Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

Taywintra2016

VIP
 • Content count

  1,519
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by Taywintra2016

 1. ขบวนแห่โคมวิสาขะ 25 พ.ค.2561 เวลา 18.00 น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่ถึงวัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร สีหฬาราม เมืองเชียงใหม่
 2. งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา 23-30 พ.ค.2561 วันที่ 25 พ.ค.2561 เวลา 13.00 น. พิธีเปิดงานโดยนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส - มอบโล่เกียรติคุณ "ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่" - มอบรางวัลการแข่งขันวิชาการทางพุทธศาสนา - พิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร สีหฬาราม เมืองเชียงใหม่
 3. พิธีเปิดขบวนแห่โคมวิสาขะ 25 พ.ค.2561 เวลา 18.00 น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่ถึงวัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร เมืองเชียงใหม่
 4. กำหนดการประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ 2561 วันที่ 28 พ.ค.2561 ณ ข่วงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ... เวลา 18.30 น. อัญเชิญ น้ำสรงพระราชทานมาตั้งเพื่อเตรียมความพร้อม ณ บริเวณข่วงครูบาศรีวิชัย เวลา 19.09 น. พระสงฆ์จำนวน 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ - คณะกรรมการการจัดงานถวายเครื่องไทยทาน - พระสงฆ์อนุโมทนา - การแสดงทางวัฒนธรรม - อาจารย์กล่าวยื่นโยงโองการ - ประธานในพิธี ประธานจัดงาน ถวายเครื่องสักการะครูบาศรีวิชัย - ประธานจัดงานกล่าวรายงาน - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน- เปิดประตูนำทาง เวลา 19.59 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี บนรถขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ออกจากข่วงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ร่วมสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย
 5. คณะองคมนตรีและแม่ทัพภาค 3 รวมทั้ง มทบ.33 ลงพื้นที่ โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า วันที่ 24 พ.ค. 2561 ณ ชุมชนบ้านท่อ อ.เมืองเชียงใหม่ เวลา 14-15 น. เมื่อ 24 พ.ค. 61 บก.ทท. (นทพ.) พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผอ.สนภ.3 นทพ.ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ ....ให้การต้อนรับ... ..พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ..พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ..พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์.. ...ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยม ติดตามและรับฟังบรรยายสรุป โครงการ ขุดลอกคลองแม่ข่า... ณ ชุมชนบ้านท่อ ถนนป่าตัน ซอย 13 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 6. จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า 23 พ.ค.2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ สะพานซอยมหาโชค ชุมชนบ้านเทียมพร ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมกับ ผบ.มทบ.33 และหัวหน้าส่วนราชการ
 7. คณะองคมนตรีและแม่ทัพภาค 3 รวมทั้ง มทบ.33 ลงพื้นที่ โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า วันที่ 24 พ.ค. 2561 ณ ชุมชนบ้านท่อ อ.เมืองเชียงใหม่ เวลา 14-15 น. เมื่อ 24 พ.ค. 61 บก.ทท. (นทพ.) พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผอ.สนภ.3 นทพ.ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ ....ให้การต้อนรับ... ..พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ..พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ..พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์.. ...ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยม ติดตามและรับฟังบรรยายสรุป โครงการ ขุดลอกคลองแม่ข่า... ณ ชุมชนบ้านท่อ ถนนป่าตัน ซอย 13 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 8. บ่อดักไขมัน แก้ปัญหาคลองแม่ข่าได้ยังไง? พี้นฐานการทำงานของบ่อดักไขมัน จากหนังสือ แบบรายละเอียด วิศวกรรมโครงสร้าง หน้าที่ 168 ของ ศ.สนั่น เจริญเผ่า ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 3 ปี 2534 บ่อดักไขมันเป็นบ่อคสล.ที่มีผนังคส ล. (A) โดยรอบมีแผ่นดักไขมันคส ล. (B) ในขณะใช้งานระดับน้ำในบ่อเสมอกับท่อทางออก เมื่อน้ำไหลเข้ามาทางซ้าย ส่วนที่เป็นไขมันจะลอยที่ผิวน้ำปล่อยให้น้ำที่ไม่่มีไขมันไหลผ่านส่วนล่างของแผ่นดักไขมัน หากมีไขมันในน้ำเหลืออยู่อีกก็จะลอยขึ้นในช่วงกลาง ปล่อยให้น้ำที่ไม่มีไขมันไหลออกทางท่อขวามือ ขนาดต่าง ๆ ที่แสดงในรูปอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามปริมาณน้ำทิ้ง
 9. คณะองคมนตรีและแม่ทัพภาค 3 รวมทั้ง มทบ.33 และหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า วันที่ 24 พ.ค. 2561 ณ ชุมชนบ้านท่อ อ.เมืองเชียงใหม่ เวลา 14-15 น.
 10. คณะองคมนตรีและแม่ทัพภาค 3 รวมทั้ง มทบ.33 ลงพื้นที่ โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า วันที่ 24 พ.ค. 2561 ณ ชุมชนบ้านท่อ อ.เมืองเชียงใหม่ เวลา 14-15 น. เมื่อ 24 พ.ค. 61 บก.ทท. (นทพ.) พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผอ.สนภ.3 นทพ.ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ ....ให้การต้อนรับ... ..พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ..พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ..พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์.. ...ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยม ติดตามและรับฟังบรรยายสรุป โครงการ ขุดลอกคลองแม่ข่า... ณ ชุมชนบ้านท่อ ถนนป่าตัน ซอย 13 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 11. ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี ให้สัมภาษณ์ การดำเนินงานและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า วันที่ 25 ก.พ.2560 เวลา 11 น. ที่บ้านพัก ถนนวังสิงห์คำ ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง เชียงใหม่ อยู่ำไกล้ ๆ สะพานป่าตันแม่น้ำปิงที่กำลังก่อสร้างมีกำหนดเสร็จ 2 มี.ค. 25611. โครงการคลองแม่ข่าระยะทาง 18 กม.เริ่มเมื่อปี 2549 2. ปัจจุบัน 2560-25653. ใช้วิธีบูรณาการทุกภาคส่วน4. เป้าหมายน้ำใสปลอดมลภาวะเร็วที่สุด 5. เพิ่มเส้นทางจราจร ฯลฯ ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อายุ 65 ปี ...
 12. 24 พ.ค.2561การขุดลอกได้มาถึงชุมชนบ้านท่อและชุมชนบ้านเทียมพร แล้ว งานที่ต้องทำควบคู่กันไปคือการตรวจสอบและแก้ไขแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ ในเขตรับผิดชอบแต่ละ อปท. จำนวน 272 แห่ง จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า 23 พ.ค.2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ สะพานซอยมหาโชค ชุมชนบ้านเทียมพร ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมกับ ผบ.มทบ.33 และหัวหน้าส่วนราชการ การประชุมคณะกรรมการร่างแผนแม่บทการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) วันที่ 10 พ.ค. 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ การประชุมหารือการกำหนดแผนกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา วันพุธที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 13. การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ 22 พ.ค.2561
 14. Chiang Mai IT Jobs Fair 2018 21-22 พ.ค.2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เวลา 08.30-16.30 น. สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซด์ jobit2.doe.go.th/chiangmai สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่โทร. 05311-2744-6 ต่อ 25,26 ทุกวัน เวลาราชการ Facebook : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ Website: cmi@doe.go.th Line ID: @doecmi
 15. โตโยต้า มอเตอร์สปอร์ต 2018 สนามที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค.2561 พิธีเปิดการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจากนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด เสร็จแล้วเวลา 14.55 -17.55 น.มีการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ โตโยต้า วัน เมค เรซ
 16. ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 เหนือ ทำบุญวันออกอินทขีล เวลา 10.00 น. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 108 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 10.30 น. - ถวายไทยทาน /ถวายภัตตาหารเพล เวลา 12.09 น. - พิธีอาราธนาอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า ประดิษฐานบนรถบุษบกศรีเชียงใหม่ จากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สู่วัดช่างแต้ม เสร็จพิธี
 17. กำหนดการจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล(เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ประจำปี 2561 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-18 พฤษภาคม 2561 วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 (วันแรม 12 ค่ำ เดือน 8 เหนือ) (ทำบุญวันเข้าอินทขีล) เวลา 09.00 น. - พิธีอาราธนาพระเจ้าฝนแสนห่าประดิษฐานบนรถบุษบกศรีเชียงใหม่ จากวัดช่างแต้ม ไปยังวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เวลา 13.30 น. - คณะข้าราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่ พร้อมกัน ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 14.00 น. - พิธีอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า พร้อมเครื่องบูชาอินทขีล ออกจากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระปกเกล้า ผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เลี้ยวขวาไปตามถนนราชวิถี เข้าสู่ถนนช้างม่อย ถนนช้างม่อยตัดใหม่ ถนนท่าแพ ถนนราชดำเนิน ถึงสี่แยกกลางเวียง เลี้ยวซ้ายตามถนนพระปกเกล้า เข้าสู่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เวลา 16.00 น. พิธีเปิดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล(เสาหลักเมืองเชียงใหม่)โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ - นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวรายงาน - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานทำพิธีเปิด โดยลั่นกลองชัย 3 ครั้ง - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน - ประธาน จุดธูปเทียนบูชาและสรงน้ำพระพุทธรูปฝนแสนห่า - ประธาน จุดธูปเทียนบูชา และสรงน้ำเสาอินทขีลภายในวิหารเสาอินทขีล - ประธานนำประชาชนใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล เวลา 17.00 น. - พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ในพระวิหารเสาอินทขีล เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป - การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ศรัทธา ประชาชนใส่ขันดอก สรงน้ำพระเจัาฝนแสนห่า ใส่บาตร 108 ปิดทองพระประจำวันเกิด ไหว้พระพุทธอัฏฐารส บูชาพระธาตุเจดีย์หลวง เวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ในพระวิหารเสาอินทขีล เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป - การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 เหนือ ทำบุญวันออกอินทขีล เวลา 10.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 108 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 11.00 น. - ถวายไทยทาน /ถวายภัตตาหารเพล เวลา 12.30 น. - พิธีอาราธนาอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า ประดิษฐานบนรถบุษบกศรีเชียงใหม่ จากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สู่วัดช่างแต้ม เสร็จพิธี ...
 18. ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค.2561 เวลา 17.00-19.00 น. โดยพล.ท.ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวิหารเสาอินทขิล
 19. ปิดทองพระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเส็ง(งูเล็ก)"พระธาตุพุทธคยา" Year of the snake etc.(ฯลฯ)... ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองเชียงใหม่ วันที่ 11-17 พ.ค.2561
 20. ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองเชียงใหม่ วันพุธที่ 16 พ.ค.2561 เวลา 17.00-19.00 น. โดยนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวิหารเสาอินทขิล
 21. ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองเชียงใหม่ วันอังคารที่ 15 พ.ค.2561 เวลา 17.00-19.00 น. โดยนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวิหารเสาอินทขิล
 22. ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองเชียงใหม่ วันอังคารที่ 15 พ.ค.2561
 23. ผลการดำเนินงานโครงการชุมชนปกาเกอะญอจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ 15 พ.ค.2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 24. การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ 15 พ.ค.2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 25. Chiang Mai Jobs Fair 2018 21-22 พ.ค.2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ 15 พ.ค.2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
×