Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
เอาม่วน

ตารางราคา "บัตรชิป ATM และ Debit" ธนาคารไหนเท่าไร ที่ไหนฟรี คลิกดูกัน


แชร์เลย

2 posts in this topic

ตารางราคา "บัตรชิป ATM และ Debit" >>> ต้องเสียค่าทำหรือไม่..?

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ฉบับที่25/2559


เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบชิป (Chip Card)
นางทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)


ชี้แจงว่า ตามที่มีข้อความเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ในช่องทางต่างๆ เกี่ยวกับการออกบัตรเอทีเอ็มและ
บัตรเดบิตแบบชิป ธปท. ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออกบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบชิป ดังนี้


        1.ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตใบใหม่ที่ธนาคารพาณิชย์
ทุกธนาคารออกให้แก่ลูกค้าจะเป็นบัตรแบบชิป ซึ่งมีความปลอดภัยในการใช้งานมากกว่าบัตรแบบแถบแม่เหล็ก
ที่มีอยู่เดิม
       2. บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบแถบแม่เหล็ก (Magnetic Card) ที่มีอยู่เดิม ยังสามารถใช้ท าธุรกรรม
ทางการเงินกับตู้เอทีเอ็มทุกตู้ได้ตามปกติต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งธนาคารพาณิชย์จะทยอยเปลี่ยน
บัตรแบบแถบแม่เหล็กเดิมให้เป็นบัตรแบบชิปเมื่อบัตรแบบแถบแม่เหล็กเดิมหมดอายุ หรือตามก าหนดที่ธนาคาร
พาณิชย์แต่ละแห่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป
       3. หากผู้ถือบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบแถบแม่เหล็ก มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนบัตรเป็นบัตร
แบบชิป สามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนบัตรได้ที่ธนาคารผู้ออกบัตร โดยมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตรและ
ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตเป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งก าหนดไว้
       4. ธนาคารพาณิชย์บางแห่งอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนบัตรเป็นแบบชิปให้แก่ลูกค้าเป็นการ
ชั่วคราว เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บัตรแบบชิปซึ่งมีความปลอดภัยสูง และเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้า
ผู้ใช้บริการในระยะแรก ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งก าหนด
       5. บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบชิปสามารถใช้งานได้กับตู้เอทีเอ็มของธนาคารผู้ออกบัตรได้ตามปกติ
ทุกตู้และทุกพื้นที่ อย่างไรก็ดี ในระยะแรก อาจมีตู้เอทีเอ็มบางตู้ในบางพื้นที่ของบางธนาคาร ที่ยังไม่พร้อมรองรับ
การท าธุรกรรมของบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบชิปต่างธนาคาร ซึ่งอาจท าให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกบ้าง
       โดยเครื่องเอทีเอ็มที่ยังไม่พร้อมรองรับการใช้บัตรชิปต่างธนาคารจะแสดงข้อความให้ผู้ใช้บริการทราบ
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตที่ธนาคารพาณิชย์ให้บริการในปัจจุบันมีความหลากหลาย
และมีเงื่อนไขการให้บริการและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรสอบถามรายละเอียดและ
เงื่อนไขการให้บริการของผลิตภัณฑ์บัตรแต่ละประเภทก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ เพื่อให้ได้รับบริการที่เหมาะสม
กับความต้องการใช้ของตนเอง โดยผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ธนาคารพาณิชย์ Website ของ
ธนาคารพาณิชย์หรือสามารถเรียกดูค่าธรรมเนียมบัตรเปรียบเทียบทุกธนาคารได้ที่ Website ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)
- 2 -
       หากผู้ถือบัตรมีข้อสงสัยหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบชิป
สามารถติดต่อสอบถามไปยังธนาคารเจ้าของบัตรได้โดยตรงตามหมายเลข Call Center ของแต่ละธนาคาร
หรือที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213


ธนาคารแห่งประเทศไทย
19 พฤษภาคม 2559
ข้อมูลเพิ่มเติม: ฝ่ายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 2283 6479

13263704_1164841173547014_59258616548550

ย้ำ16พ.ค.เปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มเป็นชิปการ์ด | เดลินิวส์
„ย้ำ16พ.ค.เปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มเป็นชิปการ์ด ธปท.ยันบัตรแถบแม่เหล็กเดิมยังใช้ได้ ชี้มี 60 ล้านใบ ระหว่างนี้จะทยอยเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ถึง 31 ธ.ค. 62 ต้องครบหมด สมาคมธนาคารไทย ยันคิดค่าธรรมเนียมตามเดิม“
อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/economic/395638

-------- 
ไฟล์เต็ม >> https://goo.gl/pfhreO
ที่มาจากเพจ 

 

 

13256519_1163037217060743_3055013540512260196_n.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×