไขและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ที่มีสาเหตุมาจากการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 80 ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด จึงได้นำเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เข้ามาบังคับใช้กฎหมาย ป้องปรามและสร้างระเบียบวินัยให้ประชาชน  
 
       จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น กล้อง CCTV Speed Camera , Red Light Camera เริ่มตรวจปรับตามโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เป็นต้นไป โดยจะเริ่มนำร่อง ระยะที่ 1ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และอำเภอที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ติดตั้งอยู่แล้ว 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่อาย อำเภอหางดง ไชยปราการ แม่ริม ฝาง เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่ออน สันทราย และอำเภอสันกำแพง ในระยะที่ 2 จะดำเนินการในอำเภอที่เหลือให้ครบ ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินโครงการ โดยเฉพาะการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์บริเวณแยกสำคัญในตัวเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่และตามอำเภอต่างๆ คาดว่าจะดำเนินการระยะที่ 2 เสร็จสิ้นในเดือนธันวาคมนี้ 
 
        ด้าน พ.ต.ท.ศุภชัย จันทรา สารวัตรกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีสาเหตุมาจากขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายมากที่สุด โดยในปี 2559 มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 536 ราย เป็นรถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ 16,187 คัน ผู้บาดเจ็บจากการไม่สวมหมวกนิรภัย 13,452 ราย และเสียชีวิตจากการไม่สวมหมวกนิรภัย 106 ราย ขณะที่ผลการสำรวจของมูลนิธิไทยโรดส์ตั้งแต่ปี 2553 – 2558 พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยพัฒนาการดีเด่นเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจังหวัด ที่หวังจะลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน พร้อมเสริมสร้างวินัยจราจรและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญในการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์โดยสวมหมวกนิรภัย 
 
         ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการตรวจปรับผู้กระทำผิดที่ไม่สวมหมวกนิรภัย โดยให้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่เห็นสมควร และได้ประสานกับเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อขอภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยบันทึกภาพและส่งเอกสารแจ้งค่าปรับไปยังที่อยู่ของผู้กระทำผิดกฎหมาย เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา โดยจะเริ่มดำเนินการตรวจปรับในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นโครงการนำร่อง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป 
 
…………………………………………….. 
อภิชาติ เฮงพลอย / ส.ปชส.เชียงใหม่ 
23 สิงหาคม 2560

S__104349701.jpg

IMG_4059.jpg

IMG_4025.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×