Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

phakphiangphen

สมาชิกทั่วไป
  • Content Count

    4
  • Joined

  • Last visited

  1. จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชม นิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรม/โครงการเด่น (Best Practice) ของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณโถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ภายในงาน Lanna Expo 2018) ภายในงานพบกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ การเสด็จพระราชดำเนินทรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการหลักการทรงงาน หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมและโครงการเด่น ( Best Practice) ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งได้รวบรวมแหล่งเรียนรู้งานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งงานวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ผ่านการสาธิตจากกลุ่มอาชีพ ที่น่าสนใจ อีกทั้งเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “Like and Share” ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ/ร่วมกิจกรรมภายในงาน รับของที่ระลึกฟรี!
  2. กิจกรรมประกวดภายถ่ายภายในงาน นิทรรศการผลการดำเนินงานโคร งการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรม/โครงการเด่น (Best Practice) ของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณโถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ภายในงาน Lanna Expo 2018) แช๊ะ & แชร์ ภาพบรรยากาศภายในงานนิทรรศการ พร้อมบรรยายความรู้สึกหรือความรู้ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการ โพสต์ลง Facebook (ตั้งสถานะเป็น Public) #RoyalProjectLannaExpo2018 *เกณฑ์การตัดสินจากยอด Like&Share ที่มากที่สุดตามลำดับ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดประชาสัมพันธ์งาน นิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรม/โครงการเด่น (Best Practice) ของจังหวัดเชียงใหม่
  3. กิจกรรมประกวดภายถ่ายภายในงาน นิทรรศการผลการดำเนินงานโคร งการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรม/โครงการเด่น (Best Practice) ของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณโถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ภายในงาน Lanna Expo 2018) แช๊ะ & แชร์ ภาพบรรยากาศภายในงานนิทรรศการ พร้อมบรรยายความรู้สึกหรือความรู้ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการ โพสต์ลง Facebook (ตั้งสถานะเป็น Public) #RoyalProjectLannaExpo2018 *เกณฑ์การตัดสินจากยอด Like&Share ที่มากที่สุดตามลำดับ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดประชาสัมพันธ์งาน นิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรม/โครงการเด่น (Best Practice) ของจังหวัดเชียงใหม่
  4. ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “ตามรอยอารยธรรมสีสันนครพิงค์ เชียงใหม่” ในงานพบกับบูธจำหน่ายสินค้าและของดีประจำทั้ง 3 อำเภอ (อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย) พร้อมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมทุกวัน จัดเต็มกับการแสดงดนตรีจากศิลปินท้องถิ่น ตลอดทั้ง 3 วัน นำโดยครูแอ๊ด ภานุทัต อ้อม รัตนัง และคำหล้า ธัญยพร ร่วมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว 3 อำเภอ (อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย) และส่งเสริมธุรกิจ ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ กับงาน ตามรอยอารยธรรมสีสันนครพิงค์ เชียงใหม่ ภายในงานฤดูหนาว อำเภอฝาง ณ สนามกีฬากลาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. เป็นต้นไป วันที่ 10 – 12 มกราคม 2560 นี้เท่านั้น
×