Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (2)

เชียงใหม่เร่งหาพื้นที่สร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด


แชร์เลย

1 post in this topic

 เชียงใหม่เร่งหาพื้นที่สร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด สนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

    เวลา 09.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริอยากให้ประเทศไทยปลอดเชื้อพิษสุนัขบ้าให้ได้ ภายปี 2563 ตามพันธสัญญาขององค์การอนามัยโลก เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดความเจริญ และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ จึงทรงมีพระวินิจฉัยให้ตั้งศูนย์พักพิงสุนัขในกลุ่มจังหวัดแบบครบวงจร ดูแลอย่างถูกวิธี โดยกำหนดพื้นที่นำร่องที่จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช และเชียงใหม่ ก่อนขยายให้ครบตามกลุ่มจังหวัด
    ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ครบวงจร โดยเล็งขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอใช้ประโยชน์อยู่เดิม แต่มีปัญหาบางประการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงเสนอขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้ เนื้อที่ 36 ไร่ พื้นที่ก่อสร้างอยู่ใกล้บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 7 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย แต่ประชาชนในชุมชนมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรให้มีการทำประชาพิจารณ์ สร้างความเข้าใจกับชุมชนที่อยู่โดยรอบ 5 หมู่บ้าน เพื่อจะได้เร่งเสนอของบประมาณ และทำแบบแปลนการก่อสร้างให้ทันตามกำหนด
    โดยคณะอนุกรรมการฯ จะลงพื้นที่เพื่อดูความเหมาะสม และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนองพระราชปณิธาน ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคมนี้ อีกครั้ง
    ทั้งนี้ ในระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สัมผัสโรคเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3,560 คน ครบโด๊ส 2,890 คน ไม่ครบโด๊ส 670 คน หากโครงการสำเร็จจะสามารถลดประชากรสุนัขจรจัดในจังหวัดเชียงใหม่ลงได้อย่างมาก พร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนเลี้ยงสุนัขได้อย่างถูกต้อง และไม่ปล่อยปละละเลย เพื่อจัดการโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี 2563 ตามพันธสัญญาขององค์การอนามัยโลก

 

P1240315.JPG.9f349055a9969c8cbcb8a767718c0c4f.JPG

4298a52ed777dfcd2221c79ab7139212.jpg

 

 

--
++ เว็บประจำจังหวัด ที่มี "ยอดจำนวน" คนชมและใช้งานมากที่สุด
ค้นหาใน Google.com คำว่า "เชียงใหม่" ติดหน้าแรกชัวร์
http://www.cm108.com
สังคมบนอินเตอร์เน็ตจังหวัดเชียงใหม่ (ทุกเรื่องในเชียงใหม่) รวมเรื่องราว ข่าวสารในเชียงใหม่-ลำพูน

++ แฟนเพจ (ใน facebook) สมาชิกติดตาม 4.5  แสน (450,000 คน)  (ว๊าวๆๆ) มากที่สุดในเว็บภูมิภาค
https://www.facebook.com/chiangmai108

แวะหากันหน่อย

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×