Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 10/07/2018 in all areas

 1. 1 point
  รับนักศึกษา ทำงานกราฟฟิค โบชัวร์แนะนำสถานที่ ติดต่อเบอร์ 086-1969599
 2. 1 point
  ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช. แถลงการณ์ ร่วมขับไล่ตำแหน่งผู้ว่าฯ เชียงใหม่ วันที่ 30 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงาน เฟซบุ๊กแฟนเพจ "ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ได้ออกแถลงการณ์ร่วมขับไล่ตำแหน่งผู้ว่าฯ เชียงใหม่ โดยระบุว่า... แถลงการณ์ ร่วมขับไล่ตำแหน่งผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ความไร้น้ำยาของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อการจัดการมลพิษฝุ่นที่ได้ดำเนินมามากกว่าหนึ่งเดือนในเชียงใหม่และอีกหลายจังหวัดภาคเหนือ ในด้านหนึ่งอาจสะท้อนปัญหาความสามารถส่วนบุคคลของผู้ว่าฯ แต่ละคน บางส่วนอาจมีความสามารถอยู่มาก บางคนอาจมีอยู่บ้าง และบางคนก็อาจไม่มีอยู่เลย ขึ้นอยู่กับโชคชะตาของผู้คนในแต่ละแห่ง แต่ในอีกด้านหนึ่ง ปัญหานี้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของการปกครองในท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้อำนาจของรัฐราชการรวมศูนย์ของไทย หน่วยงานในระดับท้องถิ่นต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่กรุงเทพฯ เป็นหลัก การเติบโต การตกอับ ความก้าวหน้า ของแต่ละคนล้วนขึ้นอยู่กับรัฐบาลและรัฐมนตรีเป็นสำคัญ ความเห็น ความรู้สึก และแม้กระทั่งสวัสดิภาพของประชาชนในท้องถิ่นก็มีค่าเบาบางเสียยิ่งกว่าฝุ่นเสียอีก จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่จะไม่มีการประกาศให้เชียงใหม่เป็นเขตควบคุมมลพิษ เพราะมันอาจกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งหมายถึงรายได้ของรัฐโดยรวม ทำให้ไม่มีการประกาศเกิดขึ้นเพราะเกรงกระทบต่อภาพรวมที่รัฐบาลรับผิดชอบ แม้ว่าปริมาณฝุ่นจะอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายอย่างรุนแรงต่อชีวิตของคนในพื้นที่ก็ตาม ต่อให้มีคนตายเกิดขึ้นก็ไม่ได้มีนัยสำคัญต่อการดำรงตำแหน่งของตนเองแต่อย่างใด ตราบเท่าที่รัฐบาล (โดยเฉพาะรัฐบาลภายใต้ คสช.) ยังพึงพอใจอยู่ก็เป็นการเพียงพอแล้ว ปัญหาของการจัดการฝุ่นจึงไม่ใช่แค่ความไร้น้ำยาส่วนตัวของผู้ว่าฯ แต่ละคน แต่เป็นปัญหาในระดับโครงสร้าง การเรียกร้องให้ผู้ว่าฯ ออกจากพื้นที่ที่มีปัญหาไปก็ไม่มีหลักประกันว่าคนที่จะมาทดแทนจะทำหน้าที่ตอบสนองต่อชีวิตของคนในพื้นที่แต่อย่างใด รวมทั้งอาจเป็นการผลักเอาผู้ว่าฯ ที่ไร้น้ำยาไปให้กับผู้คนในจังหวัดอื่นรับกรรมต่อไป สิ่งที่ควรทำก็คือ ควรต้องร่วมกันขับไล่ตำแหน่งผู้ว่าฯ ที่มาจากการแต่งตั้งโดยรัฐราชการรวมศูนย์ โดยการเปลี่ยนให้เป็นผู้ว่าฯ ที่มาจากความเห็นชอบของประชาชนในจังหวัดนั้นๆ เอง ซึ่งอาจช่วยให้ศีรษะของผู้คนในท้องถิ่นได้ถูกมองเห็นเพิ่มมากขึ้นศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่30 มีนาคม 2562 ที่มา : FB ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. 1 point
  สนข.แจงการลงทุนก่อสร้าง รถไฟฟ้าความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กับญี่ปุ่น อยู่ระหว่างการหารือ ร่วมกันศึกษาในรายละเอียด จากกรณีการเสนอข่าวญี่ปุ่นจะไม่เข้าร่วมลงทุนก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ในส่วนของงานก่อสร้างและงานวางระบบ รวมถึงงานจัดซื้อตัวรถและซ่อมบำรุง เนื่องจากกังวลว่าจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ส่วนด้านงานบริหารและการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบสถานี (TOD) ยังคงมีความเป็นไปได้ที่ญี่ปุ่นจะเข้ามาร่วมลงทุนควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านความรู้เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง เพื่อผลิตบุคลากรรองรับในอนาคต นั้น กรณีดังกล่าว นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ชี้แจงข้อเท็จจริง ว่า กระทรวงคมนาคม (คค.) และกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (MLIT) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบรางระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (MOC) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนารถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยได้เริ่มทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2560 ปัจจุบัน คค. และ MLIT อยู่ระหว่างการหารือเรื่องรูปแบบการลงทุนโครงการร่วมกัน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากมีรายละเอียดหลายประเด็นที่ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งในส่วนของงานก่อสร้างและงานวางระบบ รวมถึงงานจัดซื้อตัวรถและการซ่อมบำรุง โดย คค. และ MLIT ได้มีการหารือร่วมกันครั้งล่าสุดในคราวประชุมระดับรัฐมนตรีด้านคมนาคม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยฝ่ายไทยยังยืนยันว่าฝ่ายญี่ปุ่นควรร่วมพิจารณาลงทุนกับฝ่ายไทย (Joint Investment) เนื่องจากผลการศึกษาขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) สรุปว่า ต้องมีการพัฒนาพื้นที่ตามแนวเส้นทางและพื้นที่รอบสถานี (TOD) ร่วมด้วย จึงจะเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของญี่ปุ่น ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนในโครงการนี้รัฐบาลไทยจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตาม ในการหารือล่าสุดฝ่ายไทยได้เสนอให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาใช้รูปแบบการดำเนินงานในลักษณะเดียวกับการลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (Texas High-Speed Railway Project) เมื่อปี พ.ศ. 2558 ที่ลงทุนผ่าน Japan Oversea Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development (JOIN) โดยมอบหมายให้คณะทำงานทั้ง 2 ฝ่าย (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกันศึกษาในรายละเอียดดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อสรุปเรื่องการร่วมลงทุนในโครงการนี้โดยเร็วต่อไป ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 4. 1 point
  โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ชวนมาฟิตแอนด์เฟิร์ม ที่ฟิตเนส เซ็นเตอร์ บนชั้น 4 เหมาะสำหรับท่านที่รักสุขภาพอย่างแท้จริง บริการครบทุกความต้องการ ที่นี่ เรามีห้องยิมที่กว้างขวาง เพียบพร้อมด้วยเครื่องออกกำลังครบครัน ทุกสัดส่วน ลู่วิ่ง ยิม ที่มีอุปกรณ์เฉพาะส่วน ครบทุกชนิดให้เลือกฟิตกันตามชอบใจ นอกจากนั้นยังมี ห้องจากุชชี่ ห้องสตีม ห้องอบไอน้ำ และซาวด์น่า แยกส่วน ชาย - หญิง ที่สะดวกสบาย ห้องแอร์โรบิคและโยคะ พร้อมโปรแกรมแอร์โรบิคและโยคะเพื่อสุขภาพ โดยครูสอนที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ มีคลาสทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น แอร์โรบิค สเต็ป, แอร์โรบิค คอมแบ็ท , บ็อคซิ่ง หรือฮิปฮอป , ซุมบ้า และคลาสโยคะ มีทุกระดับ เริ่มตั้งแต่ผู้สนใจเริ่มเรียนไปจนถึงท่ายาก ... ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด สระว่ายน้ำ เรามีสระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ ริมสระว่ายน้ำยังมีพูลเทอร์เรส ที่จะคอยเสิร์ฟเครื่องดื่มเย็นๆ ดับร้อนผ่อนกระหาย และอาหารว่าง ครบครันทุกความต้องการเช่นนี้ เพียงสมัครสมาชิกกับเรา ราคาชิวๆ จัดโปรรายเดือน ลดกระหน่ำรับลมหนาว สมาชิกรายเดือนปกติท่านละ 2,500 บาท ลดเหลือเพียง 1,750 บาท หากมาเป็นคู่ 2 ท่าน จาก 5,000 บาท เหลือเพียง 3,250 บาท และสมาชิกราย 3 เดือน จาก 5,000 บาท ลดเหลือเพียงท่านละ 4,000 บาท เท่านั้น เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 6 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม พร้อมที่จอดรถในอาคารสะดวกสบายกว่า 350 คัน และที่นี่คือ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ สำหรับท่านที่ รักสุขภาพ แบบครบวงจรอย่างแท้จริง บนชั้น 4 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองการบริการ ได้ที่ โทร 0 5390 5000 ต่อ 3400 www.facebook.com/duangtawanlifestylecentre
 5. 1 point
  เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชวนนิสิตนักศึกษาร่วมประกวดจัดตกแต่งประติมากรรมดอกไม้ “Flower Arrangement Competition 2018” ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ขอชวนเยาวชนระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมประกวดจัดตกแต่งประติมากรรมดอกไม้ “Flower Arrangement Competition”หัวข้อ “ The Magical Fairy ดอกไม้เหนือจินตนาการ” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์ และแสดงความสามารถการจัดตกแต่งประติมากรรมดอกไม้ด้วยเทคนิคต่างๆ ชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท ภายในงาน “Chiangmai Flora 2018” วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด 1. นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัย ระดับอุดมศึกษา 2. จำนวนผู้เข้าประกวดทีมละอย่างน้อย 2 คนไม่เกิน 5 คน (รับสมัครจำนวนจำกัด 10 ทีม เท่านั้น) รายละเอียดและเงื่อนไข 1. หัวข้อในการแสดงผลงาน เรื่อง “The Magical Fairy ดอกไม้เหนือจินตนาการ” 2. ผู้เข้าร่วมแสดงผลงานเตรียม ภาชนะ วัสดุ อุปกรณ์ ดอกไม้ ใบไม้ มาเองทั้งหมด โดยใช้ดอกไม้สด และชิ้นส่วนของพืชพรรณธรรมชาติ หรือวัสดุตกแต่งอื่นๆ ประกอบการจัดได้ตามความเหมาะสม 3. ผลงานต้องตั้งอยู่บนบล๊อคสีขาวทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋า ขนาด 60x60x60 เซ็นติเมตร โดยผลงานต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร เท่านั้น 4. ผู้เข้าประกวดมีเวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน 6 ชั่วโมง (เข้าสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่เวลา 04.00น.-10.00 น .ของวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561) 5.ผลงานที่จัดเสร็จแล้วทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการติดตั้งผลงาน เพื่อแสดงผลงานต่อสาธารณะภายในพื้นที่จัดงาน จนกว่าจะจบงาน และอนุญาตให้มีการรื้อถอนเท่านั้น 6.สงวนสิทธิ์ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด กำหนดระยะเวลา 1. ผู้ที่เข้าประกวดต้องสมัครล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ตุลาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดกติกาและใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2O2ww5R 2.ส่งใบสมัครได้ที่อีเมล์ info@pco-th.com หรือแฟ็กซ์ 053-216106 3. ส่งแบบ Sketch และ Concept รายวัสดุภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่อีเมล์ info@pco-th.com โดยจะทำการประกาศผลผู้เข้ารอบในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 4. เปิดลงทะเบียนทีมผู้เข้าประกวดเพื่อรับค่าสนับสนุนค่าดอกไม้ และอุปกรณ์ ทีมละ 2,000 บาท ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จำกัด ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 5. ประกาศผลและรับรางวัลจากประธาน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 6.ผู้เข้าร่วมแสดงผลงานทุกท่าน ต้องนำเสนอผลงานของตนเองต่อคณะกรรมการ ทีมละไม่เกิน 2 นาที รางวัลการประกวด - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตรร - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร - รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร (บุคคลทั่วไปโหวต 100 ท่าน ) ติดต่อสอบถาม สามารถดาวน์โหลดกติกาและใบสมัคร ได้ที่ http://bit.ly/2O2ww5R และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เพอร์เฟค ครีเอชั่นแอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด โทรศัพท์ 053-216-106, 088-246-4545, 083-289-6652 แฟ็กซ์ 053-216-106 และ อีเมล์ info@pco-th.com และสามารถติดตามกิจกรรมได้ที่ FB, IG : CentralPlaza Chiangmai Airport หรือเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หรือ โทร.053-999-199 ต่อ 0
×