เที่ยวเชียงใหม่...ไม่ต้องรอหนาวบินมาเที่ยวเชียงใหม่โดยสายการบินแอร์เอเชียวันนี้ สามารถเลือกกิจกรรม หรือแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจจากรายการที่แสดงไว้ จากนั้นโทรจองเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์กับแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง ซึ่งจะมีเพียง 100 ท่านแรกที่ใช้บริการได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแสดงบอร์ดดิ้งพาสให้กับผู้ประกอบการ ณ จุดรับบริการ สำหรับคนที่ 101 เป็นต้นไปจะต้องชำระค่าบริการ ในอัตราส่วนลดตามที่สถานบริการนั้นนั้นกำหนด แต่สามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ด่วน!!! ถึงวันที่ 30 กันยา นี้ รายละเอียด และเงื่อนไข 1. สามารถใช้ได้วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 2. Boarding Pass 1 ใบ/1 สิทธิ (เฉพาะ 100 ท่านแรก/ ท่านที่ 101 เป็นต้นไป ใช้ได้ไม่จำกัดครั้ง) 3. โปรดตรวจสอบการใช้สิทธิพิเศษก่อนเดินทางทุกครั้ง และสำรองการใช้สิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ จากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ 4. ททท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก สิทธิพิเศษภายในโครงการฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Posted by จังหวัดเชียงใหม่ CM108.com on Thursday, 10 August 2017