ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ระบุ สถานการณ์หมอกควันไฟป่าดีขึ้น แต่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ แม้ช่วงนี้จะมีฝนตกในบางพื้นที่ แต่ยังตกไม่มาก การดูแลแก้ไขยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ ทำหน้าที่ของชุดปฏิบัติการพิเศษในทุกอำเภอ รวมถึงใช้มาตรการเข้มต่อการห้ามเผาป่า ชึ่ง ทางจังหวัดกำหนดไว้จนถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ สิ่งสำคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกคน เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันแก้ไขปัญหา ทั้งการป้องกัน การเกิดไฟป่า การเข้าไปร่วมดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทำให้สภาพอากาศในปัจจุบันดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า นอกจากการใช้มาตรการเข้มข้นต่อไปแล้ว ได้เตรียมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดทำแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตลอดจนการวางรูปแบบการพัฒนาให้เกิดผลในการป้องกัน หรือการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

Posted by ฝุ่นควันเชียงใหม่ on Friday, 19 April 2019