Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (1)

ยันผลผลิตลำไย ปี60 ไม่มีปัญหาราคาตกต่ำ


แชร์เลย

1 post in this topic

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันผลผลิตลำไยในฤดูกาลที่กำลังจะออกมาในปี 60 จะไม่มีปัญหาราคาตกต่ำเหมือนที่เคยเกิดขึ้น โดยตั้งเป้าบริหารจัดการผลผลิตลำไยในฤดูทั้งหมด 134,106 ตัน พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนในการกระจายผลผลิต เพื่อลดปริมาณผลผลิตลำไยไม่ให้ล้นตลาด

1484552662-1.jpg

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประมวล เครือมณี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า แนวทางการบริหารและจัดการลำไยของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 ซึ่งลำไยเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีละหลายร้ายล้านบาท โดยพื้นที่การเพาะปลูกลำไยในจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน 312,985 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ให้ผลผลิต 297,443 ไร่ มีพื้นที่ที่เพาะปลูกสำคัญ ได้แก่ อำเภอจอมทอง พร้าว สันป่าตอง สารภี และอำเภอดอยหล่อ โดยคาดการว่าจะมีปริมาณผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดจำนวนกว่า 250,000 ตัน เป็นผลผลิตในฤดูกาลช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนจำนวนกว่า 134,000 ตัน และผลผลิตนอกฤดูกาลในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน และตุลาคมถึงธันวาคมจำนวนกว่า 120,000 ตัน ซึ่งในเดือนสิงหาคมผลผลิตลำไยจะออกมามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 31.39 หรือเกือบ 80,000 ตัน สิ่งที่น่าห่วงคือ ในช่วงวันที่ 10 สิหาคมถึง 30 สิงหาคม จะเป็นช่วงที่ลำไยของทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนออกพร้อมๆกัน
ทั้งนี้ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัด หรือ คพจ. และบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด กลุ่มผู้ผลิตลำไยแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปลำไย ได้ร่วมวางแผนบริหารจัดการลำไย เพื่อแก้ไขปัญหาลำไยล้นตลาดและราคาผลผลิตตกต่ำ โดยมีเป้าหมายบริหารจัดการผลผลิตลำไยในฤดูทั้งหมด 134,106 ตัน โดยจะใช้กลไกตามการตลาดในการซื้อขายปกติ ซึ่งส่วนมากจะเป็นความต้องการนำลำไยมาแปรรูป ทั้งในรูปแบบของโรงงานกระป๋อง โรงงานการแปรรูปอบแห้ง (อบแห้งทั้งเปลือก / อบแห้งสีทอง) และอีกส่วนหนึ่งจะใช้กลไกกระตุ้นการบริโภคลำไยสด ซึ่งมีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยคณะทำงานได้ร่วมกันวางแผนในการกระจายผลผลิต เพื่อลดปริมาณผลผลิตลำไยไม่ให้ล้นตลาด และเป็นการป้องกันไม่ให้ราคาลำไยตกต่ำ โดยร่วมกับบริษัทประชารัฐในการประสานกับห้างโมเดิร์นเทรด องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย (อต.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ช่วยรับซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรและช่วยกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค โดยผ่านเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ มีการวางแผนเพิ่มจุดจำหน่ายลำไยตามสถานบริการต่างๆ เช่น ปั้มน้ำมันปตท. เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี สหกรณ์การเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปลำไย มาช่วยในการรับซื้อและกระจายผลผลิตลำไยอีกด้วย โดยคาดว่าผลผลิตลำไยในฤดูกาลที่กำลังจะออกมานี้ จะไม่มีปัญหาราคาตกต่ำเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี 2557 อย่างแน่นอน

qqwqwqw.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×