Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

Taywintra2016

VIP
 • Content count

  1,477
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by Taywintra2016

 1. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 13.00-15.30 น. โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน
 2. การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามความก้าวหน้าและพิจารณาแผนดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน
 3. การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ 24 เม.ย.2561 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 4. การประชุม"ระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำ" 24 เม.ย.2561 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 5. "มหัศจรรย์หม่อนไหม และผลิตภัณฑ์ ๒๐๑๘ :Wonderful Of Mulberry, Silk and Products 2018" 20-22 เม.ย.2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
 6. เจดีย์ทรายสุดส้าว, สรงน้ำพระ,ปั๋นปอน, ศิลปะพื้นบ้าน 10-15 เม.ย.2561 เวลา 08.00-21.00 น. ณ วัดเจ็ดลิน งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561
 7. พิธีสมโภชพระสิงห์และพิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561 วันที่ 11 เม.ย. 2561 ณ วิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
 8. พิธีสมโภชพระสิงห์และพิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561 วันที่ 11 เม.ย. 2561 ณ วิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
 9. งานบุญ...สังขานต์ล่อง แม่ข่ามหานที...ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 8 เม.ย.2561 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน "สังขานต์ล่อง แม่ข่ามหานที...ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" วันที่ 8 เมษายน 2561 ณ ณ คลองแม่ข่า ท่าน้ำชุมชนป่าแพ่ง(ชัยศรีภูมิ์) ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกพจน์ เกษมกุลทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ซึ่งมีขบวนแห่ทางบกและทางน้ำ - พิธีแห่สังขานต์ทางบก ตามเส้นทางถนนเลียบคลองแม่ข่า ได้แก่ ถนนอัษฎาธร – ถนนชัยภูมิ์ – ถนนสิทธิวงศ์ – ถนนช้างม่อย – ถนนท่าแพ-ถนนกำแพงดิน สิ้นสุดที่ชุมชนกำแพงงาม (ระยะทางประมาณ 2.5 กม.) - พิธีแห่สังขานต์ทางน้ำแม่ข่า จากท่าน้ำชัยศรีภูมิ์ ถนนอัษฎาธร – ท่าน้ำศรีดอนไชย- ท่าน้ำชุมชนกำแพงงาม (ระยะทางประมาณ 2.5 กม.) - สถานที่ ณ ข่วงชุมชนระแกง-กำแพงงาม (ถนนกำแพงดิน) มีกิจกรรมข่วงเรียนรู้ด้านประเพณีวัฒนธรรมล้านนา อาทิ สระเกล้าดำหัว สาธิตการตัดตุง วัฒนธรรมชนเผ่า เวทีการแสดงฟ้อนรำ ประกวดการแต่งกายหนุ่มสาว กิจกรรมเกี่ยวกับสงกรานต์ แข่งขันประกอบการอาหารพื้นเมือง ปั้นอีเอ็มบอลรูปนักษัตรตามปีเกิดและนำไปปล่อยในน้ำแม่ข่า และก่อเจดีย์ทราย ฯลฯ กิจกรรม “สังขานต์ล่อง แม่ข่ามหานที...ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” เป็นการจัดขบวนแห่รณรงค์เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกชาติพันธุ์ ที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำแม่ข่ามีความเข้าใจในคุณค่าและความหมายของประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและมาช่วยกันขจัด ละเลิก สิ่งไม่ดีงามต่างๆ ที่เราเคยได้กระทำกับแม่น้ำข่า เช่น การทิ้งขยะมูลฝอย การปล่อยน้ำเสีย การทำความสกปรก รกรุงรังให้กับแม่น้ำ ซึ่งรวมทั้งแม่น้ำและลำน้ำสาขาทุกสายด้วย ฯลฯ...เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้บังเกิดกับตัวเรา และฟื้นฟูน้ำแม่ข่า ให้กลับมาเป็นสายน้ำแห่งชัยมงคลของเมืองเชียงใหม่ในวาระโอกาสปีใหม่นี้...
 10. อ.ส.พ.ครบรอบ 26 ปี เปิดเส้นทางกระสุนพระอินทร์-พระราม ชมสวนพฤกษศาสตร์ วันที่ 5 เม.ย.2561 โดยนางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การพฤกษศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวเปิดงาน นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวรายงาน เสร็จพิธีเปิด เวลา 10.00 น. พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา อ.ส.พ. ครบ 26 ปี
 11. อ.ส.พ.ครบรอบ 26 ปี เปิดเส้นทางกระสุนพระอินทร์-พระราม ชมสวนพฤกษศาสตร์ ฟรี 5 เม.ย.2561
 12. การรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าประกวดแม่หญิงขี่รถถีบกางจ้อง ประจำปี 2561 วันที่ 6 เม.ย. 2561 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
 13. เปิดรับสมัครแล้วครับ การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง 2561จัดโดยชมรมลานนา 39 รายละเอียดโหลดจากลิ้งค์แรกคือระเบียนการประกวดและโหลดใบสมัครจากลิ้งค์ที่สองด้านล่างได้ครับหรือขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักการศึกษาเทศบาลเชียงใหม่ และ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชยตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. โดยจะคัดเลือกและลงทะเบียนสมัครที่ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย ในวันที่ 6 เมษายน 2561 หรือสอบถามเพิ่มเติม 0815305241 รายละเอียดการสมัคร https://drive.google.com/file/d/1hitYxd8UcNrpjgs1ad_a22F5n8fkAHv_/view?usp=sharing
 14. แถลงข่าวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2561 วันที่ 1 เม.ย. 2561 ณ บริเวณข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
 15. งานผ้าฝ้าย ครั้งที่ 20 ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 30 มี.ค.-8 เม.ย.2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมืองเชียงใหม่
×