Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (1)

จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ


แชร์เลย

1 post in this topic

จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

     โดยมีจำนวน 2 แห่ง ณ ศาลเจ้าฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพรายงานตัวเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ และขออนุญาตทำงาน เป็นเวลา 120 วัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยให้กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดเวลาเปิดดำเนินการของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเบ็ดเสร็จ ในวันที่ 1 เมษายน 2559 และกำหนดวัน เวลา การให้บริการได้ตามความเหมาะสม ไม่เกินวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 พร้อมทั้งให้จังหวัดเตรียมจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

      จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ ศาลเจ้าฝาง (อาคารมงคล) เลขที่ 148 หมู่ที่ 14 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2559 และอาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม – 29 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้จึงขอให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา รวมถึงผู้ติดตามที่เป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปีที่เคยทำงานอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย 

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม นักศึกษาฝึกงาน
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่ 
ภาพจาก 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
 

Quote

ภาพบรรยากาศการให้บริการ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

13094266_1002837586461073_12037942508962

 

13166100_1002837853127713_30972470025463

13177455_1002837933127705_73471734476666

 

13087920_1002837989794366_91099089466860

 

13076858_1002838123127686_88897413560334

 

13221721_1002838536460978_68171545682211

 

13151793_1002837866461045_67887055755378

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×