Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (1)

มูลนิธิเอ็มพลัส เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเอชไอวี/เอดส์


แชร์เลย

2 posts in this topic

มูลนิธิเอ็มพลัส เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเอชไอวี/เอดส์ หวังลดอัตราการติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่

          มูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จัดพิธีเปิด “ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเอ็มพลัส” เพื่อร่วมกันป้องกันและรณรงค์เอชไอวี/เอดส์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสอดคล้องเป้าหมายของประเทศกับคำที่ว่า GETTING TO ZERO ทำเอชไอวี/เอดส์ให้เป็นศูนย์
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด “ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเอ็มพลัส” ที่ มูลนิธิเอ็มพลัส 142 ซ.ชมจันทร์ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะทรงเจริญพระชันษา ครบ 5 รอบ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 และในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์โครงการ/กองทุนด้านเอดส์ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อผู้ติดเชื้อและผู้ทำงานด้านเอดส์มาโดยตลอด ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย พร้อมทั้งเครือข่ายส่วนกลางและภูมิภาค จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
      สำหรับในส่วนของมูลนิธิเอ็มพลัสนั้น ได้จัดให้มีพิธีเปิดงานในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โดยได้จัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ "เพร็พ พระองค์โสมฯ" หรือ โครงการ "เพร็พ" ลดการติดเอดส์ ในผู้ที่ได้รับผลกระทบหลักแต่ด้อยโอกาสตลอดจนการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีรายใหม่ และการดำเนินงานด้านเอดส์ขององค์กรรวม ทั้งการให้บริการเพร็พ ฟรี สำหรับประชาชนทั่วไป ณ มูลนิธิเอ็มพลัส
มูลนิธิเอ็มพลัส ได้ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาเป็นระยะเวลา 14 ปี ซึ่งที่ผ่านมาทำให้ทราบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศนั้น มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และทางมูลนิธิเอ็มพลัสร่วมด้วยเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน จะร่วมกันป้องกันและรณรงค์เอชไอวี/เอดส์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ตรงกับเป้าหมายของประเทศกับคำที่ว่า GETTING TO ZERO ทำเอชไอวี/เอดส์ให้เป็นศูนย์
      ทั้งนี้ ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหนึ่งของระดับประเทศ เรื่อง เอชไอวี/เอดส์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง ที่ผ่านมาจากสื่อต่างๆ ทำให้สามารถสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มความหลากหลายทางเพศที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ และสมควรได้รับการดูแลจากสังคม พร้อมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะชีวิตในการป้องกันเรื่องเอชไอวี/เอดส์ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนรอบข้าง และเพื่อจะได้จัดหนักถึงปัญหาของเรื่องเอชไอวี/เอดส์ ตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้อยู่ร่วมกับเชื้ออย่างถูกต้อง

d8f29c3bef2dd27144312f9b88a39617.jpg

382a16914cfbfa4338a6365b950e8511.jpg
e08e6915269b634559133a7b74a8eae6.jpg
4a56c4541970ca0f70e58cb5cb656041.jpg
632e1b573222baf36a0df0b72d4727d1.jpg
d0415250761abb7a3f94fb20deef8f3d.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×