Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (2)

อาจารย์เคมี คณะวิทย์ มช. คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่


แชร์เลย

1 post in this topic

อาจารย์เคมี คณะวิทย์ มช. คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ในมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นผู้สมควรได้รับ “รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560” โดยจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดแถลงข่าวที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อเปิดตัวนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 35 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ในการนี้ หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วย

          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ในปี พ.ศ. 2526 เพื่อผลักดันให้เกิดรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ขึ้น และเนื่องจากทางมูลนิธิฯ ได้พิจารณาเห็นว่ามีนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จำนวนหนึ่งที่มีศักยภาพสูง มีผลงานที่มีคุณภาพ สมควรได้รับการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสะสมผลงานที่มีคุณภาพและพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นในอนาคต จึงได้จัดให้มีรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา อีกทั้งเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผลงานของนักวิทยาศาสตร์ไทย อันจะเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนได้เจริญรอยตาม

          สำหรับปีนี้ คณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 4 ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 จากผลงาน “ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง...สู่สังคมปลอดมลพิษ” โดยงานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นการเสาะหาวิธีสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้สารประกอบตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ในกระบวนการการกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำ รวมถึงการสังเคราะห์สารอินทรีย์ที่มีมูลค่าต่างๆ สารประกอบตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้เมื่อได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ จะช่วยทำให้เกิดปฏิกิริยาเร่งด้วยแสง (Photocatalysis) ที่มีประสิทธิภาพในย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ หรืออาจนำมาประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าได้เช่นกัน

          อย่างไรก็ดี การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวที่ให้ความหลากหลายและเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานแต่ละประเภทยังคงเป็นไปได้ค่อนข้างยากและซับซ้อนในปัจจุบัน ทางห้องปฏิบัติการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของ ผศ.ดร.บูรภัทร์และทีมวิจัย จึงได้พยายามค้นคว้าหาเทคนิคและแนวทางในการสังเคราะห์แบบใหม่ๆ รวมทั้งการสร้างสารประกอบคอมโพสิตระดับนาโน (Nanocomposite) เพื่อมาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยงานวิจัยด้านนี้ ผศ.ดร.บูรภัทร์ได้ดำเนินการต่อเนื่องมายาวนานกว่า 7 ปี และถึงแม้จะยังคงเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ แต่ก็มีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในวงการวิจัยระดับนานาชาติ โดยจนถึงปัจจุบัน ผศ.ดร.บูรภัทร์ มีบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับสูงที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus มากกว่า 32 ฉบับ

(ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ รายงาน)

 

01.jpg.b953bb6e92952464a3616829421aa259.jpg

c5616e4df9eccebfa89fab17ff9e220f.jpg

6f839cd7a2a2b9739c9df761ab3e3349.jpg

 

--
++ เว็บประจำจังหวัด ที่มี "ยอดจำนวน" คนชมและใช้งานมากที่สุด
ค้นหาใน Google.com คำว่า "เชียงใหม่" ติดหน้าแรกชัวร์
http://www.cm108.com
สังคมบนอินเตอร์เน็ตจังหวัดเชียงใหม่ (ทุกเรื่องในเชียงใหม่) รวมเรื่องราว ข่าวสารในเชียงใหม่-ลำพูน

++ แฟนเพจ (ใน facebook) สมาชิกติดตาม 4.5  แสน (450,000 คน)  (ว๊าวๆๆ) มากที่สุดในเว็บภูมิภาค
https://www.facebook.com/chiangmai108

แวะหากันหน่อย

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×