Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

CPN Life CM

สมาชิกทั่วไป
 • Content count

  186
 • Joined

 • Last visited

About CPN Life CM

 • Rank
  Advanced Member
 1. เริ่มแล้ววันนี้สุดยิ่งใหญ่!!!! สสว. จับมือ หอการค้าไทย และ เซ็นทรัลพัฒนา ผนึกกำลังจัดมหกรรม รวมสุดยอดของดี SMEs ไทย "SMEs Fest ชม ชิม ช้อป" ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมสร้างความแข่งแกร่งให้ธุรกิจ SMEs ท้องถิ่นเติบโตได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน ช้อปชิมสินค้ากว่าหมื่นรายการ พบกันในวันที่ 14-17 ก.ย. และ 21-24 ก.ย. 2560 เวลา 11.00น. - 21.00น. ณ ลานเซ็นเฟส หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เปิดงาน SMEs Fest หนุนนักรบเศรษฐกิจสู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ คุณศรัญยู มีทองคำนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน SMEs Fest มหกรรมสินค้าเอสเอ็มอียิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ยกทัพสินค้า-อาหาร จากผู้ประกอบการกว่าหมื่นรายการ โดยมี คุณวิลาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ประธานหอการค้า จ.เชียงใหม่ , คุณกตตน์ ทิวะวิภาต ผู้จัดการอาวุโส แผนกอาคาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติรว่มงานเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมสร้างความแข่งแกร่งให้ธุรกิจ SMEs ท้องถิ่นเติบโตได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สานพลังประชารัฐ จับมือหอการค้าไทย เซ็นทรัลพัฒนา จัดงาน SMEs Fest หนุนนักรบเศรษฐกิจใหม่กว่า 3,000 ราย คัดผลิตภัณฑ์ดาวเด่นประจำท้องถิ่นจำหน่ายในศูนย์การค้าของซีพีเอ็นทั่วประเทศ ตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130 ล้านบาท นางสาลินี วังตาล ผอ.สสว. เปิดเผยว่า ในปี 2559 สสว.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 11,065 ราย ผ่านเข้าสู่ขั้นทำแผนธุรกิจ 5,527 ราย แผนธุรกิจมีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ 2,143 ราย ส่วนใหญ่มีความต้องการด้านแหล่งเงินทุนและช่องทางตลาด สสว. จึงสานพลังประชารัฐจับมือกับหอการค้าไทย และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด จัดงาน SMEs Fest เพื่อเปิดโอกาสในการทดสอบตลาดให้แก่ SME รายใหม่ โดยนำสินค้ามาจำหน่ายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศจำนวน 1,500 ราย ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2560 นอกจากนี้ยังต่อยอดไปสู่ SME ที่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของ สสว. อาทิ โครงการ Strong & Regular Level ซึ่งมีสินค้าระดับ Premium โครงการ National Awards และ SME Provincial Champions ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพสูงระดับส่งออก มาจัดจำหน่ายภายในงาน อีก 1,800 ราย ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายนนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ SME จะได้พบเจอ ผู้ค้าส่ง-ค้าปลีก มีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องในอนาคต ที่สำคัญคือโอกาสในการจับคู่ธุรกิจกับเครือเซ็นทรัล โดย สสว. ตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้าไม่ต่ำกว่า 130 ล้านบาท “ด้านการสนับสนุนแหล่งเงินทุน สสว. ประสานกับธนาคารรัฐและเอกชนอาทิ SME Bank กรุงไทย ออมสิน ฯลฯ ให้บริการสินเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ โดยในส่วนของ สสว. ได้จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรเพื่อรับคำขอกู้ยืมเงินรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย บริการถ่ายภาพสินค้าและจัดทำ Story เพื่อนำขึ้นจำหน่ายบน E-Marketplace รวมถึงการแจกคูปองตรวจวิเคราะห์อาหารและเครื่องสำอางฟรีมูลค่า 5,000 บาท โดยบริษัท Central Lab หรือแล็บประชารัฐ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย” นางสาลินี กล่าว นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทย ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมของ SMEs เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ที่จำเป็นจะต้องปรับทิศทางของการบริหารจัดการธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์ จึงให้ความสำคัญและผลักดันในเรื่องทักษะความเป็นผู้ประกอบการและความรู้ความสามารถด้านบริหารจัดการ ด้านการตลาด และการจำหน่ายให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาด รวมทั้ง การต่อยอดทางธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสและความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการอย่างแท้จริง “การจัดงานในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ขับเคลื่อนผ่านกลไกประชารัฐ โดยหอการค้าไทยหวังว่า ความร่วมมือในการจัดโครงการครั้งนี้ จะช่วยต่อยอดความสำเร็จของผู้ประกอบการ SMEs ในการหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น พร้อมทั้งยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อนำไปขยายธุรกิจเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้ SMEs สามารถยืนหยัดได้อย่างยั่งยืนในสภาวะธุรกิจโลกในปัจจุบัน” นายกลินท์ กล่าว ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น เปิดเผยว่า กลุ่มเซ็นทรัล โดยซีพีเอ็น มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ภายใต้โครงการประชารัฐ โดยเรามีจุดแข็งจากการที่มีศูนย์การค้าทั้งหมด 30 ศูนย์อยู่ในทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางจำหน่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่เอสเอ็มอี ด้วยการสร้างการรับรู้ในสินค้าของเอสเอ็มอีทั้งในท้องถิ่นตนเองและยังขยายไปขายข้ามถิ่นได้ เพื่อกระจายสินค้าของเอสเอ็มอีจากท้องถิ่นหนึ่งไปยังอีกท้องถิ่นหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องการจัดวางสินค้าและการจัดหน้าร้านให้ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย และสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายกับกลุ่มเซ็นทรัลอีกด้วย
 2. จิ้งหรีดอบกรอบ (แชมพูอาบน้ำสุนัขจากนมแพะ)
 3. สสว.เปิดตลาดของดี SMEs Fest ชวน ชม ชิม ช้อป “งานแสดงสินค้า SMEs Fest ชม ชิม ช้อป” หอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.ขอเชิญเที่ยว “งานแสดงสินค้า SMEs Fest ชม ชิม ช้อป” ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) และโครงการสินค้าผู้ประกอบการขนาดกลาง (SME) ที่ผ่านการพัฒนาภายใต้โครงการต่างๆของ สสว. รวมกว่า 3,000 ร้านค้าทั่วประเทศ โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมช่องทางการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม พบผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละท้องถิ่นที่นำมาจำหน่ายภายในงาน อาทิ สบู่ดอกเกลือทะเล , ชาใบหม่อน , ภาชนะและบรรจุภัณฑ์จากแป้งมันสำปะหลัง เป็นต้น พบกันในวันที่ 14-17 ก.ย.60 และ 21-24 ก.ย.60 ณ ลานเซ็นเฟส หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ (ภาชนะและบรรจุถัณฑ์จากแป้งมันสำปะหลัง) (ชาใบหม่อน) “เซ็นทรัลพัฒนา” กางแผนหนุนเอสเอ็มอีท้องถิ่นครั้งใหญ่ • ตอกย้ำความเป็น Big Brother ทางธุรกิจของเอสเอ็มอีทุกกลุ่ม • ผนึกกำลังหน่วยงานรัฐและเอกชน เสริมแกร่งให้เอสเอ็มอีท้องถิ่นเติบโตในช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ ตั้งเป้าหมายดันสู่เอสเอ็มอีอาเซียน • คาดรับเอสเอ็มอีไม่ต่ำกว่า 10,000 รายเข้าร่วมโครงการในปีนี้ • เชียงใหม่ พบกันในวันที่ 14-17 ก.ย.60 และ 21-24 ก.ย.60 ณ ลานเซ็นเฟส หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 4 กันยายน 2560: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น ผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก รับมือผู้บริโภคยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปตามเทรนด์ ด้วยการเดินหน้าขยายพันธมิตรทางธุรกิจไปยังกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีท้องถิ่น ซึ่งมีอยู่มากกว่า 99% ของวิสาหกิจทั้งประเทศ เพื่อร่วมกันผสานกำลังในการสร้างศูนย์กลางการใช้ชีวิต (Center of Life) โดยได้วางแผนจัดงานจำหน่ายสินค้าเอสเอ็มอีท้องถิ่นอัดแน่นตลอดปี คาดว่าจะมีเอสเอ็มอีท้องถิ่นหมุนเวียนเข้ามาจำหน่ายสินค้าในศูนย์การค้าของซีพีเอ็นตลอดปี 2560 กว่า 10,000 ราย ปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซีพีเอ็น เผยวิสัยทัศน์ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกของไทยว่า “ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน เริ่มจะตื่นตัวในการชูสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตนขึ้นมาโปรโมทเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจนั้น ซีพีเอ็นได้มองมานานแล้วว่า สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย มีคุณค่า และแข่งขันในตลาดโลกได้ หากเราช่วยกันสนับสนุน ก็จะสามารถขึ้นแท่นสู่ สินค้าท้องถิ่นอาเซียน ได้อย่างแน่นอน เราจึงได้ร่วมกับภาครัฐจัดโครงการสนับสนุนเอสเอ็มอีท้องถิ่นมาโดยตลอด ซึ่งปีนี้ก็สอดรับกับแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น (โลคอล อีโคโนมี) ของรัฐบาล โดยซีพีเอ็นได้ใช้จุดแข็งทางธุรกิจ 3 ด้านคือ การมีช่องทางจำหน่ายสินค้าในทำเลคุณภาพทั่วประเทศรวมถึงสาขาในต่างประเทศของกลุ่มเซ็นทรัล การมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งภาครัฐและเอกชน และการมีองค์ความรู้ในการทำธุรกิจอย่างครบทุกมิติ” นอกจากจะจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าแล้ว ซีพีเอ็นยังช่วยให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการในเรื่องการจัดวางสินค้าและการจัดหน้าร้านอย่างมืออาชีพ โดยคาดว่าปีนี้จะมีเอสเอ็มอีเข้ามาจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นภายในศูนย์การค้าของซีพีเอ็น มากกว่า 10,000 ราย ซึ่งล่าสุดได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดมหกรรมจำหน่ายสินค้าเอสเอ็มอีท้องถิ่นกว่า 3,500 ราย รวม 2 งานคือ • งาน “SMEs Fest” ในวันที่ 14-17 และ 21-24 กันยายน 2560 ร่วมมือกับหอการค้าไทย จัดใน 9 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา บางนา, รัตนาธิเบศร์, พระราม 2, เชียงราย, อุดรธานี, ขอนแก่น และเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และหาดใหญ่ • งาน “Start Up Market 2017: ตลาดนัดคนมีฝัน ปั้นสินค้าดี วิถีเกษตรไทย By SMI” ในวันที่ 14-17 กันยายน 2560 ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561 จะมีงาน “SME Market Place ไทยช่วยไทย by ประชารัฐ” ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหอการค้าไทย โดยปีนี้มีแนวคิด “เท่ข้ามถิ่น” คือนำสินค้าเด่นจากภูมิภาคหนึ่งไปจำหน่ายอีกภูมิภาคหนึ่ง ดึงเอสเอ็มอีท้องถิ่น ร่วมงานกว่า 1,500 ราย ใน 8 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี, อุดรธานี, นครราชสีมา, ระยอง, เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, ลำปาง, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และหาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีงานจำหน่ายสินค้าเอสเอ็มอีต่างๆ ที่ซีพีเอ็นคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละท้องถิ่นมาจำหน่ายตลอดทั้งปี อีกกว่า 5,000 ราย เช่น งาน “Samui Coconut Fest” ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีท้องถิ่น ในการนำมะพร้าวมาแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ มากมาย และที่ได้รับความสนใจสูงสุด คือการนำมะพร้าวมาใช้กับธุรกิจสปาซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของไทยสู่มาตรฐานระดับสากล และ งาน “ทุเรียนไทย” ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งปีนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์การประมูลทุเรียนที่แพงที่สุดในโลก ด้วยราคาสูงสุดถึงลูกละ 3 แสนบาท เป็นต้น ซึ่งงานต่างๆ เหล่านี้ นอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ยังช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับสินค้าท้องถิ่นของไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกอีกด้วย
 4. เปิดแล้ววันนี้กับโชว์รูม BMW ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ บริหารงานโดย BMW Barcelona Motor BMW Barcelona Motor เชิญท่านสัมผัสเทคโนโลยี และนวัตกรรมสุดหรูของ BMW ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น กับ BMW Studio Barcelona Motor คุณกิตติพงษ์ สิปิยารักษ์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณษิญาภา พุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกร้านค้าสัมพันธ์ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเปิดโชว์รูม BMW ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โดยมี คุณกวิน ลีนุตพงษ์ Assistant Dealer Principle รับมอบ โดยนับว่าเป็นโชว์รูม BMW ในศูนย์การค้าแห่งแรกในเชียงใหม่ พร้อมเชิญท่านสัมผัสเทคโนโลยี และนวัตกรรมสุดหรูของ BMW แล้ววันนี้ ที่ โชว์รูม BMW ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ พบโปรโมชั่นพิเศษเพื่อมอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ กับ BMW X3 xDrive20d M Sport ๐ ฟรีดอกเบี้ย 0% นาน 5 ปี* ๐ การดูแลบำรุงรักษา และการรับประกันคุณภาพ นาน 5 ปี* ๐ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนาน 5 ปี* ๐ ฟรีประกันภัยชั้น 1 นาน 3 ปี* *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บีเอ็มดับเบิลยู บาเซโลนา มอเตอร์ ทุกสาขา บีเอ็มดับเบิลยู สตูดิโอ (สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่) 052-009-462 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.bmwbarcelonamotor.com Facebook : BMW Barcelona Motor Line ID : @bmwbarcelonamotor Instagram : bmwbarcelonamotor
 5. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ยกกองทัพศิลปิน-ดาราจัดเต็ม ตลอดเดือนกันยายน 2560 วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน พบกับ DJ. กล้า และ DJ.กิ่ง พร้อมศิลปินสุดฮอต Potato, คชา นนทนันท์ และแกงส้ม ธนทัต ในงาน “Like on Tour Backpack 2017” บริเวณ ชั้น 1 โซนแกรนด์ฮอลล์ วันที่ 6 กันยายน พบกับ อ้น กรกฎ และ ตูมตามยุทธนา ในงาน “Offline 2 Online” บริเวณ เชียงใหม่ฮอลล์ วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน พบกับ วง 25 Hours ในงาน “Toyota Expo 2017” บริเวณ เชียงใหม่ฮอลล์ วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน พบกับ กันต์ กันตถาวร ในงาน “Toyota Expo 2017” บริเวณ เชียงใหม่ฮอลล์ วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน พบกับ อาเล็ก ธีรเดช และ มะปราง กัญญ์ณรัณ ในงาน “Toyota Expo 2017” บริเวณ เชียงใหม่ฮอลล์ วันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน พบกับ ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ ในงาน “Toyota Expo 2017” บริเวณ เชียงใหม่ฮอลล์
 6. "Sweet Journey" งานดีๆ ที่รวบรวมเอาร้านของหวานชื่อดังมากมาย งานนี้ทุกร้านขนเอาขนม ของหวานที่เป็น Signature มามอบความสุข มอบความอร่อยให้ลูกค้า เรียกได้ว่ามาที่เดียวได้ครบทั้งเชียงใหม่ ไม่ต้องเสียเวลาตระเวณไปให้เหนื่อยเปล่า ครั้งแรกกับการรวมตัวร้านขนมหวานชื่อดังทั่วทั้งเชียงใหม่และกรุงเทพฯ ทั้งเค้ก เบเกอรี่ บิงซู ช็อคโกแลต ไอศครีม และอื่นๆอีกมากมาย เราพร้อมเสิร์ฟความฟินกับทั่วพื้นที่ กับ เมนูสุดพิเศษของแต่ละร้านที่รอให้ทุกคนได้มาเลือกชิมและเลือกซื้อกันอย่างจุใจ พิเศษสุด ครั้งแรกของเชียงใหม่ กับ pop-up store จากร้าน After you ที่ส่งตรงเมนูสุดฮิตอย่าง honey toast มาให้ชาวเชียงใหม่ได้ลิ้มลอง รวบรวมร้านขนมชื่อดังมาไว้ให้ในที่เดียวทั้ง After You / Brown Cafe / Cheevit Cheeca / ชาตรามือ / มีใจให้มัทฉะ / Memorize Brownie / Juice Street / Meet Custard / Baby Cake / House Of Crepe / Fruits Mania / Sugar Bakery / Khunpunn กิจกรรมหวานๆ สวีทๆให้ทุกท่านได้มาร่วมสนุกกัน อาทิ workshop จากร้าน มีใจให้มัทฉะ และ House of crepe พบกันที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 26-30 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น. พิเศษสุด ครั้งแรกของเชียงใหม่ กับ pop-up store จากร้าน After you ที่ส่งตรงเมนูสุดฮิตอย่าง honey toast มาให้ชาวเชียงใหม่ได้ลิ้มลอง
 7. มาเดินเล่นงานฟินแล้ว อย่าลืมมารับสมัครบัตรThe1card ฟรี!! กันอีกแล้วจ้า สมัครฟรีแถมกระเป๋าสวยๆด้วย บูธอยู่ข้างหน้าทางเข้างาน (ฝั่งประตูเคเอฟซี) แล้วเจอกันนะคะ ^^
 8. ชวนเพื่อน ชวนแฟนมาเดินเล่นชิวๆ ฟินๆ
 9. สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นแบบฟินๆได้ที่ Fin Desu Ka ? เริ่มแล้ววันนี้ Fin market จัดมหกรรมความฟินให้ชาวเชียงใหม่ได้หายคิดถึงกับงาน Fin Desu Ka ? •รวบรวมบรรยากาศ ความเป็นญี่ปุ่น •จัดเต็มกับร้านอาหาร และสินค้าครีเอทีพ กว่า 100 บูท •ลานชิลและกิจกรรมพิเศษจาก LEO •ความสนุกจากศิลปินวง ปลานิลเต็มบ้าน และ Gym&swim วันนี้ - 23 ก.ค. 2560 นี้ที่ หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ พร้อมเตรียมมาโยกมันส์ๆกันกับศิลปินอินดี้ชื่อดังที่ลีโอจะพาไปบุกถึงกลางเมืองเชียงใหม่ ศุกร์ 21 ก.ค. - Gym and Swim เจ้าของเพลงดังสไตล์ฝรั่งอย่าง Octopussy และ YUUWAHUU เสาร์ 22 ก.ค. - ปลานิลเต็มบ้าน เจ้าของเพลงที่ยุคหนึ่งทุกคนต้องร้องตามกันได้ อย่าง คิดดีๆ, นาฬิกา, แค่นั้นเอง และโลกส่วนตัว
 10. สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นแบบฟินๆได้ที่ Fin Desu Ka ? เริ่มแล้ววันนี้ วันนี้วันแรก Fin market จัดมหกรรมความฟินให้ชาวเชียงใหม่ได้หายคิดถึงกับงาน Fin Desu Ka ? •รวบรวมบรรยากาศ ความเป็นญี่ปุ่น •จัดเต็มกับร้านอาหาร และสินค้าครีเอทีพ กว่า 100 บูท •ลานชิลและกิจกรรมพิเศษจาก LEO •ความสนุกจากศิลปินวง ปลานิลเต็มบ้าน และ Gym&swim วันนี้ - 23 ก.ค. 2560 นี้ที่ หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ พร้อมเตรียมมาโยกมันส์ๆกันกับศิลปินอินดี้ชื่อดังที่ลีโอจะพาไปบุกถึงกลางเมืองเชียงใหม่ ศุกร์ 21 ก.ค. - Gym and Swim เจ้าของเพลงดังสไตล์ฝรั่งอย่าง Octopussy และ YUUWAHUU เสาร์ 22 ก.ค. - ปลานิลเต็มบ้าน เจ้าของเพลงที่ยุคหนึ่งทุกคนต้องร้องตามกันได้ อย่าง คิดดีๆ, นาฬิกา, แค่นั้นเอง และโลกส่วนตัว เคลียร์คิวกันไว้แล้วมามันส์กันที่โซน LEO มันส์ ZABB มันส์ ZONE (*≧∀≦*) For tourist, 2017年7月18日至23日,我们将会在清迈举办日式主题的集市,不要错过哦~
 11. ชวนทานอาหารใต้ขนานแท้ ที่งาน มาแลต้าปักษ์ใต้...มาเซ็นเฟส ปี 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตของภาคใต้ ลิ้มลองอาหารรสเด็ดสูตรต้นตำรับฉบับปักษ์ใต้ อย่าง โกสุ่ยหมูย่างเมืองตรัง,โกอ่างก๋วยเตี๋ยวเส้นปลา,ข้าวยำสงขลา พร้อมชมโชว์วัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก ในวันที 13-26 กรกฎาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
 12. Fin Desu Ka ? 18-23 ก.ค.ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ กลับมาอีกครั้งให้หายคิดถึงแก่ "ชาวเชียงใหม่" กับงานFin Desu Ka ? พบความพิเศษจัดเต็ม จัดความสนุกอีกเช่นเคยกับ *รวบรวมบรรยากาศ ความเป็นญี่ปุ่น สไตล์ ฟินไว้ให้แก่คุณ *จัดเต็มกับร้านอาหาร และสินค้าครีเอทีพ กว่า 100 บูท *ลานชิลและกิจกรรมพิเศษจาก LEO , การแสดงจากศิลปินวง ปลานิลเต็มบ้าน และ Gym&swim พบกันวันที่ 18-23 ก.ค. 2560 นี้ที่ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ #แท๊กเพื่อน #แท๊กแฟน แล้วจับมือกันมาน้าา
×