Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

Joey

สมาชิกทั่วไป
 • Content Count

  327
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Everything posted by Joey

 1. บริษัท คูโบต้า นิธิบูรณ์เชียงใหม่ จํากัด ประเภทกิจการ : ตัวแทนจําหน่ายรถแทรกเตอร์คูโบต้า /ติดกับปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ตรงข้ามศาลากลาง ตำแหน่ง : พนักงานอะไหล่ อัตรา : 2 อัตรา เงินเดือน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-50 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ที่อยู่ : 112/18 ถ.โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 เบอร์โทร : 053-891555 อีเมล์ : niramol62@hotmail.com เว็บไซต์ : -
 2. บริษัท คูโบต้า นิธิบูรณ์เชียงใหม่ จํากัด ประเภทกิจการ : ตัวแทนจําหน่ายรถแทรกเตอร์คูโบต้า /ติดกับปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ตรงข้ามศาลากลาง ตำแหน่ง : พนักงานช่างยนต์ อัตรา : 5 อัตรา เงินเดือน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย อายุ 18-50 ปี วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ที่อยู่ : 112/18 ถ.โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 เบอร์โทร : 053-891555 อีเมล์ : niramol62@hotmail.com เว็บไซต์ : -
 3. บริษัท คูโบต้า นิธิบูรณ์เชียงใหม่ จํากัด ประเภทกิจการ : ตัวแทนจําหน่ายรถแทรกเตอร์คูโบต้า /ติดกับปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ตรงข้ามศาลากลาง ตำแหน่ง : พนักงานขาย อัตรา : 5 อัตรา เงินเดือน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-50 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ที่อยู่ : 112/18 ถ.โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 เบอร์โทร : 053-891555 อีเมล์ : niramol62@hotmail.com เว็บไซต์ : -
 4. บริษัท คูโบต้า นิธิบูรณ์เชียงใหม่ จํากัด ประเภทกิจการ : ตัวแทนจําหน่ายรถแทรกเตอร์คูโบต้า /ติดกับปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ตรงข้ามศาลากลาง ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกขาย อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-50 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ที่อยู่ : 112/18 ถ.โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 เบอร์โทร : 053-891555 อีเมล์ : niramol62@hotmail.com เว็บไซต์ : -
 5. บริษัท คูโบต้า นิธิบูรณ์เชียงใหม่ จํากัด ประเภทกิจการ : ตัวแทนจําหน่ายรถแทรกเตอร์คูโบต้า /ติดกับปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ตรงข้ามศาลากลาง ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ อัตรา : 2 อัตรา เงินเดือน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย อายุ 18-50 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ที่อยู่ : 112/18 ถ.โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 เบอร์โทร : 053-891555 อีเมล์ : niramol62@hotmail.com เว็บไซต์ : -
 6. บริษัท ไทยรูฟ พียูโฟม (เชียงใหม่ ) จํากัด ประเภทกิจการ : จําหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง แผ่นหลังคาเหล็ก พียูโฟม ฉนวนกันความร้อน ตำแหน่ง : พนักงานขาย(ธุรการขาย) อัตรา : 3 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ที่อยู่ : 78 หมู่ 1 ต. ไชยสถาน อ. สารภี จ. เชียงใหม่ 50140 เบอร์โทร : 094-5694405 ,081-5726558 อีเมล์ : - เว็บไซต์ : -
 7. บริษัท ไทยรูฟ พียูโฟม (เชียงใหม่ ) จํากัด ประเภทกิจการ : จําหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง แผ่นหลังคาเหล็ก พียูโฟม ฉนวนกันความร้อน ตำแหน่ง : พนักงานขายการตลาด(เซลส์) อัตรา : 2 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง อายุ 24-50 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ที่อยู่ : 78 หมู่ 1 ต. ไชยสถาน อ. สารภี จ. เชียงใหม่ 50140 เบอร์โทร : 094-5694405 ,081-5726558 อีเมล์ : - เว็บไซต์ : -
 8. บริษัท ไทยรูฟ พียูโฟม (เชียงใหม่ ) จํากัด ประเภทกิจการ : จําหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง แผ่นหลังคาเหล็ก พียูโฟม ฉนวนกันความร้อน ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต อัตรา : 10 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย อายุ 24-35 ปี วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ที่อยู่ : 78 หมู่ 1 ต. ไชยสถาน อ. สารภี จ. เชียงใหม่ 50140 เบอร์โทร : 094-5694405 ,081-5726558 อีเมล์ : - เว็บไซต์ : -
 9. บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จํากัด (มหาชน) สาขาหางดง ประเภทกิจการ : ห้างสรรพสนค้า ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายอาหารสด(ครัวร้อน) อัตรา : 2 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-50 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ทํางานเป็นกะได้ ที่อยู่ : 111 ม.5 ถ.เชียงใหม่ -ฮอด ต. หางดง อ. หางดง จ. เชียงใหม่ เบอร์โทร : 053-427600 ต่อ 109 ,061-1789924 อีเมล์ : - เว็บไซต์ : -
 10. บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จํากัด (มหาชน) สาขาหางดง ประเภทกิจการ : ห้างสรรพสนค้า ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกสินค้าทั่วไป อัตรา : 2 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-50 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ทํางานเป็นกะได้ ที่อยู่ : 111 ม.5 ถ.เชียงใหม่ -ฮอด ต. หางดง อ. หางดง จ. เชียงใหม่ เบอร์โทร : 053-427600 ต่อ 109 ,061-1789924 อีเมล์ : - เว็บไซต์ : -
 11. บริษัท คูโบต้า นิธิบูรณ์เชียงใหม่ จํากัด ประเภทกิจการ : ตัวแทนจําหน่ายรถแทรกเตอร์คูโบต้า /ติดกับปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ตรงข้ามศาลากลาง ตำแหน่ง : พนักงานอะไหล่ อัตรา : 2 อัตรา เงินเดือน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-50 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ที่อยู่ : 112/18 ถ.โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 เบอร์โทร : 053-891555 อีเมล์ : niramol62@hotmail.com เว็บไซต์ : -
 12. บริษัท คูโบต้า นิธิบูรณ์เชียงใหม่ จํากัด ประเภทกิจการ : ตัวแทนจําหน่ายรถแทรกเตอร์คูโบต้า /ติดกับปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ตรงข้ามศาลากลาง ตำแหน่ง : หัวหน้าช่างยนต์ อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย อายุ 18-50 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ที่อยู่ : 112/18 ถ.โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 เบอร์โทร : 053-891555 อีเมล์ : niramol62@hotmail.com เว็บไซต์ : -
 13. บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จํากัด (มหาชน) สาขาหางดง ประเภทกิจการ : ห้างสรรพสนค้า ตำแหน่ง : พนักงานจัดเรียงสินค้าอุปโภค -บริโภค อัตรา : 5 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-50 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ทํางานเป็นกะได้ ที่อยู่ : 111 ม.5 ถ.เชียงใหม่ -ฮอด ต. หางดง อ. หางดง จ. เชียงใหม่ เบอร์โทร : 053-427600 ต่อ 109 ,061-1789924 อีเมล์ : - เว็บไซต์ : -
 14. บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จํากัด (มหาชน) สาขาหางดง ประเภทกิจการ : ห้างสรรพสนค้า ตำแหน่ง : พนักงานจัดเรียงสินค้าทั่วไป อัตรา : 5 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-50 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ทํางานเป็นกะได้ ที่อยู่ : 111 ม.5 ถ.เชียงใหม่ -ฮอด ต. หางดง อ. หางดง จ. เชียงใหม่ เบอร์โทร : 053-427600 ต่อ 109 ,061-1789924 อีเมล์ : - เว็บไซต์ : -
 15. บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ ประเภทกิจการ : ห้างสรรพสนค้า ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายอาหารสด อัตรา : 2 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-50 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ทํางานเป็นกะได้ ที่อยู่ : 208 ม.3 ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 เบอร์โทร : 053-262300-14 ต่อ 2136, 2138 อีเมล์ : hrm.chiangmai@bigc.co.th เว็บไซต์ : www.bigc.co.th
 16. รับสมัครตำแหน่ง พนักงานธุรการจัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา บริษัท เชียงใหม่ทวีผลคอนสตรัคชั่น จํากัด ประเภทกิจการ : รับเหมาก่อสร้าง ตำแหน่ง : พนักงานธุรการจัดซื้อ อัตรา : 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ หญิง อายุ 23-50 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 1 ปีใช้คอมพิวเตอร์ได้ ที่อยู่ : 226 ม.5 ต. หางดง อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230 เบอร์โทร : 053-441325 ,426628 อีเมล์ : - เว็บไซต์ : -
 17. บริษัท เชียงใหม่ทวีผลคอนสตรัคชั่น จํากัด ประเภทกิจการ : รับเหมาก่อสร้าง ตำแหน่ง : พนักงานขับรถผู้บริหาร อัตรา : 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย อายุ 23-50 ปี วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ มีประสบการณ์2 ปี ที่อยู่ : 226 ม.5 ต. หางดง อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230 เบอร์โทร : 053-441325 ,426628 อีเมล์ : - เว็บไซต์ : -
 18. โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ประเภทกิจการ : โรงพยาบาลเอกชน(บจ.ศิริเวชเมดิคอล) /ตรงข้ามโรงแรมฮอลิเดย์อินน์หนองหอย ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท อัตรา : 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-50 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ที่อยู่ : 316/1 ถ.เชียงใหม่ -ลําพูน ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 เบอร์โทร : 053-801999 อีเมล์ : rajavejchiangmai@hotmail.com เว็บไซต์ : www.rajavej.com
 19. โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ประเภทกิจการ : โรงพยาบาลเอกชน(บจ.ศิริเวชเมดิคอล) /ตรงข้ามโรงแรมฮอลิเดย์อินน์หนองหอย ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ WARD (WARD CLERK) อัตรา : 3 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-50 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป มีความรู้ความสามารถทางด้านศัพท์ทางการแพทย์ ทํางานเป็นกะได้ ที่อยู่ : 316/1 ถ.เชียงใหม่ -ลําพูน ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 เบอร์โทร : 053-801999 อีเมล์ : rajavejchiangmai@hotmail.com เว็บไซต์ : www.rajavej.com
 20. บริษัท คูโบต้า นิธิบูรณ์เชียงใหม่ จํากัด ประเภทกิจการ : ตัวแทนจําหน่ายรถแทรกเตอร์คูโบต้า /ติดกับปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ตรงข้ามศาลากลาง ตำแหน่ง : หัวหน้าช่างยนต์ อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย อายุ 18-50 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ที่อยู่ : 112/18 ถ.โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 เบอร์โทร : 053-891555 อีเมล์ : niramol62@hotmail.com เว็บไซต์ : -
 21. บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ ประเภทกิจการ : ห้างสรรพสนค้า ตำแหน่ง : พนักงานจัดเรียงสินค้า อัตรา : 2 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-50 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ทํางานเป็นกะได้ ที่อยู่ : 208 ม.3 ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 เบอร์โทร : 053-262300-14 ต่อ 2136, 2138 อีเมล์ : hrm.chiangmai@bigc.co.th เว็บไซต์ : www.bigc.co.th
 22. โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ประเภทกิจการ : โรงพยาบาลเอกชน(บจ.ศิริเวชเมดิคอล) /ตรงข้ามโรงแรมฮอลิเดย์อินน์หนองหอย ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์(Web Programmer) อัตรา : 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-50 ปี วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ : 316/1 ถ.เชียงใหม่ -ลําพูน ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 เบอร์โทร : 053-801999 อีเมล์ : rajavejchiangmai@hotmail.com เว็บไซต์ : www.rajavej.com
 23. โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ประเภทกิจการ : โรงพยาบาลเอกชน(บจ.ศิริเวชเมดิคอล) /ตรงข้ามโรงแรมฮอลิเดย์อินน์หนองหอย ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์(Maintenance Technician ) อัตรา : 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-50 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ : 316/1 ถ.เชียงใหม่ -ลําพูน ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 เบอร์โทร : 053-801999 อีเมล์ : rajavejchiangmai@hotmail.com เว็บไซต์ : www.rajavej.com
 24. บริษัท คูโบต้า นิธิบูรณ์เชียงใหม่ จํากัด ประเภทกิจการ : ตัวแทนจําหน่ายรถแทรกเตอร์คูโบต้า /ติดกับปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ตรงข้ามศาลากลาง ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกอะไหล่ อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-50 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ที่อยู่ : 112/18 ถ.โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 เบอร์โทร : 053-891555 อีเมล์ : niramol62@hotmail.com เว็บไซต์ : -
 25. บริษัท คูโบต้า นิธิบูรณ์เชียงใหม่ จํากัด ประเภทกิจการ : ตัวแทนจําหน่ายรถแทรกเตอร์คูโบต้า /ติดกับปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ตรงข้ามศาลากลาง ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย อายุ 18-50 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ที่อยู่ : 112/18 ถ.โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 เบอร์โทร : 053-891555 อีเมล์ : niramol62@hotmail.com เว็บไซต์ : -
×