Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (2)

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ


แชร์เลย

1 post in this topic

     จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยได้จัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 20 ปี ฉบับภาคเอกชน – ภาคการศึกษา โดยมุ่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

        วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2560 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
        ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 20 ปี ฉบับภาคเอกชน – ภาคการศึกษา เพื่อให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทุกภาคส่วน ทั้งการท่องเที่ยวและบริการ , วัฒนธรรมและสังคม , เกษตรยั่งยืน , อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน , พัฒนาเมือง , ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยจะผลักดันให้เกิดการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน จนนำไปสู่การพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำร่างแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 20 ปี ขั้นต้น โดยมุ่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะมีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อให้แผนมีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตมากที่สุด
        นอกจากนี้ กรอ.จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยขณะนี้ได้สนับสนุนให้มีการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดกวางบินห์ ของเวียดนาม โดยสารการบิน Jet Star เส้นทางการบินเชียงใหม่ – กวางบินห์ ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง green season ให้กับทั้งสองประเทศอีกด้วย
        ส่วนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญ จังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอโครงการสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 , โครงการเร่งรัดระบบขนส่งมวลชนสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ และโครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย โดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้มีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าวแล้ว โดยเฉพาะโครงการสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ถ้าหากดำเนินการเสร็จจะช่วยทำให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ปัจจุบัน มีเที่ยวบินค่อนข้างหนาแน่น และสถานที่ไม่สามารถขยายได้

 

IMG_2864.JPG.2fc1d236eed6b90c621d24043cef5192.JPG

IMG_2889.JPG.40d610f113041c04d6ff57f5a2e1b60d.JPG

 

 

--
++ เว็บประจำจังหวัด ที่มี "ยอดจำนวน" คนชมและใช้งานมากที่สุด
ค้นหาใน Google.com คำว่า "เชียงใหม่" ติดหน้าแรกชัวร์
http://www.cm108.com
สังคมบนอินเตอร์เน็ตจังหวัดเชียงใหม่ (ทุกเรื่องในเชียงใหม่) รวมเรื่องราว ข่าวสารในเชียงใหม่-ลำพูน

++ แฟนเพจ (ใน facebook) สมาชิกติดตาม 4.5  แสน (450,000 คน)  (ว๊าวๆๆ) มากที่สุดในเว็บภูมิภาค
https://www.facebook.com/chiangmai108

แวะหากันหน่อย

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×