วันนี้ไปล่องแพแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ เกิดเหตุการณ์ช้างวิ่งมาพลิกแพคันที่ผมนั่งคว่ำ...

Posted by Dechathorn Sastradechawat on Friday, 1 February 2019