Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

TNEWS

สมาชิกทั่วไป
 • Content Count

  40
 • Joined

 • Last visited

About TNEWS

 • Rank
  Advanced Member

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนบ้านปลาดาว จัดงานสภากาแฟ ขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนบ้านปลาดาว หนึ่งในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสภากาแฟ โดยมีนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม การจัดการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนให้โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าต่อไป โดยมีโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกว่า 60 โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารกลุ่มจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมด้วย ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ดร. นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่โรง เรียนบ้านปลาดาว ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะมีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ทุกโรงเรียนยังได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และมีการศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านปลาดาวในฐานะโรงเรียนต้นแบบที่มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านนวัตกรรม PBL (Problem Based Learning) & Makerspace และ นวัตกรรมบ้านปลาดาว (ภาษาไทย Thaiglish คณิตศาสตร์) เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาในอนาคต คือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของสังคม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ เกิดทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ลงานโรงเรียนบ้านปลาดาวที่ผ่านมา - ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ - ได้รับรางวัลเหรียญเงินผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2561 “ระดับภูมิภาค” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา - ได้รับคัดเลือกเป็น “สถานศึกษาต้นแบบ” ในงานมหกรรมนวัตกรรมการศึกษา INNOVATION & EDUCATION EXPO 2019 - ได้รับคัดเลือกเป็น“นวัตกรรมปฐมวัยเอกชน ประจำปี 2562” จังหวัดเชียงใหม่ประเภท การจัดกระบวนการเรียนรู้ พิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
 2. เปิดงานต่อนยอน ออน คร๊าฟ สตรีท ณ ชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว ”ต่อนยอน ออน คราฟท์ สตรีท (Tonyon on craft street)” โดยมีการจัดร้านค้าหัตถกรรมชุมชนที่นำวัสดุทางธรรมชาติ ทั้ง “ผ้า ดิน ไผ่ ไม้ โลหะ” และวัสดุเหลือใช้ มาสร้างสรรค์ให้มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นในรูปแบบของชุมชน ที่ ชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว บ้านมอญ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นาย คมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว ”ต่อนยอน ออน คราฟท์ สตรีท (Tonyon on craft street)” เพื่อนำเสนองานศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนมาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว แต่ยังคงรักษาจุดเด่นในด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรมของชุมชนโหล่งฮิมคาวนี้ ถือเป็นการการจัดงานที่ตรงกับเป้าหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างแท้จริง โครงการชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว จัดขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาลยี่เป็ง โดยใช้พื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำคาวหรือโหล่งฮิมคาวเป็นสถานที่จัดงาน แต่ละปีจะมีรูปแบบการจัดงานที่ต่างกันไป โดยนำเอาเอกลักษณ์ของคนในชุมชนที่ชื่นชอบ และใช้ชีวิตประจำวันแบบเนิบช้า (Slow Life) รักในธรรมชาติและงานศิลปหัตถกรรม มาสร้างสรรค์เป็นผลงานหัตถกรรมให้ได้รับชมและเลือกซื้อ โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีมงาน “ต่อนยอน ออนคราฟท์สตรีท : กาดต่อนยอน กินช้าๆ เดินช้าๆ ซื้อขายช้าๆ อู้จากันม่วนๆ” เป็นการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมที่สื่อถึงเรื่องราววิถีชุมชน ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เช่น งานผ้า ดิน ไผ่ ไม้ และวัสดุเหลือใช้ในชุมชน รวมถึงมีการแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม งาน Workshop นิทรรศการ ร้านค้าหัตถกรรม อาหารท้องถิ่น และร้านกาแฟ ถือเป็นการสืบสานงานหัตถกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจและคู่ควรกับการเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมการลดมลพิษในจังหวัดแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ทั้งนี้กิจกรรมภายในชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีการจัดร้านค้าหัตถกรรมชุมชนที่นำวัสดุทางธรรมชาติ ทั้ง “ผ้า ดิน ไผ่ ไม้ โลหะ” และวัสดุเหลือใช้ มาสร้างสรรค์ให้มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นในรูปแบบของชุมชน นอกจากนี้ยังมีการจัดซุ้มนิทรรศการที่นำเสนอภูมิปัญญาความรู้ และคุณค่างานหัตถกรรมของชุมชน รวมถึงการจัดแสดงภูมิปัญญาเพื่อสืบสานประเพณียี่เป็ง ผ่านการสาธิตการประดิษฐ์กระทง ผางประทีป และโคมยี่เป็ง อีกทั้งการจัดกิจกรรม Workshop สำหรับนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจในงานหัตถกรรม อาทิเช่น การสร้างสรรค์ศิลปะจากเศษวัสดุเหลือใช้, การปะ ปัก จากเศษผ้า, การจักสานจากไม้ไผ่, การปั้นงานจากดิน และการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ เป็นต้น โดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนโหล่งฮิมคาว บ้านมอญ หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 3. ธนาคารกรุงเทพ ร่วมงาน 'มหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 14’ ชูโปรดักต์ใหม่ 'บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย์’ นำทัพ สร้างประสบการณ์การเงินยุคดิจิทัล สนุกทุกจังหวะลงตัวทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อพี่น้องชาวภาคเหนือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และนางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ในโอกาสเยี่ยมชมบูธ ธนาคารกรุงเทพ ในงาน 'มหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 14' หรือ Money Expo Chiangmai 2019 เพื่อร่วมสร้างประสบการณ์การเงินยุคดิจิทัล ผสมผสานหลากหลายผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์การเงินให้ลูกค้า ทั้งระบบชำระเงินดิจิทัล-วางแผนความมั่งคั่ง-สินเชื่อหลากรูปแบบ-สิทธิประโยชน์ตรงใจทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมดีลพิเศษ เครื่องดื่มชานมไข่มุก จากร้าน Brown Cafe ในราคาเพียงแก้วละ 1 บาท เมื่อชำระผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้เข้าร่วมงาน 'มหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 14' (Money Expo Chiangmai 2019) เพื่อร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการให้แก่ผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งธนาคารจะนำเสนอ ภายใต้คอนเซปต์ 'Symphony of Digital Life by Bangkok Bank' ที่ต้องการสะท้อนถึงความตั้งใจนำเสนอประสบการณ์ด้านการเงินรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่างๆ ของธนาคารกรุงเทพและพันธมิตรชั้นนำ เข้ามาเป็น Digital Solution ที่ลงตัว ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล เสมือนการบรรเลงบทเพลงของวงออร์เคสตราที่ผสานเครื่องดนตรีหลากหลายชนิด เป็นบทเพลง Symphony ได้อย่างไพเราะถูกใจและจับใจผู้ฟัง จากแนวคิดดังกล่าว ธนาคารนำเสนอผ่านเรื่องราวในแต่ละช่วงเวลาของการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคยุคดิจิทัล และสังคมไร้เงินสด นำโดยผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดบัตรเดบิต "บีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย์" ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ LINE Character Limited Edition จาก LINE FRIENDS ให้เลือกถึง 4 แบบ ได้แก่ Brown, Cony, Sally และ Choco และ อุ่นใจได้ในความปลอดภัยทุกธุรกรรม เพราะเป็นบัตรระบบ Chip & PIN 6 หลัก เพื่อประสบการณ์ใหม่ในการทำธุรกรรมการเงินด้วยการจ่ายผ่านระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) แรบบิท ไลน์ เพย์ ได้ง่ายๆ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งสายกิน ขาช้อป นักเดินทาง เพียงแค่สมัครบัตรและผูกบัตรเพื่อเป็นช่องทางการชำระเงินผ่านแรบบิท ไลน์ เพย์ รับไปเลย Welcome Gift Limited Edition จาก LINE Friends มูลค่า 890 บาท ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 30 กันยายน 2563 พร้อมรับคูปองส่วนลดมูลค่ารวมสูงสุด 6,890 บาท เพื่อเป็นส่วนลดร้านค้าชั้นนำมากมาย ผ่านแรบบิท ไลน์ เพย์ e-Wallet โดยภายในงานยังมีบริการสมัครบัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช และบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด ซึ่งลูกค้าสามารถนำบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตแถบแม่เหล็กแบบเดิมมาเปลี่ยนเป็นบัตรบีเฟิสต์ที่มีชิปการ์ดได้ฟรี นอกจากนี้ ธนาคารยังมี Digital Experience ซึ่งจะมี Digital Solution ของธนาคารกรุงเทพเข้ามาตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว เพื่อมอบประสบการณ์ด้านการใช้จ่ายที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ ง่าย สะดวก และปลอดภัย ไม่ต้องพกเงินสด เพียงสมัครและเข้าใช้งานบริการแอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ก็เลือกรับของรางวัลสุดพิเศษผ่านเมนู My Reward ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์นักช้อปยุคดิจิทัลได้ตามต้องการ ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่จากการใช้บริการจริงตามแนวคิดการนำเสนอดังกล่าว ธนาคารได้จัดเตรียมบริการด้านธนาคารดิจิทัลที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ พร้อมดีลพิเศษที่หาไม่ได้จากที่ไหน เพียงลงทะเบียนร่วมกิจกรรม และสะสม e-Stamp จากการสมัครใช้งานบริการทางการเงินต่างๆ กับธนาคารกรุงเทพ ตามที่กำหนด เพื่อแลกรับของสมนาคุณสุดพิเศษ พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆ อีกมากมาย เช่น รับสิทธิ์แลกซื้อเครื่องดื่มชานมไข่มุก จากร้าน Brown Cafe มูลค่า 45 บาท ในราคาเพียงแก้วละ 1 บาทผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และเมื่อสะสม e-Stamp ครบ 3 ดวง เลือกรับ ร่มกันแดด 1 คัน หรือกล่องเอนกประสงค์ 1 ใบ หรือสะสม e-Stamp ครบ 4 ดวง เลือกรับ กระเป๋าเดินทาง 16" 1 ใบ หรือ ผ้านวม 3.5 ฟุต 1 ผืน ขณะที่บริการด้านการเงินเพื่อต่อยอดความมั่งคั่ง ลูกค้าจะได้รับบริการด้านวางแผนการเงินและการลงทุนรูปแบบใหม่ที่เริ่มตั้งแต่ใช้เทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์เพื่อให้คำแนะนำด้านการลงทุนได้อย่างเหมาะสม และสามารถจัดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและระดับความเสี่ยง ผ่านการคัดสรรผลิตภัณฑ์ด้านการเงินและการลงทุนของธนาคารกรุงเทพและพันธมิตรธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะช่วยต่อยอดศักยภาพการออมและการลงทุนของลูกค้าให้ไปสู่เป้าหมายได้เร็วและมีประสิทธิภาพดีขึ้น นับเป็นประสบการณ์ลงทุนใหม่ที่อยู่บนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เตรียมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างครบวงจรไว้พร้อมนำเสนอลูกค้าทุกกลุ่ม ได้แก่ บริการแนะนำเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย กองทุนเปิดบัวหลวง RMF /LTF บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี(บัวหลวงคิดส์) ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และสินเชื่อบ้านบัวหลวง โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษได้ภายในงาน ซึ่งธนาคารได้จัดเตรียมโปรโมชั่นพิเศษ และของสมนาคุณ เพื่อมอบสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการต่างๆ "นับเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งสำหรับธนาคารกรุงเทพที่ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่างๆ มานำเสนอแก่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือ โดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่หลายคนกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีด้วย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสามารถเยี่ยมชม สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ หรือขอรับคำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน ตลอดจนสมัครใช้บริการต่างๆ พร้อมรับโปรโมชั่นและของกำนัลพิเศษ ได้ที่บูธธนาคารกรุงเทพ ภายในงาน "มหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 14" (Money Expo Chiangmai 2019) ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต" ดร.ทวีลาภ กล่าว.
 4. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เดินสายสัมมนาให้ความรู้ภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง เรื่องระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังกระจายองค์ความรู้หลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ย้ำประโยชน์การบริหารจัดการพลังงานในอนาคต ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนความรู้ตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศสู่ภาคประชาชนซึ่งมีความสำคัญมาก สนพ.ได้จัดให้มีการสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” อย่างต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยวันนี้ ( 7 พ.ย.62) ได้จัดสัมมนาขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ทราบถึงเทคโนโลยีสมาร์ทกริด ที่เข้ามามีบทบาทส่งเสริมการพัฒนาในภาพรวมของอุตสาหกรรมไฟฟ้า ตลอดจนมีความเกี่ยวข้องกับภาคประชาชนมากขึ้นในปัจจุบัน “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด จะเข้ามามีบทบาทกับภาคประชาชน และการต่อยอดทางธุรกิจที่หลากหลาย เช่น เกิดระบบบริหารจัดการพลังานทั้งในอาคาร บ้านเรือน เกิดธุรกิจรวบรวมโหลดการใช้ไฟฟ้า เกิดธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า เกิดการผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายส่วนเกินที่เรียกว่า Prosumer ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจจากตรงนี้คือจากสถิติตัวเลขการใช้ไฟของประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในชาร์จของ 3 การไฟฟ้า ไม่ค่อยขยับเพิ่ม นั่นหมายถึงว่า มีพลังงานรูปแบบใหม่ที่เข้ามาในระบบมากขึ้น เป็นได้ทั้งพลังงานหมุนเวียนจากสายลมและแสงแดด ซึ่งหมายความว่าเกิดกลุ่มที่มีการผลิตไฟฟ้าใช้เอง และขายกันเองในพื้นที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ศึกษาและติดตามอยู่ และคาดว่าจะเข้าระบบส่งไฟฟ้าในอนาคต การจัดสัมมนาในวันนี้เน้นกลุ่มเป้าหมายประชาชนเป็นหลัก เพื่อสื่อสารว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้าใกล้ประชาชนมากขึ้น เพื่อจะได้ทำความเข้าใจว่าจะต้องเตรียมตัวเปิดรับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เข้ามาอย่างไร ” อีกทั้ง สนพ. ได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดว่า จะยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System) ยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Smart Life) ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนมีความสะดวกสบายมากขึ้นจากเทคโนโลยีการใช้พลังงานในอนาคต และ การยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Society) ทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทยที่กำหนดไว้ในระยะยาว 20 ปี ( พ.ศ. 2558 – 2579) ซึ่งระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดนี้ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ PDP2018 ด้วย กิจกรรมการจัดสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” ที่จัดขึ้นในวันนี้ (7 พ.ย.62) นับเป็นครั้งที่ 4 ที่ สนพ.ได้ขับเคลื่อนการกระจายความรู้สู่ภาคประชาชน ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบนโยบาย แผนงาน และทิศทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นใน และเกิดความเข้าใจนำไปสู่การเตรียมตัวเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีพลังงานยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 5. เฉลิมฉลองการการเปิดตัวครั้งแรกที่เชียงใหม่ของ The history of Whoo แบรนด์เครื่องสำอางพรีเมียมที่นำสูตรลับแห่งราชวงศ์เกาหลี มารังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสูตรราชสำนักอันดับ 1 ในเอเชีย ด้วยสูตรลับอันทรงคุณค่าแห่งราชวงศ์เกาหลีที่ถูกส่งต่อมาจากยุคสู่ยุค นำมาผสมผสานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อันมีส่วนผสมลับตำรับสมุนไพรตะวันออกในราชสำนักได้อย่างลงตัว สัมผัสเคล็ดลับความงามอันทรงคุณค่าในแบบฉบับของจักรพรรดินีที่ถูกกล่าวขานทั่วโลก ได้ที่เคาน์เตอร์ The history of Whoo แผนกเครื่องสำอาง ชั้น 1, เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ กิจกรรม Royal Holiday, Royal Gift พื้นที่อีเวนต์ ด้านหน้าแผนกเครื่องสำอาง ชั้น 1, เซ็นทรัล เฟสติวัลเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-15 พ,ย, 62 พบกับกิจกรรม และชุดของขวัญมากมายเพื่อเตรียมมอบให้กับคนที่คุณรักในช่วงเวลาแห่งความสุข ขอเชิญทุกท่านร่วมลงทะเบียนรับ Welcome Gift ได้ที่ www.whoo.co.th #WhooThailand #WhooChiangmai #ThehistoryofWhoo_th_official สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ The history of Whoo (053)288-632 Website: www.whoo.co.th facebook: Whoothailandofficial Instagram: thehistoryofwhoo_th_official
 6. รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย “ประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน” เพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และหลุดพ้นความยากจน ที่ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบนโยบาย “ประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน” โดยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างเข้าถึงแบบครบวงจร เพื่อให้คนไทย ตลอดจนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และหลุดพ้นความยากจน โดยมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนสถาบันการเงินของรัฐ และภาคีเครือข่ายสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก เข้าร่วม การมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการเงิน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชน โดยธนาคารออมสินมีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 สร้าง คือ สร้างอาชีพ สร้างความรู้ /สร้างตลาด สร้างรายได้ และสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งจะทำให้ประชาชนอาชีพนอกภาคเกษตรกรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สามารถข้ามเส้นความยากจน โดยมีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปี และหลุดพ้นจากความยากจน ซึ่งมีรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อปี ด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้นำนโยบายมาจัดทำเป็นโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน ผสานความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในด้านความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย และงบประมาณ อีกทั้ง ธ.ก.ส. ยังช่วยสนับสนุนสินเชื่อให้กับ Smart Famer ผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และเพิ่มโอกาสทางการตลาด นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้นำเสนอโมเดลการพัฒนาธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพนำร่อง 8 จังหวัด ได้แก่ ตัวอย่างพัฒนาธุรกิจชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เช่น ชุมชนบ้านโป่งสามัคคี อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ชุนชนบ้านโป่งศรีนคร อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และตัวอย่างชุมชนที่มีการบริหารจัดการตลอดห่วงโช่คุณค่าสินค้าเกษตรในพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ธุรกิจชุมชนบ้านปางปุก อำภอสองแคว จังหวัดน่าน และชุมชนตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างธุรกิจชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล
 7. ชนะศิลป์มอเตอร์ จำกัด เปิดตัวรถบรรทุก 6 ล้อ TATA ULTRA ใหม่ TATA Ultra 6 ล้อ มิติใหม่ ตอบสนองทุกความคุ้มค่าสำหรับทุกธุรกิจ ชนะศิลป์มอเตอร์ จำกัด ร่วมกับ ทาทา มอเตอร์ส ประเทศไทย เปิดตัว TATA Ultra รถบรรทุก 6 ล้อ โดยมีนายชาญชัย กีฬาแปง อดีตขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี นายสายัณห์ ชนะประธานกรรมการบริหารบริษัท ชนะศิลป์มอเตอร์จำกัด กล่าวให้การต้อนรับ ทั้งนี้ TATA Ultra รถบรรทุก 6 ล้อ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรล แบบ 4 สูบ ขนาด 3.0 ลิตร 140 แรงม้า ที่มาพร้อมการตอบสนองในทุกๆ ด้าน ทั้งดีไซน์ ความสะดวกสบาย สมรรถนะ ความปลอดภัย และความคุ้มค่า ด้วยข้อเสนอราคาพิเศษช่วงเปิดตัว 899,900 บาทTATA Ultra มาในร่างรถบรรทุก 6 ล้อ (รุ่น 1014) เสริมมิติใหม่สำหรับลูกค้าในการเลือกรถไว้สำหรับใช้งานเพื่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคา มาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่น จากไฟหน้าแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์และไฟท้ายแบบ LED หัวเก๋งออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ลดแรงต้านอากาศและเสียงรบกวน พร้อมให้เสถียรภาพในการขับขี่มากยิ่งขึ้น หัวเก๋งยังสามารถยกได้แบบ 45 องศา ด้วยระบบไฮดรอลิค เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการดูแลรักษาภายในห้องโดยสารยังมีขนาดใหญ่ เป็นแบบ Walkthrough มีความกว้างขวางสะดวกสบายในการขับขี่ โดยสาร หรือการเข้า-ออกจากห้องโดยสาร เบาะนั่งของผู้ขับขี่ยังเป็นแบบ Suspended Driver Seat ที่มีระบบกันสะเทือน ปรับระดับได้ เพื่อความสบาย และลดอาการอ่อนล้าของผู้ขับขี่ แม้จะต้องเดินทางในระยะทางไกล แผงหน้าปัดมีการแสดงข้อมูลต่างๆ ทั้งอัตราสิ้นเปลือง และสัญญาณไฟแสดงสภาวะการใช้งานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษารถ และยังมีช่องเก็บสัมภาระต่างๆ หลายตำแหน่ง ที่พักแขน และที่วางแก้วอย่างครบครัน เพื่อให้ความสะดวกสบาย การผ่อนคลายสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารอย่างเต็มประสิทธิภาพขุมพลังสำหรับเมืองไทยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรล แบบ 4 สูบ ขนาด 3.0 ลิตร พร้อมระบบอัดอากาศเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ส่งกำลังด้วยระบบเกียร์ธรรมดา 6 สปีด ให้กำลังสูงสุดที่ 140 แรงม้า ที่ 2,600 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด 390 นิวตันเมตร ที่รอบต่ำ 1,400-2,000 รอบ/นาที ให้กำลังเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ แต่ให้ประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิงอย่างดีเยี่ยมพร้อมชุดเกียร์ธรรมดา 6 สปีด G550 ของอัลทรา ทำงานด้วยสายเคเบิ้ล ที่ดูแลรักษาง่าย มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และให้จังหวะเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวล โดย TATA Ultra รถบรรทุก 6 ล้อ ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องโดยสารที่ผ่านมาตรฐานของยุโรป สามารถปกป้องผู้ขับขี่ และผู้โดยสารสูงสุด กระจกบังลมหน้าเป็นแบบพาโนรามิคให้ทัศนวิสัยที่ชัดเจนตลอดทุกเส้นทาง กระจกมองข้างก็มีขนาดใหญ่เพิ่มมุมมองที่ปลอดภัย ไฟหน้าเป็นแบบปรับระดับสูงต่ำได้ เพื่อให้ทัศนวิสัยที่ชัดเจนในยามค่ำคืนและช่วยหลีกเลี่ยงแสงไฟไปรบกวนรถคันข้างหน้า และยังติดตั้งระบบเบรก ABS เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาจากโรงงานทุกคันแชสซีส์ ได้รับการออกแบบมาเป็นแบบตรง คุณภาพสูง มีความแข็งแกร่งในการใช้งาน และเหมาะสมสำหรับการติดตั้งตู้บรรทุก หรือการใช้งานประเภทต่างๆ ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังมีขนาดของ Wheelbase ที่หลากหลายให้เลือกใช้งาน ส่วนระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นแหนบแผ่นโค้ง และด้านหลังเป็นแบบแหนบโค้งกึ่งวงรี พร้อมแหนบแผ่นโค้งเสริม พร้อมช็อคอัพเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่และประสิทธิภาพในการบรรทุกTATA Ultra
 8. #ชมรมตำรวจตระเวนชายแดน จัดงานแสดงคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อหารายได้สมทบกองทุนชมรมตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2517 ดารารัศมี ที่ ห้องจัดเลี้ยง ไก่ย่างโคราช สาขาจังหวัดเชียงใหม่ พันตำรวจโทเทวา ไชยสาร ประธานกองทุนชมรมตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2517 ดารารัศมี เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว จัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล ร่วมร้อยดวงใจสู่ตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2517 ดารารัศมี โดยมี ร้อยตำรวจตรีวุฒิไกร เลิศลักขณาวัฒน์ ประธานฝ่ายอำนวยการ พันตำรวจเอกเสรี น้อยโต เลขาธิการชมรมฯ พร้อมด้วยสมาชิกกองทุนชมรมตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2 517 ดารารัศมี และสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้จากหลายสำนัก พันนตำรวจโทเทวา ไชยสาร กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ 1.เพื่อสนับสนุนและสมทบกองทุนสวัสดิการชมรมตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2517 ดารารัศมี ในการช่วยเหลือดูแลสมาชิกและครอบครัวที่เจ็บป่วย ทุพพลภาพและเสียชีวิต 2. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์วัสดุ ครุภัณฑ์ ในสำนักงานชมรมตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/ 2517 ดารารัศมี 3. เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานของสมาชิกชมรมตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2517 ดารารัศมีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกชมรมและครอบครัวและประชาชนที่ประสบภัยทางธรรมชาติ ภายในงานจะจัดให้มีการแสดงวงดนตรี โดยพบกับ หลวงไก่อาร์สยาม เต็มวง และชมการแสดงกายกรรมบนฝ่าเท้าจากประเทศฟิลิปปินส์ goodwood Family Show ( ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น.ถึง 22.00 น. ณ สมาคมยูนานเชียงใหม่ ) หลังห้างคอมพลาซ่าติดกับโรงเรียนนานาชาติอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พันตำรวจโทเทวา ไชยสาร ประธานกองทุนชมรมตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2517 กล่าวอีกว่า ชมรมตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2517 ได้ก่อตั้งเมื่อปีพศ 2533 ความเป็นมาของสมาชิก ตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2 517 มีตังนี้ ในปี 2517 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนสั่งการให้กอง กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดตั้งแต่เขต 1-9 ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพิ่มเติมเข้าสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับการฝึกอีกประมาณ 2,000 อัตรา ในส่วนของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 5 ได้สมัครสอบแข่งขันที่ค่ายดารารัศมีอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกและบรรจุเข้ารับราชการจำนวน 244 นาย ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2517 เป็นต้นมา หลังจากฝึกจบหลักสูตรก็ถูกส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 5 ( ในขณะนั้น ) เพื่อนร่วมรุ่นทั้ง 244 นายได้ปฏิบัติหน้าที่เรื่อยมาจน ณ ปัจจุบัน เกษียณอายุราชการแล้วทุกนาย ระหว่างปฏิบัติหน้าที่บางนายก็เสียชีวิตไปจากการปะทะผู้ก่อการร้าย จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยตามวัย บางนายก็พิการ ทุพพลภาพสูญเสียอวัยวะ จากกับระเบิดของฝ่ายตรงข้าม ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้ว 92 นาย การเสียชีวิตของเพื่อนร่วมรุ่นยังคงทิ้งภาระต่างๆไว้ให้ครอบครัวพ่อแม่ลูกเมียผจญชะตากรรมของชีวิตไปตามลำพัง พันตำรวจโท เทวา ไชยสาร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากปัญหาดังกล่าวพวกเราจึงได้ก่อตั้งชมรมตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2517 ดารารัศมีขึ้น มาเพื่อดูแลสมาชิกทั้ง 3 กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มเพื่อนร่วมรุ่น 2. กลุ่มกองทุนและสวัสดิการ 3. กลุ่มแม่บ้านและครอบครัวที่สามีเสียชีวิต เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมและตามอัตภาพ แต่ภาระรับผิดชอบของกลุ่มกองทุนชมรมนับวันก็ยิ่งมากขึ้น เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ย่างเข้าสู่วัยชรา ( กลุ่มวัยสูงสุดอายุ 70 ปีกลุ่มวัยต่ำสุดอายุ 64 ปี ) เงินงบประมาณที่สมาชิกเก็บสะสมเข้ากองทุนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งได้เริ่มลดลงไม่เพียงพอที่จะให้สวัสดิการดูแลกลุ่มสมาชิกและครอบครัวในอนาคตอันใกล้นี้ได้ คณะกรรมการกองทุนชมรม ตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5 / 2517 จึงได้มีการประชุมและมีมติให้หาเงินงบประมาณค่าสมทบกองทุน ด้วยการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล โดยใช้ชื่อโครงการว่า ร่วมร้อยดวงใจสู่ตำรวจตระเวนชายแดนรุ่น 5/2517 ดารารัศมีต่อไป
 9. ผู้ประกอบการเชียงใหม่ เผยนักท่องเที่ยวจีนเตรียมเดินทางมาเชียงใหม่จอดยองโรงแรม-ที่พักเพิ่มขึ้น นักท่องเที่ยวจีนยังคงประทับใจเชียงใหม่ โดยจากสถานการณ์ของการท่องเที่ยวในปัจจุบันช่วงเวลา 1-2 เดือนที่ผ่านมา หลายฝ่ายมองว่าจำนวนนักท่องเที่ยวได้ลดลงอย่างมาก จนกระทั่งส่งผลให้เศรษฐกิจในเชียงใหม่ซบเซาจากการใช้จ่ายน้อยลง ด้านนางสาว อัญชลี วิทยานันทพรกุลหรือ เจง ผู้บริหารบริษัท CM.Paradise Tour จำกัดเชียงใหม่ผู้ประกอบการทัวร์จีน ท่องเที่ยวรายใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า “ เวลา1-2เดือน(ก.ย.-ต.ค.62)ที่ผ่านมาของแต่ละปี จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเชียงใหม่ น้อยกว่าเวลาทั่วไป หรือ ไฮซีซั่น เป็นวัฏจักร มาโดยตลอด ทำให้ภาคส่วนท่องเที่ยว อาทิเช่น ผู้ประกอบการ,สถานที่ท่องเที่ยว,โรงแรม,ร้านอาหาร,รถบริการ,พ่อค้าแม่ขายฯลฯได้รับผลกระทบ จากด้านรายได้ที่น้อยลง แต่หากดูตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และการบริการของสายการบินนักท่องเที่ยวเช่นคนจีนก็มาเชียงใหม่อยู่ตลอดเวลา สำหรับคนจีนแล้วเชียงใหม่ยังเป็นที่ชื่นชอบอย่างมาก ที่จะเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียว เนื่องจากเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมที่สวยงาม คนเมืองเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวยิ้มแย้มแจ่มใสให้ความช่วยเหลือดุจญาติมิตร โดยทิ้งท้ายขอฝากไปยังคนที่อยู่ในแวดวงการท่องเที่ยวว่า อย่าหมดกำลังใจเพราะประมาณเดือนพ.ย.62 ที่จะถึงนี้ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอีกจำนวนมาก เนื่องด้วยมีกิจกรรมสำคัญ เช่นประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็งเชียงใหม่)วันคริสมาสต์, ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จนถึงเดือนก.พ.62และเทศกาลสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง) ให้ผู้ประกอบการที่มีอยู่แล้วและที่กำลังจะเปิดธุรกิจของตัวเองได้มีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ด้านการท่องเที่ยวที่ตอนนี้เข้าสู่ยุคของเครือข่ายสังคมออนไลน์เต็มรูปแบบ ทางผู้ประกอบการหลาย ๆ ฝ่าย ก็ได้เน้นย้ำถึงเรื่องความปลอดภัย และการให้บริการนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจและไว้วางใจในการมาเที่ยวของสถานที่ในหลายๆแห่ง และคาดว่าในพ.ย.62 จะมีสายการบินซึ่งเส้นทางบินตรงจากประเทศจีนมาเชียงใหม่จะเปิดดำเนินการ เป็นการยืนยันว่าเชียงใหม่ยังคงจะมีการขยายตัวการท่องเที่ยวต่อไป
 10. เชียร์มันส์กับแมทซ์แดงเดือดกับ “มันส์ Super Match” ห้ามพลาดกับซูเปอร์แมทซ์ สำหรับสาวก “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล และ “ผีแดง” แมนยู กับแมทช์แดงเดือดบนจอยักษ์ใน “มันส์ Super Match” วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 นี้ ที่ลานประเสริฐ์แลนด์ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
 11. เตรียมตัวให้พร้อม เตรียมท้องมาอิ่มกับอาหารอร่อยๆ ในงาน “เหมันต์นครพิงค์ และเทศกาลอาหาร ครั้งที่ 15” ระหว่างวันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานประเสริฐแลนด์ (กาดเชิงดอย จ.เชียงใหม่) พบกับร้านอาหารขึ้นชื่อของเมืองเชียงใหม่, ชมและเชียร์การประกวดร้องเพลงเยาวชนไทยลูกทุ่ง และชมฟรีวงดนจรีจากร้านดังในเมืองเชียงใหม่ ส่งท้ายด้วยศิลปินชื่อดังทุกวัน อาทิ วันที่ 1 พ.ค. 62 พบกับ “คาราบาว” วันที่ 2 พ.ค. 62 พบกับ “จ๊ะ คันหู” วันที่ 3 พ.ค. 62 พบกับ “มาลีฮวนน่า” วันที่ 4 พ.ค. 62 พบกับ “ปู พงษ์สิทธิ์” วันที่ 5 พ.ค. 62 พบกับ “แคลช” วันที่ 6 พ.ค. 62 พบกับ “The Toy” วันที่ 7 พ.ค. 62 พบกับ “วง Mean” วันที่ 8 พ.ค. 62 พบกับ “ป้าง นครินทร์” วันที่ 9 พ.ค. 62 พบกับ “วง Zeal” ห้ามพลาดกับงาน “เหมันต์นครพิงค์ และเทศกาลอาหาร ครั้งที่ 15” ระหว่างวันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานประเสริฐแลนด์ (กาดเชิงดอย จ.เชียงใหม่)
 12. White House Fun Fan Challenge การแข่งขันร้องเพลงเก่า รอบชิงชนะเลิศ ณ ร้านอาหารไวท์เฮ้าส์เชียงใหม่ - - - - - ไวท์เฮ้าส์เชียงใหม่ กับโครงการแข่งขัน White House Fun Fan Challenge ซึ่งนับได้ว่าเป็นโครงการประกวดร้องเพลงเก่าโครงการแรกที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ทางร้านเคยจัดขึ้นมา โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2562 และนับว่าเป็นการจัดกิจกรรมในร้านครั้งแรกที่มีการเชื่อมโยงเข้ากับโลกโซเชี่ยลอย่าง Facebook โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถทำคะแนนได้ส่วนหนึ่งจาก "ยอดไลค์" ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้สนใจลงสมัครกว่า 80 ท่าน ผ่านการคัดเลือกด้วยคะแนนโหวตจากยอดไลค์และคะแนนของคณะกรรมการจนเหลือเพียง 15 ท่านเท่านั้น ได้แก่... คุณ กนกรัตน์ มัชชะ (ปอ) WFC006 คุณ คธาวุธ อักษร อายุ (นิค) WFC007 คุณ จินตนา เมฆอากาศ (นู๋จิน) WFC012 คุณ ชนิตา วงค์ฝั้น (ต่าย) WFC015 คุณ นรันลักษณ์ รังษี (น้ำ) WFC016 คุณ กฤษฎากร วิชัยสืบ (นาย) WFC019 คุณ อนุรักษ์ อังกสิทธิ์ (ตุ๋ม) WFC024 คุณ จุมพล ฉายวัฒนา (จอม) WFC028 คุณ สุวทัศน์ โอรัตนประยูรกิจ (โอปอ) WFC029 คุณ ไพโรจน์ ปรีชา (หรั่ง) WFC033 คุณ ติยพร คูหา (บุ๋ม) WFC047 คุณ วีรินทร์ภัทร์ พิสณฑ์ (ตูน) WFC052 คุณ พลอยรักษ์ พจนสุนทร (จุ๊บแจง) WFC066 คุณ วรวีร์ มีเดช (ปุยฝ้าย) WFC073 คุณ สมคิด พรหมวนิช (ดีเจคิตตี้) WFC078 - - - - - การแข่งขันดำเนินมาจนถึงโค้งสุดท้ายของโครงการแล้ว ซึ่งในคืนนี้(วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562) เป็นรอบของการแข่งขันชิงชนะเลิศสุดยอดแฟนเพลงเก่า White House Fun Fan Challenge ซึ่งผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 15 ท่านต่างเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่อย่างไม่มีใครยอมใคร และอีกไฮไลท์ที่ขาดไม่ได้นั่นคือ มินิคอนเสิร์ทของกรรมการกิตติมศักดิ์อย่าง “ชมพู ฟรุ๊ตตี้” และ “ไมเคิ่น ตั๋ง” ที่จะมาเติมเต็มค่ำคืนของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศให้ออกมาสมบูรณ์โดนใจแฟนคลับและกองเชียร์ทั้งที่มาเชียร์ถึงในร้านและที่ชมการแข่งขันผ่านไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจ White House Chiangmai love & memory song ได้ปลื้มปริ่มอื่มเอมใจกันอย่างถ้วนหน้า - - - - - ✨รางวัลการแข่งขัน✨ 🏆รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 >>> เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและอื่นๆ 🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง >>> เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและอื่นๆ 🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง >>> เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและอื่นๆ ----- 🏆รางวัล Popular Vote อันดับ 1 >>> เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและอื่นๆ 🥈รางวัล Popular Vote อันดับ 2 >>> เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและอื่นๆ 🥉รางวัล Popular Vote อันดับ 3 >>> เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและอื่นๆ สามารถรับชมไลฟ์สดการแข่งขันและร่วมกดไลค์ผู้เข้าแข่งขันที่ชื่นชอบได้ที่แฟนเพจ White House Chiangmai love & memory song "ขออภัยที่เราไม่มีเพลงใหม่ๆ ให้ร้อง"
 13. โครงการห้วยทรายโมเดล เตรียมจัดงานแฟชั่นโชว์กาลาดินเนอร์ เพื่อการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดตั้งกองทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ ห้องพลอยไพลิน โรงแรมโรยัลเพนนินซูลา เชียงใหม่ นายอนันต์ มั่นพุฒ ประธานห้วยทรายโมเดล พร้อมด้วยนายสุกไชย จันนันโท ประธาน OTOP ตำบลห้วยทราย และ จ่าสิบเอก สายยัณห์ จันนรานนท์ ผู้สนับสนุนโครงการห้วยทรายโมเดล ร่วมกันแถลงการจัดงานกาลาดินเนอร์เพื่อการกุศล นายอนันต์ มั่นพุฒ ประธานห้วยทรายโมเดล กล่าวว่า การจัดงานแฟชั่นโชว์กาลาดินเนอร์เพื่อการกุศลในครั้งนี้ โดยในการจัดงานได้รับเกียรติจาก หม่อมเจ้าหญิงอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดงานแฟชั่นกาลาดินเนอร์เพื่อการกุศล พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ และผู้สนับสนุนโครงการพัฒนา ผู้รับมอบกองทุน 1.นักเรียนนายสิบ รุ่น 125, 2.โครงการห้วยทรายโมเดล, 3.โครงการก่อสร้างพระเจดีย์ พระเจ้าทันใจ วัดป่าแฝก หนองป่ายาง หลังเสร็จพิธีอนุญาตให้เข้าเฝ้าได้ตามลำดับในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อหารายได้สมทบทุน การจัดตั้งกอง พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เสื้อผ้า เครื่องหนัง สิ่งทอ ผ้าพื้นเมือง และชาติพันธุ์ พัฒนาเกษตรอินทริย์ สมุนไพร และด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ โครงการห้วยทรายโมเดล เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มผู้ประกอบการ OTOPวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กลุ่มเกษตาอินทรีย์ ออแกนิกส์ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ สภาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมเป็นพันธมิตรในการให้องค์ความรู้ และเป็นพี่เลี้ยงในการส่งเสริมและการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำวัตถุดิบมาแปรรูป และสร้างมาตรฐานให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง
 14. เปิดบ้านชมเมืองเชียงใหม่ กิจกรรมนั่งรถเขียวชมเมือง “Chiang Mai Night Trip” ‘โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์เมืองเก่า เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม ร่วมกับ กลุ่มผู้ประกอบการชุมชนล่ามช้าง และ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรมนั่งรถเขียวชมเมือง Chiang Mai Night Trip ซึ่งการท่องเที่ยวเชียงใหม่ในมุมมองใหม่ๆ วัฒนธรรม และความศิวิไลซ์ที่ลงตัวของเมืองเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เชียงใหม่ เขียว สวย หอม ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนล่ามช้าง และ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมนั่งรถเขียวชมเมือง “Night Trip” ‘โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์เมืองเก่าเชียงใหม่ ได้พาคณะแขกนักท่องเที่ยวไปรอบ ๆ เขตเมืองเชียงใหม่ ยามค่ำคืน เรียนรู้สาระเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้ง เกร็ดข้อมูลบางอย่าง ที่ อาจไม่เคยทราบจากที่ไหนมาก่อน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ เสน่ห์อย่างหนึ่งของเชียงใหม่ และเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมและความศิวิไลซ์ที่ลงตัว พบกับสถาปัตยกรรมของบ้านเมือง ที่มีทั้งกลิ่นอายล้านนา พม่า จีน ไปจนถึงอาคารแบบตะวันตก ในเมืองเชียงใหม่ยังคง เสน่ห์ต่าง ๆ อีกมากมาย ยามค่ำ คืน สำหรับ Chiang Mai Night Trip ถือเป็นการเปิดมุมมองการท่องเที่ยวแบบใหม่ นั่งรถชมเมือง เพลิดเพลินกับผู้คน รื่นรมย์ กับแสงไฟยามค่ำคืน พร้อมฟังเรื่องราวเมืองเชียงใหม่ เมืองที่ถูกขนานนามว่า “กุหลาบแห่งเวียงพิงค์” ซึ่งเริ่มต้นทริปจากลานหน้าอนุสาวรียส์ามกษตัริย์ อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้น เพื่อระลึกถึงสามกษตัริย์ ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ และขนานนาม เมืองแห่งความรุ่งเรือง “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” พร้อมการนั่งรถชมความงามของเมืองเก่าเชียงใหม่ 4 แจ่ง 5 ประตูเมือง ที่ยังคงตั้งตระหง่าน ผ่านการร้อยเรื่องราวความเป็นมาของเมืองจากมัคคุเทศน์อาสา เชียงใหม่ เขียว สวย หอม นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับวิถีของคนเมือง ผ่านเรื่องราวความสัมพันธ์ ระหว่างผู้คนกับกาดเมืองใหม่ และกาดหลวง ซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญของเชียงใหม่ มีการค้าขายที่ไม่เคยหลับใหลและยังคงเสน่ห์ความเป็นล้านนาได้อย่างชัดเจน มีแสงไฟที่ทอดยาวอยู่นสะพานแห่งความรักทอดข้ามแม่น้ำปิง แม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่มายาวนาน พร้อมเรื่องราวทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง แต่หากอยู่ร่วมกันได้ย่างลงตัว และการนั่งรถผ่านเชียงใหม่ ไนท์บาซาร์ แหล่งค้าขายสินค้าที่คนทั้งโลกต่างรู้จักดี ชมความงามของแนวกำแพงดิน ที่อดีตเคยเป็นแนวกำแพงอีกชั้นหนึ่งของนครพิงค์เชียงใหม่ โดยได้ออกมาจากแนวกำแพงดินสู่ถนนท่าแพ ถนนแห่งความสว่างไสว หลอดไฟสีส้มนวลสวยงาม ส่องสว่าง ตลอดเส้นทาง ให้เห็นวัดวาอารามที่สำคัญ สำหรับการจัดChiang Mai Night Trip ซึ่งเป็นการชมเมืองเชียงใหม่ โดยเครือข่ายเขียว สวย หอม เชียงใหม่ พร้อมทั้งเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาร่วมสัมผัสเพื่ออรรถรสในการท่องเที่ยว ของเมืองเชียงใหม่ ในมุมมองใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยเห็น
 15. สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ กระชับสัมพันธ์ จัดกิจกรรมแข่งขัน Mini Golf “Chiang Mai Tourism Mini Golf Family Days” ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ สนาม อินเตอร์ มินิกอล์ฟ ถนน เชียงใหม่ - แม่ออน นายสราวุฒิ วรพงษ์ ผู้แทน ผวจ.เชียงใหม่ ประธานเปิด กิจกรรมแข่งขัน Mini Golf “Chiang Mai Tourism Mini Golf Family Days” ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ สนาม อินเตอร์ มินิกอล์ฟ ถนน เชียงใหม่ - แม่ออน โดยมี นายมานพ แซ่เจีย นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ อดีตรอง ผบช.ภาค 5, นางผ่องพรรณ ศิริวัฒนาวงศา รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่, นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่, นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา นายทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่, นายกดำรง องอาจ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่, นายเกรียงศักดิ์ เจียรสาธิต เจ้าของร้าน เจี่ยท้งเฮง, นายวิทยา พงษ์ศิริ ประธานชมรมเพื่อนไกด์เชียงใหม่, นายอภิลาภ บุญโสภา ประธาน ชมรมอินเตอร์ไกด์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ นายมานพ แซ่เจีย นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ กล่าวว่า ทางสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา มีนโยบายในการอยากให้บุคคลคนในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเชียงใหม่และใกล้เคียง ได้กระชับความสัมพันธ์พบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทางสมาคมฯจึงได้ร่วมกับ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว อาทิเช่น มัคคุเทศก์ สมาคมเกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หอการค้า บริษัททัวร์ ร้านค้าของที่ระลึก โรงแรม สถานที่ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร่วมกันจัดการแข่งขันมินิกอล์ฟ ได้จัดงานจัดการแข่งขัน Mini Golf ในชื่อกิจกรรม“Chiang Mai Tourism Mini Golf Family Days” ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้น ในวันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา ณ สนาม อินเตอร์ มินิกอล์ฟ ถนน เชียงใหม่ - แม่ออน นายมานพ แซ่เจีย นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า เราจัดงานในครั้งนี้เพื่อต้องการให้บุคคลคนในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเชียงใหม่และใกล้เคียง ได้มากระชับความสัมพันธ์พบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมแล้วจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายรายการดำเนินงานของกิจกรรมสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมอาทิเช่น สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ภาคเหนือ, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่, ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่, หอการค้าเชียงใหม่และสมาคมฯ/ชมรม เอกชนเกี่ยวกับภาคท่องเที่ยวในเชียงใหม่และใกล้เคียงเข้าร่วม ซึ่งนับเป็นความร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่ง ที่แสดงถึงความสามัคคีของทางสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ และเครือข่ายภาคี ทั้งภาครัฐ เอกชนด้านการท่องเที่ยว และผู้ที่มีส่วนผลักดันเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และการแข่งขันในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการได้ออกกำลังกายในกิจกรรมมินิกอล์ฟที่สนุกสนานพร้อมกระชับสัมพันธ์ไมตรี จึงถือว่า เป็นการรวมตัวของบุคคลด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย.
×