Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

HRMpigeon

สมาชิกทั่วไป
 • Content Count

  8
 • Joined

 • Last visited

 1. บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก สนใจสมัครงานเข้ามาสมัครงานได้ที่บริษัท 88 ม.5 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 ติดต่อ : คุณชนะชล , คุณเดี่ยว อีเมลล์ : chanachon_c@peacecanning.com โทร : 053-848641 , 081-5651593
 2. บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก • หัวหน้าส่วนผลิต (2 อัตรา) เพศ ชาย / หญิง อายุ 27 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นไป • หัวหน้าส่วน QC เพศ ชาย / หญิง อายุ 27 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นไป • หัวหน้าส่วน RD เพศ ชาย อายุ 27 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นไป • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา ส่งเสริมการเกษตร , เกษตรศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • ผู้ช่วยนักวิจัยการเกษตร เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา พืชไร่ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบทางการเกษตร เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา เกษตรศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมอาหาร เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา วิศวกรรมอาหาร หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+ - พนักงานแพคสินค้า ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา - ช่างซ่อมซิมเมอร์ วุฒิการศึกษา ปวช. ทุกสาขา - พนักงานตรวจสอบคุณภาพ วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ทุกสาขา - พนักงานบรรจุผลิตภัณฑ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สนใจสมัครงานเข้ามาสมัครงานได้ที่บริษัท 88 ม.5 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 ติดต่อ : คุณชนะชล , คุณเดี่ยว อีเมลล์ : chanachon_c@peacecanning.com โทร : 053-848641 , 081-5651593
 3. รับสมัครผู้สมัครหลายตำแหน่ง • เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา สถิติ , คณิตศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบทางการเกษตร เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา เกษตรศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพศ ชาย อายุ 21 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา ส่งเสริมการเกษตร , เกษตรศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • ผู้ช่วยนักวิจัยการเกษตร เพศ ชาย อายุ 21 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา เกษตรศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • หัวหน้าหน่วยผลิต เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมอุตสาหการ เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • หัวหน้าส่วนผลิต (2 อัดรา) เพศ ชาย / หญิง อายุ 27 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นไป • หัวหน้าส่วน QC เพศ ชาย / หญิง อายุ 27 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นไป • หัวหน้าส่วน RD เพศ ชาย อายุ 27 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นไป • หัวหน้าแผนก QC เพศ ชาย อายุ 25 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป ติดต่อ : มาสมัครงานด้วยตนเองหรือส่ง e-mail มาได้ตามที่อยู่ที่แนบไว้ ชนะชล ชุ่มเชื้อ 053-848641 - 200 chanachon_c@peacecanning.com
 4. บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958 ) จำกัด รับสมัครผู้สมัครหลายตำแหน่ง • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (สาขาเชียงราย,พะเยา) ชาย 2 ตำแหน่ง • ผู้ช่วยนักวิจัย ชาย 1 ตำแหน่ง • เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบทางการเกษตร 1 ตำแหน่ง • หัวหน้าส่วนผลิต (supervisor) 2 ตำแหน่ง • หัวหน้าแผนกQC 1 ตำแหน่ง • หัวหน้าส่วนQC (supervisor) 1 ตำแหน่ง • หัวหน้าหน่วยผลิต 2 ตำแหน่ง • หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมอุตสาหการIE 1 ตำแหน่ง • เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี 1 ตำแหน่ง • หัวหน้าส่วนRD (supervisor) 1 ตำแหน่ง ติดต่อ มาสมัครงานด้วยตนเองหรือส่ง e-mail มาได้ตามที่อยู่ที่แนบไว้ ชนะชล ชุ่มเชื้อ 053-848641 - 200 chanachon_c@peacecanning.com
 5. บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958 ) จำกัด รับสมัครผู้สมัครหลายตำแหน่ง • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (สาขาเชียงราย,พะเยา) ชาย 2 ตำแหน่ง • ผู้ช่วยนักวิจัย ชาย 1 ตำแหน่ง • หัวหน้าส่วนผลิต (supervisor) 2 ตำแหน่ง • หัวหน้าแผนกQC 1 ตำแหน่ง • หัวหน้าส่วนQC (supervisor) 1 ตำแหน่ง • หัวหน้าหน่วยผลิต 2 ตำแหน่ง • หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมอุตสาหการIE 1 ตำแหน่ง • เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี 1 ตำแหน่ง ติดต่อ มาสมัครงานด้วยตนเองหรือส่ง e-mail มาได้ตามที่อยู่ที่แนบไว้ ชนะชล ชุ่มเชื้อ 053-848641 - 200 chanachon_c@peacecanning.com
 6. บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958 ) จำกัด รับสมัครพนักงานจำนวนมาก ด่วน!! ตำแหน่งงาน - พนักงานแพคสินค้า ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา - ช่างซ่อมชิมเมอร์ วุฒิ ปวช. ทุกสาขา - พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ( QC ) วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. ทุกสาขา - พนักงานบรรจุผลิตภัณฑ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สวัสดิการที่ท่านจะได้รับ - ประกันสังคม - ค่ารักษาพยาบาล - ค่าเดินทาง - แบบฟอร์มพนักงาน - ค่าคอมมิชั่น ล่วงเวลา - สิทธิการลาต่าง ๆ - ตรวจสุขภาพประจำปี ติดต่อ คุณชนะชล , คุณเดี่ยว โทร 053-848641 , 081-5651593 88 ม.4 ถ.สันทราย-พร้าว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 Mail: Chanachon_c@peacecanning.com
 7. บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958 ) จำกัด รับสมัครผู้สมัครหลายตำแหน่ง • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (สาขาเชียงราย,พะเยา) ชาย •เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (วัตถุดิบทางการเกษตร) ชาย • หัวหน้าส่วนผลิต (supervisor) •เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต • หัวหน้าแผนกQC •หัวหน้าส่วนQC (supervisor) ติดต่อ ชนะชล ชุ่มเชื้อ 053-848641 - 200 chanachon_c@peacecanning.com
 8. บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958 ) จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่ง -เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (สาขาเชียงราย,พะเยา) -เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (วัตถุดิบทางการเกษตร) - หัวหน้าแผนกบัญชี (ด่วนมาก) - หัวหน้าส่วนผลิต (supervisor) ด่วนมาก -หัวหน้าแผนกผลิต (ด่วนมาก) -เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต -หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ QC -หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ QC ส่งใบสมัครมาที่ chanachon_c@peacecanning.com ติดต่อ ชนะชล ชุ่มเชื้อ 053-848641
×