Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (1)

“โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว”


แชร์เลย

1 post in this topic

“โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว”

          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเสวนาเรื่อง “โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเตือนภัยด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว ให้คำแนะนำในการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว
          วันนี้ (4 ต.ค. 59) เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ เป็นประธานเปิดงานเสวนาเรื่อง “โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเตือนภัยด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว ให้คำแนะนำในการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว และเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ประเทศไทยนับว่าเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 (มกราคม-กรกฎาคม) มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จำนวน 19.54 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 11.87 โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย และเกาหลีใต้ ส่วนประเทศที่สร้างรายได้มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน รัสเซีย และมาเลเซีย”
          ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนนักท่องเที่ยวทำให้ต้องให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ปัจจุบันนี้ นอกจากการมุ่งเน้นดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวแล้ว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเฝ้าระวังติดตามปัญหาการหลอกลวง ข่มขู่ หรือการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แก้ไขปัญหา และดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อประสบเหตุ หากต้องการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ Call Center (สุวรรณภูมิ) +66 2134 4077 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
       ภายในงานเสวนาเรื่อง “โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว” มีวิทยากรร่วมเสวนาได้แก่ 1. อาจารย์คมกริช วงศ์นาง คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ 2. นายอานุภาพ เขื่อนเพชร กรรมการสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) 3. พ.ต.ท. อนุชิต ลายลักษณ์ รอง ผกก.2 บก. ทท. และ 4. ผอ. สุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่

bd006f6f4433b91912cc6c5c319a3dd0.jpg
63db48e8941366870c829cde46107412.jpg
cfd3db3ba7e5de3f3fcfbef088acc183.jpg
fc03d654dcdabc3f1a8b1edb9760c1ad.jpg
2850136277ea851e2720e203f0221584.jpg
ccfe631c8d31e83506c4d32b09182903.jpg
ddda9b2c69d1c266e41ea6203467be2c.jpg
ea137c0c9728c875aa4431490176acac.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×