Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. ความร้อนมาช่วย เชียงใหม่บ่ายนี้ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "ดีมาก" วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ โดยช่วงบ่ายของวันนี้ คุณภาพอากาศของเชียงใหม่เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ โดยความร้อนของช่วงบ่ายวันนี้ ทำให้หอกควันที่ถูกกดอยู่ในระดับล่างนั้น เกิดการลอยตัวขึ้น ทำให้หมอกควันระบายตัวได้ในช่วงบ่ายถึงเย็น ทำให้คุณภาพอากาศของเชียงใหม่นั้น อยู่ในระดับดีมาก โดยท่านสามารถตรวจสอบดูข้อมูล PM2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงแบบ real-time ตามพิกัดมือถือได้ที่ https://www.cmuccdc.org/pm25 (ตรวจวัด PM2.5 ด้วยเซ็นเซอร์ DustBoy) ข้อมูล : CCDC: Climate Change Data Center
 3. ฝนหลวงปฏิบัติการต่อเนื่อง มีฝนตกเล็กน้อยในหลายอำเภอในเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ได้ปฏิบัติภารกิจบรรเทาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และไฟป่า โดยผลการปฏิบัติการนั้น ทำให้มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่บางส่วนของ จ.เชียงใหม่ ใน อ.สะเมิง อ.แม่ริม และ อ.หางดง โดยคุณภาพของเชียงใหม่วันนี้ (19 เม.ย. 62) โดยรวมดีขึ้น จุด Hotspot ลดลงเหลือเพียง 12 จุดเท่านั้น รวมไปถึงความร้อนในช่วงบ่าย ยังช่วยทำให้อากาศลอยตัวขึ้น ทำให้หมอกควันลดลงตามไปด้วยเช่นกัน
 4. คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้ เปิดรับ TCAS รอบ 3 วันที่ 17-29 เม.ย.62
 5. กระทรวงสาธารณสุข เน้นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลและความคุ้มครองอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ทั้งผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และญาติ ขณะส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุ พบมาจากการขับรถเร็ว ฝ่าสัญญาณไฟจราจร ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย วันนี้ (19 เมษายน 2562) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ข้อมูลรถพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขขณะปฏิบัติการนำส่งผู้ป่วยที่เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังพบว่า ส่วนใหญ่สาเหตุมาจากการขับรถเร็ว ฝ่าสัญญาณไฟจราจร ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ข้อมูลในปี 2559 - 2562 เกิดอุบัติเหตุ 110 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 318 ราย เป็นพยาบาลและบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 129 ราย เสียชีวิต 4 ราย พิการ 2 ราย ผู้ป่วยบาดเจ็บ 58 ราย เสียชีวิต 3 ราย คู่กรณีเสียชีวิต 14 ราย ส่วนใหญ่เกิดขณะส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลถึงร้อยละ 80 กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลและความคุ้มครองอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์ นายแพทย์ประพนธ์ กล่าวต่อว่า มาตรการดังกล่าวเป็นการเน้นย้ำสำหรับรถพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขอทำความเข้าใจว่า หลักการส่งต่อระหว่างสถานพยาบาลนั้น คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย และมาตรฐานในการรักษาพยาบาลเป็นสำคัญ แพทย์เจ้าของไข้จะทำการประเมินแล้วว่าผู้ป่วยมีสัญญาณชีพคงที่ ไม่อยู่ในภาวะวิกฤต คาดว่าจะไม่ทรุดลงรุนแรงขณะนำส่งถึงโรงพยาบาลปลายทาง และการเปิดไซเรนหรือไฟฉุกเฉินเป็นการแจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบว่าภายในรถมีผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม รถพยาบาลยังคงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด หากใช้ความเร็วสูงแรงปะทะขณะเกิดอุบัติเหตุจะรุนแรง ทำให้เกิดโอกาสการเสียชีวิตได้มาก สำหรับการให้หยุดรถพยาบาลในจุดที่ปลอดภัยเพื่อทำหัตถการนั้น เนื่องจากการทำหัตถการขณะรถวิ่ง พยาบาลและเจ้าหน้าที่จะต้องปลดเข็มขัดนิรภัยมาทำหัตถการ ทำให้บุคลากรของเราอยู่ในความเสี่ยง จึงมีนโยบายให้รถพยาบาลทุกที่นั่งติดตั้งเข็มขัดนิรภัย “กระทรวงสาธารณสุขห่วงใยในสวัสดิภาพของผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ประชาชนเข้าใจแนวทางการปฏิบัติที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย 2P Safety” นายแพทย์ประพนธ์กล่าว
 6. กระทรวงสาธารณสุข แนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแดดจัดเป็นเวลานาน ดื่มน้ำให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่อากาศร้อน ป้องกันโรคลมร้อนในช่วงฤดูร้อน นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าทุก ๆ ปี ตามแนวโน้มของอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากร่างกายปรับสภาพไม่ทันต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นจะเกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ง่าย กลุ่มอาการที่เกิดขึ้นเป็นได้ตั้งแต่อาการเพียงเล็กน้อย เช่น ผื่น ผดแดด บวมแดด ตะคริวแดด การเกร็งจากแดด ส่วนอาการที่รุนแรงจนอาจเสียชีวิต ได้แก่ เพลียแดด โรคลมร้อนหรือฮีทสโตรก (Heat Stroke) ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน ไม่มีเหงื่อออก ตัวร้อนจัด ปวดศีรษะ ชีพจรเต้นเร็ว ความดันโลหิตลดลง และอาจเสียชีวิตได้ทันที ในทุก ๆ ปีจะมีผู้ป่วยโรคเหตุปัจจัยจากความร้อนเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลเฉลี่ยปีละประมาณ 3,500 ราย ข้อมูลเฝ้าระวังการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศร้อน ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในช่วงฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.2558-2560 มีผู้เสียชีวิตสูงสุดในปี 2559 จำนวน 60 ราย ซึ่งเป็นปีที่มีอากาศร้อนกว่าทุกปี สำหรับหน้าร้อนปี 2561 พบผู้เสียชีวิต 18 ราย เป็นชาย 17 ราย หญิง 1 ราย ส่วนใหญ่ร้อยละ 30 มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 15 เป็นเกษตรกร โดยมีโรคประจำตัวเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 27.8 มีพฤติกรรมเสี่ยงคือการดื่มสุราเป็นประจำร้อยละ 27.7 และเสียชีวิตสูงสุดในเดือนเมษายน นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า ขอให้ประชาชนใส่ใจถึงสภาพแวดล้อม อุณหภูมิ ความชื้นรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ไม่ออกกำลังกายหรือทำงานกลางแดดจัดเป็นเวลานาน ควรดื่มน้ำให้เพียงพอ วันละ 8-10 แก้ว ไม่ปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำจนรู้สึกกระหายหรือริมฝีปากแห้ง สวมเสื้อผ้าเหมาะสมกับสภาพอากาศและระบายเหงื่อได้ดี สวมแว่นกันแดด กางร่ม ทาโลชั่นกันแดด SPF 15 ขึ้นไป ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่อากาศร้อน ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้ป่วยเรื้อรังอย่างใกล้ชิด หากพบผู้มีอาการสงสัยว่าเจ็บป่วยจากสภาวะอากาศร้อน ควรให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยรีบนำผู้ป่วยเข้าในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้สะดวก ให้ดื่มน้ำเย็น ให้นอนราบและยกเท้าทั้งสองข้างขึ้นสูง ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามหน้าผาก ซอกคอ รักแร้ ขาหนีบ ร่วมกับใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อน เพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายให้ต่ำลงโดยเร็วที่สุด ถ้ามีอาการรุนแรง หมดสติ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที หรือโทรสายด่วน 1669
 7. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว เผยผลสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าบริเวณดอยหลวงเชียงดาว วันที่ 19 เมษายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงาน เฟซบุ๊กแฟนเพจ "เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่" ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความถึงผลการสำรวจพื้นที่ดอยหลวงเชียงดาวที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า โดยระบุว่า... หลังจากการเกิดไฟป่าบริเวณดอยหลวงเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเวลาปี พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว และสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว ได้เข้าสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าบริเวณดอยหลวงเชียงดาว ผลปรากฏว่า พื้นที่ที่พบว่าเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้าที่ถูกปกคลุมด้วยหญ้าคา และหญ้ายูง แต่เดิมเป็นพื้นที่ที่เคยมีการใช้ประโยชน์ในการทำไร่ฝิ่น ดังนั้นเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง หญ้าคาจะแห้งซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี เมื่อเกิดไฟป่าพื้นที่ดังกล่าวจึงได้รับความเสียหายแต่ในบางพื้นที่ที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมหนาแน่น และมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ ทำให้เกิดเป็นผืนป่าดิบเขาระดับสูง (ป่าเมฆ) ที่ลำต้นของต้นไม้ถูกปกคลุมด้วยมอส ทำให้เกิดความชุมชื้น จึงเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า นอกจากนี้พื้นที่ป่าดิบเขา (ป่าเมฆ) ยังเป็นพื้นที่หลบภัย และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เมื่อเกิดมีไฟป่าลามเข้ามาในพื้นที่ ผลการสำรวจเบื้องต้นของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว และสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว ที่สำรวจบริเวณที่พบว่าเกิดไฟป่า ไม่พบซากสัตว์ป่าที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าซึ่งหลังจากนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว และสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว จะเข้าสำรวจพื้นที่โดยละเอียดต่อไป สำหรับความเสียหายของพรรณพืชที่เป็นไม้เฉพาะถิ่น ต้องมีการประเมินความเสียหายในช่วงฤดูฝน เนื่องจากพรรณไม้โดยส่วนใหญ่ลำต้นจะเหี่ยวแห้งเหลือแต่เหง้าและเมล็ดที่อยู่ในพื้นที่ดิน เมื่อมีฝนเมล็ดและเหง้าจะเจริญต่อไป ข้อมูล : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
 8. แจ้งปิดทางลอดศาลเด็ก และ ฟ้าฮ่าม ในวันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 62 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2 มีความประสงค์ จะทําการปรับปรุงผิวการจราจรบริเวณทางลอดศาลเด็ก จึงมีความจําเป็นที่จะต้องปิดทางลอดศาลเด็ก และ ฟ้าฮ่าม ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 โดยแบ่งการทํางานเป็น 2 ช่วงดังนี้ 1.ช่วงเช้าด้านขาออกเมือง ปิดทางลอดฟ้าฮ่าม และ ศาลเด็ก ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ถึง 12.00 น. 2.ช่วงบ่ายด้านขาเข้าเมือง ปิดทางลอดศาลเด็ก ตั้งแต่เวลา 12.00 ถึง 16.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดวางแผนในการเดินทาง ในช่วงวันเวลาดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร ขออภัยในความไม่สะดวก
 9. เถินร้อนจัด อุณหภูมิทะลุ 44.2 องศาเซลเซียส วันที่ 19 เมษายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานสรุปลักษณะอากาศรายวัน จากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันที่ 18 เมษายน 2562 พบว่า ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง มีอากาศร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุดพุ่งถึง 44.2 องศาเซลเซียส ซึ่งมากกว่าครั้งที่เคยวัดได้ก่อนหน้าที่ที่ 43.8 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิถือว่าอยู่ในระดับร้อนจัด เสี่ยงต่อการเป็นโรคลมแดด โดยพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกไว้ว่า ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา น่าน ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ตอนบนของภาค ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ตอนล่างของภาค ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-43 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง
 10. เจ้าของคลิปโพสต์ขอโทษ คลิปทอดไข่กลางแดด แค่ถ่ายเล่นกับเพื่อน แท้จริงนำกระทะไปตั้งไฟก่อน 10 นาที แล้วค่อยนำมาทอดไข่ จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "Mark Khumwiang" ได้โพสต์คลิปการทอดไข่โดยใช้ความร้อนจากแสงแดด โดยระบุว่า ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง อากาศร้อนมาก ตั้งกระทะตากแดด 15 นาที แล้วนำไข่มาทอดจนไข่สุก สังเกตว่าจะไม่มีควันขึ้น เนื่องจากไม่ได้ใช้เตา ซึ่งคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก บางคนก็เชื่อ บอกว่าอากาศร้อนจริงๆ แต่บางคนก็บอกว่าอากาศร้อนก็จริง แต่ไม่ถึงกับทอดไข่ได้ขนาดนี้ ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "Mark Khumwiang" ผู้โพสต์คลิปดังกล่าวนั้น ได้ออกมาโพสต์ขอโทษและชี้แจงแล้ว โดยระบุว่า... "กราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับคลิปที่ผมทำลงไป ผมขอยืนยันผมทำเล่นกันขำๆกันในครอบครับไม่คิดว่าจะมีผู้ชม คนกดไลย์กดแชร์เยอขนาดนี้ ผมขออนุญาต ปิดการแชร์นะครับผม ขอขอบคุณครับขอเน้นย้ำอีกทีนะครับคลิปที่ถ่ายนั้นผมเอากะทะไปตั้งไปจะน้ำร้อนๆแล้วเอามาตากแดดทิ้งไว้ครับประมาณ10นาที+ได้ ผมก็เลยนำไข่ไก่ตอกลงไปเพื่อทำการทดสอบครับ เพราะที่บ้านผม อากาศมันร้อนครับ ก็เลยเป็นที่มาของข่าวครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีผู้ชมไปดูมากขนาดนี้ ต้องกราบขออภัยอีกทีนะครับผม"
 11. AIS Academy ประกาศเดินหน้าภารกิจ “คิดเผื่อ” กระจายองค์ความรู้สู่ต่างจังหวัด ปั้นคนรุ่นใหม่ นำเทคโนโลยีสร้างอนาคตประเทศไทย 19 เมษายน 2562: AIS Academy เดินหน้าสานต่อการเป็นแกนกลางร่วมภาคเอกชนยกระดับองค์ความรู้ เพิ่มความสามารถในการรับมือโลกดิจิทัลเพื่อคนไทยและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ ประกาศขยายองค์ความรู้ไปสู่ภูมิภาคเพิ่มเติมภายใต้โครงการ “ACADEMY for THAIs: to the Region” พร้อมส่งเสริมให้คนไทยนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากงานสัมมนาไปปฏิบัติจริง สร้างประโยชน์ต่อภาคบุคคลและสังคมประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการแบ่งปันองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ให้คนไทยพร้อมวิธีการรับมือการเคลื่อนตัวของดิจิทัลในแง่มุมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมไทยได้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนหรือ Sustainability Growth นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา AIS Academy มุ่งเดินหน้าทำงานพัฒนาคน ในฐานะภาคเอกชนและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทย พร้อมอาสาเป็นอีกแกนที่รวบรวมภาคเอกชนในการทำงานพัฒนาและผลักดันองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีแห่งอนาคต ให้คนไทยได้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจและตื่นตัว เตรียมพร้อมกับกระแส Digital Disruption ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนและสังคมอยู่ตลอดเวลา เราเชื่อมั่นว่าการเติบโตแต่เพียงผู้เดียว มิใช่การเติบโตอย่างแท้จริงและยั่งยืน พร้อมทั้งเชื่อมั่นในการสร้างสังคมเพื่อเติบโตไปพร้อมกัน และจากความสำเร็จของการจัดสัมมนา ACADEMY for THAIs ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับคนไทย ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากประชาชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เป็นจำนวนมาก และมีหลายภาคส่วน แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้ามาร่วมกันสร้างพื้นที่การเรียนรู้ต่อยอดไปยังส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ AIS Academy จึงมีแผนเดินหน้าภารกิจ “คิดเผื่อ” กระจายองค์ความรู้ด้วยการจัดสัมนา “ACADEMY for THAIs: to the Region” สู่พื้นที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก โดยจะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงไตรมาส 3 และ 4 เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ไปยังกลุ่มประชาชนที่อยู่ในภูมิภาค ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษาบุคลากรภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนที่ให้ความสนใจและมีไลฟ์สไตล์เชื่อมต่อกับโลกในยุคดิจิทัลอยู่ตลอดเวลา” โดย AIS Academy มีแผนที่จะร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน สร้างสรรค์พื้นที่ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีอย่างถูกวิธี พร้อมนำองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน และบุคลากรของเอไอเอส มาร่วมสร้าง องค์ความรู้ความพร้อมกระบวนการเรียนรู้ อีกทั้งเสริมเรื่องที่เอไอเอสรณรงค์อีก 2 เรื่อง ได้แก่ 1. การปลูกฝังค่านิยมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (Cyber Wellness) เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต รู้วิธีป้องกันตัวเองในโลกไซเบอร์ มีความรู้ความเข้าใจก่อนใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและเป็นสุข 2. การสร้างให้สังคมไทยตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากมลพิษที่เกิดจากขยะอิเล็คทรอนิกส์ (E-Waste) พร้อมวิธีการรับมืออย่างถูกวิธี หวังให้กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งปันความรู้เพื่อสังคม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม สิ่งที่เรามุ่งหวังเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ตลอดจนโครงการต่างๆ ไม่ได้เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นความสำเร็จแต่เพียงเฉพาะคนเอไอเอสเท่านั้น แต่เราต้องการสร้างองค์ความรู้เพื่อคนไทยทุกคน เพื่อให้เกิดการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” นางสาวกานติมา กล่าวสรุป
 12. อย. ร่วมกับกรมควบคุมโรค และศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ปลดล็อคให้ประชาชนเข้าถึงชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทราบถึงสถานะการติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่ระยะเริ่มแรก นำไปสู่การรักษาและป้องกันที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที ป้องกันการถ่ายทอดเชื้อให้บุคคลอื่น และลดอุบัติการณ์การติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่จะนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ได้ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง พ.ศ. 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งสาระสำคัญของการแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข คือ มีการกำหนดนิยามสำคัญที่เกี่ยวข้อง กำหนดคุณภาพมาตรฐานและข้อกำหนด ซึ่งต้องผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานระดับประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ISO 13485 เป็นต้น รวมถึงกำหนดให้แสดงฉลากต่อผู้บริโภคในประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ข้อบ่งใช้ วิธีการใช้ วิธีการเก็บรักษา คำเตือน ข้อควรระวัง องค์ความรู้เกี่ยวกับระยะการตรวจหาการติดเชื้อไม่พบของชุดตรวจนั้น ๆ (Window period) แบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง ช่องทางการให้ข้อมูลสนับสนุนของผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าในการใช้ชุดตรวจดังกล่าวผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลและความรู้ สาธิตวิธีการตรวจ การสรุปผล การเชื่อมเข้าสู่ระบบบริการ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อให้คำปรึกษาเพิ่มเติมโดยตรงได้ และการแปลผล โดยแสดงเป็นภาพอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน และมีข้อความว่า “ใช้ตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยตนเองเท่านั้น หากตรวจพบ มีปฏิกิริยา (reactive) ต้องได้รับการตรวจยืนยันการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีจากหน่วยบริการที่สามารถตรวจยืนยันวินิจฉัยได้” นอกจากนี้ ยังให้ผู้รับใบอนุญาตผลิต หรือนำเข้าจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้ถูกตรวจควรรู้ (subject information) ก่อนการตรวจ และภายหลังทราบผลการตรวจ โดยอยู่ในภาชนะบรรจุ เพื่อให้กระบวนการให้คำปรึกษามีความชัดเจน ตลอดจนการเชื่อมเข้าสู่ระบบบริการตรวจวินิจฉัย ยืนยัน รักษาและป้องกัน โดยอาจทำในลักษณะขั้นตอนหรือกระบวนการที่ชัดเจน ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องผ่านการตรวจสอบจาก อย. โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศฯ กำหนด เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การยุติปัญหาเอดส์ โดยปลดล็อคให้ประชาชนการเข้าถึงการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง เป็นการเพิ่มทางเลือกในการตรวจคัดกรองแทนที่ต้องไปตรวจ ณ สถานพยาบาล เท่านั้น ทำให้ประชาชนทราบถึงสถานะการติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่ระยะเริ่มแรก มีโอกาสป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีไปยังบุคคลอื่น แต่ในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี การตรวจเพื่อรู้สถานการณ์การติดเชื้อเร็วจะทำให้สามารถเริ่มรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นต่อไป
 13. พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2562 - 24 เมษายน 2562 การคาดหมาย ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 18 - 21 เม.ย. 62 มีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนในช่วงวันที่ 22 - 24 เม.ย. 62 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง จะมีฝนเพิ่มขึ้นข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศร้อน ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในตอนกลางวันในระยะสัปดาห์นี้ไว้ด้วย ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 18 - 21 เม.ย. 62 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 22 - 24 เม.ย. 62 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง มีฝนเพิ่มขึ้น ภาคเหนือ มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ตลอดช่วง ตอนบนของภาค ลมตะวันตก ความเร็ว 10-15 กม./ชม. ตอนล่างของภาค ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 20-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-43 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 18 - 21 เม.ย. 62 อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 22 - 24 เม.ย. 62 อากาศร้อนถึงร้อนจัด มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 18 - 21 เม.ย. 62 อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 22 - 24 เม.ย. 62 อากาศร้อนถึงร้อน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 24-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-42 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 18 - 21 เม.ย. 62 อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 22 - 24 เม.ย. 62 อากาศร้อนถึงร้อนจัด มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 18 - 21 เม.ย. 62 อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 22 - 24 เม.ย. 62 อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
 14. ประจำวันที่ 19 เมษายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง ควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน กับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้. ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา น่าน ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ตอนบนของภาค ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ตอนล่างของภาค ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-43 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ภาคกลาง อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี นครสวรรค์ และลพบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ภาคตะวันออก อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 26-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนถึงร้อนจัด อุณหภูมิต่ำสุด 28-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
 15. Yesterday
 16. ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ เฉลี่ย 3 ปี ลดลง วันนี้ (18 เม.ย. 62) ที่ห้องประชุม POC ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปผลการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 11-17 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนอุบัติเหตุและการเสียชีวิตน้อยกว่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง คิดเป็นร้อยละ 16.3 อำเภอที่มีอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด และทัศนวิสัยไม่ดี ตรวจยึดรถได้ 949 คัน นอกจากนี้ ยังบูรณาการตั้งจุดตรวจ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่วมกันไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ อปพร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ ตั้งด่านตรวจ จำนวน 46 จุด มีเจ้าหน้าที่ประจำ จุดตรวจทั้งหมด 9,873 คน และด่านชุมชน 1,046 จุด เพื่อส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชนหมู่บ้าน จุดตรวจร่วมบนถนนสายรอง และอาสาสมัครเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยร่วมปฏิบัติหน้าที่ และตรวจตรา ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด นายวิรุฬ พรรณเทวี กล่าวว่า สถิติโดยภาพรวม ตัวเลขลดลงจากที่ผ่านมา แต่ยังคงต้องเน้นย้ำผู้กระทำผิดข้อหาเมาสุรา โดยวางมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้น เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตจากเหตุเมาสุราให้มากที่สุด เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด ทั้งนี้ ต้องมีการวางแผนมาตรการป้องปราม อย่างเข้มข้น เพื่อทำให้ทุกตัวเลขที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้กระทำผิด อุบัติเหตุ และสถิติต่างๆ ลดลง จนกลายเป็นศูนย์ในที่สุด ข่าว : นฤมล วรรณพริ้ง / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
 17. กระทรวงสาธารณสุข สั่งรถพยาบาลใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ทำประกันภัยรถพยาบาลเพิ่มความคุ้มครองผู้ขับขี่ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยที่ใช้รถพยาบาล ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญและห่วงใยความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ขณะนำส่งผู้ป่วย ได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่งต้องทำประกันภัยรถพยาบาล ชั้น 1 ภาคสมัครใจ และเพิ่มวงเงินประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารหากเสียชีวิตหรือทุพลภาพถาวรเป็นคนละ 2,000,000 บาท สูงสุด 7 ที่นั่ง โดยรถพยาบาลที่หมดประกันภัยฉบับเดิมให้ต่อประกันภัยฉบับใหม่กับบริษัทประกันภัยที่มีข้อตกลงร่วมกัน จำนวน 4 บริษัท นอกจากนี้ ได้กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลอย่างเคร่งครัด โดยพนักงานขับรถพยาบาลต้องผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมของกระทรวงสาธารณสุข และตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จำกัดความเร็วของรถพยาบาล ไม่เกิน 80 กม./ชม. หรือไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ในรถต้องมีผู้โดยสารรวมพนักงานขับทั้งหมดไม่เกิน 7 คน ทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย และห้ามทำหัตถการขณะรถเคลื่อนที่ รถพยาบาลทุกคันต้องติดตั้งอุปกรณ์ GPS และกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ ห้ามขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงทุกกรณี และให้คำนึงถึงเวลาทำงานที่เหมาะสมของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ
 18. วันที่ 18 เมษายน 2562 รายงานแผ่นดินไหว เมื่อเวลา 12.42 น. ขนาด 2.9 ลึก 3 กิโลเมตร บริเวณพื้นที่ ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาาง และเวลา 12.50 น. ขนาด 1.5 ลึก 3 กิโลเมตร บริเวณพื้นที่ ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง มีประชาชนรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหว และเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย
 19. ฝนหลวงได้ผล เชียงใหม่มีฝนตกลมแรงในหลายพื้นที่ บางพื้นที่เกิดความเสียไฟฟ้าดับ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติการทำภารกิจบรรเทาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และไฟป่า โดยผลจากการปฏิบัติการฝนหลวงนั้น ทำให้เกิดฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่บางส่วนของ จ.เชียงใหม่ ใน อ.กัลยาณิวัฒนา อ.แม่แจ่ม อ.สะเมิง อ.หางดง อ.สันป่าตอง อ.แม่แตง และ อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งจากการทำฝนหลวงในครั้งนี้ ทำให้ในช่วงบ่ายของเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 เชียงใหม่ในหลายพื้นที่เกิดฝนฟ้าคะนองในหลายจุด ประกอบกับมีลมแรงในหลายพื้นที่ ทำให้สถานการณ์หมอกควันในเชียงใหม่เช้าวันนี้ลดลง แต่บางจุดยังอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าหลังจากนี้ หมอกควันในเชียงใหม่จะเริ่มลดลงต่อเนื่อง
 20. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรง เพื่อเชิญไปสรงน้ำรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย เนื่องในงานประเพณีสรงน้ำครูบาศรีวิชัย ณ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดศรีโสดา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ลานครูบาศรีวิชัย วัดศรีโสดา (พระอารามหลวง) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อสรงรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย ในงานประเพณีสรงน้ำรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย พ.ศ.2562 โดยในพิธีได้รับเมตตาจาก พระราชวิสุทธิเวที รองเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานสงฆ์ ทั้งนี้ ในพิธีมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรง จากนั้น มีการอ่านรับสั่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานเข้าสรงน้ำที่รูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย และในพิธีนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตร จำนวน 1 ไตร ถวายประธานสงฆ์ด้วย หลังจากเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าวแล้ว พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทยอยเข้าสักการะถวายดอกไม้ธูปเทียนบูชา และสรงน้ำขมิ้นส้มป่อย เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ข่าว : นฤมล วรรณพริ้ง / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
 21. จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมืองอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ ผู้แทนคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กงสุล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากองค์กรต่างๆ นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา และชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมกันประกอบพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ พิธีดังกล่าวถือเป็นพิธีสำคัญที่ชาวเชียงใหม่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ที่เจ้าหลวงเชียงใหม่และทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ ร่วมกันกอบกู้อิสรภาพและปกครองล้านนาให้อยู่เย็นเป็นสุข ช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดและรักษาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่อย่างชาวล้านนามาจนถึงทุกวันนี้ อันเป็นเอกลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเป็นการแสดงความเคารพสักการะเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมืองอีกด้วย โดยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีการเคลื่อนขบวนเครื่องสักการะล้านนาจากหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาตามถนนสุเทพ สิ้นสุดที่บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ภายในวัดสวนดอก (พระอารามหลวง) จากนั้นประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้าไปถวายเครื่องสักการะ และมีการแสดงแสง สี เสียงตำนานนครเชียงใหม่อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาอีกด้วย กู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เป็นกู่ที่บรรจุอัฐิของเจ้าหลวงเชียงใหม่และพระญาติวงศ์ในสายสกุล แต่เดิมประดิษฐานบริเวณข่วงเมรุ หรือตลาดวโรรส ซึ่งเป็นสนามโล่งไว้ใช้เผาพระศพของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ถ้าเทียบกับกรุงเทพมหานคร ก็คือทุ่งพระเมรุ หรือสนามหลวงในปัจจุบัน เมื่อเผาแล้วจะสร้างกู่หรืออัฐิขึ้นในบริเวณนั้น ต่อมาได้มีการย้ายมารวมไว้ในที่แห่งเดียว ณ บริเวณวัดสวนดอก (พระอารามหลวง) โดยพระดำริของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เมื่อ พ.ศ. 2452 ข่าว : นฤมล วรรณพริ้ง / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
 22. พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 เมษายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า : ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง ควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา : ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน กับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้. ภาคเหนือ : อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน กำแพงเพชร ตาก และเพชรบูรณ์ -ตอนบนของภาค ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. -ตอนล่างของภาค ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. -อุณหภูมิต่ำสุด 22-29 องศาเซลเซียส -อุณหภูมิสูงสุด 39-43 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา -อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส -อุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียส -ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ภาคกลาง : อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ และลพบุรี -อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส -อุณหภูมิสูงสุด 37-42 องศาเซลเซียส -ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ภาคตะวันออก : อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรี ตราด และสระแก้ว -อุณหภูมิต่ำสุด 26-29 องศาเซลเซียส -อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส -ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. -ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) : มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช -อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส -อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส -ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. -ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) : มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ตรัง และสตูล -อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส -อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส -ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. -ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : อากาศร้อนในตอนกลางวัน -อุณหภูมิต่ำสุด 28-29 องศาเซลเซียส -อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส -ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
 23. Last week
 24. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ ดร.อมรพันธุ์ นิมานันท์ มปช. มวม. อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาวางหน้าหีบศพ ซึ่งตั้งศพสวดอภิธรรม และประธานสวดอภิธรรม ณ ศาลาสหัท-หงส์มหาคุณ อนุสรณ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่
 25. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ แก่ ดร.อมรพันธุ์ นิมานันท์ มปช. มวม. อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอดีตนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย ประกอบพิธี และประธานสวดอภิธรรม ณ ศาลาสหัท-หงส์มหาคุณ อนุสรณ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่ วันที่ 16 เมษายน 2562
 26. เชียงใหม่-คุณยายอายุยืน106ปี 6แผ่นดินให้ศีลให้พร คุณยายสุหรือแม่อุ๊ยสุแม่อุ๊ย6แผ่นดินอายุ 106 ปีให้ศีลให้พรลูกหลานด้วยคำเมืองสมัยโบราณพร้อมเล่าย้อนความหลังปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่สมัยบะเก่า ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่บ้านเลขที่ 12 หมู่ 2 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นบ้านของคุณยายสุ ห้วยลึก อายุ 106 ปี ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีอายุยืนที่สุดในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่มาแล้ว 6 แผ่นดินที่เคยนำเสนอข่าวไปเมื่อหลายปี ขณะนี้ยังร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ โดยได้กล่าวให้ศีลให้พรหรือคำปันปอนลูกหลานด้วยข้อความคำเมืองสมัยบะเก่า เพื่อเป็นศิริมงคลจากคนเฒ่าคนแก่ที่อายุยืนที่สุด พร้อมเล่าเรื่องย้อนความหลังถึงประเพณีสงกรานต์หรือประเวณีปี๋ใหม่เมืองของเชียงใหม่ โดยบอกว่า เมื่อก่อนส่วนมาก จะเล่นแต่ละครั้ง ต้องเดินทางไปหาบจากน้ำแม่หรือแม่น้ำด้านล่างขึ้นมารดน้ำกัน เพราะคนสมัยก่อนไม่มีเครื่องสูบน้ำ จะเน้นไปดำหัวคนเฒ่าคนแก่ พระสงฆ์ตามหัววัดต่างๆ โดยเครื่องไหว้ก็มีไม่มากมีหมากพลูเท่านั้นไม่เหมือนสมัยตอนนี้ พอพูดถึงตอนนี้ ก็นึกถึงพ่อของแม่อุ๊ยว่าได้กินแกงเพียงถ้วยเดียวไม่เหมือนตอนนี้ได้กินทีละ 7 - 8 ถ้วย มีของกินหลากหลายอย่าง ก็ถึงกับร้องไห้ คงเพราะสภาพชีวิตที่แร้งแค้นในสมัยก่อน แต่เรื่องความจำยังคงมีความจำเป็นเลิศ เพราะได้บอกวันต่างๆในวันปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนาได้อย่างแม่นยำ ทั้งวันสังขารล่อง วันเนาว์ วันพญาวัน และวันปากปี๋ ตามลำดับ ภาพและข่าวโดยทีมข่าว www.CM108.com
 27. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ. ข่าวกรองแห่งชาติ เปิดช่องใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ล้วงข้อมูลทุกอย่าง ไม่ผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ ข่าวกรองแห่งชาต พ.ศ. 2562 ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยข่าวกรองแห่งชาติ พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 28 มาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 36 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของสํานักข่าวกรองแห่งชาติในการได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารที่มีผลกระทบ ต่อความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ มาตรา 6 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 5 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ อาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติภายใน ระยะเวลาที่ผู้อํานวยการกําหนด หากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลดังกล่าวไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารภายใน กําหนดเวลาโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สํานักข่าวกรองแห่งชาติรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา สั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารอันเกี่ยวกับการข่าวกรอง การต่อต้าน ข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร หรือการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน สํานักข่าวกรองแห่งชาติ อาจดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ รวมทั้งอาจใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบ ของนายกรัฐมนตรี โดยระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้มีการบันทึกรายละเอียดขั้นตอน การดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เหตุผล ความจําเป็น วิธีการ บุคคลที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบ และระยะเวลาในการดําเนินการ รวมทั้งวิธีการป้องกัน แก้ไข และเยียวยาผลกระทบ ต่อบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง การดําเนินการตามมาตรานี้ หากได้กระทําตามหน้าที่และอํานาจโดยสุจริตตามสมควร แก่เหตุแล้ว และเป็นไปเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงหรือการป้องกันภัยสาธารณะ ให้ถือว่าเป็น การกระทําโดยชอบด้วยกฎหมาย
 1. Load more activity
×