Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (1)

11 ก.ค.ก่อนเที่ยง จะมีการวางคานสะพานป่าตัน อาจมีรถติดขัด


แชร์เลย

1 post in this topic

#ฝากประชาสัมพันธ์และฝากแชร์ครับ
ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 บริเวณจุดก่อสร้างสะพานป่าตันจะมีการวางคานสะพานข้ามแม่น้ำปิง โดยช่วง 09.00-12.00 น. จะเป็นการวางคานสะพานด้านฝั่งขาเข้าเมือง (จากแยกแม่โจ้ไปทางแยกข่วงสิงห์) และช่วง 12.00-15.00 น. จะเป็นการวางคานสะพานฝั่งขาออกเมือง (จากแยกข่วงสิงห์ไปทางแยกแม่โจ้) ซึ่งอาจส่งผลให้มีการจราจรติดขัดเป็นบางช่วงและรถเคลื่อนตัวได้ช้า หากผู้ใช้รถใช้ถนนมีความจำเป็นต้องผ่านเส้นทางดังกล่าวควรวางแผนการเดินทาง และเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยครับ

ที่มาจากตำรวจจราจรเชียงใหม่
d03f0472a3bbd5bf97e25da2de850e87.jpg

32d6d92c7337e803cea1baaabd549179.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×