Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

Pairpairs Chalobon

สมาชิกทั่วไป
  • Content count

    3
  • Joined

  • Last visited

  1. เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ โครงการพัฒนาต้นแบบการแปรรูปอาหารอินทรีย์เชิงสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม “The Ultimate Seasonal Sensation หรือ The USS” โดยคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมเทศกาลพิเศษเพื่อพัฒนาต้นแบบการแปรรูปอาหาร อินทรีย์ เชิงสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม (Co-Creative Organic Food Design) “The Ultimate Seasonal Sensation ปฐมนิทัศน์ความอุดมแห่งฤดูกาล” หรือ The USS โดยมีเปิดพิธีอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โดย ผศ.ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "หลักเกษตรอินทรีย์กับวิถีกินตามกาล: จากสวนเกษตรสู่โต๊ะอาหาร" โดย ดร.ชมชวน บุญระหงส์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเลขาสถาบันชุมชนเกษตรยั่งยืน ในงานมีการจัดเวทีอภิปราย เรื่อง การพัฒนาต้นแบบการแปรรูปอาหารอินทรีย์: “สร้างสรรค์” อย่างไร ให้ยั่งยืน โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร (Professional Chefs) จำนวน 12 ท่าน ร่วมกับอาจารย์ ดร.ชมชวน บุญระหงษ์, คุณ กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการมูลนิธิชีวิถี และคุณมัทนา อภัยมูล ตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่ทา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ กิจกรรม Sensory Test โดยคุณกาย ไลย มิตรวิจารณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารระดับประเทศ, การเยี่ยมชมสวนเรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และการกิจกรรม Workshop ต่างๆ มากมาย ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จ.เชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัย เข้ากับศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวิทยาการอาหาร หรือ Gastronomic Tourism ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบบูรณาการสหวิทยาการ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพ เช่น เชฟ เครือข่ายเกษตรกร นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ด้านอาหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้มีความโดดเด่นมีคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารและการท่องเที่ยวได้
  2. ขอเชิญร่วมงาน “อุตสาหกรรมแฟร์ 2017 (Factory Outlet 2016) ครั้งที่ 18” วันที่ 3-12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ งานแสดงและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ พบกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมากมาย สำหรับธุรกิจ และใช้ในครัวเรือน พร้อมการสาธิต การฝึกอาชีพหลากหลายสาขา คลินิกให้คำปรึกษาเพื่อต่อยอดธุรกิจ สร้างรายได้SMEs ช็อปกันให้เต็มที่กับสินค้าแฟชั่น คุณภาพเยี่ยม ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า พร้อมด้วยอาหาร เครื่องดื่มให้ได้เลือกชิมอย่างจุใจ และเซรามิค เฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านดีไซน์ทันสมัย ส่งตรงจากโรงงาน ในราคาพิเศษ!!! โทรศัพท์ 0-5330-4346-7 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่:สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  3. ขอเชิญชมภาพยนตร์สั้น “ฮาลาล ใบเบิกทางสู่ความสำเร็จ” ตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดผลิตภัณฑ์/เครื่องหมายฮาลาลจังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามชมได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (ช่อง 11) ในวันที่ 19,23,26,31 สิงหาคม และ 5 กันยายน เวลา 15.30 -15.55 น. WE TV Channel วันที่ 1 กันยายน เวลา 19.30-19.55 น. และวันที่ 6 กันยายน เวลา 14.00 – 14.25 น. ชมภาพยนตร์ EP 1 ฮาลาล ความแตกต่างอย่างสันติ https://www.youtube.com/watch?v=uFzn_AibhTM EP 2 ฮาลาล กุญแจดอกสำคัญ https://www.youtube.com/watch?v=_QSo32fGlT4 EP 3 ฮาลาล สู่ธุรกิจระดับโลก https://www.youtube.com/watch?v=9pdc5znmaY8 EP 4 ฮาลาล เครื่องหมายแห่งการยอมรับ https://www.youtube.com/watch?v=dbKfkBM6u8c EP 5 ฮาลาล ใบเบิกทางสู่ความสำเร็จ https://www.youtube.com/watch?v=h0nMEWaAixE
×