Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

Noomnim

สมาชิกทั่วไป
  • Content Count

    4
  • Joined

  • Last visited

  1. ฝุ่นควันพิษ เยอะขนาดนี้ ถ้ายังแก้ปัญหากันไม่ได้ เอาวิธีชาวบ้านเมื่อ 40 - 50 ปีก่อน ลองใช้ดูนะครับ ทำพิธีบวงสรวง ผีฝุ่นผีควัน ให้ยกโทษชาวบ้านชาวเมืองที่ได้กระทำการล่วงเกิน ต่อผีฝุ่นผีควัน บางที สถารการณ์ อาจดีขึ้น เผื่อว่า ผีฝุ่นผีควัน อาจยกโทษให้
  2. ฝุ่นควันพิษ เยอะขนาดนี้ ถ้ายังแก้ปัญหากันไม่ได้ เอาวิธีชาวบ้าน เมื่อ 40 - 50 ปีก่อน ลองใช้ดูนะครับ ทำพิธีบวงสรวง ผีฝุ่นผีควัน ให้ยกโทษชาวบ้านชาวเมืองที่ได้กระทำการล่วงเกิน ต่อผีฝุ่นผีควัน บางที สถารการณ์ อาจดีขึ้น เผื่อว่า ผีฝุ่นผีควัน อาจยกโทษให้
  3. ผมคนเชียงใหม่ ส่วนตัวคิดว่า ผู้ว่่าหรือหน่วยงานต้องมี ข้อบังคับที่ชัดเจน และ ใช้ได้จริง ปฏิบัติจริง แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น พื้นที่ไหน มีจุดความร้อนหรือรับแจ้งปัญหาการเผา หรือ หมอกควัน ให้ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน หรือ ผู้ที่รับผิดชอบที่นั้นๆ ให้ดูและและปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่่วง แต่ถ้ายังไม่สามารถทำได้หรือยังเพิ่งเฉยต่อคำสั่ง จะถือว่าขัดขืนคำสังหรือปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ให้กล่าวโทษหรือ พิจรณาโทษหรือประเมินความสามารถในในหน้าที่นั้นๆ เพราะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว ในเมื่อไม่มีความสามารถแก้ใขปัญหาเรื่องนี้ได้ ก็พิจราณา หาผู้ที่มีรู้ความสามารถในเรื่องนี้มาทำแทน (( ส่วนตัวคิดว่าจะจ้างมาทำไมถ้าทำไม่ได้หรือทำได้แต่ไม่มีปประสทธิภาพ เสียงบ )) ใครปล่อยให้เขตรับผิดชอบของตัวเองมีการเผาก็รับผิดชอบเอง หน้าที่ของตัวเองอยู่แล้ว กฏหมายก็ออกมาให้ใช้แล้ว ก็ใช้ให้เกิดประโยนช์ให้ได้มากที่สุด อีกอย่างขอชื่นชมและขอบคุณทุกคน เจ้าหน้าที่ทุกคน หน่วยงานทุกหน่วยงานที่ทำงานอย่างจริงจัง นะครับ เชื่อว่า คนไทยไม่ทิ้งกัน อย่างเช่น เด็ก 13 คน เรายังช่วยได้ ในสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ นี่คนป่วยหรือผู้ที่มีความเสีย่งกี่หมื่นกี่พันคน เราจะช่วยเขาเหล่านั้นไม่ได้เชียวหรือ แค่มือคนละมือ ตาคนละตา รวมกันเราจะช่วยไม่ได้หรือ กี่ชีวิตที่เราให้ กุศลแรงนะ ให้ชีวิตคน หลายคนหลายๆชีวิต ช่วยกันนะ ....
  4. ผมคนเชียงใหม่ ส่วนตัวคิดว่า ผู้ว่่าหรือหน่วยงานต้องมี ข้อบังคับที่ชัดเจน และ ใช้ได้จริง ปฏิบัติจริง แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น พื้นที่ไหน มีจุดความร้อนหรือรับแจ้งปัญหาการเผา หรือ หมอกควัน ให้ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน หรือ ผู้ที่รับผิดชอบที่นั้นๆ ให้ดูและและปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่่วง แต่ถ้ายังไม่สามารถทำได้หรือยังเพิ่งเฉยต่อคำสั่ง จะถือว่าขัดขืนคำสังหรือปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ให้กล่าวโทษหรือ พิจรณาโทษหรือประเมินความสามารถในในหน้าที่นั้นๆ เพราะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว ในเมื่อไม่มีความสามารถแก้ใขปัญหาเรื่องนี้ได้ ก็พิจราณา หาผู้ที่มีรู้ความสามารถในเรื่องนี้มาทำแทน (( ส่วนตัวคิดว่าจะจ้างมาทำไมถ้าทำไม่ได้หรือทำได้แต่ไม่มีปประสทธิภาพ เสียงบ )) ใครปล่อยให้เขตรับผิดชอบของตัวเองมีการเผาก็รับผิดชอบเอง หน้าที่ของตัวเองอยู่แล้ว กฏหมายก็ออกมาให้ใช้แล้ว ก็ใช้ให้เกิดประโยนช์ให้ได้มากที่สุด อีกอย่างขอชื่นชมและขอบคุณทุกคน เจ้าหน้าที่ทุกคน หน่วยงานทุกหน่วยงานที่ทำงานอย่างจริงจัง นะครับ เชื่อว่า คนไทยไม่ทิ้งกัน อย่างเช่น เด็ก 13 คน เรายังช่วยได้ ในสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ นี่คนป่วยหรือผู้ที่มีความเสีย่งกี่หมื่นกี่พันคน เราจะช่วยเขาเหล่านั้นไม่ได้เชียวหรือ แค่มือคนละมือ ตาคนละตา รวมกันเราจะช่วยไม่ได้หรือ กี่ชีวิตที่เราให้ กุศลแรงนะ ให้ชีวิตคน หลายคนหลายๆชีวิต ช่วยกันนะ ....
×