Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (2)

กรมควบคุมมลพิษ ติวเข้มผู้ประกอบการและหน่วยงาน


แชร์เลย

1 post in this topic

กรมควบคุมมลพิษ ติวเข้มผู้ประกอบการและหน่วยงานแหล่งกำเนิดมลพิษ เกือบ 300 แห่งในพื้นที่คลองแม่ข่า เชียงใหม่


   กรมควบคุมมลพิษ ติวเข้มผู้ประกอบการและหน่วยงานแหล่งกำเนิดมลพิษ เกือบ 300 แห่งในพื้นที่คลองแม่ข่า เชียงใหม่ เตรียมรับการตรวจสอบของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ย้ำจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อฟื้นคืนคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า
   เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดการสัมมนาแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ให้แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 300 คน ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ จัดขึ้น ภายหลังมีการประชุมหารือระหว่างกรมควบคุมมลพิษกับจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นรูปธรรม และให้เกิดความยั่งยืน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่
   ทั้งนี้ แนวทางการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดแผนการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม อาคารชุด ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านอาหาร อาคารสำนักงานของรัฐและเอกชน ที่ดินจัดสรร และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในพื้นที่ริมคลองแม่ข่า ทั้งหมด 272 แห่ง โดยจะเข้าตรวจสอบให้ครบทุกแห่งภายในปีนี้ และจากการเข้าตรวจสอบเบื้องต้นของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ร้อยละ 64 ของแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าตรวจสอบ มีการระบายน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
   การสัมมนาครั้งนี้ มีทีมนักวิชาการ นักกฎหมาย มาให้คำปรึกษาแนะนำขั้นตอนทางกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ ในดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความพร้อมรับการตรวจสอบของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ซึ่งในอนาคตจะเข้าสู่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้มีคุณภาพดีขึ้น กลับมาเป็นลำน้ำที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนเมืองเชียงใหม่ต่อไป.

f68316afca6abfce5fb4cd1c41ccb90f.jpg

156cc13e44a5084d87bf02bc2b4b5aa8.jpg

e8405ad4fb24a4b98b512baa29898d96.jpg

f948f0f90107b7ef20240275ab4c078c.jpg

1f7bf9f16f3288e2a289a91cd0550d09.jpg

 


--
++ เว็บประจำจังหวัด ที่มี "ยอดจำนวน" คนชมและใช้งานมากที่สุด
ค้นหาใน Google.com คำว่า "เชียงใหม่" ติดหน้าแรกชัวร์
http://www.cm108.com
สังคมบนอินเตอร์เน็ตจังหวัดเชียงใหม่ (ทุกเรื่องในเชียงใหม่) รวมเรื่องราว ข่าวสารในเชียงใหม่-ลำพูน

++ แฟนเพจ (ใน facebook) สมาชิกติดตาม 4.5  แสน (450,000 คน)  (ว๊าวๆๆ) มากที่สุดในเว็บภูมิภาค
https://www.facebook.com/chiangmai108

แวะหากันหน่อย

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×