Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

All Activity

This stream auto-updates     

  1. Past hour
  2. Today
  3. Yesterday
  4. เปิดแหล่งท่องเที่ยว UNSEEN "สวนดอกไม้พ่อหลวงชัชร์ บ้านวังดิน" อำเภอแม่ริมเชียงใหม่ เพื่อการค้าและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ สวนดอกไม้พ่อหลวงชัชร์ บ้านวังดิน หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ปลูกดอกไม้เพื่อการค้าจำนวนกว่า 100 ไร่ เกษตรกรจำนวน 15 รายรวมตัวกันเปิดสวนดอกไม้ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมดอกไม้ถ่ายภาพสวยๆไว้เป็นที่ระลึกในช่วงเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ โดยพ.อ.พนม ศรีเผือก กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายฐานพัชร์ เลิศจารุอนันต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สนง.เกษตรอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจีรเดช จีแดง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานร่วมกับตัวแทนเจ้าของแปลงปลูกดอกไม้จำนวน 15 ราย ได้ร่วมกันเปิด "สวนดอกไม้พ่อหลวงชัชร์ บ้านวังดิน" นายฐานพัชร์ เลิศจารุอนันต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กล่าวว่า "บ้านวังดินหรือบ้านศรีวารี มีพื้นที่ปลูกไม้ดอกกว่า 100 ไร่ เกษตรกร 15 ราย ไม้ดอกที่ปลูกได้แก่ ดอกเบญจมาศ ชนิดดอกเดี่ยว และดอกช่อ มีหลายสี เช่น สีเหลือง สีขาว สีชมพู สีม่วง สีส้ม สีแดง ดอกมากาเร็ตสีม่วง ดอกพีค๊อกสีขาว ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา ตำบลเหมืองแก้วได้เปิดแหล่องท่องเที่ยว UNSEEN ดอกไม้บ้านที่เหมืองแก้วมาแล้วมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตไม้ดอกเพื่อการค้าระดับประเทศของตำบลเหมืองแก้ว ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมสวนดอกไม้ ถ่ายรูปสวยๆไว้ดูและบันทึกความรู้สึกที่มีความสุขท่ามกลางมวลดอกไม้ เผยแพร่ ในโลก SOCIAL ซึ่งประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย พื้นที่ปลูกไม้ดอกที่นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน สวนดอกไม้พ่อหลวงชัชร์ บ้านวังดิน มีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว ให้เข้าชมสวนดอกไม้อีกด้วยในวันนี้" ด้านนายจีรเดช จีแดง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า "ผมรู้สึกดีใจกับพี่น้องบ้านวังดินและพี่น้องตำบลเหมืองแก้วทุกๆหมู่บ้าน ที่มีโอกาสเป็นเจ้าของสวนดอกไม้ที่สวยงาม นอกจากจะขายดอกไม้ตามปกติแล้ว การเปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชม เข้ามาถ่ายรูป ก็จะเป็นช่องทางหารายได้สู่เกษตรกรบ้านวังดินนี้อีกทางหนึ่ง ตลอดจนสร้างรายได้สู่ชุมชน ที่มีโอกาสได้จำหน่ายสินค้าของชุมชนได้อีกด้วย ขอให้พี่น้องบ้านวังดินได้ร่วมมือกันบริหารสวนดอกไม้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีการบริหารการจัดการที่ดี สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ให้ทุกๆท่านทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มครับ" ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า 1 ใน 15 รายของเกษตรกร คือ พ่อหลวงชัชร์ สุเป็ง ซึ่งอดีตผู้ใหญ่บ้านวังดิน บอกว่า ครอบครัวตนได้ปลูกดอกไม้นานาชนิดไว้เพื่อการค้า แต่วันนี้นักท่องเที่ยวนิยมชมชอบในการเดินเที่ยวชมดอกไม้ จึงตอบโจทย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสวนดอกให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชมสวนดอกไม้ถ่ายภาพเซลฟี่ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ก่อนหน้านี้ก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาเที่ยวชมกันจำนวนมากแล้ว วันนี้ตั้งใจเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการและที่สำคัญเพื่อกระจายรายได้สู่เกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย ซึ่งเกษตรกรที่รวมตัวได้ลงความเห็นให้ตั้งชื่อว่า "สวนดอกไม้พ่อหลวงชัชร์ บ้านวังดิน" สำหรับนักท่องเที่ยวเมื่อเข้ามาในสวนดอกไม้ จะได้ชื่นชมดอกสีสันสวยงาม เช่น ดอกเบญมาศ หลากสีสัน ได้แก่ สีเหลือง สีขาว สีม่วง สีชมพู สีส้ม สีแดง และดอกมากาเร็ตสีม่วง ดอกพีค๊อกสีขาว เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าการเข้าชมสวนดอกไม้จะปลอดภัยจากสารเคมี เพราะทางสวนดอกไม้ทุกรายปลูกดอกแบบเกษตรอินทรีย์ โดยจะสังเกตเห็นแมลงนานาชนิดได้บินมาดอมดม ดูดเอาเกศรดอกไม้ในสวนจำนวนมาก บินวอนไปมาในแปลงดอกไม้ตลอดทั้งวัน ส่วนด้านการจราจรไม่ติดขัด มีที่จอดรถกว้างขวาง ที่จอดรถนั้นสามารถรองรับรถที่เข้ามาจอดได้กว่า 500 คัน การเดินทางเข้าสู่พื้นที่แปลงดอกไม้ของเกษตรกรจำนวน 15 แปลงจะอยู่ใกล้ๆกันทุกแปลง รวมจำนวน 15 แปลงเชื่อมต่อกัน ไม่เสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน และมีจุดบริการ กาแฟ เครื่องดื่มนานาชนิด และอาหารอร่อยรสชาดแบบล้านนาพื้นเมืองเหนือไว้บริการให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานกันด้วย นักท่องเที่ยวสามารถ ช๊อป ชิม ชม ในพื้นที่แปลงดอกไม้แบบครบวงจร ทางสวนดอกไม้มีพนักงานบริการแบบกันเองคอยต้อนรับแบบอบอุ่นตลอดทุกวันในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่มาถึงแล้วในปีนี้ ผู้สนใจเข้าเที่ยวชมสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 086-9131477 และ 061-4864335 และ 062-9426390 ได้ทุกวัน.
  5. Last week
  1. Load more activity
×