Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

Search the Community

Showing results for tags 'มหาวิทยาลัยเชียงใหม่'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • ข่าวสารต่างๆ
  • ข่าวประจำวัน เชียงใหม่-ลำพูน
  • ข่าวกิจกรรม งานอีเว้นท์ต่างๆ
  • ข่าวภาคเหนือ
  • ข่าวทั่วไทย
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • ข่าวธุรกิจ
  • ข่าวรับสมัครงาน ประกาศตำแหน่งงานว่าง
  • ข่าวบันเทิง
 • เรื่องทั่วไป
  • เรื่องทั่วไป เรื่องสัพเพเหระ
  • ร้องทุกข์ ร้องเรียน เตือนภัยสังคม
  • เก็บตกโลก Social Network
 • Community
  • ท่องเที่ยว อาหาร-การกิน
  • ชมรมถ่ายรูป ถ่ายภาพ CM108
  • Video Clip มัลติมีเดีย
 • ข่าวทั่วไทย's Topics
 • ข่าวทั่วไทย's Topicsปตท เพื่อใคร กันแน่ ปตทพลังไทยเพื่อไทยหรือขุมทรัพย์ปตทของใคร?

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


Found 5 results

 1. สถาบันวิจัย มช.จัดงานปั่นจักรยานตามเส้นทางท่องเที่ยว "ปั่นม่วน จวนแอ่วเวียง" เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ลานหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.เอกชัย มหาเอก ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานงานปั่นจักรยานตามเส้นทางท่องเที่ยว “ปั่นม่วน จวนแอ่วเวียง” และ เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการงบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2561 โดยโครงการ “การถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนผ่านเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ” โครงการ “หน้าต่างการท่องเที่ยวสู่ล้านนา” และโครงการ “ล้านนาเล่าว่า...” โครงการตามยุทธศาสตร์เชิงรุกด้าน ล้านนาสร้างสรรค์ ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) พร้อมด้วย รศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ หัวหน้าโครงการ การถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนฯ และหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักปั่น ร่วมงาน โดยรศ.ดร.นริศรา เผยว่ากิจกรรม “ปั่นม่วน จวนแอ่วเวียง” เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยประยุกต์องค์ความรู้ด้านสารเทศในการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางท่องเที่ยวในชื่อ CMStory เป็นการใช้เทคโนโลยีด้าน Computer vision ความรู้เชิงพัฒนาสังคม และการท่องเที่ยว ประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อบริการความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินงานภายใต้งานโครงการ การถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนผ่านเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านล้านนา สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการ เส้นทางปั่นที่จำลองขึ้น ในกิจกรรม “ปั่นม่วน จวนแอ่วเวียง” เป็นเพียงระยะสั้นๆ โดยเริ่มต้นจาก อนุสารีย์สามกษัตริย์-วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร-วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร-วัดสวนดอก พระอารามหลวง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นการเปิดตัวแอปพลิเคชัน สื่อวีดิทัศน์ และเว็ปไซต์ http://innotrans.sri.ac.th นอกจากเส้นทางจำลองที่ได้เปิดตัวในวันนี้ ยังมีอีก 3 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 แอ่วม่วน จวนผ่อความฮ่วมใจ๋ ท่องเที่ยวนย่านฝั่งปิง และย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของเชียงใหม่ รวมถึงเรื่องราวของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีกับการย้ายกู่พระอิฐ เส้นทางที่ 2 คือ แอ่วม่วน จวนผ่อมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา เส้นทางนี้จะเห็นร่องรอยมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาความผูกพันทางศาสนากับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมด้านการสร้างที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเจ้าผู้ครองนครในเมืองเชียงใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของสถานที่สำคัญในอดีตสู่พิพิธภัณฑ์ คลังความรู้แก่คนรุ่นใหม่ เส้นทางที่ 3 แอ่วม่วนผ่อพลังศรัทธา นักพัฒนาเมืองเจียงใหม่ ทางโครงการ ฯ ขอร่วมรำลึกถึงครูบาศรีวิชัยและพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่เป็นนักพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในอดีต งานเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการงบูรณาการด้านการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2561 ของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นงานเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการ การถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนผ่านเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ ศูนย์วิจัยด้านล้านนา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ หัวหน้าโครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านต่างๆที่สำคัญในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว ประยุกต์องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยต่อยอดภูมิปัญญาด้านล้านนา มุ่งเน้นการดำเนินงาน เพื่อศึกษา วิจัย พัฒนาและบริการความรู้สู่ชุมชน ด้วย รศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ กล่าวทิ้งท้ายว่า งานเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯ นี้เป็นการนำเสนอความสำเร็จของโครงการ และผลกระทบต่อสังคมเชิงสร้างสรรค์ โดยผลสำเร็จของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานและนำองค์ความรู้หลายด้านมาประยุกต์เข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านล้านนาสร้างสรรค์ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ( 2561-2564 ) เพื่อตอบวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ลงทะเบียนทำบัตรอนุญาตผ่าน เข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 – 2563 สำหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคคลภายนอก ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ https://scmc.cmu.ac.th/ หรือสแกน QR Code โดยอนุโลมให้ใช้บัตรเดิมต่อไปจนกว่าจะได้รับบัตรใหม่ ทั้งนี้จะแจ้งวันรับบัตรใหม่ทางอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-1109
 3. พิธีอุทิศถวายสะเปาและถวายสลากภัต เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 คณะวิจิตรศิลป์ มช. ขอเชิญร่วมพิธี “อุทิศถวายสะเปาและถวายสลากภัต เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9” โดยจัดเป็นรูปขบวนแห่สะเปาหรือเรือสำเภา บรรจุเครื่องสูง เครื่องราชูปโภค เครื่องสักการะและต้นสลากภัต แบบล้านนา จากหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช. ผ่านถ.นิมมานเหมินทร์ จนถึงวัดเจ็ดยอด พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศัทธาออกโรงทาน ในวันเสาร์ที่ 14 ต.ค. 2560 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดเจ็ดยอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เธียรชาย อักษรดิษฐ์ ผู้รับผิดชอบในขบวนแห่ครั้งนี้กล่าวว่า จากการที่เมื่อวันที่ 13 ต.ค. ปีที่ผ่านมา ปวงชนชาวไทยเได้สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่คือการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และในเดือนต.ค.ปีนี้ ก็ครบรอบปีพอดี ดังนั้นทางคณะสงฆ์จ.เชียงใหม่ โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะจ.เชียงใหม่เป็นประธาน ก็มีดำริในการจัดพิธีนี้ขึ้นมาเพื่ออุทิศถวายแด่พระองค์ท่านอันเป็นวาระสำคัญอีกครั้ง ความหมายของคำว่า “สะเปา” นั้นก็คือเรือสำเภา ซึ่งจะเป็นความหมายในเชิงสัญลักษณ์ หมายถึงการเดินทางเข้าสู่ภพภูมิที่ไกลโพ้น เป็นความหมายที่ดีงามสำหรับพุทธศาสนิกชน ซึ่งเป็นการเดินทางของชีวิตหลังความตายภายหลังจากล่วงลับดับขันธ์แล้ว ในพุทธศาสนาจึงเป็นการเดินทางครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปสู่ภพภูมิ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการจัดสร้างและสะสมบุญมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน อันจะเป็นพาหนะที่จะหนุนนำทำให้ดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่สูงส่งตามที่ตนเองมุ่งมั่นปรารถนาหรือที่ตนเองสะสมบารมีเอาไว้ สิ่งนี้จึงเป็นคติความเชื่อทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะสายล้านนา อันได้คำนึงถึงการที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้วายชนม์ล่วงลับดับขันธ์ไป และได้มีการสร้างเป็นสัญลักษณ์แทนพาหนะในการเดินทางไกล โดยอาจจะเป็นการเดินทางทางน้ำหรือทางอากาศก็ได้ แต่จะต้องมีพาหนะทั้งสิ้น “สะเปา” จึงได้ถูกสร้างขึ้นเป็นรูปสัญลักษณ์แทนเรือสำเภา ภายในบรรจุข้าวของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคต่าง ๆ โดยอาจเปรียบเทียบได้กับการทำพิธีกงเต็กของวัฒนธรรมจีนก็ได้ เพราะใช้แนวคิดคล้ายกัน เช่นเดียวกับพุทธศาสนาสายมหายาน ที่จะมีการจำลองสิ่งของต่าง ๆ เพื่อทำบุญให้กับคนตาย เช่น บ้าน ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้าเครื่องใช้ต่าง ๆ คล้ายกับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังจะเห็นได้จากข่าวในพระราชสำนักช่วงนั้นก็จะมีการจัดพิธีกงเต็กแบบจีนให้กับในหลวงรัชการที่ 9 ด้วย แต่เมื่อเป็นวัฒนธรรมล้านนาจึงใช้แนวคิดเดียวกัน พร้อมกับในช่วงเดือนเดือนก.ย.-ต.ค.ของทุกปี ทางเหนือก็จะเป็นช่วงถวายสลากภัตด้วย ดังนั้น 2 งานจึงมาบรรจบกันในครั้งนี้ ในส่วนของคณะวิจิตรศิลป์ได้รับผิดชอบดูแลในส่วนของสะเปา ซึ่งได้จัดทำขึ้น 2 ลำ ด้วยกัน ลำแรกทำด้วยไม้จริงในรูปแบบเป็นทางการประดับตกแต่งสวยงาม และเมื่อจัดพิธีเสร็จแล้ว สะเปาลำนี้ก็จะถูกตั้งไว้เป็นอนุสรณ์ ให้เป็นที่ระลึกของพระองค์ท่าน ณ วัดเจ็ดยอด ส่วนอีกลำหนึ่งทางคณะวิจิตรศิลป์จะจัดสร้างเป็นสะเปาไม้ไผ่จะมีการบรรจุข้าวของเครื่องใช้แบบพื้นเมือง ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคและประดับตกแต่งให้สวยงาม ซึ่งตรงนี้วิจิตรศิลป์เริ่มลงมือทำกันแล้วในเรื่องของการเตรียมคำพร้อมของรูปทรงต่าง ๆ ในส่วนของผู้ออกแบบสะเปานั้นคืออ.ดร. สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ เป็นผู้ออกแบบ โดยสะเปาจะมีขนาดกว้าง 2×4 เมตร สูง 3 เมตร ซึ่งจำเป็นต้องใช้กำลังคนในการแบก โดยได้รับความร่วมมือจากกำลังทหาร ที่มาร่วมขบวนยกเสลี่ยงเครื่องสักการะ และต้นสลากคัวตานที่จะไปเข้าร่วมงานพิธี พร้อมทั้งบุคลากรและนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมมช. รวมกว่า 200 ชีวิต มีการฟ้อนเล็บนำหน้าขบวนเป็นแบบแผนของธรรมเนียมล้านนาที่มา อิงกับวัฒนธรรมพื้นบ้านที่จะอุทิศถวายแด่พระองค์เป็นครั้งสุดท้าย จึงนับว่าเป็นความยิ่งใหญ่แบบวัฒนธรรมล้านนา อันจะทำให้ขบวนมีความสมพระเกียรติ สำหรับริ้วขบวนจะเริ่มตั้งขบวนที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช. หน้าตลาดต้นพะยอม ในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 14 ต.ค. เวลาประมาณ 9 โมง และจะแห่ไปตามเส้นทางถ.นิมมานเหมินท์ ผ่านสี่แยกรินคำไปจนถึงวัดเจ็ดยอด ซึ่งเป็นริ้วขบวนที่สวยงามแบบวิจิตรศิลป์ที่เราเคยได้ทำมา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ดังนั้นช่วงเวลา 9- 10 น. จึงจะมีการปิดเส้นทางสัญจรตั้งแต่แยกสาธารณะสุข ถนนนิมมานเหมินท์ สี่แยกรินคำ ไปจนถึงวัดเจ็ดยอด จึงควรหลีกเลี่ยงเดินทางในวัน-เวลาดังกล่าวด้วย สำหรับท่านที่ต้องการร่วมทำบุญในพิธีนี้ รวมถึงการออกโรงทาน สามารถติดต่อสอบถามไปที่วัดเจ็ดยอด โดยช่วงเช้าหลังจากขบวนแห่งไปถึงที่วัดก็จะเป็นพิธีทางสงฆ์ และพิธีการจะเริ่มในตอนบ่าย นอกจากนั้นยังมีมหกรรมปอยหลวง มหรสพ ซอพื้นเมืองในเรื่องพระราชประวัติหรือพระราชกรณีกิจ โดยความร่วมมือของชมรมขับขานซอพื้นเมืองล้านนา ให้ชมด้วย ในส่วนของการแต่งกายเนื่องจากยังเป็นช่วงไว้ทุกข์ และเป็นงานบุญ ทางคณะกรรมการจัดงานจึงมีมติสมควรให้เป็นชุดพื้นเมืองสีขาว หรือถ้าเป็นสีสุภาพก็ควรมีแถบริบบิ้นสีดำติดด้วย ไม่ควรเป็นเสื้อผ้าที่มีสีสันเพราะเป็นช่วงเวลาสำคัญในการครบหนึ่งรอบปีแห่งการสวรรคต จึงก็ขอเรียนเชิญบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธา พุทธศาสนิกชนและพสกนิกรชาวไทยทุกท่านที่มีใจอันเป็นกุศลให้ไปร่วมในพิธีครั้งนี้ วันเสาร์ที่ 14 ต.ค. เวลา 9.00 น. เริ่มขบวนแห่จากหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช. ไป ณ วัดเจ็ดยอด โดยพิธีจะมีไปจนถึงเวลาประมาณ 15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะวิจิตรศิลป์ มช. โทร.053-944805 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/FINEARTSCMU
 4. บุญถาวร เชียงใหม่ สนับสนุนกิจกรรม “รับน้องขึ้นดอย” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณภาษิต จันทร์ทิพย์ ผจก.แผนกการตลาด บุญถาวร เชียงใหม่ มอบพาเลทและน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ (ประเพณีรับน้องขึ้นดอย) ประจำปี 2559 โดยมีตัวแทนสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ ณ บุญถาวร เชียงใหม่ (สี่แยกดอนจั่น) เมื่อวันก่อน
 5. บุญถาวร เชียงใหม่ ต้อนรับนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุญถาวร สาขาเชียงใหม่ ต้อนรับคณะกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก “โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพสำหรับนักศึกษาพิเศษ” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษามีแนวทางในการประกอบอาชีพ และเป็นการสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่บัณฑิต เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ บุญถาวร เชียงใหม่ (สี่แยกดอนจั่น)
×