Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. เปิดรับสมัครแล้ว!!! งานเดิน-วิ่งการกุศล ม่อนล้านดาวแม่โจ้ "MJURUN 2018 " ร่วมฉลองครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 📅 1 ธันวาคม 2561 :: MJU RUN 2018 🏃 🚩 สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 💻 เปิดรับสมัครวันนี้- 12 พฤศจิกายน 2561 สมัครได้ที่ 👇 _______________________________________ 📝 สมัครได้ที่คลิกเลย!! http://www.mjurun.com ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.mjurun.com เฟสบุ๊คที่ https://www.facebook.com/mjurun . 💚 4 KM (Fun Run) ค่าสมัคร 350 บาท 💚14 KM (Mini Marathon) ค่าสมัคร 400 บาท 💛💛💛 VIP ค่าสมัคร 1000 บาท . #MJU85 #MJURUN2018
 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการ “หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมวิ่งออกกำลังกายในโครงการ “หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วย การออกกำลังกาย รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วย การเดิน หรือวิ่งอย่างถูกวิธี นางภัทรินท์ นาคสุริยะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมหมอชวนวิ่งฯ จังหวัดเชียงใหม่ มีกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งร่วมวิ่งออกกำลังกาย ระยะทาง 5 กิโลเมตร ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. และ ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น. จะมีกิจกรรมปล่อยตัวนักวิ่งจังหวัดเชียงใหม่ จากสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี วิ่งสู่จังหวัดลำพูน โดยใช้เส้นทางวิ่งถนนเลียบคันคลองชลประทาน ผ่านสี่แยกขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ (ด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่), สี่แยกตลาดต้นพะยอม, ตลาดแม่เหียะ, สี่แยกราชพกฤษ์ ถึงสี่แยกเทศบาลตำบลหนองควาย แล้วเลี้ยวซ้ายไปอำเภอสารภี เลี้ยวขวาผ่านไปทางถนนสายต้นยาง ผ่านอำเภอสารภี วิ่งไปจนถึงจังหวัดลำพูน เข้าสู่ สนามกีฬาเทศบาลเมืองลำพูน จึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาร่วมวิ่งตามเส้นทางดังกล่าว นางภัทรินท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการหมอชวนวิ่งฯ จัดขึ้นทุกภาคทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสครบรอบ50 ปี แพทยสภา และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นแกนนำในแต่ละจังหวัด ร่วมกับชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดนั้นๆ โดยวิ่งผลัดเปลี่ยนกันคนละ 3.5 กิโลเมตร (7000 ก้าว) ระยะทางจากจังหวัดหนึ่งถึงจังหวัดถัดไปและส่งต่อไปเป็นทอด ๆ จนถึงกระทรวงสาธารณสุข ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 - 18.30 น. สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมวิ่งได้ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พร้อมทั้งสามารถสั่งซื้อเสื้อหมอชวนวิ่ง ในราคาตัวละ 200 บาทได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-211048 ต่อ 433, 434 และฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -------------- 16 ตุลาคม 2561 งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-211048 ต่อ 103
 4. คณะแพทย์ มช.คิดค้นรถยนต์ เพื่อคนพิการ “MED CMU EV car” ขับเคลื่อนผลงานวิจัย สู่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย สร้างนวัตกรรมรถยนต์เพื่อคนพิการ ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่มีชื่อว่า “MED CMU EV car” ภายใต้ทุนวิจัยตามโครงการกิจกรรมขับเคลื่อนผลงานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และนำไปแสดงในงาน Thailand Industry Expo 2018 ภายใต้แนวคิด เปลี่ยนเพื่อปรับ “Change to SHIFT” ยกระดับอุตสาหกรรมไทย เพื่อแสดงศักยภาพและผลสำเร็จของการเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ณ อาคารชาแลนเจอร์ 2-3 อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า “เนื่องจากคนพิการที่ต้องใช้วีลแชร์ในชีวิตประจำวัน ไม่สามารถออกไปทำงานตามที่ต่าง ๆ ได้ ที่ผ่านมาคนพิการพยายามเรียกร้องให้มีรถบริการสาธารณะที่วีลแชร์เข้าถึงบริการได้ เพื่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมทุกสถานที่ที่คนพิการต้องการไป คนพิการจึงพยายามดัดแปลงรถของตนเองเป็นรถจักรยานยนต์แบบสามล้อพ่วงข้าง เพื่อใช้ในการเดินทาง ซึ่งรถประเภทนี้ถือว่าผิดกฎหมายของกรมขนส่งทางบก เนื่องจากเป็นรถดัดแปลง ไม่สามารถที่จะวิ่งบนถนนได้ เพราะฉะนั้น ตนจึงได้ทำนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับคนพิการอัมพาตครึ่งท่อน โดยใช้ความรู้ทางวิชาการ ร่วมกับทางกลุ่มอุตสาหกรรมของสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ที่มีความชำนาญในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สร้างต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อคนพิการขึ้น โดยมีบริษัท ANYUAN BUS MANUFACTURE จำกัด ประเทศจีน ร่วมดัดแปลงรถยนต์ไฟฟ้าตามที่ตนออกแบบ ให้เหมาะสมกับคนพิการที่จะขับได้ เช่น ใช้ระบบบังคับทิศทาง ระบบส่งกำลัง ระบบเบรค คล้ายกับรถจักรยานยนต์ มีทางลาดขึ้นลงรถ และที่ล็อควีลแชร์ให้ติดกับตัวรถได้อย่างมั่นคง นับว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อคนพิการคันแรกของประเทศไทย ที่ให้ใช้งานได้จริง ยังช่วยลดการย้ายตัวและยกวีลแชร์ขึ้นลงรถยนต์ ที่มักเป็นสาเหตุให้คนพิการปวดไหล่ด้วย ซึ่งขณะนี้คณะผู้ผลิตกำลังหารือกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอป้ายทะเบียนรถ เพื่อให้ MED CMU EV car วิ่งบนถนนได้อย่างถูกกฎหมาย และจะมีการพัฒนาต้นแบบต่อไปเพื่อขายเชิงพาณิชย์ในอนาคตอันใกล้นี้” ด้าน รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ดูแลด้านการวิจัยเปิดเผยว่า “เพื่อการตอบสนองนโยบายการเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งนวัตกรรมของคณะฯ จึงมีการระดมสมอง และร่วมกันออกแบบแผนงาน โดยมุ้งเน้นในเรื่องของนวัตกรรมทางการแพทย์ที่สามารถจะตอบโจทย์ให้ผู้ป่วยหรือญาตินำไปใช้งานได้ในชีวิตจริง และมีประโยชน์ด้านเชิงพาณิชย์ โดยมีการจัดตั้งกลุ่มนวัตกรรมเชิงสุขภาพขึ้นมา ซึ่งกลุ่มนี้ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และผู้ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรมมารวมกลุ่มกัน คาดว่าในอนาคต เราจะให้ความรู้ จัดอบรม เปิดแสดงผลงานของผู้ที่ทำผลงานสำเร็จเพื่อที่จุดประกาย กระตุ้นให้บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มีแรงบันดาลใจที่จะคิดหรืออยากจะสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น
 5. ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 9 - 16 ตุลาคม 2561 จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
 6. เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ พระสุนทรธรรมมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปลาปาก และอดีตเจ้าอาวาส วัดธาตุมหาชัย มรณภาพด้วยอาการอันสงบ สิริรวมอายุ ๘๘ ปี ๗๑ พรรษา หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ มีชื่อสกุลว่า คำพันธ์ ศรีสุวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๘ ตรงกับวันจันทร์ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๒ ปีเถาะ ที่บ้านหนองหอยใหญ่ หมู่ที่ ๔ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม โดยมีเชื้อสายมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด หลวงปู่คำพันธ์ฯ ได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุครั้งแรกเมื่ออายุ ระหว่าง ๒๐-๒๔ ปี โดยมีท่านพระครูสัจจาภิราม (ญาท่านพิม) วัดธาตุศรีคุณ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เจ้าคณะอำเภอนาแกองค์แรก เป็นอุปัชฌาย์ และได้อุปสมบทครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๔๘๘ ในขณะที่มีอายุได้ ๓๐ ปี โดยมีท่านพระครูนาครธรรมนิเทศ (ญาท่านหน่าน) โพธิ์ชัย บ้านต้นแหน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เจ้าคณะอำเภอนาแกองค์ที่สอง เป็นอุปัชฌาย์ หลวงปู่คำพันธ์ฯ นับเป็นพระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีวิชาอาคมอันเข้มขลัง มีปฏิปทาอันน่าเคารพศรัทธาเลื่อมใส มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นพระนักพัฒนา ผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดธาตุมหาชัย รวมทั้งคณะสงฆ์ในจังหวัด และใกล้เคียงอีกจำนวนมาก นับเป็นพระเถราจารย์ที่น่ากราบไหว้อย่างที่สุด จึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญบูชาสั่งจองเหรียญหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ รุ่นไตรมาส ๖๑ และพระจันทร์วันเพ็ญ เพื่อสร้างเมรุพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปลาปาก และอดีตเจ้าอาวาส วัดธาตุมหาชัย โดยเริ่มก่อสร้างเมรุ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ แต่ยังไม่ได้ยกมาติดตั้งเนื่องจากติดช่วงฤดูฝน การสร้างเมรุจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒ และกำหนดงานพระราชทานเพลิงศพ ภายในปี ๒๕๖๓ ส่วนวันและเดือนยังไม่มีการกำหนดอย่างเป็นทางการ หากทราบวันแน่ชัดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถทำบุญได้ผ่านช่องทางดังนี้ จองออนไลน์ แบบฟอร์มการจอง : http://bit.ly/2DH6IrE Facebook พญานาค – พญาศรีสัตตนาคราช : https://bit.ly/2Ij6TIn Facebook วัดธาตุมหาชัย : https://bit.ly/2Q9QXLy Line ID : @phayanaga จองผ่านศูนย์จอง สามารดูรายละเอียดรายการเหรียญและราคา : http://bit.ly/2QbMoQH (กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วนำไปยื่นได้ที่จุดสั่งจองที่กำหนด) ๑.พระอาจารย์ปราโมทย์ วัดธาตุมหาชัย ๐๖๕-๓๔๒๕๘๙๔ ๒.ผอ.พิเชฏฐ์ หลั่งทรัพย์ ๐๘๓-๑๔๔๘๕๕๕ ๓.ผอ.พัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ๐๙๓-๖๙๕๔๙๔๙ ๔.อาจารย์วรวิทย์ ตงศิริสกลนคร ๐๘๔-๒๐๔๕๖๖๕ ๕.อ้วนอินโดจีน ๐๘๐-๐๐๙๙๕๑๕ ๖.โอฬาร นครพนม ๐๘๙-๗๑๐๐๑๒๙ ๗.เจษฎา พระเครื่อง ๐๘๘-๕๗๓๔๙๘๐ ๘.ตู่ วัดมหาธาตุ ๐๘๓-๖๖๙๔๓๐๐ ๙.เลียนชัย ๐๘๘-๐๖๗๑๗๓๖ ๑๐.ร้านกระจายเซลล์แอนด์เซอร์วิส ๐๘๑-๘๗๒๓๕๒๒ ๑๑.ปุ๊โฟล์ค ร้านทองตรงจิตร ๐๘๙-๗๑๑๘๘๑๑ ๑๒.นิวัฒน์ ตั้งก้องเกียรติ (บูชาไทย) ๐๘๙-๐๐๖๓๖๖๖ ๑๓.จ่าโกวิท แย้มวงษ์ (อภินิหารพระเครื่อง) ๐๘๑-๙๒๒๖๑๑๑ ๑๔.ชมรมพระเครื่องพิมพ์ใจ ๐๒-๔๖๗๕๐๘๒ ๑๕.แหม่ม เดอะมอลล์บางแค ๐๖๓-๒๘๙๗๘๒๙ ๑๖.พระเครื่องเมืองเหนือ ๐๘๑-๓๘๑๒๒๘๕ ๑๗.ตัวเล็กดิโอลล์สยาม ๐๘๑-๙๓๓๘๖๔๐ ๑๘.ศิริสโตร์ เยาวราช ๐๒-๒๒๑๕๗๙๑ ๑๙.คุณสุรัตน์ ก้องเกียรติกมล ๐๘๖-๓๒๑๐๕๖๖ หมายเหตุ - พิธีปุกเสกในคืนพระจันทร์วันเพ็ญ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เริ่มเวลา ๒๐.๐๐ น. - สามารถรับวัตถุมงคลได้ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป นอกจากนี้ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างเมรุพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่คำพันธ์ผ่านทางวัดโดยตรงได้ตามช่องทางข้างล่างนี้ http://www.watthatmahachai.com/ทำบุญออนไลน์/ https://www.facebook.com/วัดธาตุมหาชัย-2045405145698780/ ติดต่อสอบถาม พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัด โทรศัพท์ 093-1299866, 061-0314714
 7. บริษัท แฮพปี้เนซเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับสมัครงาน
 8. หยดนี้มีค่า เพื่อมนุษย์ที่เจ็บป่วย โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จ.เชียงใหม่ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วย และมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ -ในวันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์กายภาพบำบัด เชียงใหม่ราม คอมเพล็กซ์ ผู้ประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิต หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 053-920300 #บริจาคโลหิต #อบอุ่นและเชี่ยวชาญ #โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
 9. 15 ต.ค.61 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป)/ผอ.ศอ.ปส.ตร. พร้อมด้วย นายนิยม เติมศรีสุข รรท.เลขาธิการ ป.ป.ส., พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ ผอ.ศป.ปส.ทภ.3, พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รรท.รอง ผบ.ตร.(สส.), พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 6)/รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน รรท.ผบช.ปส., พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ รรท.ผบช.ภ.5, และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 6 คดี จำนวนผู้ต้องหา 13 คน พร้อมของกลาง ยาบ้า 12,200,000 เม็ด ไอซ์ 104.1 กิโลกรัม โคเคน 7.97 กิโลกรัม และกัญชา 1,800 กิโลกรัม ณ บริเวณกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติฯ เน้นย้ำภายใต้นโยบายรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ให้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็วที่สุด เพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ ศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสตติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศอ.ปส.ตร.) ภายใต้การนำ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป) เป็น ผอ.ศอ.ปส.ตร. ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2562 มุ่งเน้นดำเนินมาตรการที่ดำเนินการอยู่แล้ว 5 มาตรการคือ (1) มาตรการสกัดกั้นการลำเลียง (2) มาตารการปราบปรามจับกุมผ้กระทำผิด ผู้ค้า ตลอดทั้ง สืบสวนขยายผล ทำลายเครือข่าย และยึดทรัพย์ผู้ค้ารายสำคัญอย่างเด็ดขาด (3) มาตรการสืบสวนติดตามจับกุมตามหมายจับ คดียาเสพติด 7 ข้อหาหลัก และ พ.ร.บ.มาตรการฯ เพื่อเป็นการทำลายเครือข่ายแบบถอนรากถอนโคน (4) มาตรการป้องกันโครงการครู D.A.R.E. ประเทศไทย โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) และ โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดระเบียบสังคม (5) มาตรการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติด และทั้งนี้ ได้กำหนดมาตรการเพิ่มอีก 2 มาตรการ คือ (1) มาตรการสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน/ชุมชน เน้นโครงการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด ซึ่งกำหนดให้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นหมู่บ้านเป้าหมายหลัก (2) มาตรการการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลผู้เสพ ผู้ค้า และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เสี่ยง ตลอดจนเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายตาม ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการทำงานเชิงรุก ตามมาตรการที่กำหนดไว้ ซึ่งให้ความสำคัญกับทุกมาตรการ มีการประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานอย่างเข้มข้น ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกัน คือ “การขุดรากถอนโคนอาชญากรรมที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนและสังคมไทยอยู่อย่างมีความสุข อย่างยั่งยืน” ตลอดไป
 10. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 สภาพอากาศวันนี้ ฟ้าเปิด อากาศแจ่มใส ยอดดอยอินทนนท์ อุณหภูมิ 6-15 องศา ปริมานน้ำฝน 0 มม. จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน อุณหภูมิ 9-17 องศา ปริมานน้ำฝน 0 มม. ที่ทำการอุทยานฯ อุณหภูมิ 14-27 องศา ปริมานน้ำฝน 0 มม. มีนักท่องเที่ยว วันที่ 15 ตุลาคม 2561 จำนวน 4,230 คน
 11. พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 - 21 ตุลาคม 2561 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 15-18 ต.ค. บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 19-21 ต.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่อง ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 19-21 ต.ค. 61 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมไว้ด้วย ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 15-18 ต.ค. บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนได้เคลื่อนไปปกคลุมทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 19-21 ต.ค. บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่ลมตะวันออกยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 16-18 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 19-21 ต.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 15-18 ต.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 19-21 ต.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 15-18 ต.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 19-21 ต.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 15-18 ต.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 19-21 ต.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 15-16 ต.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 17-21 ต.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 15-16 ต.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 17-21 ต.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 15-18 ต.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 19-21 ต.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
 12. ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้มีลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้. ภาคเหนือ มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ และขอนแก่น อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
 13. Yesterday
 14. จากกรณีที่มีผู้ร้องเรียน เรื่องค่าบริการและค่าอาหารในห้วงตึงเฒ่า โดยมีข้อความว่า "สวัสดีเจ้า ขออนุญาตเสนอแนะเล็กน้อยค่ะ พอดีเมื่อวาน ได้มีโอกาสไปใช้บริการซุ้มอาหารที่ห้วยตึงเฒ่าบริเวณหาดทรายขาว ช่วงเที่ยง หลังจากไปเก็บภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวมา ไปกัน 3 คน สั่งอาหาร 3 อย่าง และน้ำเปล่า ราคารวมน่าจะประมาณ 300 บาท แต่พนักงานร้านเดินมาบอกว่า วันนี้วันหยุด ขอให้สั่งอาหารขั้นต่ำ 500 บาท โดยให้เหตุผลว่า ซุ้มมีจำกัด เลยสอบถามไปว่า ถ้าอย่างนั้นขอย้ายขึ้นข้างบนที่ไม่ติดน้ำ ทานอาหารเเป็บเดียวไม่ถึงชั่วโมง ได้คำตอบว่า ย้ายได้ แต่ขอให้สั่งเพิ่มอีกสักสองอย่างไม่แน่ใจเป็นทุกร้านหรือเปล่าคะ รบกวนหน่วยงานตรวจสอบให้หน่อยค่ะ ส่วนข้อแนะนำ อยากให้จัดโซน หรือพื้นที่ สำหรับลูกค้ารายย่อย ที่แค่แวะมาทานข้าว เนื่องจากเดี่ยวนี้ นักท่องเที่ยวเยอะมาก เชื่อว่าน่าจะมีหลายคนที่แวะมาถ่ายรูปแล้วทานข้าวเล็กน้อย จะได้ไม่ต้องโดนบังคับซื้อขั้นต่ำ 500 บาทค่ะ ขอบพระคุณค่ะ" ล่าสุดวันนี้(15 ต.ค. 61) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า โดย พันเอก สุปกรณ์ เรือนสติ ผู้จัดการโครงฯ ได้จัดประชุมร้านค้ารอบอ่างจำนวน 22 ร้าน ในวาระพิเศษเป็นที่เรียบร้อย สรุปคือ ร้านดังกล่าวมีความผิดจริง โดยให้หยุดพักการขาย 1 วัน โดยทางด้านของพันเอก สุปกรณ์ เรือนสติ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฏของห้วยตึงเฒ่า โดยทางห้วยตึงเฒ่านั้น มีเมนูราคากลางควบคุมทั้งอาหารเเละเครื่องดื่ม/มีกฏ ,กติกา ,มารยาทกับแขกในการให้บริการ และกฏอื่นๆในการประกอบการฯ ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตาม ถ้าทำผิดต้องรับโทษตามความผิดนั้นๆ (เช่นถ้าผิดนิดหน่อยไม่รุนแรงจะได้ ต. (เตือน) ถ้าได้ ต.2 ครั้ง=ใบเหลือง ถ้าได้ใบเหลือง 2 ครั้งหรือ 2 ใบ= ใบแดงคือหยุด 1 วัน ถ้าร้านไหนได้ใบแดง 2 ครั้งจะนำความผิดทั้งหมดเข้าที่ประชุมบอร์ด (ผลออกมาอย่างไร ต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมบอร์ดเช่น พัก 1 สัปดาห์, 1 เดือนเป็นต้น) หากมีความผิดร้ายแรง เช่นคดีเกี่ยวกับยาเสพติด หรืออื่นๆ เช่นขายเครื่องดื่มให้กับนักเรียน กรณีเช่นนี้จะเป็นวาระพิเศษ สอบสวนแล้วนำเรียนบอร์ดพิจารณาลงโทษ อาจถึงขั้นปิดร้านและเปลี่ยนร้านใหม่ สำหรับท่านที่อยากมีข้อเสนอะแนะหรือแจ้งปัญหาต่างๆเกี่ยวกับห้วยตึงเฒ่า สามารถแจ้งได้ที่ แฟนเพจ Huay Tueng Tao (ห้วยตึงเฒ่า) หรือที่เบอร์ 053-121119
 15. พร้อมเปียก และมันส์ กันรึยังคะ !!! งานนี้รับรองความสนุกสุดเหวี่ยง กับดีเจสาวสวย DJ CHING CHAR & MC TRIPPY J เย็นวันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2561 ใครไม่มาถือว่าพลาด เริ่มความสนุก ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป สนใจซื้อบัตรได้ฝ่ายขาย 053905000 ต่อ 3213 บัตรราคา 390 บาท ถูกมากกกกก แถมฟรีเครื่องดื่มค็อกเทล 2 ดริ๊งค์ และยิ่งไปกว่านั้น มีฝ่ายขายสาวสวย คอยอยู่อำนวยความสะดวกกันตลอดงาน มาแดนซ์ ให้โลกลืมกันไปเลยค่ะ
 16. รักษาโรคข้อเข่าเสื่อม ด้วยการฉีด PRGF-2 โดยไม่ต้องผ่าตัด โรคข้อเข่าเสื่อม คือ โรคที่เกิดจาก wear and tear หรือโรคที่เกิดจากการสึกของกระดูกอ่อนในข้อเข่าเกิดจากหลายสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ การใช้งานที่ไม่ถูกต้องและเมื่อมีอายุมากขึ้นทำให้เสื่อมเร็ว ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ การใช้งาน การยกของหนักและอื่นๆ วิธีรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมมีอะไรบ้าง? การผ่าตัดเป็นวิธีที่ใช้ รักษาโรคข้อเข่าเสื่อม โดยที่ทำบ่อยคือ เปลี่ยนข้อเข่าเทียม ซึ่งเป็นส่วนประกอบด้วยโลหะไทเทเนียมและพลาสติก ปัจจุบันในการดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยเทคโนโลยีการฉีดเกล็ดเลือดชนิดเข้มข้นพิเศษ PRGF-2 ( Platelet Growth Factor – 2 จากเลือดของตัวเองเป็นทางเลือกใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งมีแนวโน้มว่ามีบทบาทมากขึ้นทุกวัน Platelet คืออะไร? เกล็ดเลือด (Platelet) เป็นเซลล์เล็กๆที่อยู่ในกระแสเลือดประมาณ 1-2 แสนต่อมล. มีชีวิตอยู่ในอุณหภูมิปกตินาน 2 – 4 ชั่วโมง ในเกล็ดเลือดมีสารที่ช่วยในการรักษามากมายหลายชนิด แต่ที่สำคัญคือ สารที่ช่วยในการรักษาที่เรียกว่า “Growth Factors” ซึ่งใช้สื่อสารระหว่างเซลล์ ช่วยซ่อมแซมเซลล์และส่งเสริมให้เปลี่ยนไปเป็นเซลล์เฉพาะในอวัยวะนั้นๆ จำนวนเท่าที่ทราบอย่างน้อยประมาณ 1500 ชนิดในเกล็ดเลือดและในแอลฟ่าแกรนนูลของเกล็ดเลือดชนิดเข้มข้น ได้เริ่มนำมาทำการรักษาโดยการทำให้เพิ่มจำนวนของเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้น มีการใช้กันอย่างแพร่หลายและปลอดภัย การเตรียมเกล็ดเลือดชนิดเข้มข้น…ต่างกับ…เกล็ดเลือดเข้มข้นทั่วไป อย่างไร? การเตรียมเกล็ดเลือดชนิดเข้มข้นพิเศษของรพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ต่างจากเกล็ดเลือดเข้มข้นทั่วไป(PRGF-1) โดยวิธีนี้ได้เกล็ดเลือดบริสุทธิ์ประมาณ 2.5 แสนเซลล์ต่อมล. แต่เกล็ดเลือดเข้มข้นชนิดพิเศษ (PRGF-2) เป็นการเตรียมเกล็ดเลือดที่ทำให้มีประสิทธิภาพในการรักษาได้ชัดเจนขึ้นประมาณ 1.5 – 2 ล้านเซลล์ต่อมล. หรือมากกว่าการปั่น 1 ครั้ง ( Single Spin Technique ) ประมาณ 5-10 เท่า โดยมีการควบคุมให้อยู่ในสภาพปลอดเชื้อ การปั่นเก็บชนิด 2 ครั้ง (PRGF-2: Platelet Rich Growth Factor-2 Double Spin Technique) ทำให้ได้เกล็ดเลือดบริสุทธิ์ที่มีความเข้มข้น ซึ่งในปัจจุบันได้มีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมหรือใกล้เคียงกับร่างกายของเรา เพื่อให้เกล็ดเลือดเข้มข้นพิเศษนี้มีปริมาณมากเพียงพอในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการศึกษาวิจัยในประเทศไทย การเตรียมเกล็ดเลือดชนิดพิเศษ(PRGF2) รักษาข้อเข่าเสื่อมร่วมกับการใช้เซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดของผู้ป่วยเองตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 ที่ได้ลงในวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 และวารสารนานาชาติในปีต่อมาถึงสองฉบับ พบว่า สามารถลดอาการปวด สามารถซ่อมแซมกระดูกอ่อนบางส่วนที่สึกหรือสามารถลดการอักเสบในข้อเข่าได้ผลดีและมีความปลอดภัยสูง ภาวะแทรกซ้อนน้อยเพราะเป็นการรักษาที่ใช้ธรรมชาติจากเซลล์ของตัวเราเอง ทั้งยังไม่มีผลต่อการเกิดเนื้อเยื่อที่ผิดปกติในระยะยาวโดยไม่ต้องผ่าตัด มีขั้นตอนการรักษาเป็นอย่างไร? ปรึกษาแพทย์หาข้อบ่งชี้และไม่มีข้อห้ามในการฉีดเกล็ดเลือดสำหรับรักษาข้อเสื่อมได้ เจาะเลือดประมาณ 30-60 cc นำไปปั่นด้วยระบบปลอดเชื้อในอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยการปั่นชนิดพิเศษ ฉีด PRGF-2 เข้าบริเวณข้อเข่าด้วยเทคนิคเฉพาะ หลังการฉีดสามารถเดินได้ปกติ ในกรณีที่มีอาการปวด รับประทานยาประมาณ 1 – 2 วัน โดยปกติจะนัดฉีด 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 ห่างกันไม่เกินประมาณ 2 สัปดาห์ ที่มาของเนื้อหา : https://www.108news.net/news/28346
 17. ครม.อนุมัติ!!ยกเว้นอากรแสตมป์ - ลดเงินประกัน ให้แก่คนรายได้น้อยที่ซื้อบ้านขายทอดตลาด กรมบังคับคดี รัฐบาลได้อนุมัติสิทธิพิเศษ 2 อย่าง ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องการซื้อบ้านจากโครงการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกและห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย สร้ของกรมบังคับคดี คือ 1.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการยกเว้นอากรแสตมป์ ซึ่งเป็นภาษีประเภทหนึ่งที่จะต้องเสียเมื่อได้รับโอนกรรมสิทธิในที่อยู่อาศัย ในอัตรา 1 บาท ต่อราคาที่อยู่อาศัย 200 บาท นั่นหมายความว่า ปกติแล้วถ้าซื้อที่อยู่อาศัยราคา 300,000 บาท ผู้ซื้อก็จะมีภาระอากรแสตมป์ 1,500 บาท แต่...การซื้อจากโครงการนี้ ไม่ต้องเสีย 2.ตามปกติการซื้อบ้านหรือคอนโดที่กรมบังคับคดีขายทอดตลาดนั้น จะต้องวางเงินประกัน จำนวน 50,000 บาท แต่สำหรับโครงการนี้ให้วางเงินประกันเพียงแค่ 3,000 บาท โดยสิทธิพิเศษนี้ให้ย้อนหลังไป ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ดังนั้น ใครที่ซื้อบ้านและโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนดก็จะได้รับสิทธิ หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมต้องเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ? คำตอบคือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเป็นผู้มีรายได้น้อย ดำรงชีวิตด้วยความยากลำบาก และผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานภาครัฐมาแล้ว ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง จึงรับประกันได้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ เป็นผู้มีรายได้น้อยจริง และต้องการความช่วยเหลือ ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้านที่อยู่อาศัย เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้มีโอกาสขั้นพื้นฐานทัดเทียมกับคนอื่น ๆ ในสังคม และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสม
 18. Halloween Trick or Treat @ One Nimman ฮัลโลวีนปีนี้ ผีไม่หลอก !! เพราะว่าเราแจกจริง เตรียมพบกับของรางวัลมากมายจากกิจกรรม Halloween Trick or Treat @ One Nimman ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคมนี้ พร้อมพบกับTroopผีกว่า 10 ชีวิต , Food Truck ,Drinks, Live Band สุดมันส์จากวง North Gate ที่จะมาเติมเต็มฮัลโลวันของทุกท่านให้มีสีสัน พิเศษสุดในวันที่ 31 ตุลาคม พบการประกวด Halloween Kids Costume Contest ผู้ชนะรับทันที ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เชียงใหม่ ไต้หวัน 2 ที่นั่ง พร้อมรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ลงทะเบียนหน้างานเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาScary ที่วันนิมมานกันคะ Our 1st Halloween party will happened here at one nimman meet up all halloween costume gangs , food truck , drinks and live band from north gate party start everyday from 26 – 31 October and be ready to join the kids costume contest on 31 Oct the winner get 2 seats of flight ticket Chiangmai – Taipei and many more activities to join. Don’t miss! We ready to trick you! #Halloween #Halloween2018 #Trickortreat #onenimman#Chiangmai #Halloweennight #party
 19. สำนักงานทูตพาณิชย์ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ International Student Network ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เรียนต่อหลักสูตรภาษา ทั้งระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท กับตัวแทนจากสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัคร หลักสูตรการเรียน สถานที่พักสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปเรียนต่อ ร่วมถึงการให้คำปรึกษาเรื่องทุนการศึกษา ในงาน “American Education Expo in Chiang Mai” วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 18.00 น.– 21.00 น. ณ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ ภายในงานน้องๆ จะได้ร่วมฟังสัมมนาเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียนตั้งแต่เวลา 17.30 น. โดยเจ้าหน้าที่กงสุลเชียงใหม่ ที่มาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในระบบการขอวีซ่านักเรียน และเพื่อเป็นแนวทางการเตรียมตัววางแผนการศึกษา พร้อมพบกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยจากสหรัฐอเมริกา 14 แห่ง จากหลายมลรัฐที่เข้าร่วมงานเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในระดับชั้นต่าง ๆ ทั้งนี้ภายในงานยังมี Highlight: Scholarship Program สำหรับนักเรียน และนักศึกษาที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา กรุณานำประวัติผลการเรียน หรือผลสอบภาษา (ถ้ามี) มาปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำกับเจ้าหน้าที่สถาบันได้ภายในงาน แล้วพบกันที่งาน “American Education Expo in Chiang Mai” วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 18.00 น.– 21.00 น. ณ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่
 20. เชียงใหม่-บอยบาร์เบอร์ร่วมนางฟ้าซาลอนตัดผมจิตอาสากลางนาขั้นบันไดน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 บอยบาร์เบอร์ร่วมนางฟ้าซาลอนตัดผมจิตอาสากลางนาขั้นบันไดน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่บริเวณนาขั้นบันได บ้านแม่กลางหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ร้านบอยบาร์เบอร์ โดยนายไมตรี ม่วงทอง หรือช่างบอย เจ้าของร้าน ร่วมกับ กอล์ฟฟี่ นางฟ้าซาลอน หรือ นายฤชวีพัฒน์ หรือกอล์ฟ จิราวัฒน์มงคล ช่างตัดผมจิตอาสาผู้โด่งดังในโลกออนไลน์ เจ้าของฉายา “นางฟ้าซาลอน” ร่วมกันออกหน่วยตัดผมฟรีให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้าน รวมทั้งบริจาคขนมเสื้อผ้า รองเท้าให้กับชาวบ้านพร้อมสวมชุดเหลืองเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 นายไมตรี ม่วงทอง หรือช่างบอย เจ้าของร้านบอยบาร์เบอร์ เปิดเผยว่า วันนี้ยินดีที่มาร่วมตัดผมจิตอาสาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ร่วมกับ พี่กอล์ฟฟี่ นางฟ้าซาลอน หรือ นายฤชวีพัฒน์ หรือกอล์ฟ จิราวัฒน์มงคล ช่างตัดผมจิตอาสาผู้โด่งดังในโลกออนไลน์ โดยให้บริการตัดผมนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่ท่ามกลางวิวที่สวยงามที่เป็นไฮไลท์นาขั้นบันไดที่มีคนมาถ่ายรูปและมาเที่ยวชมจำนวนมาก ภาพและข่าวโดยทีมข่าว www.CM108.com
 21. เชียงใหม่-ลมหนาวมาแล้ว!!!ชวนเที่ยวสเน่ห์เมืองปายสัมผัสความหนาว ลมหนาวมาแล้ว!!! ชวนเที่ยวปายที่บ้านชาวจีนสันติชลชิมอาหารจีนยูนนานแท้ ก่อนไปปางมะผ้าไปกินก๊วยเตี๋ยวจ่าโบ่วิวร้อยล้าน ขากลับชมพระอาทิตย์ตกที่ดอยกิ่วลม จุดแรกที่แนะนำคือหมู่บ้านสันติชล อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อสัมผัสวิวความสวยงามของหมู่บ้านชาวจีนท่ามกลางขุนเขาบรรยากาศหนาวเย็น ขี่ม้าเที่ยวชมหมู่บ้าน เช่าชุดจีนโบราณสวมใส่ถ่ายรูป ร่วมทานอาหารชาวจีนยูนนานแท้ รสชาติอร่อย ทั้งหมูพันปี หมั่นโถว ผัดผักซาโยเต้ เลือกชิมชารสชาติกล่มกล่อมแท้ทุกรสชาติ และยังเลือกซื้อเครื่องรางที่ถักด้วยงานฝีมือที่สวยงาม มีความหมายเสริมโชคลาภ ความรักแตกต่างกันไป และของฝากนานาชนิดให้เลือกซื้อ ต่อจากนั้นไปเที่ยวชิมก๊วยเตี๋ยวห้อยขาที่บ้านจ่าโบ่ ที่จะกินก๊วยเตี๋ยวห้อยขาชมวิวเทือกเขาป่าไม้ที่สลับซับซ้อนกันอย่างสวยงาม เรียกว่าบรรยากาศร้อยล้านทีเดียว ขากลับแวะชมวิวที่ดอยกิ่วลม ที่อยู่ระหว่างปาย-ปางมะผ้า ที่นี้เป็นช่องลมที่มีลมโกรกตลอดเวลา และชมพระอาทิตย์ตกที่นี้ สำหรับการเดินทาง จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 ไปอำเภอแม่แตง ประมาณ 30 กิโลเมตร จะถึงทางแยกปายก็เลี้ยวซ้าย โดยระยะทางเส้นทางนี้ 245 กิโลเมตร จำนวนโค้ง 2,224 โค้ง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง สำหรับการเดินทางไปบ้านจ่าโบ่นั้น เดินทางจากปายไปยัง อ.ปางมะผ้าระยะทาง 12 กิโลเมตร เจอแยกบ้านแม่ละนาเข้าไปยังหมู่บ้าน ตรงไปอีก 4 กิโลเมตร ก็จะถึง ส่วนจุดชมวิวที่ดอยกิ่วลม เป็นทางผ่านเพื่อเดินทางกลับอำเภอปาย ภาพและข่าวโดยทีมข่าว www.CM108.com
 22. โฆษกคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ ชี้แจงยังไม่มีการพิจารณาให้สิทธิสร้างภาพยนตร์เหตุการณ์ 13 ชีวิตทีมหมูป่าแก่ผู้ผลิตภาพยนตร์รายใด พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค โฆษกคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่า ผู้ผลิตภาพยนตร์บางราย ได้รับสิทธิ์สร้างภาพยนตร์กรณี 13 ชีวิตทีมหมูป่าติดถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย จาก 13 ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมีแล้วนั้น คณะทำงานโฆษกคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย และคณะอนุกรรมการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัยและผู้เกี่ยวข้อง กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ขอแจ้งข้อมูลให้ทราบว่า ปัจจุบันคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์อยู่ระหว่างพิจารณากรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินงาน โดยจะนำเสนอคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นี้ จึงยังไม่มีการพิจารณาให้สิทธิผู้ผลิตภาพยนตร์รายใดแต่อย่างใด และได้สอบถามข้อมูลจากนายเอกพล จันทะวงษ์ หรือโค้ชเอก และผู้ปกครอง 12 ชีวิต หมูป่าอะคาเดมี ซึ่งเพิ่งกลับจากเดินทางร่วมกิจกรรม 13 ชีวิตหมูป่า ขอบคุณชุมนุมชนโลก ในอาร์เจนตินาและสหรัฐอเมริกาแล้ว ทราบว่า ยังไม่มีใครเซ็นสัญญากับผู้ผลิตรายใดทั้งสิ้น พลโท วีรชน กล่าวต่อไปว่า เมื่อคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ฯ เห็นชอบแนวทางการดำเนินการแล้ว จะเร่งดำเนินการเรื่องการส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ของ 13 ชีวิตหมูป่าอะคาเดมี และผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม โดยจะชี้แจงข่าวหลังการประชุมต่อไป ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ภาพ : Ellen DeGeneres
 23. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เปิดเฟซบุ๊กแฟนเพจ "ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha" เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน โดยได้โพสต์ข้อความเป็นครั้งแรกว่า "สวัสดีครับ พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านจากการที่พวกเราส่วนใหญ่ นิยมสื่อสารกันผ่าน Facebook อยู่เป็นประจำ ผมจึงถือโอกาสเปิด Facebook ส่วนตัวของผม เพื่อใช้เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารแนวนโยบาย การทำงานของผมและรัฐบาล รวมถึงเล่าสู่กันฟังถึงข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ และเป็นช่องทางที่ผมและพี่น้องประชาชนจะเข้าถึงกันได้ดียิ่งขึ้น หากท่านมีข้อเสนอแนะ ต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือต้องการให้ผมลงไปดูแลแก้ปัญหา ก็สามารถเขียนเข้ามาเล่าสู่กันฟังได้ เพื่อที่ผมและทีมงานจะได้มีข้อมูลและดูแลช่วยเหลือได้โดยตรงครับ" นอกจากนี้ยังได้เปิดช่องทางติดต่อสื่อสาร ทั้งทางเว็บไซต์ https://prayutchan-o-cha.com/ ทางทวิตเตอร์ https://twitter.com/prayutofficial และทาง Instagram https://www.instagram.com/prayutofficial/ โดยประชาชนสามารถเสนอแนะหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามความเคลื่อนไหวได้ทุกช่องทาง
 24. 14 ต.ค.2561 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ รรท.ผบช.ภ.5 และ พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง รอง ผบช.ภ.5 ได้แถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติด จำนวน 50 กระสอบ ประมาณ 10,000,000 เม็ด ซึ่งกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดอาศัยช่วงวันหยุดยาว หลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่คาดว่าพบด่านตรวจ จุดตรวจ จึงทิ้งของเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม เหตุเกิดบริเวณ ป่าหญ้าข้างทาง ก่อนถึงด่านตรวจป่าตึง อ.แม่ลาว จว.เชียงราย
 25. สวนน้ำแกรนด์แคนยอน ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 202 หมู่ที่ 3 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จุดเริ่มต้น เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลได้รับสัมปทาน ในการขุดดินเพื่อนําไปจําหน่าย จากการขุดดินเป็น บ่อลึกลงไปเรื่อยๆ จนถึงตาน้ำบาดาล จนน้ำซึมจากพื้นดินเป็นจํานวนมาก ทางเจ้าของที่เลยปล่อยพื้นที่ไว้ บวกกับน้ำฝน สั่งสม นานหลายปี ทําให้เกิดเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ สีเขียวมรกต อีกทั้งโดยรอบเป็นสันดิน โอบล้อม คล้ายดั่ง แกรนด์แคนยอนของอเมริกา จนผู้คนขนานนามว่าเป็นแกรนด์แคนยอนเมืองไทย ผ่านไปหลายสิบปี นักธุรกิจจากกรุงเทพ ได้มีโอกาสมาเที่ยวเชียงใหม่ และ ได้มาพบพื้นที่ ดังกล่าว ปล่อยทิ้งไว้ จึงเกิดความคิดอยากสร้างมูลค่าให้กับพื้นที่ และให้คนในพื้นที่ได้มีงานทําใกล้บ้าน และพัฒนา ศักยภาพคนในชุมชน ให้เจริญไปพร้อมๆกัน จึงเป็นต้นกําเนิด สวนน้ำที่มีเครื่องเล่นลอยน้ำ ขนาดใหญ่ บน พื้นที่ กว่า 35 ไร่ เป็นที่นิยมชื่นชอบ ทั้งนักท่องเที่ยวไทย และต่างชาติ จากการเล่าปากต่อปาก บอกต่อกัน มา ทั้งนี้ทางสวนน้ำแกรนด์แคนยอน ก็ไม่ได้หยุดการพัฒนาแต่อย่างไร ยังมีโครงการใหญ่อีกหลายโครงการ ที่จะพัฒนาสวนน้ำให้ดียิ่งขึ้นไป อาทิเช่น รีสอร์ท น้ำตกขนาดใหญ่ สวนน้ำเด็กสไตส์จูราสิคปาร์ค และส่วน อื่นๆอีก เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ ได้คุ้มค่าแก่การมาเยือนที่สวนน้ำ และได้รับความประทับใจ กลับไป อย่างแน่นอน แกรนด์แคนยอน วอเตอร์ปาร์ค สวนน้ำธรรมชาติ ที่สวยที่สุดในเชียงใหม่ สวนน้ำของเรามีขนาด 35 ไร่ มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน โซนเครื่องเล่นมีมากมายทั้ง ... - เครื่องเล่นลอยน้ำ 2 ไร่ - สวนน้ำเด็ก สไลเดอร์ ลึก 50 เซนติเมตร และ 90 เซนติเมตร - เรือคายัค เรือไม้ - สไลเดอร์ยักษ์ความยาว 10 เมตร - ซิปไลน์ 3 สเตชั่น 2 เส้น ความยาวรวมกันประมาณ 400 เมตร - เวคบอร์ด ยังมีสถานที่อํานวยความสะดวกสบายทั้ง - ห้องอาบน้ำแยก ชาย-หญิง - จุดอาบน้ำกลางแจ้ง - ชายหาดอาบแดด - ศูนย์อาหาร บริการอาหาร ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม - ร้านกาแฟ บริการเครื่องดื่ม เบเกอรี่ บิงซู - ตู้ล็อคเกอร์ให้เช่าสําหรับเก็บของมีค่า - มีร้านขายของที่ระลึก มีชุดว่ายน้ำให้เช่า และจําหน่าย และมีกล้องกันน้ำให้เช่า และยังมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัย เพราะ - มีเสื้อชูชีพมาตรฐานกรมเจ้าท่า โดยจะแบ่งเป็นสามสี สีส้ม สําหรับไลฟ์การ์ด , สีเขียว สําหรับ ลูกค้าทั่วไป , สีน้ำเงิน สําหรับลูกค้าที่ว่ายน้ำไม่เป็น หรือว่ายน้ำไม่คล่อง - ไลฟ์การ์ด ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีใบผ่านการฝึกอบรมเรียบร้อย พื้นที่กว้าง สะดวก สะอาด บรรยากาศดี พร้อมบริการลูกค้าทุกท่าน ด้วยพนักงานที่มีการฝึกอบรม การบริการลูกค้า และภาษา เพื่อบริการนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติ โดยเน้นการไหว้ และแสดงออกแบบนอบ น้อมเพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมของไทย ในอนาคต สวนน้ำแกรนด์แคนยอน ได้มีการวางแผนการพัฒนาเพื่อตอบรับ นักท่องเที่ยวในพื้นที่เชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ความสนุกสนาน และการผจญภัย พร้อมการ พักผ่อน ในบรรยากาศแบบธรรมชาติ โดยจะมี 1. น้ำตกที่หน้าผาหลังหมี กว้าง 30 เมตร ความสูงยาวถึงพื้นน้ำด้านล่าง 2. จัดสวนระบบพ่นหมอก ทั้งโครงการ เพื่อเพิ่มจุดถ่ายรูปและเพิ่มความร่มรื่นของสวนน้ำ 3. เพิ่มพื้นที่ร้านกาแฟ ขนาด 400 ตารางเมตร ในสไตส์ถ้ำ เพื่อรองรับลูกค้าในช่วงเทศกาลต่างๆ 4. สวนน้ำเด็ก สไตส์จูราสสิค พาร์ค ขนาด 2 ไร่ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าครอบครัวที่มีเด็กเล็ก 5. รีสอร์ทขนาด 70 ห้อง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการที่พักพร้อมสวนน้ําและนักท่องเที่ยวที่ต้องการดื่ม ดํากับธรรมชาติ “แกรนด์แคนยอน วอเตอร์ปาร์ค” สวนน้ำธรรมชาติ ที่สวยที่สุดในเชียงใหม่ พื้นที่กว้าง สะอาด สะดวก บรรยากาศดี สนุกอย่างปลอดภัยทุกสไตล์ ทุกวัย ทั้งครอบครัว บัตรผู้ใหญ่ราคา 550 บาท เด็ก ส่วนสูง 90 ถึง 120 เซนติเมตร 400 บาท ถ้าต่ำกว่า 90 เข้าฟรี ! และยังมีบัตร 200 บาทสําหรับคนที่ไม่เล่น น้ำ สามารถแลกเครื่องดื่มที่คาเฟ่ได้ พิเศษ ! โปรโมชั่นเดือนเกิด รับส่วนลดทันที 30 % และสําหรับนักเรียน นักศึกษา แสดงบัตรรับ ส่วนลด 100 บาท แกรนด์แคนยอน วอเตอร์ปาร์ค เชียงใหม่ อยู่บนถนนเลียบคลองชลประทาน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง หนึ่งทุ่ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 061-796-3999 , Facebook.com/Grand CanyonWaterPark
 26. พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2561 - 20 ตุลาคม 2561 การคาดหมาย การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 15-20 ต.ค. บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 15-20 ต.ค. 61 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 15-20 ต.ค. บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 15-20 ต.ค. 61 มีหมอกในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 15-20 ต.ค. 61 มีหมอกในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 15-20 ต.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 15-20 ต.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
 1. Load more activity
×