Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (2)

เภสัช มช. เผยแพร่ความรู้สารเคมีอันตราย ในผลิตภัณฑ์ครัวเรือน


แชร์เลย

1 post in this topic

เภสัช มช. เผยแพร่ความรู้สารเคมีอันตราย ในผลิตภัณฑ์ครัวเรือน

    ผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้านที่มีส่วนประกอบของสารเคมีอันตราย นับเป็นกลุ่มที่ต้องระวังความปลอดภัย ตั้งแต่การเลือกซื้อ วิธีการใช้ การเก็บรักษา และข้อควรระวัง แต่เครื่องหมายอันตรายที่ปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ อาจจะไม่มีความเข้าใจอย่างเพียงพอในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็ก ดังนั้น ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ขึ้น

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการในโครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง พบว่า การให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยจากสารเคมี เป็นแนวทางที่ควรได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและเด็ก ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการในรูปแบบเผยแพร่ความรู้จากห้องปฏิบัติการสู่ชุมชนทั้งการจัดกิจกรรม และการทำสื่อประกอบการฝึกปฏิบัติ ซึ่งได้จัดกิจกรรม ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนตำบลข่วงเปาตำบลข่วงเปา อ.จอมทอง และโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายนที่ผ่านมา

    การเผยแพร่ความรู้ ใช้รูปแบบของการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้เครื่องหมายอันตรายของสารเคมี ทดลองอ่านฉลากและสังเกตเครื่องหมายอันตราย จากผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนที่มีส่วนประกอบสารเคมีอันตราย เช่น ยากำจัดยุง น้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ฝึกคำนวณน้ำตาลจากฉลาก ในเครื่องดื่มสำเร็จรูป กิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทำยาสีฟันข่อยแบบโบราณเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทำขี้ผึ้งไล่ยุงเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และกิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทำสบู่ที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลและให้คำปรึกษาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด รองศาสตราจารย์ ดร.สุพร จารุมณี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว

    คุณชูเชิด ปวนปินตา สาธารณสุขอำเภอจอมทอง ได้กล่าวถึงกิจกรรมว่า นับเป็นโครงการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเนื่องจากอาจจะขาดการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆ ที่จำเป็น ในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาจากยุงลาย ส่วนคุณรุ่งสุริยา เชียงชีระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขและให้ความสนใจกับกิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามโครงการของคณะเภสัชศาสตร์นี้ เพราะมีความเหมาะสมมาก ทั้งด้านการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันอันตรายจากสารเคมี และการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุและชุมชน ซึ่งทางทางตำบลข่วงเปาจะได้นำตัวอย่างของโครงการไปขยายผลในชุมชนต่อไป

    ส่วนกิจกรรมที่จัด ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อ.ฮอดนั้น เด็กๆนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดย อาจารย์สุภาพ อินตา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ของเด็กนักเรียนที่ได้รับจากโครงการเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้นักเรียนได้ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยจากสารเคมี อีกทั้งได้ฝึกปฏิบัติจริง จึงสอดคล้องกับแนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียน

    ผลของกิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ มีความพึงพอใจและได้ประโยชน์ จาก กิจกรรมเรียนรู้เครื่องหมายอันตรายในระดับมากร้อยละ 77 ปานกลางร้อยละ 17 จากกิจกรรมเรียนรู้เรื่องการคำนวณน้ำตาลจากฉลากในระดับมากร้อยละ77 ปานกลางร้อยละ26 จากกิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่อง ขี้ผึ้งไล่ยุง เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันในระดับมากร้อยละ 76 ปานกลางร้อยละ 18 จากกิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่อง สบู่ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ในระดับมากร้อยละ 75 ปานกลางร้อยละ 18 และกิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การทำยาสีฟันข่อย เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันในระดับมากร้อยละ 82 ปานกลางร้อยละ 12นอกจากการจัดกิจกรรมแล้ว ยังมีการมอบสื่อประกอบการเรียนรู้ให้กับชุมชนและโรงเรียนเพื่อขยายผลต่อไป

(ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ รายงาน)

 

01.JPG.86399d14cea66c6a94b7c8fb0061f5f2.JPG

7971de936883a26e981a53d6fe1be2a1.jpg

2600220a4aea325a77d478b6a95d9521.png
 

 

 --
++ เว็บประจำจังหวัด ที่มี "ยอดจำนวน" คนชมและใช้งานมากที่สุด
ค้นหาใน Google.com คำว่า "เชียงใหม่" ติดหน้าแรกชัวร์
http://www.cm108.com
สังคมบนอินเตอร์เน็ตจังหวัดเชียงใหม่ (ทุกเรื่องในเชียงใหม่) รวมเรื่องราว ข่าวสารในเชียงใหม่-ลำพูน

++ แฟนเพจ (ใน facebook) สมาชิกติดตาม 4.5  แสน (450,000 คน)  (ว๊าวๆๆ) มากที่สุดในเว็บภูมิภาค
https://www.facebook.com/chiangmai108

แวะหากันหน่อย

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×