Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

popnewslive

สมาชิกทั่วไป
 • Content Count

  33
 • Joined

 • Last visited

About popnewslive

 • Rank
  Advanced Member

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. เชียงใหม่ 8 ธันวาคม 2561 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดงาน เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week 2018) เทศกาลงานออกแบบที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของภาคเหนือ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการ อินสตอเลชั่น โชว์เคส เสวนา เวิร์กชอป จำหน่ายสินค้าแฮนด์เมด โดยจะจัดขึ้นบริเวณสถานที่สำคัญใจกลางเมืองเชียงใหม่ พื้นที่ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อาทิ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หอภาพถ่ายล้านนา พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ชุมชนวัดเชียงมั่น – วัดล่ามช้าง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ โดยในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมเทศกาลฯ มากกว่า 100,000 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการเปิดเทศกาลฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถร่วมสำรวจความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่กับ เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2018 ได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 ธันวาคม 2561 ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chiangmaidesignweek.com และเฟสบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/chiangmaidesignweek สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ 052-080-500 ต่อ 311 และ 312 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้ร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจออกแบบ และผู้ประกอบการทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ กว่า 500 ราย ได้ร่วมกันจัด เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week 2018) ซึ่งถือว่าเป็นงานเทศกาลประจำปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่สามารถรวบรวมผู้ประกอบการธุรกิจ นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ศิลปิน และช่างฝีมือในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ให้ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอศักยภาพงานออกแบบที่จะผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ เป็นหนึ่งในจุดแข็งของประเทศไทยในการดึงดูดการลงทุนใหม่ๆ รวมไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ยังเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่และประเทศไทย ในมิติของ “เมืองสร้างสรรค์” (Creative City) พร้อมกับส่งเสริมนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ช่างฝีมือ ผู้ประกอบการ และชาวบ้านในท้องถิ่น ให้มีความตื่นตัวกับการอนุรักษ์ทักษะฝีมือช่างและทุนทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จนสามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการสู่สายตาประชาคมโลกในฐานะธุรกิจสร้างสรรค์ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ เป็นเทศกาลประจำปีที่ทำให้เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป มีจุดเด่นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมสำรวจเชียงใหม่ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการและชาวบ้าน ช่างฝีมือในท้องถิ่น ได้แสดงผลงาน และความละเมียดละไมของเมืองสร้างสรรค์เชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณะชนในวงกว้าง ตลอดจนมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์และทันกระแสผู้บริโภคในปัจจบัน ซึ่งเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ เป็นการดึงเอาศักยภาพของท้องถิ่นให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นเมืองสร้างสรรค์ ที่ช่วยเติมเต็มธุรกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นและประเทศ นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA กล่าวว่า “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่” หรือ Chiang Mai Design Week 2018 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Keep Refining ยิ่งขัดเกลา ยิ่งแหลมคม” นำเสนอมุมมองการสร้างสรรค์นวัตกรรมงานออกแบบและงานหัตถรรมที่ใช้สอย ในชีวิตประจำวัน รูปแบบใหม่ๆ ด้วยการขัดเกลาและพัฒนากระบวนการ ทักษะฝีมือ เทคโนโลยีการผลิต และคุณภาพวัสดุ เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น สู่การยกระดับงานสร้างสรรค์ให้มีความแหลมคม พิถีพิถัน และวิวัฒนาการไปพร้อมกับการใช้ชีวิตและเมืองในยุคใหม่ต่อไป โดยภายในงานเทศกาลเชียงใหม่ดีไซน์วีค 2018 จะได้พบกับไฮไลท์ที่น่าสนใจจำนวนมาก ทั่วเมืองเชียงใหม่ อาทิ * • Invisible Things โดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศเยอรมันนี * • SOS Garden สวนพืชพรรณท้องถิ่นผสานงานสถาปัตยกรรมแห่งความยั่งยืน “พลาสติก” โดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี * • Textile Story ผลงานที่นำแรงบันดาลใจจากผ้าซิ่นแปลงเป็นภาพเคลื่อนไหว ด้วยเทคนิคแอนิเมชันที่แปลกตา * • การแสดงแสงไฟ COTH-ING และ Living Spirits ฉาบแสงสียามค่ำยืนที่มืดมิด ให้มีชีวิตชีวา * • Projection mapping การแสดงมัลติมีเดียบนผนังอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ นับ 200 กิจกรรม อาทิ โชว์เคส (Design Showcase) ส่วนจัดแสดงผลงานออกแบบ จากนักออกแบบและผู้ประกอบการกว่า 100 ผลงาน เสวนาและเวิร์คช็อป (Talk & Workshop) จากบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตลาดนัดป๊อปมาร์เก็ต ที่รวบรวมสินค้าออกแบบ สินค้าแฮนด์เมด อาหารและเครื่องดื่มกว่าจำนวนมาก และกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศและสีสันของเมืองอีกมากมาย โดยในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ มากกว่า 100,000 คน โดยผู้สนใจสามารถ งานเชียงใหม่ดีไซน์วีค 2018 ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2561 บริเวณพื้นที่ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อาทิ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่, หอภาพถ่ายล้านนา, พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา, ชุมชนวัดเชียงมั่น – วัดล่ามช้าง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/chiangmaidesignweek, www.chiangmaidesignweek.com หรือศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ 052-080-500 ต่อ 311 และ 312
 2. Unity Concord International School เชิญร่วมงาน “Gingerbread Winter Wonderland“ งานแฟร์ของโรงเรียนในเครือ Ambassador Project ทั้งหมด 6 แห่ง ภายใต้แนวคิด “หมู่บ้านขนมปัง” ที่อบอวลไปด้วยความสุข ความสนุกสนานจากกิจกรรม และของขวัญจากลุงซานต้า แล้วพบกัน ในวันที่ 7 - 16 ธันวาคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
 3. บริษัท คอน โมโต้ จำกัด ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ตราช้าง, สายการบินนกแอร์ และ iChiangmaiPR จัดคอนเสิร์ต Meet & Greet Special Concert “ชมพู ฟรุตตี้ & อ๊อด คีรีบูน” นำศิลปินที่ทุกท่านชื่นชอบมากให้กระทบไหล่ พร้อมฟังเสียงร้องกันสดๆ กับหนุ่มอารมณ์ดีเสียงหวาน “ชมพู ฟรุตตี้ & อ๊อด คีรีบูน” ณ ลานน้ำพุ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี บรรยากาศเต็มไปเสียงร้องตามจังหวะเพลงของบรรดาแฟนคลับทั้งหลาย พร้อมแจกของรางวัลให้กับแฟนคลับมากมาย คอนเสิร์ตที่มอบความสุข เสียงหัวเราะ และความประทับใจให้กับแฟนๆ ชาวเชียงใหม่ ได้ชมคอนเสิร์ตกันอย่างใกล้ชิดอบอุ่น กับศิลปินยุด 80 โดยทุกท่านที่ร่วมชม Meet & Greet Special Concert “ชมพู ฟรุตตี้ & อ๊อด คีรีบูน” ในครั้งนี้ ยังได้ร่วมทำบุญโครงการสมทบทุนซื้อกล้าไผ่เข้าโครงการ “แสนกล้าดี ระดมทุนกล้าไผ่ ระดมใจฟื้นป่า อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่” และกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย
 4. ร้าน วิน คอสเมติคส์ (Win Cosmetics) ศูนย์รวมของใช้ในชีวิตประจำ ให้คุณได้ช้อปครบจบที่เดียว เปิดรันเวย์พรมชมพูสุดเก๋ จัดงาน “Pink Carpet Super Star Grand Opening” เปิดตัวสาขาใหม่ล่าสุด “สาขาคูเมืองแจ่งหัวริน” ศิลปินชั้นนำของไทยร่วมเดินพรมชมพู นำโดย อั้ม พัชราภา, มีน พีชญา, มิว นิษฐา, จั๊กจั่น อคัมย์สิริ, ฐิสา วิธิฏฐิสา พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องหนุ่มสาว บี น้ำทิพย์, ลิเดีย ศรัณย์รัชต์, แสตมป์ อภิวัชร์, รุจ ศุภรุจ โดยมี ต้นหอม ศกุลตลา รับหน้าที่เป็นพิธีกร ซึ่งงาน “Pink Carpet Super Star Grand Opening” จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ร้าน วิน คอสเมติคส์ (Win Cosmetics) สาขาคูเมืองแจ่งหัวริน เริ่มเวลา 17.00 - 21.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-218-258
 5. แฟนคลับ BNK48 ชาวเชียงใหม่และชาวอุดรธานี เตรียมตัวให้พร้อม เมื่อ ช้อปปี้ ผู้นำตลาดอีคอมเมิร์ชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันจับมือวงบีเอ็นเค 48 ยกขบวนความสุขส่งความฟินให้แฟนคลับชาวเชียงใหม่และชาวอุดรธานี กันแบบถึงที่ ในงาน “BNK48 x Shopee Roadshow” แฟนคลับจะได้พบกับสาวๆ “BNK48 Generation 2” ที่จะไปสร้างสีสันพร้อมเสิร์ฟความสนุกสุดเซอร์ไพรส์อย่างจัดเต็ม เพื่อมอบความพิเศษไปอีกขั้น ชาวเชียงใหม่จะได้พบกับ 6 สาวจาก “BNK48 Generation 2” นำโดย ฝ้าย, มินมิน, สตางค์, วี รตา และนิกี้ พร้อมสัมผัส River Photoset อัลบั้มจริงในงานนี้เป็นครั้งแรกให้แฟนคลับได้ยลโฉมก่อนใคร พร้อมเปิดให้พรีออเดอร์บนแพลทฟอร์มช้อปปี้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2561 กิจกรรม “BNK48 x Shopee Roadshow” จะจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. แฟนคลับเตรียมลุ้นรับรางวัลพิเศษมากมาย และในวันที่ 8 กันยายน 2561 ชาวอุดรธานีเตรียมพบความสนุกสนานจาก เค้ก นิว ผักขม ขมิ้น วิว และ ฟีฟ่าที่ ยูดี ทาวน์ จังหวัดอุดรธานี สาวก BNK48 เตรียมพร้อมร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับ "BNK48 Gen 2"ศิลปิน “BNK48 Generation 2” ในงาน “BNK48 x Shopee Roadshow” เร็วๆ นี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ShopeeTH/ หรือ https://shopee.co.th/m/bnk48-roadshow ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น "ช้อปปี้" ได้ฟรีจาก App Store หรือ Google Play Store
 6. “โกดังขนม” โรงงานผลิตขนมขนาดใหญ่ในจังหวัดลำพูน ได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง กม.ที่ 545 ก่อนถึงแยกดอยติ จ.ลำพูน โดยมี พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ขำแก้ว ผกก.สภ.นิคมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย สจ.สอน อิ่นแก้ว, คุณสุฑตา สุวรรณกุล, คุณสุนันทา อิ่นแก้ว และ พ.ต.ท.ธีรยุทธ กิติธะนะ รองผกก.สส.สภ.นิคมอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ ท่ามกลางแขกบุคคลสำคัญที่มาร่วมงานมากมาย โดยพื้นที่บริเวณด้านหน้าของโรงงาน เปิดเป็นคาเฟ่เพื่อรองรับลูกค้าที่แวะเวียนผ่านไปมา ให้บริการอาหาร ขนม เค้ก และเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และพร้อมขยายเปิดแผนธุรกิจเฟรนไชส์ในแบรนด์ “โกดังขนม” อีกด้วย จุดเริ่มต้นของ “โกดังขนม” คุณสุฑตา สุวรรณกุล ผู้บริหารของธนบูรณ์กรุ๊ป สนใจทำขนมสไตล์ญี่ปุ่นที่อร่อยๆ สด สะอาด มีคุณภาพ และไม่หวานมาก โดยใช้วัสดุพรีเมี่ยมให้ลูกๆในบ้านได้รับประทาน จึงได้ศึกษาลองทำ ฝึกฝนค้นคว้าทำขนมจนมีโครงการทำโรงงานที่ทันสมัยทำขนมที่สะอาด เพื่อให้คนในจังหวัดลำพูนและคนทั่วไปได้ลิ้มรสชาดขนมที่อร่อย จึงก่อตั้งโรงงานขนาด 400 ตร.เมตร ที่สามารถผลิตเค้กที่สดใหม่ได้ถึง วันละหลายร้อยชิ้น โดยความพิเศษของเค้กที่นี่นอกจากความนุ่ม เบา ละลายในปาก ครีมที่เข้มข้น ล้นทะลักเป็นลาวา แต่ไม่หวานมากแล้ว ขนมทุกชนิดของโกดังขนมยังการันตี "ไม่ใช้สารกันเสีย" ด้วยการใช้เทคโนโลยีทำความเย็น Shock Freez คือการลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว เพื่อลดการติดเชื้อในอาหาร และเก็บสินค้าไว้ในห้องเย็นอุณภูมิ -17 องศาตลอดเวลา เพื่อรักษาความสดใหม่ของสินค้า แม้จะเก็บไว้นาน 1 เดือนรสชาติยังคงใหม่สดเหมือนออกจากเตา ปัจจุบันยังได้เปิดร้านคาเฟ่ขายขนม เป็น “โกดังขนม” คาเฟ่ให้นักท่องเที่ยวได้แวะชิม ด้วยบรรยากาศที่น่าพักผ่อนระหว่างเดินทาง หรือ พักผ่อนในโอกาสต่างๆ พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะผัดไทยขันโตกที่นี่รสชาดอร่อยต้องลองเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีห้องพบปะ พูดคุย ทำงานกลุ่ม สามารถบรรจุคนได้ถึง 20-30 คน บรรยากาศดี ในห้องประชุมติดแอร์ บริการฟรี WiFi หากสั่งบริการเบรค หรือขนมจากร้านสามารถเข้าใช้บริการห้องประชุมฟรี ที่สำคัญ คาเฟ่โกดังขนม มีขนมที่อร่อย อาทิ โอซากา ชีสเค้ก ก้อนใหญ่ราคา 250 แบ่ง 4 ชิ้นๆ ละ 65 บาท, ชิฟฟ่อนใบเตย ชิ้นละ 25 บาท, สำหรับคนที่ชอบสไตล์นิวยอร์คชีสเค้ก เรามี ชีสทาร์ต ชิ้นละ 45 บาท, เค้ก คัสเทลล่าสไตล์ญี่ปุ่น รสน้ำผึ้ง ชิ้นละ 55 บาท และที่ขาดไม่ได้ต้องลองคือ ครัวซองลาวา ที่มีให้เลือกคือครีมคัสตาร์ท และชาเขียว เพียงชิ้นละ 29 บาท พร้อมเครื่องดื่มให้บริการ ในงานเปิดตัวยังได้นำเสนอธุรกิจ “โกดังขนม” business model โดยปัจุบันได้เริ่มจำหน่ายในห้างเซ็นทรัล และมีแผนที่จะขยายไปตามห้างสรรพสินค้าและร้านคาเฟ่ตามหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ โดย สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนำขนมจากโรงงานไปจำหน่าย หรือสนใจพื้นที่ในห้างฯ คุณนาย สุฑตา สุวรรณกุล พร้อมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ธุรกิจขนมของท่านเติบโต อย่างมั่นคง ต่อยอดความสำเร็จไปพร้อมกับเรา เริ่มต้นเพียง 10,000 บาทเท่านั้น “โกดังขนม” โรงงานและคาเฟ่ ตั้งอยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง กม.ที่ 545 ถ้ามาจากลำปางก่อนถึงแยกดอยติเพียง 3 กม. อยู่ติดถนนด้านซ้ายมือ เชิญแวะชิมขนมที่อร่อย สด สะอาด ผลิตจากโรงงานที่ทันสมัย พร้อมแวะพักผ่อนด้วยเครื่องดื่มที่หลากหลายได้ที่ “โกดังขนม” ลำพูน ซึ่งต่อไปเชื่อว่าจะเป็นแลนด์มาร์คจุดเช็คอินที่สำคัญ ว่ามาลำพูนต้องแวะชิมขนมที่นี่แน่นอน สามารถรายละเอียดของร้านได้ที่ Facebook : โกดังขนม KodungKanom และ ติดตามกิจกรรมดีๆ ในไลน์ @KodungKanom หรือสนใจเฟรนไชส์ติดต่อที่ คุณสุฑตา สุววรณกุล โทร. 096-919-6590
 7. โปเตโต้ คอร์เนอร์ (Potato Corner) ต้นตำรับแบรนด์เฟรนชฟ์รายส์ปรุงรสสุดเข้มข้น เปิดสาขาแรกในภาคเหนืออย่างเป็นทางการ พร้อมนำความอร่อยมาเสิร์ฟคุณถึงที่ ณ ร้านโปเตโต้ คอร์เนอร์ (Potato Corner) ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โดยมี คุณพีช พชร จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารบริษัท ร็อคส์ พีซี จำกัด และนักแสดงชื่อดัง, คุณแพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด นักแสดงชื่อดัง, คุณศิระ สันติตรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และ คุณวีรโชติ ถิรวยามกุล ผู้จัดการอาวุโส แผนกการตลาดสาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน โปเตโต้ คอร์เนอร์ ต้นตำรับเฟรนช์ฟรายส์ปรุงรสที่มีมากว่า 25 ปี มีมากกว่า 1,000 สาขาใน 8 ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงค์โปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กัมพูชา ปานามา และประเทศไทย โปเตโต้ คอร์เนอร์ ได้เข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2559 โดยคุณพีช พชร จิราธิวัฒน์ และหุ้นส่วน ได้เล็งเห็นโอกาสในธุรกิจ ขนมขบเคี้ยว (Snacking) และได้เล็งว่ายังไม่มีผลิตภันฑ์ที่ใกล้เคียงกัน ในราคาที่เข้าถึงง่ายกับคนไทยทุกคน จึงได้ตัดสินใจมาเปิดสาขาแรกที่เซ็นทรัลเซ็นทรัลเวิลด์ ต่อมากิจการได้ขยายและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี 2 เดือนเท่านั้นกับจำนวน 24 สาขาในประเทศไทย ซึ่งสาขาที่ 24 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลเชียงใหม่ นี้จะเป็นสาขาแรกที่โปเตโต้ คอร์เนอร์จะบุกตลาดในภาคเหนือ ก่อนจะขยายสาขาอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ ตามมาในอนาคต โปเตโต้ คอร์เนอร์ จัดเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย สินค้าหลักของโปเตโต้ คอร์เนอร์ นั้นคือ เฟรนช์ฟรายส์ที่ทอดสดๆ ก่อนนำมาคลุกเคล้ากับผงปรุงรสอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น 7 รสชาติ แบ่งเป็น 4 รสชาติ Original คือรสชีส บาร์บีคิว ซาวครีม และชิลลี่บาร์บีคิว นอกจากนี้ยังมีรสพิเศษหรือ Seasonal อย่าง รสทรัฟเฟิล พิซซ่า และคาราเมล อีกด้วย จุดเด่นของโปเตโต้ คอร์เนอร์นั้น คือการคุณภาพดีเยี่ยมของสินค้าและบริการในราคาที่ใครต่อใครก็เอื้อมถึง เพราะราคาเริ่มต้นเพียง 39 บาทเท่านั้น ด้านของคุณภาพทางร้านโปเตโต้ คอร์เนอร์ ใช้วิธีการทอดสดใหม่ในทุกๆถ้วย ไม่มีการเก็บเฟรนช์ฟรายส์ทิ้งไว้ ในส่วนผงปรุงรสที่ขึ้นชื่อนั้น ก็เป็นสูตรต้นตำรับมากว่า 25 ปีแล้ว อีกทั้งโปเตโต้ คอร์เนอร์ยังแสดงถึงการใส่ใจลูกค้า โดยออกนโยบาย “หากลูกค้าไม่พอใจในสินค้าสามารถเปลี่ยนถ้วยใหม่ได้ ฟรี” ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม สามารถขอเปลี่ยนได้หากยังรับประทาน ไม่ถึงครึ่งถ้วย และลูกค้าสามารถเลือกได้อีกว่าอยากได้ผงเยอะ หรือผงน้อย เพราะทางร้านโปเตโต้ คอร์เนอร์ มีจุดประสงค์จะทำให้ลูกค้าทุกๆ คนมีช่วงเวลาที่ดีขึ้นในทุกๆ ครั้งที่เข้ามาที่ร้าน โปเตโต้ คอร์เนอร์
 8. Water Festival 2018 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ครั้งที่ 4 ย้อนสู่วัฒนธรรมล้านนาโบราณ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง “รื่นเริง เถลิงศก สืบสานสงกรานต์ล้านนาไทย” ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ถนนเลียบคลองชลประทาน (ใกล้กาดต้นพะยอม) มาป๊ะกับ!! “ขุนเรือง” ปั้นจั่น ปรมะ (วันที่ 14 เมษายน) ลงทะเบียนหน้างาน รับฟรี!! น้ำมนต์ ดวงดี พัน หมื่น แสน ล้านม่วนขนาดสงกรานต์ล้านนา ไปแอ่วกาดวิถีโบราณดีงาม นุ่งเมือง ผ่อศิลป์ กินข้าวโซนลานทรายข่วงหลวง-สรงน้ำพระประจำวัดเกิด- สาธิตตัดตุงไส้หมู ตัดช่อ ในกิจกรรมก่อเจดีย์ทราย- ก้ำไม้ก้ำเสริมมงคลโซนมงคลรับทศวรรษใหม่- ซุ้มสระเกล้สดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่- พร้อมชมการสำธิตการจัดวางเครื่องสักการะแบบล้านนา- น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จาก 10 วัดโซนกาดหมั้วครัวฮอม- อาหารพื้นเมืองหลากหลายเมนูและอาหารการกิ๋นเสริมมงคลปีใหม่เมือง- ชมการประชันการทำลาบ แกงบะหนุน “จ๊าดลำ”โซนกาดโบราณและสล่าเมือง- ชมการสำธิตหัตถกรรมพื้นบ้ำนล้านนา ของช่างภูมปัญญาท้องถิ่น สล่าเมือง ทั้งถักทอ จักสาน หลากหลายกิจกรรม- เลือกซื้อสินค้าของดีชุมชนสินค้าประชารัฐข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/WaterFestivalThailand/
 9. คุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “Grand Opening MORYING Clinic Chiang Mai” หมอหญิงคลินิก รูปโฉมใหม่ พบกับกิจกรรมสุดพิเศษ อาทิ กิจกรรม WorkShop ที่สุดแห่งนวัตกรรมความงาม พร้อมมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ ฉลอง..หมอหญิงคลินิกโฉมใหม่ ลดสูงสุดกว่า 70% หรือผ่อนบัตรเครดิต 0% นาน 10 เดือน เปลี่ยนให้คุณสวยเป๊ะ ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า พร้อมลุ้นรับของขวัญสุดพิเศษ Lucky Draw ภายในงาน "เปิดตัวลูกค้า VIP ของหมอหญิงคลินิก" และศิลปินรับเชิญ วง ETC โดยมี พญ.ศุภักษณา สิงห์ยะบุศย์ ให้การต้อนรับ หมอหญิงคลินิก คลินิกเวชกรรมความงาม โดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในด้านความงามอย่างยาวนาน ภายใต้วิสัยทัศน์การดูแลรักษาด้วยเวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยการบริการที่เป็นมิตร จริงใจ โดยทีมงานมืออาชีพ เน้นผลลัพธ์ที่่ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพที่ยั่งยืนในอนาคต รวมถึงเปิดโอกาสให้คนไข้ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เข้ารับการรักษาร่วมกับแพทย์ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ พร้อมทีมงานมืออาชีพผู้ชำนาญการ คอยให้บริการทางการแพทย์ แนะนำและ ให้คำปรึกษาด้านความงาม ดูแลลูกค้าด้วยความใส่ใจ หมอหญิงคลินิก รักษาโดยทีมอาจารย์แพทย์ผู้สอนฉีด ฟิลเลอร์ และโบท็อกซ์ ของ บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด Allergan (Thailand) Limited โดย พญ.ศุภักษณา สิงห์ยะบุศย์ (หมอหญิง) เป็นอาจารย์แพทย์ผู้สอนฉีดฟิลเลอร์และโบท็อกซ์ หรือ 'AMI trainner' เพียงท่านเดียวใน เขตภาคเหนือ (จาก 15 ท่านทั่วประเทศ) โดย AMI หรือ Allergan Medical Institute Faculty, USA คือสถาบัน เพื่อแพทย์ผู้ชำนาญการ ที่บริษัท Allergan ประเทศอเมริกา จัดตั้งขึ้น เพื่อการอัพเดทความรู้ และเทคนิค ที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง และเพิ่มความเชี่ยวชาญ เพื่อให้การฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์ เกิดความปลอดภัย และคุ้มค่าแก่คนไข้มากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับการรักษาที่เป็นมาตรฐานสากล เห็นผลตามหลักการและเหตุผล และที่สำคัญ ปลอดภัย และยั่งยืน
 10. อีกครั้ง จัดหนัก จัดเต็ม เพื่อชาวเหนือ "Amarin Baby & Kids Fair เชียงใหม่" ครั้งที่ 3 พบกัน 6 – 8 เม.ย. 61 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต กิจกรรมภายในงาน - ช้อปจุใจสินค้าแม่ลูกลดสูงสุด 80% กว่า 200 บูธ - พิเศษ! ช้อปครบ 1,000 บ. ถ่ายรูปลูกฟรี! - สนุกสุดมัน แข่งคลานดุ๊กดิ๊ก แข่งเดินเตาะแตะฟรี! - ฟังฟรี! เสวนาจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ 7 เม.ย. เวลา 13.40 น. “เลี้ยงลูกไม่เอาแต่ใจด้วยวินัยเชิงบวก” โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร 8 เม.ย. เวลา 13.40 น. “เป็นพ่อแม่ปกติให้ลูกมีความสุขกันเถอะ" โดย หมอตั้ม- นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ ผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า จะได้รับฟรี! (วันนี้ – 5 เม.ย. 61) - กระเป๋าผ้า Amarin Baby & Kids Fair - แก้วน้ำ Nanny (จำนวนจำกัด) คลิ๊กเลย! http://www.amarinfair.com/activity/abk/cnx/login.php?type=1
 11. Water Festival 2018 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ครั้งที่ 4 ย้อนสู่วัฒนธรรมล้านนาโบราณ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง “รื่นเริง เถลิงศก สืบสานสงกรานต์ล้านนาไทย” ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ถนนเลียบคลองชลประทาน (ใกล้กาดต้นพะยอม) มาป๊ะกับ!! “ขุนเรือง” ปั้นจั่น ปรมะ (วันที่ 14 เมษายน) ลงทะเบียนหน้างาน รับฟรี!! น้ำมนต์ ดวงดี พัน หมื่น แสน ล้าน ม่วนขนาดสงกรานต์ล้านนา ไปแอ่วกาดวิถีโบราณดีงาม นุ่งเมือง ผ่อศิลป์ กินข้าวโซนลานทรายข่วงหลวง-สรงน้ำพระประจำวัดเกิด- สาธิตตัดตุงไส้หมู ตัดช่อ ในกิจกรรมก่อเจดีย์ทราย- ก้ำไม้ก้ำเสริมมงคลโซนมงคลรับทศวรรษใหม่- ซุ้มสระเกล้สดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่- พร้อมชมการสำธิตการจัดวางเครื่องสักการะแบบล้านนา- น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จาก 10 วัดโซนกาดหมั้วครัวฮอม- อาหารพื้นเมืองหลากหลายเมนูและอาหารการกิ๋นเสริมมงคลปีใหม่เมือง- ชมการประชันการทำลาบ แกงบะหนุน “จ๊าดลำ”โซนกาดโบราณและสล่าเมือง- ชมการสำธิตหัตถกรรมพื้นบ้ำนล้านนา ของช่างภูมปัญญาท้องถิ่น สล่าเมือง ทั้งถักทอ จักสาน หลากหลายกิจกรรม- เลือกซื้อสินค้าของดีชุมชนสินค้าประชารัฐข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/WaterFestivalThailand/
 12. เริ่มแล้ว 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 61 “Food Expo” งานแฟร์เครื่องจักร ผลิตอาหาร ยา สมุนไพร ที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ พบกันที่ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พร้อมฟังสัมมนาและการสาธิตต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจการ ธุรกิจต่างๆ ได้ อาทิ 📌 การสัมมนาหัวข้อ “เจาะลึกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน” โดย อ.อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล รองผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 📌 การสัมมนาหัวข้อ“สมุนไพรสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจชุมชน” โดย คุณศิรินันท์ สารมณฐี ผู้จัดการ วิสาหกิจชุมชนชีววิถี บ้านน้ำเกี๋ยน จ.น่าน 📌 สาธิต “ทำลูกประคบ” และ “การทำเกลือสปากลิ่นสมุนไพร” โดย วิสาหกิจชุมชนชีววิถี บ้านน้ำเกี๋ยน จ.น่าน 📌 การโชว์เทคนิค “Cooking Innovations” โดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิเศษ! ช้อปครบทุก 10,000 บ. ภายในงาน ลุ้นรับฟรี! สร้อยคอทองคำ 2 สลึง ทุกวัน และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้างาน รับฟรี! กระเป๋าผ้าและลุ้นรับบัตร Gift Voucher สอบถามรายละเอียดและติดตามกิจกรรมได้ที่ FB, IG : CentralPlaza Chiangmai Airport หรือเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หรือ โทร. 053-999-199 ต่อ 0
 13. บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ “Xylitolsmile” ตรวจรักษาดูแลฟันฟรีให้กับน้องๆ ที่ขาดโอกาส ณ โรงเรียนบ้านจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โดยเล่งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ พร้อมเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมส่งต่อรอยยิ้มบนโลกออนไลน์ด้วยกิจกรรมใช้ใจ แชร์วิดีโอคลิปชวนทำความดี 1 แชร์ เท่ากับ 5 บาท พร้อมแฮชแท็ก #xylitolsmile เพื่อสร้างรอยยิ้มกับ Lotte Xylitol ด้วยการนำเงินจากการแชร์ร่วมกิจกรรมสมทบทุนกว่า 300,000 บาท พัฒนาโรงเรียนบ้านจันทร์ต่อไป โดยมี นางพิไลลักษณ์ บุญมา กรรมการ บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด และ รศ.ทพ.ดร. สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานในครั้งนี้ นางพิไลลักษณ์ บุญมา กรรมการ บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด กล่าวว่า โครงการ “Xylitolsmile” ตรวจรักษาดูแลฟันฟรีให้กับน้องๆ ที่ขาดโอกาส ณ ชุมชนบ้านจันทร์ จ.เชียงใหม่ จาก Lotte Xylitol มุ่งส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพราะปัจจุบันชาวบ้านและเด็กในพื้นที่ห่างไกลยังละเลยและขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง เห็นได้ชัดจากปัญหาฟันผุในเด็กวัยเรียน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภคของเด็กที่นิยมกินอาหารหรือขนมที่หาซื้อได้ง่าย เช่น เครื่องดื่มรสหวาน ขนมกรุบกรอบ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2559 ระบุว่า เด็กประถมช่วงอายุ 6 – 12 ปี ร้อยละ 70 มีพฤติกรรมกินขนมกรุบกรอบ และกินเฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง พฤติกรรมเหล่านี้นำไปสู่ปัญหาฟันผุ ความเจ็บปวด การติดเชื้อ และปัญหาการบดเคี้ยวอาหาร ซึ่งมีผลต่อน้ำหนัก การเจริญเติบโตและบุคลิกภาพของเด็ก ที่สำคัญคือส่งผลกระทบต่อการเรียน ทำให้เด็กต้องหยุดเรียน อาจรุนแรงถึงขั้นต้องสูญเสียฟัน และสะสมจนต้องสูญเสียฟันทั้งปากในวัยสูงอายุตามมา “ปัจจุบันแนวคิดการดูแลช่องปากมิใช่การรักษาโรคในช่องปากอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีตั้งแต่แรกเริ่มและคงสภาพที่ดีไว้ นั่นคือให้ความสําคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ซึ่งดีกว่าการรักษา เพราะกระทําในสภาพปกติไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับการปวดฟัน ไม่ต้องเสียเวลาและเงินในการรักษา และที่สําคัญคือไม่ต้องสูญเสียฟัน” นางพิไลลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติม โครงการ “Xylitolsmile” ตรวจรักษาดูแลฟันฟรีให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ จาก Lotte Xylitol ได้นำทีมพร้อมคณะทันตแพทย์และนักศึกษาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนกว่า 15 คน ลงพื้นที่ตรวจรักษาสุขภาพช่องปากชาวบ้านและนักเรียน ฟรี ณ โรงเรียนบ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบอ่างสำหรับแปรงฟัน และชุดอุปกรณ์แปรงฟัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก พร้อมแจกของรางวัลมากมายให้แก่ชาวบ้านและเด็กๆ เพื่อสร้างความสุขในโอกาสนี้
 14. คุณกิตต์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานร่วมพิธีอัญเชิญโล่รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับการศึกษาวิชาชีพ และงานฉลองครบรอบ 25 ปี โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ ณ โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณจงกล เศรษฐกร พร้อมด้วย คุณอัจฉราเศรษฐกร, คุณสุทธิรักษ์ สิทธิสุนทร และคุณจุฬาลักษณ์ เศรษฐกร ให้การต้อนรับ ท่ามกลางแขกบุคคลสำคัญที่มาร่วมแสดงความยินดีมากมาย การจัดพิธีอัญเชิญโล่รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน และงานฉลองครบรอบ 25 ปี โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ ในครั้งนี้ ได้จัดขบวนแห่อัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ โดยตั้งขบวนที่วัดโลกโมฬี เคลื่อนขบวนโล่รางวัลพระราชทานมาที่บริเวณพิธีหน้าโรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ โดยมี คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนชาวต่างชาติที่มาเรียนการนวดไทยโบราณร่วมขบวนแห่อัญเชิญในครั้งนี้
 15. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ภาคเหนือตอนบน และผู้ประกอบการบริษัททัวร์ชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กำหนดจัดงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 6” (Thai International Travel Fair 2018: TITF #6) ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวตลอดปี 2561 พร้อมพบกับตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จากสายการบิน และแพคเกจทัวร์ในราคาสุดพิเศษ จากบริษัททัวร์ชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ทางคณะผู้จัดงานฯ ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าวงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 6” (Thai International Travel Fair 2018: TITF #6) ในวันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสแตนดาร์ดทัวร์ ถ.ช้างคลาน โดยมีกำหนดการตามแนบครับ
×