Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

Guggig

สมาชิกทั่วไป
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

  1. ขอเชิญร่วมการแข่งขัน Nurse CMU Run 2017 ในปีพุทธศักราช 2560 เป็นวาระพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ครบรอบปีที่ 58 ของการจัดการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขัน Nurse CMU Run 2017 (วิ่งกับพยาบาล....เพื่อสุขภาพที่ดี) ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 05.00 – 10.00 น. เส้นทางภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมใส่ใจสุขภาพเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยเฉพาะการวิ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพทำให้เกิดความสามัคคี เพิ่มความสัมพันธ์อันดีกับสังคมและชุมชน รวมทั้งได้มีโอกาสร่วมสมทบทุนในการพัฒนากิจการด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา ส่งเสริมวิจัย และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท Mini Marathon ระยะทาง 11 กิโลเมตร รับจำนวน 1,717 คนราคาบัตรละ 350 บาท (รับ BIB / เหรียญ / เสื้อ) และ ประเภท Fun Run ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร รับจำนวน 300 คน ราคาบัตรละ 200 บาท (รับ BIB / เหรียญ) กำหนดการ วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-18.00 น. ลงทะเบียนพร้อมรับอุปกรณ์การวิ่ง ณ ศาลาอ่างแก้ว วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 05.00 น. นักวิ่งมินิมาราธอน สามารถเข้าไปเตรียมตัวในช่องปล่อยตัว ตามเวฟของตัวเอง เวลา 05.30 น. พิธีเปิด เวลา 05.50 น. ปิดช่องปล่อยตัว เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน เวลา 06.15 น. ปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน เวลา 06.40 น. นักวิ่งเริ่มทยอยเข้าสู่เส้นชัย เวลา 07.00 น. นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยในแต่ละอันดับ ทยอยรายงานตัวรับรางวัล เวลา 08.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันแต่ละประเภท เวลา 10.00 น. ปิดการแข่งขัน ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 063-624-2262 (คุณโอ) ผ่าน Line : @nursecmurun เว็บไซต์ www.nurse.cmu.ac.th/nursecmurun และ Facebook : NURSE CMU RUN เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนครบจำนวนที่ต้องการ ขอเชิญทุกท่านมาออกกำลังกายวิ่งกับพยาบาล....เพื่อสุขภาพที่ดี
×