Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

HRMpigeon

สมาชิกทั่วไป
 • Content count

  6
 • Joined

 • Last visited

 1. รับสมัครผู้สมัครหลายตำแหน่ง • เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา สถิติ , คณิตศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบทางการเกษตร เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา เกษตรศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพศ ชาย อายุ 21 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา ส่งเสริมการเกษตร , เกษตรศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • ผู้ช่วยนักวิจัยการเกษตร เพศ ชาย อายุ 21 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา เกษตรศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • หัวหน้าหน่วยผลิต เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมอุตสาหการ เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • หัวหน้าส่วนผลิต (2 อัดรา) เพศ ชาย / หญิง อายุ 27 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นไป • หัวหน้าส่วน QC เพศ ชาย / หญิง อายุ 27 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นไป • หัวหน้าส่วน RD เพศ ชาย อายุ 27 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นไป • หัวหน้าแผนก QC เพศ ชาย อายุ 25 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป ติดต่อ : มาสมัครงานด้วยตนเองหรือส่ง e-mail มาได้ตามที่อยู่ที่แนบไว้ ชนะชล ชุ่มเชื้อ 053-848641 - 200 chanachon_c@peacecanning.com
 2. บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958 ) จำกัด รับสมัครผู้สมัครหลายตำแหน่ง • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (สาขาเชียงราย,พะเยา) ชาย 2 ตำแหน่ง • ผู้ช่วยนักวิจัย ชาย 1 ตำแหน่ง • เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบทางการเกษตร 1 ตำแหน่ง • หัวหน้าส่วนผลิต (supervisor) 2 ตำแหน่ง • หัวหน้าแผนกQC 1 ตำแหน่ง • หัวหน้าส่วนQC (supervisor) 1 ตำแหน่ง • หัวหน้าหน่วยผลิต 2 ตำแหน่ง • หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมอุตสาหการIE 1 ตำแหน่ง • เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี 1 ตำแหน่ง • หัวหน้าส่วนRD (supervisor) 1 ตำแหน่ง ติดต่อ มาสมัครงานด้วยตนเองหรือส่ง e-mail มาได้ตามที่อยู่ที่แนบไว้ ชนะชล ชุ่มเชื้อ 053-848641 - 200 chanachon_c@peacecanning.com
 3. บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958 ) จำกัด รับสมัครผู้สมัครหลายตำแหน่ง • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (สาขาเชียงราย,พะเยา) ชาย 2 ตำแหน่ง • ผู้ช่วยนักวิจัย ชาย 1 ตำแหน่ง • หัวหน้าส่วนผลิต (supervisor) 2 ตำแหน่ง • หัวหน้าแผนกQC 1 ตำแหน่ง • หัวหน้าส่วนQC (supervisor) 1 ตำแหน่ง • หัวหน้าหน่วยผลิต 2 ตำแหน่ง • หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมอุตสาหการIE 1 ตำแหน่ง • เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี 1 ตำแหน่ง ติดต่อ มาสมัครงานด้วยตนเองหรือส่ง e-mail มาได้ตามที่อยู่ที่แนบไว้ ชนะชล ชุ่มเชื้อ 053-848641 - 200 chanachon_c@peacecanning.com
 4. บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958 ) จำกัด รับสมัครผู้สมัครหลายตำแหน่ง • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (สาขาเชียงราย,พะเยา) ชาย •เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (วัตถุดิบทางการเกษตร) ชาย • หัวหน้าส่วนผลิต (supervisor) • หัวหน้าแผนกQC •หัวหน้าส่วนQC (supervisor) •หัวหน้าหน่วยผลิต ติดต่อ ชนะชล ชุ่มเชื้อ 053-848641 - 200 chanachon_c@peacecanning.com
 5. บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958 ) จำกัด รับสมัครผู้สมัครหลายตำแหน่ง • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (สาขาเชียงราย,พะเยา) ชาย •เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (วัตถุดิบทางการเกษตร) ชาย • หัวหน้าส่วนผลิต (supervisor) •เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต • หัวหน้าแผนกQC •หัวหน้าส่วนQC (supervisor) ติดต่อ ชนะชล ชุ่มเชื้อ 053-848641 - 200 chanachon_c@peacecanning.com
 6. บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958 ) จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่ง -เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (สาขาเชียงราย,พะเยา) -เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (วัตถุดิบทางการเกษตร) - หัวหน้าแผนกบัญชี (ด่วนมาก) - หัวหน้าส่วนผลิต (supervisor) ด่วนมาก -หัวหน้าแผนกผลิต (ด่วนมาก) -เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต -หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ QC -หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ QC ส่งใบสมัครมาที่ chanachon_c@peacecanning.com ติดต่อ ชนะชล ชุ่มเชื้อ 053-848641
×