Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ เฉลี่ย 3 ปี ลดลง วันนี้ (18 เม.ย. 62) ที่ห้องประชุม POC ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปผลการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 11-17 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนอุบัติเหตุและการเสียชีวิตน้อยกว่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง คิดเป็นร้อยละ 16.3 อำเภอที่มีอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด และทัศนวิสัยไม่ดี ตรวจยึดรถได้ 949 คัน นอกจากนี้ ยังบูรณาการตั้งจุดตรวจ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่วมกันไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ อปพร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ ตั้งด่านตรวจ จำนวน 46 จุด มีเจ้าหน้าที่ประจำ จุดตรวจทั้งหมด 9,873 คน และด่านชุมชน 1,046 จุด เพื่อส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชนหมู่บ้าน จุดตรวจร่วมบนถนนสายรอง และอาสาสมัครเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยร่วมปฏิบัติหน้าที่ และตรวจตรา ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด นายวิรุฬ พรรณเทวี กล่าวว่า สถิติโดยภาพรวม ตัวเลขลดลงจากที่ผ่านมา แต่ยังคงต้องเน้นย้ำผู้กระทำผิดข้อหาเมาสุรา โดยวางมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้น เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตจากเหตุเมาสุราให้มากที่สุด เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด ทั้งนี้ ต้องมีการวางแผนมาตรการป้องปราม อย่างเข้มข้น เพื่อทำให้ทุกตัวเลขที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้กระทำผิด อุบัติเหตุ และสถิติต่างๆ ลดลง จนกลายเป็นศูนย์ในที่สุด ข่าว : นฤมล วรรณพริ้ง / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
 3. กระทรวงสาธารณสุข สั่งรถพยาบาลใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ทำประกันภัยรถพยาบาลเพิ่มความคุ้มครองผู้ขับขี่ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยที่ใช้รถพยาบาล ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญและห่วงใยความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ขณะนำส่งผู้ป่วย ได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่งต้องทำประกันภัยรถพยาบาล ชั้น 1 ภาคสมัครใจ และเพิ่มวงเงินประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารหากเสียชีวิตหรือทุพลภาพถาวรเป็นคนละ 2,000,000 บาท สูงสุด 7 ที่นั่ง โดยรถพยาบาลที่หมดประกันภัยฉบับเดิมให้ต่อประกันภัยฉบับใหม่กับบริษัทประกันภัยที่มีข้อตกลงร่วมกัน จำนวน 4 บริษัท นอกจากนี้ ได้กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลอย่างเคร่งครัด โดยพนักงานขับรถพยาบาลต้องผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมของกระทรวงสาธารณสุข และตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จำกัดความเร็วของรถพยาบาล ไม่เกิน 80 กม./ชม. หรือไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ในรถต้องมีผู้โดยสารรวมพนักงานขับทั้งหมดไม่เกิน 7 คน ทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย และห้ามทำหัตถการขณะรถเคลื่อนที่ รถพยาบาลทุกคันต้องติดตั้งอุปกรณ์ GPS และกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ ห้ามขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงทุกกรณี และให้คำนึงถึงเวลาทำงานที่เหมาะสมของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ
 4. วันที่ 18 เมษายน 2562 รายงานแผ่นดินไหว เมื่อเวลา 12.42 น. ขนาด 2.9 ลึก 3 กิโลเมตร บริเวณพื้นที่ ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาาง และเวลา 12.50 น. ขนาด 1.5 ลึก 3 กิโลเมตร บริเวณพื้นที่ ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง มีประชาชนรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหว และเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย
 5. ฝนหลวงได้ผล เชียงใหม่มีฝนตกลมแรงในหลายพื้นที่ บางพื้นที่เกิดความเสียไฟฟ้าดับ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติการทำภารกิจบรรเทาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และไฟป่า โดยผลจากการปฏิบัติการฝนหลวงนั้น ทำให้เกิดฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่บางส่วนของ จ.เชียงใหม่ ใน อ.กัลยาณิวัฒนา อ.แม่แจ่ม อ.สะเมิง อ.หางดง อ.สันป่าตอง อ.แม่แตง และ อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งจากการทำฝนหลวงในครั้งนี้ ทำให้ในช่วงบ่ายของเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 เชียงใหม่ในหลายพื้นที่เกิดฝนฟ้าคะนองในหลายจุด ประกอบกับมีลมแรงในหลายพื้นที่ ทำให้สถานการณ์หมอกควันในเชียงใหม่เช้าวันนี้ลดลง แต่บางจุดยังอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าหลังจากนี้ หมอกควันในเชียงใหม่จะเริ่มลดลงต่อเนื่อง
 6. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรง เพื่อเชิญไปสรงน้ำรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย เนื่องในงานประเพณีสรงน้ำครูบาศรีวิชัย ณ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดศรีโสดา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ลานครูบาศรีวิชัย วัดศรีโสดา (พระอารามหลวง) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อสรงรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย ในงานประเพณีสรงน้ำรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย พ.ศ.2562 โดยในพิธีได้รับเมตตาจาก พระราชวิสุทธิเวที รองเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานสงฆ์ ทั้งนี้ ในพิธีมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรง จากนั้น มีการอ่านรับสั่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานเข้าสรงน้ำที่รูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย และในพิธีนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตร จำนวน 1 ไตร ถวายประธานสงฆ์ด้วย หลังจากเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าวแล้ว พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทยอยเข้าสักการะถวายดอกไม้ธูปเทียนบูชา และสรงน้ำขมิ้นส้มป่อย เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ข่าว : นฤมล วรรณพริ้ง / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
 7. จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมืองอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ ผู้แทนคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กงสุล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากองค์กรต่างๆ นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา และชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมกันประกอบพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ พิธีดังกล่าวถือเป็นพิธีสำคัญที่ชาวเชียงใหม่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ที่เจ้าหลวงเชียงใหม่และทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ ร่วมกันกอบกู้อิสรภาพและปกครองล้านนาให้อยู่เย็นเป็นสุข ช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดและรักษาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่อย่างชาวล้านนามาจนถึงทุกวันนี้ อันเป็นเอกลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเป็นการแสดงความเคารพสักการะเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมืองอีกด้วย โดยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีการเคลื่อนขบวนเครื่องสักการะล้านนาจากหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาตามถนนสุเทพ สิ้นสุดที่บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ภายในวัดสวนดอก (พระอารามหลวง) จากนั้นประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้าไปถวายเครื่องสักการะ และมีการแสดงแสง สี เสียงตำนานนครเชียงใหม่อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาอีกด้วย กู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เป็นกู่ที่บรรจุอัฐิของเจ้าหลวงเชียงใหม่และพระญาติวงศ์ในสายสกุล แต่เดิมประดิษฐานบริเวณข่วงเมรุ หรือตลาดวโรรส ซึ่งเป็นสนามโล่งไว้ใช้เผาพระศพของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ถ้าเทียบกับกรุงเทพมหานคร ก็คือทุ่งพระเมรุ หรือสนามหลวงในปัจจุบัน เมื่อเผาแล้วจะสร้างกู่หรืออัฐิขึ้นในบริเวณนั้น ต่อมาได้มีการย้ายมารวมไว้ในที่แห่งเดียว ณ บริเวณวัดสวนดอก (พระอารามหลวง) โดยพระดำริของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เมื่อ พ.ศ. 2452 ข่าว : นฤมล วรรณพริ้ง / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
 8. พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 เมษายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า : ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง ควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา : ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน กับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้. ภาคเหนือ : อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน กำแพงเพชร ตาก และเพชรบูรณ์ -ตอนบนของภาค ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. -ตอนล่างของภาค ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. -อุณหภูมิต่ำสุด 22-29 องศาเซลเซียส -อุณหภูมิสูงสุด 39-43 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา -อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส -อุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียส -ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ภาคกลาง : อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ และลพบุรี -อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส -อุณหภูมิสูงสุด 37-42 องศาเซลเซียส -ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ภาคตะวันออก : อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรี ตราด และสระแก้ว -อุณหภูมิต่ำสุด 26-29 องศาเซลเซียส -อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส -ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. -ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) : มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช -อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส -อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส -ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. -ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) : มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ตรัง และสตูล -อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส -อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส -ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. -ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : อากาศร้อนในตอนกลางวัน -อุณหภูมิต่ำสุด 28-29 องศาเซลเซียส -อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส -ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
 9. Yesterday
 10. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ ดร.อมรพันธุ์ นิมานันท์ มปช. มวม. อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาวางหน้าหีบศพ ซึ่งตั้งศพสวดอภิธรรม และประธานสวดอภิธรรม ณ ศาลาสหัท-หงส์มหาคุณ อนุสรณ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่
 11. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ แก่ ดร.อมรพันธุ์ นิมานันท์ มปช. มวม. อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอดีตนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย ประกอบพิธี และประธานสวดอภิธรรม ณ ศาลาสหัท-หงส์มหาคุณ อนุสรณ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่ วันที่ 16 เมษายน 2562
 12. เชียงใหม่-คุณยายอายุยืน106ปี 6แผ่นดินให้ศีลให้พร คุณยายสุหรือแม่อุ๊ยสุแม่อุ๊ย6แผ่นดินอายุ 106 ปีให้ศีลให้พรลูกหลานด้วยคำเมืองสมัยโบราณพร้อมเล่าย้อนความหลังปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่สมัยบะเก่า ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่บ้านเลขที่ 12 หมู่ 2 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นบ้านของคุณยายสุ ห้วยลึก อายุ 106 ปี ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีอายุยืนที่สุดในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่มาแล้ว 6 แผ่นดินที่เคยนำเสนอข่าวไปเมื่อหลายปี ขณะนี้ยังร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ โดยได้กล่าวให้ศีลให้พรหรือคำปันปอนลูกหลานด้วยข้อความคำเมืองสมัยบะเก่า เพื่อเป็นศิริมงคลจากคนเฒ่าคนแก่ที่อายุยืนที่สุด พร้อมเล่าเรื่องย้อนความหลังถึงประเพณีสงกรานต์หรือประเวณีปี๋ใหม่เมืองของเชียงใหม่ โดยบอกว่า เมื่อก่อนส่วนมาก จะเล่นแต่ละครั้ง ต้องเดินทางไปหาบจากน้ำแม่หรือแม่น้ำด้านล่างขึ้นมารดน้ำกัน เพราะคนสมัยก่อนไม่มีเครื่องสูบน้ำ จะเน้นไปดำหัวคนเฒ่าคนแก่ พระสงฆ์ตามหัววัดต่างๆ โดยเครื่องไหว้ก็มีไม่มากมีหมากพลูเท่านั้นไม่เหมือนสมัยตอนนี้ พอพูดถึงตอนนี้ ก็นึกถึงพ่อของแม่อุ๊ยว่าได้กินแกงเพียงถ้วยเดียวไม่เหมือนตอนนี้ได้กินทีละ 7 - 8 ถ้วย มีของกินหลากหลายอย่าง ก็ถึงกับร้องไห้ คงเพราะสภาพชีวิตที่แร้งแค้นในสมัยก่อน แต่เรื่องความจำยังคงมีความจำเป็นเลิศ เพราะได้บอกวันต่างๆในวันปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนาได้อย่างแม่นยำ ทั้งวันสังขารล่อง วันเนาว์ วันพญาวัน และวันปากปี๋ ตามลำดับ ภาพและข่าวโดยทีมข่าว www.CM108.com
 13. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ. ข่าวกรองแห่งชาติ เปิดช่องใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ล้วงข้อมูลทุกอย่าง ไม่ผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ ข่าวกรองแห่งชาต พ.ศ. 2562 ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยข่าวกรองแห่งชาติ พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 28 มาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 36 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของสํานักข่าวกรองแห่งชาติในการได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารที่มีผลกระทบ ต่อความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ มาตรา 6 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 5 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ อาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติภายใน ระยะเวลาที่ผู้อํานวยการกําหนด หากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลดังกล่าวไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารภายใน กําหนดเวลาโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สํานักข่าวกรองแห่งชาติรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา สั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารอันเกี่ยวกับการข่าวกรอง การต่อต้าน ข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร หรือการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน สํานักข่าวกรองแห่งชาติ อาจดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ รวมทั้งอาจใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบ ของนายกรัฐมนตรี โดยระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้มีการบันทึกรายละเอียดขั้นตอน การดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เหตุผล ความจําเป็น วิธีการ บุคคลที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบ และระยะเวลาในการดําเนินการ รวมทั้งวิธีการป้องกัน แก้ไข และเยียวยาผลกระทบ ต่อบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง การดําเนินการตามมาตรานี้ หากได้กระทําตามหน้าที่และอํานาจโดยสุจริตตามสมควร แก่เหตุแล้ว และเป็นไปเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงหรือการป้องกันภัยสาธารณะ ให้ถือว่าเป็น การกระทําโดยชอบด้วยกฎหมาย
 14. SHIRU เผยกราฟของโมเดล GEOS-5 คาดการณ์ว่าหลังจากนี้ฝุ่นควันจะค่อยๆลดลง เนื่องด้วยอากาศช่วงกลางวันร้อนมากทำให้การระบายอากาศในแนวดิ่งดี และเนื่องด้วยการเผาในหลายพื้นที่ลดลง อาจเป็นเพราะเชื้อเพลิงเริ่มหมด วันที่ 17 เมษายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงาน เฟซบุ๊กแฟนเพจ "SHIRU : Smoke Haze Integrated Research Unit" ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความ การคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นควันในภาคเหนือ โดยระบุว่า "สวัสดีวันทำงานวันแรกหลังวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ หลายท่านอาจจะยังรู้สึกไม่อยากทำงาน เลยขอแจ้งข่าวดีให้ผ่อนคลายกันหลังเทศกาลหมอกควันที่ลากยาวมาเกินหนึ่งเดือน ต่อจากนี้ไปฝุ่นควันจะค่อยๆลดลงตามกราฟการคาดการณ์ของโมเดล GEOS-5 เนื่องด้วยอากาศช่วงกลางวันร้อนมากทำให้การระบายอากาศในแนวดิ่งดี โดยเฉพาะในช่วงบ่ายๆต่อเนื่องไปถึงช่วงเย็น ซึ่งเป็นช่วงที่ฝุ่นจะน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด อีกประการหนึงก็เนื่องด้วยการเผาในหลายพื้นที่ลดลง อาจเป็นเพราะเชื้อเพลิงเริ่มหมด อย่างไรก็ตามสถานการณ์ก็ยังอยู่ในช่วงขาลง ซึ่งคุณภาพอากาศก็ยังอยู่ในระดับปานกลางถึงไม่ดี จึงยังต้องระมัดระวังสุขภาพกันต่อไปจนกว่าเราจะได้ AQI สีเขียวคืนมาในทุกสเกล" โดยสถานการณ์หมอกควันในเชียงใหม่วันนี้ ณ เวลา 14.00 น. อยู่ในระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ แนะนำให้สวมหน้ากาป้องกัน และระมัดระวังสุขภาพไว้ก่อน ที่มา : SHIRU : Smoke Haze Integrated Research Unit
 15. ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.บ. ป่าไม้ ปลดล็อกตัดไม้หวงห้าม ในที่ดินกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติป่าไม้ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562 ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน มาตรา 7 ไม้ชนิดใดที่ขึ้นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กําหนดโดย พระราชกฤษฎีกา สําหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล กฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทําประโยชน์ตามประเภท หนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็น ไม้หวงห้าม
 16. AIS แจ้งเกิดช่อง eSports ช่องแรกและช่องเดียวในไทยบน AIS PLAY และ AIS PLAYBOX ชมฟรี! ตลอด 24 ชม.พร้อมจับมือ eGG Network ให้ชมทัวร์นาเม้นท์ eSports ระดับโลกแบบจุใจ เอไอเอส ผู้นำนวัตกรรมเครือข่ายและบริการดิจิทัล เดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬา eSports ในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง รุกสร้างความตื่นเต้นใหม่ เขย่าใจคออีสปอร์ต เปิดตัว AIS eSports Channel ช่อง eSports รายแรกและรายเดียวของไทย ดูฟรี! บนแอปพลิเคชั่น AIS PLAY และกล่อง AIS PLAYBOX ถ่ายทอดสดทัวร์นาเม้นท์การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตดังระดับโลกผ่าน eGG Network นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป กล่าวว่า “เอไอเอสมีความตั้งใจที่ส่งมอบความมันส์สะใจของกีฬาอีสปอร์ตให้สาวกได้รับชมและเชียร์กันแบบเต็มอิ่ม ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้ความร่วมมือกับ eGG Network ช่องคอนเทนต์กีฬาอีสปอร์ตแถวหน้าของโลก พร้อมเปิดกว้างให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต สามารถนำคอนเทนท์มาสตรีมบนช่อง eSports นี้ได้ เป็นการเปิดพื้นที่สนับสนุนให้นักกีฬาและเกมเมอร์ได้โชว์ศักยภาพและแสดงความสามารถให้คนไทยได้ติดตามอีกด้วย” ด้านนาย CK Lee, Head of Sports, Astro กล่าวว่า “eGG Network ผู้ให้บริการคอนเทนท์กีฬาอีสปอร์ตและเกมมิ่งระดับภูมิภาค วันนี้เราเข้ามาเป็นพันธมิตรที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับเอไอเอส ในการนำความสนุกของคอนเทนท์เกมและ eSports event มาสู่แฟนๆ ชาวไทย ซึ่งจะทำให้แฟนๆ ชาวไทยเข้าถึงคอนเทนท์เกมของเราได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น คนไทยยังสามารถมีส่วนร่วมกับโซเชียลมีเดียของ eGG Network เพื่อเชื่อมต่อคอมมูนิตี้ระดับภูมิภาคได้อีกด้วย” สาวก eSports และคอเกมเมอร์สามารถรับชม AIS eSports และ eGG Network Channel ได้แล้ววันนี้ ทางแอปฯ AIS PLAY และกล่อง AIS PLAYBOX เท่านั้น โดยสามารถกดรับชมได้ที่แบนเนอร์ ESPORTS #AIS #AISeSports #AISPLAY #AISPLAYBOX #AISxeGGNetwork #eGGNetworkChannel
 17. (มีคลิป Video) ชื่มชมครอบครัวชาวต่างชาติ เดินเก็บขยะริมแม่น้ำปิง วันที่ 17 เมษายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานพบผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "บัณฑิต เดชฤาษี" ได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความ ระบุว่า... "ขอชื่นชม ..ฝรั่งและลูก ทั้งสอง ที่รักเชียงใหม่ มาก เก็บ ขยะทุกวันข้าง น้ำปิง" ซึ่งจากในคลิปวีดีโอจะเห็นภาพของชาวต่างชาติซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคุณพ่อ กับลูกๆอีกสองคน ได้เดินเก็บขยะริมแม่น้ำปิง ฝั่งลานจอดรถกาดดอกไม้ โดยผู้โพสต์คลิปได้บอกว่า ชาวต่างชาติพร้อมลูกๆนั้น เดินมาเก็บขยะบริเวณเรียบแม่น้ำปิงทุกวัน ซึ่งเป็นเรื่องน่าชื่นชมเป็นอย่างมาก โดยในคลิปได้มีคนมาคอมเมนต์ชื่นชมเป็นจำนวนมาก โดยชื่นชมครอบครัวฝรั่งกลุ่มนี้ ที่มีจิตสาธารณะ ช่วยรักษาความสะอาด โดยอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่า ยากให้ออกกฏปรับหนักครั้งละห้าพันสำหรับคนกินแล้ว ทิ้งขยะในที่สาธารณะจะได้เข็ดหลาบกันบ้าง ซึ่งบริเวณริมน้ำปิงนี้ มักจะมีคนเดินลงไปนั่งตกปลา นั่งพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก และมีการน้ำอาหาร เคื่องดื่ม หรือของใช้ต่างๆลงไป เมื่อใช้เสร็จกลับไม่นำมาทิ้ง ทำให้เกิดเป็นขยะจำนวนมากบริเวณนั้น โดยเรื่องนี้ก็คงต้องมีการหารือ แก้ไขปัญหากันต่อไป ข้อมูล : "บัณฑิต เดชฤาษี"
 18. โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ. ยุบ "สำนักงานพัฒนาพิงคนคร" โอนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์ และให้โอนศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ไปเป็นของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ยุบเลิกสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรยุบเลิกสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๔๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ โดยพระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกายุบเลิกสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒” ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป โดยให้ยุบเลิกสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) แต่ให้สภาพนิติบุคคล ของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ยังคงดํารงอยู่ตราบเท่าเวลาที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ใน การดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกานี้ โดยให้โอนศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษาซึ่งเป็นของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และบรรดาอํานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติดังกล่าว ตามบัญชีรายการทรัพย์สินที่คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครและกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ร่วมกันจัดทําขึ้น ไปเป็นของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ในระหว่างที่ยังดําเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง บริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ด้วยความช่วยเหลือร่วมมือของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ไปพลางก่อน ให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษาตามบัญชีรายชื่อที่ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครกําหนด พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพราะเลิกหรือยุบตําแหน่ง และได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างและเงินช่วยเหลือเยียวยา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้โอนสํานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีซึ่งเป็นของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และบรรดาอํานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ของ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ในส่วนของสํานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปเป็นของ องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับ สํานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพราะเลิกหรือยุบตําแหน่ง และได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างและเงินช่วยเหลือเยียวยาตามที่คณะรัฐมนตรี กําหนด ในระหว่างที่ยังดําเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีอํานาจบริหารจัดการสํานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและกิจการที่ต่อเนื่องจนกว่าการดําเนินการดังกล่าว จะแล้วเสร็จ
 19. โลกโซเชียลแห่แชร์ช่วยตามหา "น้องเธียรช์" เด็กหายในญี่ปุ่น ล่าสุดคุณแม่โพสต์พบว่าน้องเสียชีวิตแล้ว จากกรณีที่โลกโซเชียลได้แชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Yuwajitra Watchara-arpa ซึ่งได้โพสต์ประกาศตามหาลูกชาย ซึ่งได้หายไปจากโรงแรมที่พักในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยระบุว่า... โดยคืบหน้าล่าสุดคุณแม่ของน้องได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กขอบคุณสำหรับความห่วงใยและกำลังใจ โดยขณะนี้พบว่าตอนนี้เราได้พบ Tien แล้ว และน้องได้จากไปอย่างสงบสุข ด้วยอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ในช่วงเวลานี้ ขอความกรุณาทุกท่าน ได้โปรดให้ครอบครัวได้ใช้เวลาอย่างสงบสุข เราของดตอบคำถามและการติดต่อใดๆทั้งสิ้นค่ะ ข้อมูล-ภาพ : FB Yuwajitra Watchara-arpa
 20. พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2562 - 22 เมษายน 2562 การคาดหมาย ในวันที่ 16 เม.ย. 62 ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ และมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก ในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 22 เม.ย. 62 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะของอากาศร้อนในระยะสัปดาห์นี้ไว้ด้วย ในวันที่ 16 เม.ย. 62 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ระวังอันตรายจากที่เกิดจากพายุฤดูร้อน โดยควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วย ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในวันที่ 16 เม.ย. 62 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น บางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 22 เม.ย. 62 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน กับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น สำหรับภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมตลอดช่วง ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ภาคเหนือ มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ ตลอดช่วง ส่วนในวันที่ 16 เม.ย. 62 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ตอนบนของภาค ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ตอนล่างของภาค ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 19-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-43 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 16 เม.ย. 62 มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 22 เม.ย. 62 มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับลมกระโชกแรง อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ภาคกลาง ในวันที่ 16 เม.ย. 62 อากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 22 เม.ย. 62 มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-42 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. ภาคตะวันออก ในวันที่ 16 เม.ย. 62 มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 22 เม.ย. 62 มีอากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 16 - 17 เม.ย. 62 อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ และลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 18 - 22 เม.ย. 62 มีอากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
 21. ประจำวันที่ 17 เมษายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศร้อน ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง ควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน กับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้. ภาคเหนือ อากาศร้อนจัดโดยทั่วไป โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ตอนบนของภาค ลมตะวันตก ความเร็ว 15-20 กม./ชม. ตอนล่างของภาค ลมใต้ ลมตะวันตก ความเร็ว 15-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-43 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ภาคกลาง อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี และกาญจนบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ภาคตะวันออก อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และยะลา อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
 22. Last week
 23. จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2562 วันนี้ (16 เม.ย.62) ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ นายมนัส ขันใส และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ สมาคม สโมสร สถาบันการศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดำหัว นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเพณีโบราณ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่เมือง ภายในขบวนสระเกล้าดำหัว มีนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ รวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดขบวนสระเกล้าดำหัวตามโบราณแบบล้านนา โดยขบวนสระเกล้าดำหัวตั้งขบวนพร้อมกันที่บริเวณด้านหลังประตูท่าแพ ซึ่งขบวนจะแห่เคลื่อนจากด้านหลังประตูท่าแพ ไปตามถนนท่าแพ ไปจนถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การสระเกล้าดำหัว ในความหมายทั่วไปของชาวล้านนา หมายถึงการสระผม แต่ในพิธีกรรมในช่วงสงกรานต์ หมายถึงการชำระล้างสิ่งอัปมงคลออกจากร่างกาย เพื่อพร้อมรับปีใหม่ด้วยการใช้น้ำขมิ้นส้มป่อยสระผม ตลอดจนนำน้ำขมิ้นส้มป่อยพร้อมสิ่งของและเครื่องสักการะไปมอบแก่ผู้ที่ตนนับถือ เพื่อเป็นการขอขมาที่อาจมีการล่วงเกิน เป็นการขอบคุณ แสดงความเคารพ และขอพรปีใหม่ ซึ่งเมื่อผู้ใหญ่ได้รับแล้ว ก็จะเอามือจุ่มน้ำขมิ้นส้มป่อยลูบศีรษะของตน และอาจสลัดใส่ผู้ที่ไปดำหัวคล้ายการประพรมน้ำมนต์ อีกด้วย ข่าว : นฤมล วรรณพริ้ง / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
 24. ในอีกไม่ช้า เราจะได้นั่ง “เรือไฟฟ้า” บริการใหม่แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากันแล้วค่ะ!! ซึ่งเจ้า “เรือไฟฟ้า” ที่ว่านี้ดำเนินการโดย EA หรือ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า ของคนไทย 100% ใช้ชื่อยี่ห้อว่า MINE Mobility ที่เปิดตัวไปเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมานั่นเอง “เรือไฟฟ้า” ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) กลายเป็นข่าวครึกโครมที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะตอนนี้ประเทศเรากำลังประสบปัญหาสภาวะฝุ่น PM2.5 ที่ไม่มีแนวโน้มว่าจะยอมหายไปง่าย ๆ เลย!! เมื่อมีข่าวออกมาว่าจะมีการเปิดให้บริการ “เรือไฟฟ้า” รับ-ส่งผู้โดยสาร ลำแรกของไทย!! โดยให้บริการจาก ท่าน้ำนนทบุรี – ไปท่าน้ำวัดราชสิงขร ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณไม่เกิน 1 ชั่วโมง ที่สำคัญคือ ”ไม่มีเสียงออกมาเป็นมลภาวะ” และระบบไฟฟ้าจะไม่มีฝุ่นละเอียด PM2.5 ออกมาให้เราแสบจมูกกันแน่นอน!! จึงทำให้หลายคนให้ความสนใจกับข่าวนี้กันค่อนข้างมากเลย ดูบันทึกไลฟ์สด จากเพจ “Beartai : แบไต๋” ได้เลยจ้าาา!! “หนุ่ย พงศ์สุข” พร้อมด้วยพิธีกร beartai 12+ อย่างสาวสวย ลูกแก้ว ศรีกานต์ รับหน้าที่เป็นพิธีกร พาไปงานเปิดตัว “เรือไฟฟ้า” ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และได้สรุปข้อมูลให้พวกเราชาวแบไต๋ได้คุยกันต่อดังนี้ค่ะ… เรือจะมีทั้งหมด 54 ลำ ออกให้บริการทันภายในสิ้นปีนี้ พร้อมเงินลงทุนในกรอบ 1,000 ล้านบาท “เรือไฟฟ้า” จะวิ่งให้บริการจาก ท่าน้ำนนทบุรี – ไปท่าน้ำวัดราชสิงขร (ข้างเอเชียทีคฯ) ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ”โดยไม่มีเสียงออกมาเป็นมลภาวะ” และแน่นอนว่าระบบไฟฟ้าไม่มี PM2.5 ออกมาให้แสบจมูก! เรือวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าด้วยความเร็ว 20กิโลเมตร : ชั่วโมง (แต่วิ่งแบบตัดเมืองตามลำน้ำ ถือว่าการใช้เวลา 1 ชั่วโมง จากเมืองนนท์มาถึงเจริญกรุงชั้นใน ก็ถือว่าไม่ทำให้เมื่อยกันจนเกินไป) ที่นั่งของ “เรือไฟฟ้า” จัดทำไว้ 200 ที่นั่ง และยืนได้อีก พร้อม “ติดแอร์” เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารด้วย (ที่เน้นว่าติดแอร์ เพราะเรือด่วนเจ้าพระยาตอนนี้ไม่มีแอร์นะคะ) เน้นการออกแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัย และให้ความมั่นใจแก่ผู้โดยสารเป็นหลัก โดย “เรือไฟฟ้า” จะมีความโคลงเคลงน้อย ก่อให้เกิดคลื่นน้อยลง โดยมีโครงเรือที่แข็งแรง ป้องกันน้ำกระเด็นใส่ได้แน่นอนค่ะ ราคาของผู้โดยสารนั้น นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวไว้เองเลยว่า…จะไม่สูงไปกว่าราคาเรือทั่วไปในท้องตลาด เพราะไฟฟ้าที่ใช้ก็ทำให้ประหยัดต้นทุนเดินทางไปได้มากแล้ว ดังนั้นจึงเอามาคืนให้ประชาชน ในแง่ของคุณภาพชีวิตดีกว่า บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ลงทุนด้วยงบถึง 1,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินการบริการนี้ และได้คุยไปถึง “ครึ่งทาง” แล้วกับทาง “กรมเจ้าท่า” เพื่อรอความพร้อมเปิดบริการได้ทันในสิ้นปีนี้ พร้อมการออกวางจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า ของคนไทย 100% ยี่ห้อของตนเองคือ MINE Mobility ในราคาเริ่มต้นที่ 6 แสนบาท บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า “วิศวกรที่ทำงานทั้งหมดคือคนไทย ที่นำ Know How มาจากการซื้อ Tesla มาแกะเป็นชิ้น ๆ และ Reverse Engineer หรือ ขั้นตอนกระบวนการการค้นหาโครงสร้าง หาฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์หรือระบบได้ ซึ่งล่าสุด ทาง Elon Musk ได้แจกแบบแปลนให้แล้ว นั่นทำให้การทำงานง่ายขึ้นอีก นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) คาดหวังว่า…อยากที่จะเปลี่ยนประเทศนี้ ให้มีพลังงานสะอาดใช้ ในราคาที่เป็นไปได้กับคนไทยมากที่สุดด้วยค่ะ https://www.beartai.com/news/it-thai-news/309552
 25. วธ.เชียงใหม่จัดงาน จุ้มสะหรี๋ปี๋ใหม่เมือง ส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาสู่การการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา16.00 น ณ วัดโลกโมฬี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานจุ้มสะหรี๋ปี๋ใหม่เมือง ภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วย นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดงาน โดยนายธานินทร์ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย การจัดงานส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นเรื่องที่ดีเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมและร่วมประเพณี วัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรมในงานเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ที่ต้องการสร้างคุณค่า ความโดดเด่น ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ทั้งงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองให้เป็นที่น่าชื่นชม ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ด้านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า งานจุ้มสะหรี๋ปี๋ใหม่เมือง เป็นกิจกรรมสืบสานประเพณีล้านนาที่ฟื้นฟูคุณค่าสู่ชุมชน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เน้นวิถีถิ่น วิธีไทย สร้างนวัตกรรมไทยให้ความรู้เรื่องวิถีวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนา มีการสาธิตการทำอาหารพื้นเมือง การสาธิตการตัดช่อตุง การสาธิตการจัดแต่งดาครัวดำหัวแบบล้านนา การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงขับซอพื้นบ้าน การสรงน้ำพระ การปักตุงก่อเจดีย์ทราย ต่อยอดพิธีกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนการรณรงค์การนุ่งหย้องคนเมือง และแต่งผ้าไทยร่วมงาน สำหรับงานจุ้มสะหรี๋ปีใหม่เมือง ภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2562 เวลา 13.00 -18.00 น ณ วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงานของล้านนาต่อไป.
 26. พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 14 เมษายน 2562 - 20 เมษายน 2562 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 14 - 16 เม.ย. 62 ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ และจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นเป็นบางแห่ง โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง และลูกเห็บตก ในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 20 เม.ย. 62 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะของอากาศร้อนในระยะสัปดาห์นี้ไว้ด้วย ในช่วงวันที่ 13 - 16 เม.ย. 62 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ระวังอันตรายจากที่เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า และลมกระโชกแรง โดยควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วย ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 14 - 16 เม.ย. 62 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น บางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 20 เม.ย. 62 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ภาคเหนือ มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ ตลอดช่วง ส่วนในช่วงวันที่ 14 - 16 เม.ย. 62 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-43 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 14 - 16 เม.ย. 62 มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 20 เม.ย. 62 มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับลมกระโชกแรง อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 14 - 16 เม.ย. 62 อากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 20 เม.ย. 62 มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-42 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 14 - 16 เม.ย. 62 มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 20 เม.ย. 62 มีอากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 14 - 17 เม.ย. 62 อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ และลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 18 - 20 เม.ย. 62 มีอากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
 27. ประจำวันที่ 15 เมษายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟ้าผ่าบางพื้นที่ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศร้อน และขอให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมทั้งหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง สำหรับเกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง อนึ่งในช่วงวันที่ 15-16 เม.ย. 62 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้. ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก กำแพงเพชร พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 19-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-43 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-20 กม./ชม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย มุกดาหาร ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ภาคกลาง อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ภาคตะวันออก อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
 28. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา ที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และบริเวณพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีล้านนาฟื้นคุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สำหรับกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 เมษายนไปจนถึงวันที่ 16 เมษายน 2562 นอกจากจะเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนงานอนุรักษ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานจะเริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึง 5 โมงเย็น ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการสักการะพระธาตุและสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์จำลองของกลุ่ม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 การประกวดการก่อเจดีย์ทราย การลอดอุโมงค์น้ำพระพุทธมนต์และอุโมงค์ตุงชอบปีใหม่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการมีชีวิตสาธิตภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นของกลุ่ม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอน รวมทั้งชมการละเล่นพื้นบ้านการแสดงล้านนาดนตรีพื้นเมืองและศิลปินล้านนา ซอพื้นเมืองจากสมาคมศิลปินขับซอล้านนา และยังมีการจับจ่ายใช้สอยด้วยบรรยากาศตลาดโบราณจำลองกาดหลวงในอดีต ซึ่งชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมกิจกรรมได้ในบรรยากาศร้านนาย้อนยุค
 1. Load more activity
×