Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

Taywintra2016

VIP
 • Content count

  1,519
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Taywintra2016 last won the day on October 28 2016

Taywintra2016 had the most liked content!

1 Follower

About Taywintra2016

 • Rank
  Advanced Member
 1. ขบวนแห่โคมวิสาขะ 25 พ.ค.2561 เวลา 18.00 น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่ถึงวัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร สีหฬาราม เมืองเชียงใหม่
 2. พิธีเปิดขบวนแห่โคมวิสาขะ 25 พ.ค.2561 เวลา 18.00 น. ณ พุทธสถานเชียงใหม่ถึงวัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร เมืองเชียงใหม่
 3. งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา 23-30 พ.ค.2561 วันที่ 25 พ.ค.2561 เวลา 13.00 น. พิธีเปิดงานโดยนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส - มอบโล่เกียรติคุณ "ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่" - มอบรางวัลการแข่งขันวิชาการทางพุทธศาสนา - พิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร สีหฬาราม เมืองเชียงใหม่
 4. กำหนดการประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ 2561 วันที่ 28 พ.ค.2561 ณ ข่วงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ... เวลา 18.30 น. อัญเชิญ น้ำสรงพระราชทานมาตั้งเพื่อเตรียมความพร้อม ณ บริเวณข่วงครูบาศรีวิชัย เวลา 19.09 น. พระสงฆ์จำนวน 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ - คณะกรรมการการจัดงานถวายเครื่องไทยทาน - พระสงฆ์อนุโมทนา - การแสดงทางวัฒนธรรม - อาจารย์กล่าวยื่นโยงโองการ - ประธานในพิธี ประธานจัดงาน ถวายเครื่องสักการะครูบาศรีวิชัย - ประธานจัดงานกล่าวรายงาน - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน- เปิดประตูนำทาง เวลา 19.59 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี บนรถขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ออกจากข่วงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ร่วมสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย
 5. คณะองคมนตรีและแม่ทัพภาค 3 รวมทั้ง มทบ.33 ลงพื้นที่ โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า วันที่ 24 พ.ค. 2561 ณ ชุมชนบ้านท่อ อ.เมืองเชียงใหม่ เวลา 14-15 น. เมื่อ 24 พ.ค. 61 บก.ทท. (นทพ.) พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผอ.สนภ.3 นทพ.ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ ....ให้การต้อนรับ... ..พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ..พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ..พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์.. ...ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยม ติดตามและรับฟังบรรยายสรุป โครงการ ขุดลอกคลองแม่ข่า... ณ ชุมชนบ้านท่อ ถนนป่าตัน ซอย 13 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 6. คณะองคมนตรีและแม่ทัพภาค 3 รวมทั้ง มทบ.33 ลงพื้นที่ โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า วันที่ 24 พ.ค. 2561 ณ ชุมชนบ้านท่อ อ.เมืองเชียงใหม่ เวลา 14-15 น. เมื่อ 24 พ.ค. 61 บก.ทท. (นทพ.) พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผอ.สนภ.3 นทพ.ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ ....ให้การต้อนรับ... ..พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ..พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ..พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์.. ...ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยม ติดตามและรับฟังบรรยายสรุป โครงการ ขุดลอกคลองแม่ข่า... ณ ชุมชนบ้านท่อ ถนนป่าตัน ซอย 13 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 7. คณะองคมนตรีและแม่ทัพภาค 3 รวมทั้ง มทบ.33 และหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า วันที่ 24 พ.ค. 2561 ณ ชุมชนบ้านท่อ อ.เมืองเชียงใหม่ เวลา 14-15 น.
 8. คณะองคมนตรีและแม่ทัพภาค 3 รวมทั้ง มทบ.33 ลงพื้นที่ โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า วันที่ 24 พ.ค. 2561 ณ ชุมชนบ้านท่อ อ.เมืองเชียงใหม่ เวลา 14-15 น. เมื่อ 24 พ.ค. 61 บก.ทท. (นทพ.) พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผอ.สนภ.3 นทพ.ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ ....ให้การต้อนรับ... ..พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ..พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ..พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์.. ...ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยม ติดตามและรับฟังบรรยายสรุป โครงการ ขุดลอกคลองแม่ข่า... ณ ชุมชนบ้านท่อ ถนนป่าตัน ซอย 13 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 9. 24 พ.ค.2561การขุดลอกได้มาถึงชุมชนบ้านท่อและชุมชนบ้านเทียมพร แล้ว งานที่ต้องทำควบคู่กันไปคือการตรวจสอบและแก้ไขแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ ในเขตรับผิดชอบแต่ละ อปท. จำนวน 272 แห่ง จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า 23 พ.ค.2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ สะพานซอยมหาโชค ชุมชนบ้านเทียมพร ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมกับ ผบ.มทบ.33 และหัวหน้าส่วนราชการ การประชุมคณะกรรมการร่างแผนแม่บทการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) วันที่ 10 พ.ค. 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ การประชุมหารือการกำหนดแผนกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา วันพุธที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 10. จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า 23 พ.ค.2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ สะพานซอยมหาโชค ชุมชนบ้านเทียมพร ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมกับ ผบ.มทบ.33 และหัวหน้าส่วนราชการ
 11. การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ 22 พ.ค.2561
 12. Chiang Mai IT Jobs Fair 2018 21-22 พ.ค.2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เวลา 08.30-16.30 น. สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซด์ jobit2.doe.go.th/chiangmai สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่โทร. 05311-2744-6 ต่อ 25,26 ทุกวัน เวลาราชการ Facebook : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ Website: cmi@doe.go.th Line ID: @doecmi
 13. โตโยต้า มอเตอร์สปอร์ต 2018 สนามที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค.2561 พิธีเปิดการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจากนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด เสร็จแล้วเวลา 14.55 -17.55 น.มีการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ โตโยต้า วัน เมค เรซ
 14. ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 เหนือ ทำบุญวันออกอินทขีล เวลา 10.00 น. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 108 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 10.30 น. - ถวายไทยทาน /ถวายภัตตาหารเพล เวลา 12.09 น. - พิธีอาราธนาอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า ประดิษฐานบนรถบุษบกศรีเชียงใหม่ จากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สู่วัดช่างแต้ม เสร็จพิธี
 15. ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค.2561 เวลา 17.00-19.00 น. โดยพล.ท.ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวิหารเสาอินทขิล
×