Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (1)

ชม.จัดระเบียบสังคม ปิดสถานบันเทิงหลายแห่ง ห้ามโฆษณาแอลกอฮอล์


แชร์เลย

1 post in this topic

      จังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายกับสถานบันเทิง ตาม คำสั่ง คสช. บังคับใช้ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 อย่างเคร่งครัด พบผู้กระทำผิดแล้ว 147 แห่ง พร้อมกำชับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่โชว์และเห็นเครื่องหมายการค้าแบบชัดเจน จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย 

      วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในที่แถลงข่าวประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขาคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ และชุดจัดระเบียบสังคม ที่หน่วยงานฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการดำเนินการเฝ้าระวัง บังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาซึ่งมีผลกระทบในเรื่องของเสียงดัง การเปิดเกินเวลา การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากพบการกระทำความผิดหรือฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

      จากการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งหมด 517 แห่ง พบผู้กระทำความผิดจำนวน 147 แห่ง โดยความผิดที่ตรวจพบมาก ได้แก่ ความผิดตามมาตรา 30 (3) ว่าด้วยการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการลดราคาเพื่อส่งเสริมการขาย จำนวน 53 แห่ง รองลงมาคือ ความผิดตามมาตรา 28 ว่าด้วยการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากวันและเวลาที่กำหนด จำนวน 48 แห่ง และ ความผิดตามมาตรา 31 (7) ว่าด้วยการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่รัฐมนตรีประกาศ (ดื่มบนทาง) จำนวน 39 แห่ง ตามลำดับ

      ผลจากการออกปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งให้ปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ จำนวน 1 แห่ง (ร้านบาร์เบสิค ซึ่งเป็นสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในเขตพื้นที่บริเวณสถานศึกษา) และลักษณะคล้ายสถานบริการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบัน จำนวน 12 แห่ง ยังคงค้างที่เสนอให้จังหวัดพิจารณา จำนวน 17 แห่ง (รวมทั้ง 4 สถานีตำรวจภูธร) ที่อยู่ในขั้นตอนดำเนินการตามกฎหมาย

      ด้าน นายวิทยารุจน์ ยาอินตาธนัตถ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 การโฆษณา คือห้ามมิให้ผู้ใดแสดงชื่อ  เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด อันประกอบด้วยชื่อสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาภาพ สื่อแสง เสียง และผู้ที่โฆษณาได้จะต้องเป็นผู้ที่ผลิตและนำเข้าเท่านั้น 

      จากกรณีเหตุการณ์ที่เป็นกระแสสังคม ที่เหล่าศิลปิน ดารา หรือผู้มีชื่อเสียงจำนวนมาก ต่างโพสต์รูปภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่ง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเป็นภาพที่โชว์ภาพขวดเบียร์ และเห็นเครื่องหมายการค้าแบบชัดเจน อีกทั้งข้อความที่พิมพ์บรรยายใต้ภาพ ยังเป็นข้อความที่คล้ายกับการโฆษณาเชิญชวนอวดอ้าง ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่เห็นภาพ รู้สึกคล้อยตามได้นั้น ถือว่าเข้าข่ายการโฆษณาเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ทางการตลาด และมีความผิดทางกฎหมายอย่างแน่นอน โดยบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืน มาตรา 32 ต้องมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลอย่างต่อเนื่อง หากพบว่ายังไม่มีการแก้ไข หรือยังมีการฝ่าฝืนกระทำความผิดอยู่ จะมีการปรับรายวันอีก วันละ 50,000 บาท จนกว่าจะไม่พบว่ามีการกระทำผิดดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีอายุความเหมือนคดีอาญาทั่วไป

      อย่างไรก็ตาม ในกรณีการโพสต์ภาพลักษณะถือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เห็นเครื่องหมายการค้าชัดเจน ไม่เพียงแต่ดารา นักแสดง และ ผู้มีชื่อเสียงเท่านั้นที่มีความผิด โดยบุคคลทั่วไปหากโพสต์ภาพที่เห็นยี่ห้อ โลโก้ ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ชัดเจน ก็จะถือว่ามีความผิดฐานโฆษณาด้วย เนื่องจากตามกฎหมายครอบคลุมการโฆษณาหมายถึงการสื่อสารการตลาดด้วยเช่นกัน แต่ในจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีผู้ใดแจ้งความร้องทุกเข้ามา ส่วนที่แจ้งความเข้ามาจะเป็นกรณีโชว์ป้ายชื่อสัญลักษณ์ ป้ายไฟหน้าร้าน หรือสื่อโฆษณาต่างๆ ซึ่งได้เปรียบเทียบปรับไปแล้ว 3 ราย 

      นอกจากนี้ ยังดำเนินการออกตรวจสอบ และแจ้งความดำเนินคดีตลอดจน ทางคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เชิญผู้ประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการ  คำสั่ง คสช. ที่ 22/2558 ลว. 22 ก.ค. 2558, คำสั่งที่ 46/2559 ลว. 29 ก.ค. 2559, พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยประชาชนและผู้ประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายสถานบริการ ได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-211048-50 ต่อ 113

//////////////////////////////

อภิชาติ  เฮงพลอย – ส.ปชส.ชม.
15 สิงหาคม 2560

20842034_683242235195100_865968815690989417_n.jpg

134055.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×